Ændre en webstedsindholdstype

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvad vil du gøre?

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Fjerne en arbejdsproces fra en indholdstype

Føje en eksisterende kolonne til en webstedsindholdstype

Tilføje en ny kolonne til en webstedsindholdstype

Ændre rækkefølgen af kolonner til en webstedsindholdstype

Rediger indstillingerne for panelet oplysninger

Føje en politik til administration af oplysninger

Administrere dokumentkonverteringer

En webstedsindholdstype beskriver attributterne for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver indholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt egenskaber.

 • Formularer til at redigere egenskaberne og vise dem.

 • Arbejdsprocesser, der skal være tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

 • Den dokumentskabelon, der skal bruges.

Medlemmer af gruppen af webstedsejere navn kan ændre de indholdstyper for webstedet. Som standard er alle de indholdstyper, der nedarver fra en indholdstype, som du også ændre opdateret med ændringer.

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Bemærk!: Dokumentskabeloner kan kun knyttes til dokumentindholdstyper, ikke mapper, lister eller diskussionsforummer.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyperi sektionen Gallerier.

 3. Klik på linket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Klik på Avancerede indstillinger i afsnittet Indstillinger.

 5. Skriv URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon eller overføre en ny dokumentskabelon i afsnittet Dokumentskabelon. I følgende tabel vises typerne URL-adresser, du kan bruge. Eksemplerne er baseret på mappen websted indholdstype ressource (det vil sige, den mappe, der indeholder filerne til webstedsindholdstyper) der http://contoso/_cts/ContentTypeName/ og dokumentskabelonen er dokumentnavn.doc.

  Bemærk!: Der findes en ressource mappe i form af _cts/Indholdstypenavn (hvor Indholdstypenavn er navnet på den webstedsindholdstype) på rodniveau på hvert websted.

URL-adresse

Eksempel

Server relativ

/_cts/Indholdstypenavn/dokumentnavn.doc

Absolut

http://contoso/_cts/Indholdstypenavn/dokumentnavn.doc

Ressourcemappe relativ

dokumentnavn.doc

Websted relativ

~/websted/Biblioteksnavn/dokumentnavn.doc

 1. Vælg i afsnittet Skrivebeskyttet, om denne indholdstype skal kunne redigeres eller være skrivebeskyttet.

 2. Angiv i afsnittet Opdater websteder og lister, om de indholdstyper, der arver fra denne indholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

  Hvis du vælger Ja, arver andre indholdstyper, som arver fra denne indholdstype (kaldet underordnede indholdstyper), de ændringer, du foretager.

Toppen af siden

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Når du føjer en arbejdsproces til en indholdstype, kan slutbrugere køre arbejdsprocessen på alle forekomster af indholdstypen på en liste eller i et bibliotek. Arbejdsprocesser kan føjes til alle indholdstyper, herunder skjulte og brugerdefinerede indholdstyper. Når en indholdstype føjes til en liste eller et bibliotek, kopieres alle dens arbejdsprocestilknytninger også til listen og tilknyttes elementer af den pågældende indholdstype.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 indeholder en række arbejdsprocesskabeloner, der løser dine forretningsprocesser. Tre arbejdsprocesser er automatisk knyttet til dokumentindholdstypen: godkendelse, indsamling af Feedback og indsamling af signaturer. Administratorer kan også oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser.

Bemærk!: En arbejdsproces skal installeres på din gruppe af websteder, inden du kan føje den til en webstedsindholdstype. Kontakt serveradministratoren, hvis den pågældende arbejdsproces ikke er tilgængelig.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier, og vælg derefter den indholdstype, du vil tilføje en arbejdsproces.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces på siden Webstedsindholdstype i sektionen Indstillinger.

 4. Klik på Tilføj en arbejdsproces på siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 5. Vælg skabelonen for arbejdsprocessen til brug på siden Tilføj en arbejdsproces, og skriv derefter et navn, der adskiller arbejdsprocessen for indholdstypen.

  Navnet vises for brugere, når de starter en arbejdsproces, og når de ser arbejdsprocessens status, så det anbefales at bruge et kort navn, som beskriver forretningsprocessen.

 6. Bruge instruktionerne i emnet, ændre arbejdsprocesindstillinger for en webstedsindholdstype, til at konfigurere indstillinger for arbejdsproces.

