Ændre en indholdstype for en liste eller et bibliotek

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

De ændringer, du udfører på en indholdstype for en liste eller et bibliotek, gælder kun for den forekomst af den pågældende indholdstype, der er tilføjet på listen eller i biblioteket. Den overordnede webstedsindholdstype, som den aktuelle indholdstype blev oprettet ud fra, opdateres ikke med ændringerne.

Du skal mindst have tilladelse på designniveau for at kunne ændre indholdstyper for en liste eller et bibliotek.

Hvad vil du foretage dig?

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Føje en kolonne til en indholdstype

Ændre rækkefølgen af kolonner til en indholdstype

Gøre en kolonne obligatorisk for en indholdstype

Tilføje en arbejdsproces til en indholdstype

Skrivebeskyt en indholdstype

Angive en politik til administration af oplysninger for en indholdstype

Ændre indstillingerne for Panel for dokumentoplysninger for en indholdstype

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Du kan kun knytte en dokumentskabelon til en dokumentindholdstype (en indholdstype, som er afledt af den overordnede webstedsindholdstype for dokumentet). Når du tilknytter en dokumentskabelon med en indholdstype, kan det være med til at sikre, at alle nye dokumenter, som forfattere opretter med denne indholdstype, baseres på en identisk skabelon.

Forestil dig f.eks., at din virksomhed bruger en bestemt dokumentskabelon til juridiske kontrakter. Hvis du knytter denne dokumentskabelon til den indholdstype, som virksomheden bruger til juridiske kontrakter, baseres alle nye juridiske kontrakter, som er oprettet ved hjælp af denne indholdstype, på denne dokumentskabelon for juridiske kontrakter.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

  1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner.

   I et dokumentbibliotek skal du f.eks. klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er indstilllet til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 4. Hvis du vil angive URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon, skal du i afsnittet Dokumentskabelon klikke på Skrive URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon og derefter skrive URL-adressen på placeringen af den dokumentskabelon, du vil bruge.

  Du kan bruge en absolut URL-adresse eller en URL-adresse, der er i forhold til en placering på en server, et websted eller en ressource mappe. Den følgende tabel indeholder eksempler på typerne URL-adresser, du kan bruge. Eksemplerne forudsætter eksistensen af en indholdstype ressource mappe (den mappe, der indeholder filerne til webstedsindholdstyper) findes i http://contoso/_cts/ContentTypeName/ og, dokumentskabelonen hedder dokumentnavn.doc.

  Ressource, som hedder _cts/Indholdstypenavn, hvor Indholdstypenavn er navnet på den webstedsindholdstype, der findes en mappe på rodniveau på hvert websted.

URL-type

Eksempel

Absolut

http://contoso/_cts/Indholdstypenavn/Dokumentnavn.doc

Webstedsrelativ

~websted/Biblioteksnavn/Dokumentnavn.doc

Serverrelativ

_cts/Indholdstypenavn/Dokumentnavn.doc

Ressourcemapperelativ

Dokumentnavn.doc

 1. Klik på Overfør en ny dokumentskabelon i sektionen Dokumentskabeloner, hvis du vil overføre den dokumentskabelon, du vil bruge, og klik derefter på Gennemse. Gå til placeringen for den fil, du vil bruge, i dialogboksen Vælg fil, marker filen, og klik derefter på Åbn.

 2. Klik på OK.

Toppen af siden

Føje en kolonne til en indholdstype

Du kan angive de egenskaber eller metadata, som du vil indsamle for et element af en bestemt indholdstype, ved at føje kolonner til denne indholdstype. Din virksomhed kan f.eks. spore et bestemt sæt af metadata for alle sine indkøbsordrer, f.eks. kontonummer, projektnummer og projektleder. Hvis du føjer kolonner for kontonummer, projektnummer og projektleder til indholdstypen for indkøbsordren, bliver brugere bedt om at angive disse metadata for elementer af denne indholdstype.

Hvis du har en liste eller et bibliotek, som indeholder elementer af flere forskellige indholdstyper, kan du indsamle entydige metadata for elementer af hver indholdstype ved at føje kolonner direkte til den relevante indholdstype i stedet for til listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 3. Klik på Tilføj fra eksisterende websted eller listekolonner under Kolonner.

