Ændre et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Ord

Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det, så det præsenterer dine data bedst muligt. Du kan formatere individuelle diagramelementer, f.eks. titel, område for grafik, afbildningsområde, dataserie, akse og meget mere.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan bestille en kopi af Excel på Microsofts websted.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Boble 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Gør et af følgende:

Tilføje en diagramtitel

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje en aksetitel

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje eller ændre placeringen af vandrette eller lodrette akseetiketter

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Ændre skaleringen af en akse

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

Tilpasse en forklaring

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Klik på Dataetiketter under Etiketter, og klik derefter på det sted, hvor dataetikken skal vises, i den nederste del af listen.

Tilføje aksemærker på en akse

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Tilføje gitterlinjer

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

Formatere gitterlinjer

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

Se også

Oprette et diagram

Diagramtyper

Kopiere formatering mellem objekter eller tekst

Redigere data i et diagram

PowerPoint

Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det, så det præsenterer dine data bedst muligt. Du kan formatere individuelle diagramelementer, f.eks. titel, område for grafik, afbildningsområde, dataserie, akse og meget mere.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan bestille en kopi af Excel på Microsofts websted.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Boble 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Gør et af følgende:

Tilføje en diagramtitel

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje en aksetitel

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje eller ændre placeringen af vandrette eller lodrette akseetiketter

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Ændre skaleringen af en akse

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

Tilpasse en forklaring

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Dataetiketter under Etiketter, og klik derefter på det sted, hvor dataetikken skal vises, i den nederste del af listen.

Tilføje aksemærker på en akse

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Tilføje gitterlinjer

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

Formatere gitterlinjer

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

Se også

Oprette et diagram

Diagramtyper

Kopiere formatering mellem objekter eller tekst

Redigere data i et diagram

Animere et diagram

Excel

Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det, så det præsenterer dine data bedst muligt. Du kan formatere individuelle diagramelementer, f.eks. titel, område for grafik, afbildningsområde, dataserie, akse og meget mere.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Boble 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Gør et af følgende:

Tilføje en diagramtitel

Du kan også føje en titel til dit diagram.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje en aksetitel

Du kan føje en titel til hver akse i et diagram. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer.

Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Et diagram med en titel og aksetitler

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Aksetitler

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på den akse, hvor du vil tilføje titler, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

  Hvis du vil formatere titlen, skal du markere teksten i titelfeltet og derefter vælge den ønskede formatering under Skrifttype under fanen Startside.

Tilføje eller ændre placeringen af vandrette eller lodrette akseetiketter

Du kan tilføje og placere en vandret akse til venstre eller højre for afbildningsområdet. Du kan tilføje og placere en lodret akse øverst eller nederst i afbildningsområdet.

Bemærk: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den ønskede vandrette eller lodrette akse, og klik derefter på den ønskede type akseetiket.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Ændre skaleringen af en akse

Som standard beregnes minimum- og maksimumskaleringsværdierne i et diagram automatisk. Du kan dog tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Hvis alle datapunkter i din datatabel f.eks. er mellem 60 og 90, kan det være en god ide, at værdiaksen (y) har et område på 50 til 100 i stedet for 0 til 100. Når en værdiakse dækker et meget stort område, kan du også ændre aksen til logaritmisk skala (også kaldet logaritmisk skalering).

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Skala i navigationsruden, og angiv derefter de ønskede indstillinger under Skala på vandret akse eller Skala på lodret akse.

Tilpasse en forklaring

En forklaring kan gøre diagrammet lettere at læse, fordi den placerer etiketterne for dataserien uden for diagrammets afbildningsområde. Du kan ændre placeringen af forklaringen og tilpasse dens farver og skrifttyper. Du kan også redigere teksten i forklaringen og ændre rækkefølgen af teksterne i forklaringen.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. For at ændre placeringen af forklaringen skal du klikke på Forklaring under Etiketter og derefter klikke på den ønskede placering.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Hvis du vil ændre formatet for en forklaring, skal du klikke på Forklaring under Etiketter, klikke på Indstillinger for forklaring og derefter foretage de ønskede ændringer.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje dataetiketter for at få vist datapunktværdier fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Dataetiketter under Etiketter, og klik derefter på det sted, hvor dataetikken skal vises, i den nederste del af listen.

Tilføje aksemærker på en akse

En akse kan formateres til at vise overordnede og underordnede aksemærker med intervaller, du vælger.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Akser under Akser, peg på den akse, der skal ændres, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Aksemærker i navigationsruden, og klik derefter på indstillinger for større og mindre aksemærketyper.

  Når du har tilføjet aksemærker, kan du ændre intervallerne mellem aksemærkerne ved at klikke på Skala i navigationsruden og derefter foretage de ønskede ændringer.

Tilføje gitterlinjer

Du kan gøre det nemmere at læse dataene i et diagram ved at få vist vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går hen over diagrammets afbildningsområde. Du kan også få vist dybdegitterlinjer i 3D-diagrammer. Gitterlinjer kan vises for overordnede og underordnede enheder, og de passer til overordnede og underordnede aksemærker på akserne, når disse vises.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil tilføje en gitterlinje, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk: Afhængigt af typen af datatabel eller diagram er nogle af indstillingerne for gitterlinjer muligvis ikke tilgængelige.

Formatere gitterlinjer

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Gitterlinjer under Akser, peg på den akse, hvor du vil formatere gitterlinjen, og klik derefter på Gitterlinjeindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 3. Klik på Linje, Skygge eller Skær og bløde kanter i navigationsruden, og rediger derefter de ønskede indstillinger.

Se også

Oprette et diagram

Diagramtyper

Kopiere formatering mellem objekter eller tekst

Redigere data i et diagram

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×