 7. Hvis du tilføjer arbejdsprocessen har siden Tilpas arbejdsproces, skal du klikke på Næste for at fortsætte til siden Tilpas arbejdsproces, Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Hvis du tilføjer arbejdsprocessen ikke har siden Tilpas arbejdsproces, skal du klikke på OK.

Toppen af siden

Fjerne en arbejdsproces fra en indholdstype

Hvis du fjerner en arbejdsproces fra en indholdstype, afsluttes eventuelle igangværende forekomster af en arbejdsproces, og deres historik og opgaver slettes. Du kan også tillade, at igangværende forekomster af en arbejdsproces fuldføres, men forhindre, at nye forekomster startes.

Når du sletter en arbejdsprocestilknytning på en indholdstype, hvorfra andre (underordnede) indholdstyper nedarver indstillinger, slettes arbejdsprocessen ikke alene fra disse underordnede indholdstyper, men enhver igangværende arbejdsprocesforekomst fra denne tilknytning afsluttes straks, og dens historik og opgaver slettes også.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier, og vælg derefter den indholdstype, du vil tilføje en arbejdsproces.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces på siden Webstedsindholdstype i sektionen Indstillinger.

 4. Klik på Fjern en arbejdsproces på siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 5. Find den arbejdsproces, du vil fjerne, på siden Fjern arbejdsprocesser, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil fjerne en arbejdsproces og afslutte igangværende forekomster af arbejdsprocessen, skal du klikke på Fjern ud for arbejdsprocessen.

  • Hvis du vil tillade, at igangværende, men ikke nye forekomster af arbejdsprocessen fuldføres, skal du klikke på Ingen nye forekomster ud for arbejdsprocessen.

 6. Klik på OK.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du bliver spurgt, om ændringerne skal anvendes på alle indholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype:

  • Hvis du vil fjerne arbejdsprocessen fra denne indholdstype, men ikke fra indholdstyper, som nedarver fra den (underordnede indholdstyper), skal du klikke på Annuller. Arbejdsprocessen er fortsat tilgængelig for de underordnede indholdstyper.

  • Hvis du vil fjerne denne arbejdsprocestilknytning fra alle underordnede indholdstyper og slette eventuelle aktive arbejdsprocesser, som er baseret på denne arbejdsprocestilknytning, skal du klikke på OK. Denne proces kan tage lidt tid afhængigt af størrelsen på gruppen af websteder og antallet af aktive arbejdsprocesser.

Toppen af siden

Føje en eksisterende kolonne til en webstedsindholdstype

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en kolonne, der allerede er defineret på webstedet eller det overordnede websted, til en webstedsindholdstype.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. Klik på Webstedsindholdstyperi sektionen Gallerier.

 4. Klik på den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 5. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedskolonner på siden Webstedsindholdstype i sektionen kolonner.

  Siden Tilføj kolonner til indholdstype vises.

 6. Vælg den gruppe, du vil filtrere på, på listen Vælg kolonner fra i sektionen Vælg kolonner.

  Følgende tabel beskriver grupperne og de typer af kolonner, de indeholder, der er tilgængelige som standard.

Vælg

For at få vist dette

Alle grupper

Alle kolonner, der er tilgængelige for alle grupper.

Grundlæggende kolonner

Kolonner, der er anvendelige i mange typer lister eller biblioteker.

Core kontakt og kalenderkolonner

Kolonner, der er nyttig i lister over kontaktpersoner og kalender. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra kontaktpersoner og kalendere klientprogrammer, som Microsoft Office Outlook 2007.

Dokument-kolonner

Standarddokumentkolonner fra Dublins hovedsæt af metadataelementer. Mange af disse kolonner indgår i hovedegenskabssættet i Microsoft Office.

Grundlæggende opgaver og problem kolonner

Kolonner, der er nyttig i opgave- og problemlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra opgave og problem klientprogrammer, som Office Outlook 2007.

Udvidede kolonner

Et sæt kolonner til særlige formål.

 1. Vælg den kolonne, du vil tilføje, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Du kan hurtigt tilføje flere kolonnetyper ved at trykke på CTRL, mens du klikker på hver tilgængelig kolonne, du vil tilføje.

 2. Angiv i afsnittet Opdater liste- og webstedsindholdstyper, om de underordnede indholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

 3. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Føje en ny kolonne til en webstedsindholdstype

Følg denne fremgangsmåde for at definere en ny kolonne og føje den til en webstedsindholdstype. Bemærk, at den nye kolonne, du opretter, bliver tilgængelig på det websted, den er oprettet på, og på dets underordnede websteder. Når du har oprettet den nye kolonne, kan du føje den til de øvrige kolonnetyper og også til lister og biblioteker. Hvis andre ikke skal kunne bruge kolonnen, kan du skjule den ved at føje den til en ny gruppe, "_Skjult".