 4. I afsnittet Vælg kolonner skal du under Vælg kolonner fra: klikke på pilen for at vælge den gruppe, du vil tilføje en kolonne fra.

 5. Under Tilgængelige kolonner skal du klikke på den kolonne, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj for at flytte kolonnen til listen Kolonner, der skal tilføjes.

 6. Gentag trin 5 og 6, hvis du vil tilføje yderligere kolonner.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af kolonner for en indholdstype

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er indstilllet til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på Kolonnerækkefølge under Kolonner.

 4. Klik på pilen ud for den kolonne, du vil ændre rækkefølgen for, i kolonnen Placering fra toppen i sektionen Kolonnerækkefølge, og vælg derefter det ønskede rækkefølgenummer.

Toppen af siden

Gøre en kolonne obligatorisk for en indholdstype

Hvis du gør kolonner for en indholdstype obligatoriske, skal brugere angive metadata (kolonneværdier), når du opretter nye elementer i denne indholdstype.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er indstilllet til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på navnet på den kolonne, du vil gøre obligatorisk, under Kolonner.

 4. Klik på Obligatorisk i afsnittet Indstillinger for kolonne.

Toppen af siden

Føje en arbejdsproces til en indholdstype

Arbejdsprocesser gør det muligt at angive en forretningsproces for elementer og dokumenter på et websted. Organisationer kan bruge arbejdsprocesser til at automatisere og administrere visse almindelige forretningsprocesser, som dokumentgodkendelse eller gennemse. Ved at tilføje en arbejdsproces til en indholdstype, kan du sikre, at alle elementer af den pågældende indholdstype er underlagt ensartede og lignende forretningsprocesser. Hvis en arbejdsproces, der er føjet til en indholdstype, kan denne arbejdsproces startes på individuelle elementer af den pågældende indholdstype.

Bemærk!: Du kan kun føje en arbejdsproces til en indholdstype for en liste eller et bibliotek, hvis der er implementeret en arbejdsproces for webstedet eller arbejdsområdet. Hvis arbejdsprocesser ikke er tilgængelige, skal du kontakte centraladministratoren.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil føje en arbejdsproces til, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Indstillinger.

 4. Klik på Tilføj en arbejdsproces på siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 5. Klik på den arbejdsprocesskabelon, du vil bruge, i sektionen Arbejdsproces på siden Tilføj en arbejdsproces.

 6. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i sektionen Navn.

 7. Angiv en opgaveliste, der skal bruges sammen med denne arbejdsproces, i sektionen Opgaveliste.

  • Du kan bruge standardopgavelisten, eller du kan oprette en ny liste. Hvis du bruger standardopgavelisten, kan deltagere i arbejdsprocessen let finde og se deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis opgaverne i denne arbejdsproces omhandler eller afslører følsomme eller fortrolige data, som du vil holde adskilt fra den overordnede opgaveliste.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis virksomheden har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesser omfatter mange opgaver. I sådanne tilfælde kan du evt. oprette opgavelister til hver enkelt arbejdsproces.

 8. Angiv en oversigtsliste, der skal bruges sammen med denne arbejdsproces, i sektionen Oversigtsliste. Oversigtslisten indeholder alle hændelser, som forekommer under hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Du kan bruge standardoversigtslisten, eller du kan oprette en ny liste. Hvis virksomheden har mange arbejdsprocesser, kan du evt. oprette en særskilt oversigtsliste til hver enkelt arbejdsproces.

 9. Angiv hvordan, hvornår og af hvem en arbejdsproces kan startes, i sektionen Startindstillinger.

  Bemærkninger!: 

  • Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis de ikke understøttes af den arbejdsprocesskabelon, du har valgt.

  • Indstillingen Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element er kun tilgængelig, hvis understøttelse af overordnet og underordnet versionering er aktiveret for biblioteket, og hvis den valgte arbejdsprocesskabelon kan bruges til indholdsgodkendelse.

