Ændre genberegning, gentagelse eller præcision af en formel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil bruge formler effektivt, er der tre vigtige ting, du har brug for at forstå:

Beregning     består af formelberegning, hvorefter resultaterne vises som værdier i de celler, der indeholder formlerne. For at undgå unødvendige beregninger genberegner Microsoft Excel kun formler automatisk, når cellerne, som formlerne afhænger af, har ændret sig. Dette er standardfunktionsmåden, når du første gang åbner en projektmappe, og når du redigerer en projektmappe. Du kan dog kontrollere, hvornår og hvordan Excel skal genberegne formler.

Gentagelse     er den gentagne genberegning af et regneark, indtil en bestemt numerisk tilstand er opnået. En formel, der enten direkte eller indirekte henviser til cellen, der indeholder formlen, kan ikke automatisk beregnes af Excel. Dette kaldes en cirkulær reference. Hvis formlen refererer tilbage til en af sine egne celler, skal du bestemme, hvor mange gange formlen skal genberegnes. Cirkulære referencer kan gentages uendeligt. Du kan dog vælge det maksimale antal gentagelser og mængden af acceptabel ændring.

Præcision     er et mål for nøjagtigheden af en beregning. Excel gemmer og beregner med 15 betydende cifres præcision. Du kan dog ændre beregningspræcisionen, så Excel bruger de viste værdier i stedet for de gemte værdier, når formlerne genberegnes.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre, hvornår et regneark eller en projektmappe genberegnes

Genberegne et regneark eller en projektmappe manuelt ved hjælp af genvejstaster

Ændre antallet gange en formel gentages i Excel

Ændre beregningspræcision i en projektmappe

Ændre antallet processorer, der bruges til at genberegne formler

Lære om beregning af projektmapper, der er oprettet i en tidligere version af Excel

Ændre, hvornår et regneark eller en projektmappe genberegnes

Som beregningen skrider frem, kan du vælge kommandoer eller udføre handlinger som f.eks angive tal eller formler. Excel afbryder midlertidigt beregningen for at udføre andre kommandoer eller handlinger, og genoptager derefter beregningen. Beregningsprocessen kan tage længere tid, hvis projektmappen indeholder et stort antal formler, eller hvis regnearkene indeholder datatabeller eller funktioner, der genberegnes automatisk, hver gang projektmappen genberegnes. Beregningsprocessen kan desuden tage længere tid, hvis regnearkene indeholder links til andre regneark eller projektmapper. Du kan styre, hvornår beregningen forekommer ved at ændre beregningsprocessen til manuel beregning.

Vigtigt!    Hvis en indstilling ændres, påvirker det alle åbne projektmapper.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil genberegne alle afhængige formler, hver gang du foretager en ændring af en værdi, formel eller et navn, skal du klikke på Automatisk under Beregningsindstillinger i sektionen Beregn projektmappe.

  • Hvis du vil genberegne alle afhængige formler (bortset fra datatabeller), hver gang du foretager en ændring af en værdi, formel eller et navn, skal du klikke på Automatisk, undtagen for datatabeller under Beregn projektmappe i sektionen Beregningsindstillinger.

  • Hvis du vil deaktivere automatisk genberegning og kun genberegne åbne projektmapper, når du starter genberegning (ved at trykke på F9), skal du klikke på Manuelt under Beregn projektmappe i sektionen Beregningsindstillinger.

   Bemærk!    Når du klikker på Manuelt, markeres afkrydsningsfeltet Genberegn projektmappen, før der gemmes automatisk. Hvis det tager lang tid at gemme en projektmappe, kan den tid, det tager at gemme, muligvis reduceres, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Genberegn projektmappen, før der gemmes.

  • Hvis du manuelt vil genberegne alle åbne regneark, herunder datatabeller, og opdatere alle åbne diagramark, skal du klikke på knappen Beregn nu i gruppen Beregning under fanen Formler.

   Gruppen Beregning under fanen Formler

  • Hvis du manuelt vil genberegne det aktive regneark og alle diagrammer og diagramark, der er sammenkædet med dette regneark, skal du klikke på knappen Beregn ark i gruppen Beregning under fanen Formler.

Tip!    Du kan også ændre mange af disse indstillinger uden for dialogboksen Excel-indstillinger. Klik på Beregningsindstillinger under fanen Formler i gruppen Beregning, og klik derefter på Automatisk.

Bemærk!    Hvis et regneark indeholder en formel, der er kædet sammen med et regneark, der ikke er blevet genberegnet, og du opdaterer kæden, vises en meddelelse om, at kilderegnearket ikke er helt genberegnet. Klik på OK for at opdatere kæden med den aktuelle værdi, der er lagret i kilderegnearket, også selvom værdien måske er forkert. Klik på Annuller for at annullere opdateringen af kæden og anvende den forrige værdi fra kilderegnearket.

Toppen af siden

Genberegne et regneark eller en projektmappe manuelt ved hjælp af tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Genberegne formler, der er ændret siden seneste beregning i alle åbne projektmapper, og de formler, der er afhængige af dem. Hvis en projektmappe er angivet til automatisk genberegning, skal du ikke trykke på F9 for at genberegne.

F9    

Genberegne formler, der er ændret siden seneste beregning i det aktive regneark, og de formler, der er afhængige af dem.

SKIFT + F9    

Genberegne alle formler i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste genberegning.

CTRL+ALT+F9    

Kontrollere afhængige formler igen og derefter genberegne alle formler i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste genberegning.