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. Klik på den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Tilføj fra ny webstedskolonne i afsnittet Kolonner.

 5. Skriv et navn til den nye Kolonnetype på siden Ny webstedskolonne i sektionen navn og Type, og vælg derefter typen oplysninger, der kan være gemt i denne kolonne.

  Tip!: Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver i kolonnenavne. Hvis kolonnen Beskrivelse på forhånd er defineret i gruppen af websteder, kan du ikke oprette en ny kolonne med navnet Beskrivelse.

 6. Vælg enten en ny gruppe i afsnittet Gruppe, eller skriv navnet på en ny gruppe, hvor du vil gemme den nye kolonne.

 7. Angiv yderligere kolonneindstillinger i afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne. Du kan f.eks. indtaste en beskrivelse af kolonnen, angive, om oplysninger er obligatoriske for denne kolonne, det maksimale antal tegn, der kan gemmes i kolonnen, og en standardværdi for kolonnen.

 8. Angiv i afsnittet Opdater liste- og webstedsindholdstyper, om de underordnede indholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

 9. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Ændre kolonnerækkefølgen for en webstedsindholdstype

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. Klik på linket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Kolonnerækkefølge i afsnittet Kolonner.

 5. Brug rullelisterne i kolonnen Placering fra toppen for at ændre kolonnernes rækkefølge.

 6. Angiv i afsnittet Opdater websteder og lister, om de underordnede webstedsindholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for Panel for dokumentoplysninger

Panel for dokumentoplysninger gør det muligt for slutbrugere mulighed for at få vist og ændre egenskaberne for en indholdstype for dokumentgrupper direkte i et 2007 Microsoft Office-system dokument. Eksempelvis hvis dokumentindholdstypen for din gruppe af websteder har en statuskolonne, kan slutbrugere få vist egenskaben Status på Panel for dokumentoplysninger og Skift status fra kladde til færdig. Når dokumentet er gemt på serveren, opdateres ændringen i kolonnen Status.

Panelet for dokumentoplysninger er en Microsoft Office InfoPath-formular, som oprettes automatisk i et 2007 Office-udgivelse-dokument, og som afspejler dokumentets redigerbare egenskaber på serveren. Når du konfigurerer en indholdstype, kan du generere en InfoPath-formular på grundlag af egenskaberne for indholdstypen. Du kan derefter tilpasse og installere formularen på samme måde som alle andre InfoPath-formularer. Dokumentet refererer derefter til den tilpassede formular. Slutbrugere kan let se eller redigere dokumentegenskaber fra panelet for dokumentoplysninger, som vises øverst i et Office-dokument.

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. På siden Galleri med webstedsindholdstyper skal du klikke på linket for den webstedsindholdstype, som er tilknyttet Panel for dokumentoplysninger.

 4. Klik på Panel for dokumentoplysninger indstillinger på siden Webstedsindholdstype i sektionen Indstillinger.

 5. Angive, hvilken skabelon, du vil bruge til Panel for dokumentoplysninger på siden Indstillinger for dokument oplysninger Panel.

  • Hvis du ikke har en skabelon klar, kan du oprette en brugerdefineret skabelon i InfoPath ved at klikke på Opret en ny brugerdefineret skabelon.

  • Hvis du vil bruge en brugerdefineret skabelon, som er oprettet i forvejen, kan du overføre den ved at klikke på Gennemse, eller du kan referere til den fra en delt placering, f.eks. en UNC-sti. Stien placeres i dokumentet, og der refereres herefter til den, så panelet for dokumentoplysninger vises, når dokumentet åbnes.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge den standardskabelon, der oprettes automatisk, eller hvis du vil gå tilbage til den, skal du vælge Brug standardskabelonen for Microsoft Office-programmer.

   Standardskabelonen for Microsoft Office indeholder de kolonner, der er defineret for indholdstypen.

 6. Markér afkrydsningsfeltet for at få vist Panel for dokumentoplysninger for alle dokumenter, der er oprettet med den indholdstype, i sektionen Vis altid.

  Denne indstilling sikrer, at panelet for dokumentoplysninger åbnes, når et eksisterende dokument med denne indholdstype åbnes, og første gang det gemmes. Som standard åbnes panelet for dokumentoplysninger altid, når et nyt dokument oprettes fra gruppen af websteder, eller når et dokument omdøbes og gemmes på den samme placering.