 10. Klik på Næste.

 11. På siden Tilpas arbejdsproces skal du markere eventuelle yderligere indstillinger, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Gøre en indholdstype skrivebeskyttet

Hvis du vil forhindre, at andre brugere foretager ændringer til en indholdstype, der er blevet føjet til en liste eller et bibliotek, kan du gøre listeindholdstypen skrivebeskyttet. Hvis du gør en listeindholdstype skrivebeskyttet, forhindrer det listeindholdstypen i at nedarve ændringer, der foretages til dens overordnede webstedsindholdstype.

 1. Hvis den liste eller det bibliotek, som du vil ændre en indholdstype for, ikke allerede er åbnet, skal du klikke på dens eller dets navn under Lister eller Dokumenter på Hurtig start.

 2. På menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , kan du gøre et af følgende:

  • Klik på Listeindstillinger, hvis du arbejder på en liste.

  • Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek, hvis du arbejder i et dokumentbibliotek.

 3. Klik på navnet på den indholdstype, du vil skrivebeskytte, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 5. I afsnittet Skrivebeskyttet skal du under Skal indholdstypen være skrivebeskyttet? klikke på Ja.

Toppen af siden

Angive en politik for administration af oplysninger for en indholdstype

Du kan anvende en politik for en eksisterende gruppe af websteder på en indholdstype for en liste eller et bibliotek. Du kan også definere en politik for administration af oplysninger, som kun kan anvendes på en bestemt listeindholdstype.

Anvende en politik for en gruppe af websteder på en liste, et bibliotek eller en listeindholdstype

Hvis der i forvejen er oprettet politikker for administration af oplysninger for webstedet som politikker for en gruppe af websteder, kan du anvende en af disse politikker for gruppen af websteder på en liste eller et bibliotek. Hvis en liste eller et bibliotek understøtter administration af flere indholdstyper, kan du ikke angive en politik for administration af oplysninger, som gælder for hele listen eller biblioteket. I stedet for skal du definere en politik for administration af oplysninger for hver enkelt listeindholdstype, der er knyttet til den pågældende liste eller det pågældende bibliotek (ved listeindholdstyper forstås forekomster af en webstedsindholdstype, som er tilknyttet en bestemt liste eller et bestemt bibliotek). Du skal mindst have tilladelse på designniveau for at kunne ændre indstillingerne for en politik til administration af oplysninger for en liste eller et bibliotek.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil angive en politik for administration af oplysninger for.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på Indstillinger for politik til administration af oplysninger under Tilladelser og administration.

  Hvis listen eller biblioteket understøtter administration af flere indholdstyper, skal du vælge den indholdstype, du vil angive en politik for administration af oplysninger for, og derefter klikke på OK.

 3. Klik på Brug en politik for en gruppe af websteder i sektionen Angiv politikken, og vælg derefter den politik, du vil anvende, på listen.

  Hvis indstillingen Brug en politik for en gruppe af websteder ikke er tilgængelig, er der ikke defineret nogen politikker for den pågældende gruppe af websteder.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en ny politik for administration af oplysninger for en indholdstype

Du kan definere en politik for administration af oplysninger, som kun gælder for en bestemt liste eller et bestemt bibliotek. Hvis du opretter en politik for administration af oplysninger på denne måde, kan du ikke genbruge denne politik til andre lister, biblioteker eller websteder. Hvis en liste eller et bibliotek understøtter administration af flere indholdstyper, kan du ikke definere en politik for administration af oplysninger, som gælder for hele listen eller biblioteket. I stedet for skal du definere en politik for administration af oplysninger for hver enkelt listeindholdstype, der er knyttet til den pågældende liste eller det pågældende bibliotek (ved listeindholdstyper forstås forekomster af en webstedsindholdstype, som er tilknyttet en bestemt liste eller et bestemt bibliotek). Du skal mindst have tilladelse til at administrere lister for at kunne ændre indstillingerne for en politik til administration af oplysninger for en liste eller et bibliotek.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil angive en politik for administration af oplysninger for.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på Indstillinger for politik til administration af oplysninger under Tilladelser og administration.

 3. Vælg den indholdstype, du vil angive en politik for administration af oplysninger for, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Definer en politik i sektionen Angiv politikken.