CTRL+SKIFT+ALT+F9    

Toppen af siden

Ændre antallet af gange, en formel gentages i Excel

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér gentaget beregning i sektionen Beregningsindstillinger.

 3. Hvis du vil angive det maksimale antal gange, der skal genberegnes, skal du skrive antallet af gentagelser i feltet Maks. antal gentagelser. Jo højere antallet af gentagelser er, desto mere tid skal Excel bruge til at genberegne et regneark.

 4. Hvis du vil angive den maksimale ændring, der kan accepteres mellem genberegningsresultater, skal du skrive et tal i feltet Maksimal ændring. Jo mindre tallet er, desto mere nøjagtigt bliver resultatet, og desto mere tid skal Excel bruge til at genberegne et regneark.

Bemærk!    Problemløser og Målsøgning er del af en pakke med kommandoer, der ofte kaldes hvad-nu-hvis-analyser funktioner. Begge kommandoer bruger gentagelse i en kontrolleret metode til at opnå de ønskede resultater. Du kan bruge Problemløser, når du har brug at finde optimale værdien for en bestemt celle ved at justere værdierne af flere celler, eller når du vil anvende specifikke begrænsninger til en eller flere af værdierne i beregningen. Du kan bruge Målsøgning, når du kender det ønskede resultat af en enkelt formel, men ikke inputværdi formlen skal bestemme resultatet.

Toppen af siden

Ændre beregningspræcision i en projektmappe

Før du ændrer beregningspræcisionen, skal du huske følgende vigtige punkter:

Som standard beregner Microsoft Excel de lagrede, ikke viste værdier    Den viste og udskrevne værdi afhænger af, hvordan du formaterer den lagrede værdi. En celle, der f.eks. viser en dato som "22-06-2008", indeholder også et serienummer, som er den lagrede værdi for datoen i den pågældende celle. Du kan ændre datovisningen til et andet format (f.eks. til "22-jun-2008"), men ændring af visningen af en værdi i et regneark påvirker ikke den gemte værdi.

Vær forsigtig, når du ændrer beregningspræcision    Når en formel udfører beregninger, bruger Microsoft Excel normalt de værdier, der er gemt i celler, som formlen henviser til. Hvis to celler f.eks. begge indeholder værdien 10,005, og cellerne er formateret til at vise værdier i valutaformat, vises værdien kr 10,01 i hver celle. Hvis du lægger de to celler sammen, vil resultatet være kr 20,01, fordi Excel lægger de gemte værdier 10,005 og 10,005 sammen og ikke de viste værdier.

Når du ændrer beregningspræcisionen i en projektmappe ved at anvende de viste (formaterede) værdier, ændrer Excel permanent de lagrede værdier i celler fra fuld præcision (15 cifre) til et hvilket som helst andet vist format, inklusive decimalpladser. Hvis du senere vil beregne med den fulde præcision, kan de underliggende værdier ikke gendannes.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. I sektionen Ved beregning af denne projektmappe skal du vælge den ønskede projektmappe og derefter markere afkrydsningsfeltet Angiv vist nøjagtighed.

Toppen af siden

Ændre antallet af processorer, der bruges til at genberegne formler

En computer kan indeholde mere end én processor (den indeholder flere fysiske processorer), eller den kan være hypertrådet (den indeholder flere logiske processorer). På disse computere kan du forbedre eller kontrollere tiden, det tager at genberegne projektmapper, der indeholder mange formler, ved at angive det antal processorer, der skal bruges til genberegning. I mange tilfælde kan forskellige dele af en arbejdsbelastning i forbindelse med en genberegning udføres sideløbende. Hvis denne arbejdsbelastning opdeles over flere processorer, kan det reducere den samlede tid, det tager at udføre genberegningen.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere brugen af flere processorer under beregning, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér flertrådet beregning i sektionen Formler.

  Bemærk!    Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, og alle processorer bruges under beregninger. Antallet af processorer på din computer registreres automatisk og vises ved siden af indstillingen Brug alle processorer på denne computer.

 3. Hvis du eventuelt markerer Aktivér flertrådet beregning, kan du styre det antal processorer, der skal bruges på computeren. Du kan f.eks. begrænse antallet af processorer, der bruges under genberegninger, hvis der kører andre programmer på computeren, som kræver dedikeret behandlingstid.

 4. Klik på Manuelt under Antal beregningstråde for at styre antallet af processorer. Indtast det antal processorer, der skal bruges (maksimalt 1024).

Toppen af siden

Lære om beregning af projektmapper, der er oprettet i en tidligere version af Excel

For at sikre at tidligere projektmapper beregnes korrekt, reagerer Excel anderledes første gang, du åbner en projektmappe, der er gemt i en tidligere version af Excel, end når du åbner en projektmappe, der er oprettet i den aktuelle version.

Når du åbner en projektmappe, der er oprettet i den aktuelle version, genberegner Microsoft Excel kun de formler, der er afhængige af celler, der er blevet ændret.

Når du åbner en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel, genberegnes alle formlerne (dem, der afhænger af celler, der er ændret, og dem, der ikke gør) i projektmappen. Dette sikrer, at projektmappen er fuldt optimeret til den aktuelle version af Excel.

Da en fuldstændig genberegning kan tage længere tid end en delvis genberegning, kan det tage længere tid end sædvanligt at åbne en projektmappe, der ikke tidligere er blevet gemt i den aktuelle version af Excel. Når du har gemt projektmappen i den aktuelle version af Excel, åbnes den hurtigere.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×