 7. Klik på OK for at aktivere ændringerne i panelet for dokumentoplysninger.

Toppen af siden

Tilføje en politik for administration af oplysninger

Når en politik for administration af oplysninger føjes til en indholdstype, er det let at knytte politikfunktioner til flere lister eller biblioteker. Du kan vælge at føje en eksisterende politik for administration af oplysninger til en indholdstype eller oprette en politik, som er entydig for en individuel indholdstype.

Bemærk!: Du kan også føje en politik til administration af oplysninger til en indholdstype, som er specifik for lister. Herved anvendes politikken kun på elementer på den pågældende liste, som bruger indholdstypen.

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. Vælg den indholdstype, du vil tilføje en politik til, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Klik på Indstillinger for politik til administration af oplysninger på siden Webstedsindholdstype i sektionen Indstillinger.

 5. Angiv hvilken politik, du vil bruge, på siden Indstillinger for politik til administration af oplysninger:

  • Hvis du vil anvende en eksisterende politik på indholdstypen, skal du vælge Brug en politik for en gruppe af websteder, vælge navnet på politikken på listen og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil oprette en entydig politik til indholdstypen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Vælg Definer en politik, og klik derefter på OK.

   2. Skriv et navn og beskrivelse til politikken på siden Rediger politik, og derefter skrive en kort erklæring, der forklarer, at brugere hvad politikken er beregnet til. En erklæring kan bestå af op til 512 tegn.

   3. Brug oplysningerne i emnet konfigurere funktioner i en politik til administration af oplysninger, du konfigurerer de funktioner, du vil knytte til politikken.

Toppen af siden

Administrere dokumentkonverteringer

Webstedsadministratorer kan aktivere dokumentkonvertering, så slutbrugere kan konvertere dokumenter af én filtype til et andet format. Dokumentkonvertering for webstedsindholdstyper gør det også muligt for webstedsadministratorer at konfigurere indholdstyper, så de kan gemme indstillinger, som definerer, hvilke konverteringsprogrammer der er tilgængelige, og hvordan disse konverteringsprogrammer fungerer på dokumenter med den pågældende indholdstype. Der indgår en række dokumentkonverteringsprogrammer i Office SharePoint Server 2007, og din virksomhed kan have flere brugerdefinerede konverteringsprogrammer herudover. Når dokumentkonvertering er aktiveret i Central administration, er konverteringsprogrammerne som standard tilgængelige for alle webstedsindholdstyper, som kan bruges i et dokumentbibliotek. Dette omfatter følgende indholdstyper:

 • Dokumentindholdstyper som f.eks. Grundlæggende side, Dokument, Formular og Billede

 • Sidelayoutindholdstyper som Artikelside, Omdirigeringsside og Velkomstside

Konverteringsprogrammer, som er aktiveret, er tilgængelige for slutbrugere, når de vælger et dokument med en given indholdstype og derefter klikker på Konverter dokument fra genvejsmenuen. Kun de konverteringsprogrammer, som gælder specifikt for dokumentets filtype (f.eks. .docx), vises.

Når der er flere konverteringsprogrammer for en filtype, f.eks. XML, kan du redigere listen over konverteringsprogrammer, hvis du foretrækker det, for at sikre, at brugere kun ser de konverteringsprogrammer, der er relevante for dokumenter med denne indholdstype. Du kan desuden ændre konfigurationsindstillinger for et konverteringsprogram. I begge disse situationer kan du benytte følgende fremgangsmåde, når du vil udføre ændringer af dokumentkonverteringsprogrammer.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på webstedsindholdstyper på siden Indstillinger for websted i sektionen Gallerier.

 3. Vælg den indholdstype, du vil administrere dokumentkonvertering på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Klik på Administrer dokumentkonverteringer for denne indholdstype på siden Webstedsindholdstype i sektionen Indstillinger.

  Bemærk!: Dokumentkonverteringsprogrammer er kun tilgængelige for dokumentindholdstyper.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det konverteringsprogram, som du ikke vil have, at andre slutbrugere skal kunne se. Sørg for, at alle konverteringsprogrammer, du vil bruge, er markerede, og klik derefter på Anvend.

 6. Hvis indstillingen Konfigurer findes ud for det konverteringsprogram, du vil bruge, kan du klikke på den for at definere nye konverteringsindstillinger.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×