 5. Klik på OK.

 6. Skriv en kort beskrivelse af den politik, du er ved at oprette, i sektionen Navn og administrativ beskrivelse på siden Rediger politik.

  Bemærk!: Du kan kun angive navne for politikker for administration af oplysninger, som er defineret på listen Politikker for gruppe af websteder.

 7. Skriv en redegørelse, som forklarer formålet med politikken for brugere, i sektionen Politikerklæring. Denne redegørelse vises for brugere, når de åbner dokumenter eller elementer, som er underlagt politikken. Det bør angives, hvilke politikfunktioner der anvendes på indholdet, eller hvilken særhåndtering der kræves til indholdet. En politikerklæring kan være på indtil 512 tegn.

 8. Vælg de politikfunktioner, som du vil føje til politikken for administration af oplysninger, i de næste sektioner.

 9. Klik på Aktiver etiketter for at gøre det obligatorisk, at dokumenter, som er underlagt denne politik, har etiketter, og angiv derefter de ønskede indstillinger for etiketterne.

  Sådan gør du

  1. Marker afkrydsningsfeltet Spørger brugerne, om der skal indsættes en etiket, før de gemmer eller udskriver, hvis du vil gøre det obligatorisk for brugere at føje en etiket til et dokument.

   Hvis du vil lade brugeren bestemme, om der skal bruges etiketter, skal du ikke markere dette afkrydsningsfelt.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Bloker for ændringer af etiketter, efter de er tilføjet, hvis du vil låse en etiket, så den ikke kan ændres, når den er blevet indsat.

   Bemærk!: Hvis etiketten skal opdateres, når egenskaberne for dette dokument eller dette element opdateres, skal du ikke markere dette afkrydsningsfelt.

  3. Skriv teksten til etiketten, som den skal vises, i boksen Etiketformat. Etiketter kan indeholde indtil ti kolonnereferencer, som hver kan være på indtil 255 tegn. Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette formatet for etiketten:

   • Skriv navnene på kolonnerne, du vil medtage, i den rækkefølge, de skal vises i. Sæt kolonnenavne i klammeparenteser ({}), som vist i eksemplet på siden Rediger politik.

   • Skriv ord, som identificerer kolonnerne uden for parenteserne, som vist i eksemplet på siden Rediger politik.

   • Du kan indsætte et linjeskift ved at skrive \n, hvor linjeskift skal vises.

  4. Vælg den ønskede skriftstørrelse og typografi i sektionen Udseende, og angiv, om etiketten skal placeres til venstre, centreret eller til højre i dokumentet. Vælg en skrifttype og typografi, som er tilgængelig på brugernes computere. Skriftstørrelsen spiller også en rolle for, hvor megen tekst der kan vises på etiketten.

  5. Angiv etikettens højde og bredde i sektionen Etiketstørrelse. Etiketten kan være fra 0,25 til 20 tommer (fra 0,63 til 50,8 cm) høj og ligeledes fra 0,25 til 20 tommer bred. Etikettekst er altid centreret lodret i etiketbilledet.

  6. Klik på Opdater for at se en forhåndsvisning af etiketindholdet.

 10. Klik på Aktiver overvågning for at aktivere overvågning for de dokumenter og elementer, som er underlagt denne politik, og angiv derefter de hændelser, som skal overvåges.

  Overvågningspolitikfunktionen sætter virksomheder i stand til at oprette og analysere overvågningslogfiler for dokumenter og listeelementer som f.eks. opgavelister, lister over problemer, diskussionsgrupper eller kalendere. Denne politikfunktion giver en overvågningslog, som registrerer hændelser, som f.eks. når indhold ses, redigeres eller slettes. Når overvågning er aktiveret som led i en politik for administration af oplysninger, kan administratorer se overvågningsdata i politikanvendelsesrapporter, som findes i Microsoft Excel, og som opsummerer den aktuelle brug. Administratorer kan bruge disse rapporter til at se, hvordan oplysninger bruges i virksomheden. Disse rapporter kan også hjælpe virksomheder med at kontrollere og dokumentere, at lovforskrifter overholdes, eller undersøge eventuelle problematiske anliggender.

  Overvågningsloggen registrerer følgende oplysninger: hændelsesnavn, dato og klokkeslæt for hændelsen og systemnavn på den bruger, der udfører handlingen.

 11. Klik på Aktiver udløb for at angive en opbevaringsperiode for dokumenter og elementer, som er underlagt denne politik, og angiv derefter opbevaringsperioden og de handlinger, der skal udføres, når elementer udløber.

  Sådan gør du

  1. Vælg en indstilling for opbevaringsperiode for at angive tidspunktet for dokumenters eller elementers udløb. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på En tidsperiode, der er baseret på elementets egenskaber: for at angive udløbsdatoen på grundlag af en datoegenskab, og vælg derefter dokument- eller elementhandlingen (f.eks. Oprettet eller Ændret) samt tidsintervallet efter denne handling (f.eks. antallet af dage, måneder eller år), hvor elementet skal udløbe.

   • Hvis du vil bruge en arbejdsproces eller en brugerdefineret opbevaringsformel til at bestemme udløbet, skal du klikke på Angives ved hjælp af programmer.

  2. Angiv, hvad der skal ske, når dokumentet eller elementet udløber, under Når elementet udløber. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Udfør denne handling, hvis du vil aktivere en bestemt handling, som skal udføres på dokumentet eller elementet (f.eks. sletning), og vælg derefter en handling på listen.

   • Klik på Start denne arbejdsproces, hvis du vil starte en arbejdsproces på dokumentet eller elementet, og vælg derefter navnet på arbejdsprocessen.

    Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du definerer en politik for en liste- eller biblioteksindholdstype, som allerede har en tilknyttet arbejdsproces.

 12. Klik på Aktiver stregkoder, hvis du vil gøre det obligatorisk, at dokumenter eller elementer, som er underlagt denne politik, har stregkoder, og klik derefter på afkrydsningsfeltet Spørger brugerne, om der skal indsættes en stregkode, før der gemmes eller udskrives, hvis brugere skal gøres opmærksom på, at de skal indsætte stregkoder.

 13. Når du er færdig med at vælge indstillinger for de enkelte politikfunktioner, som du vil føje til denne politik for administration af oplysninger, skal du klikke på OK for at anvende politikfunktionerne.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for panelet for dokumentoplysninger for en indholdstype

Panelet for dokumentoplysninger, som vises i følgende programmer i 2007 Microsoft Office-system: Word, Excel og PowerPoint, sætter brugere i stand til at se og ændre indholdstypeegenskaberne for et dokument, som der gemt på en dokumentstyringsserver direkte i det Office-program, de bruger til at redigere dokumentet i. Hvis dokumentindholdstypen f.eks. for et bestemt bibliotek har kolonnen Status, kan brugere se egenskaben Status i panelet for dokumentoplysninger i Word, når de redigerer dokumentet. De kan også bruge panelet for dokumentoplysninger til at ændre værdien for egenskaben Status fra Kladde til Endelig. Når dokumentet gemmes på serveren, opdateres denne egenskab automatisk i kolonnen Status for biblioteket.

Panelet for dokumentoplysninger er en Microsoft Office InfoPath-formular, som programmer i 2007 Office-udgivelse er vært for og viser. Panelet for dokumentoplysninger viser det aktive dokuments redigerbare egenskaber. Når du konfigurerer en indholdstype, kan du oprette et brugerdefineret panel for dokumentoplysninger for denne indholdstype baseret på egenskaberne for indholdstypen. Når et panel for dokumentoplysninger er implementeret, refererer dokumentet til det, og brugere kan anvende det fra programmer i 2007 Office-udgivelse til at se eller redigere dokumentegenskaber.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

  1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner.

   I et dokumentbibliotek skal du f.eks. klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er indstillet til at tillade flere indholdstyper, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på Dokument oplysninger panelet indstillinger under Indstillinger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Skabelon for Panel for dokumentoplysninger:

  • Hvis du vil bruge en standardskabelon, som viser de egenskaber (kolonner), der er defineret for indholdstypen, skal du klikke på Brug standardskabelonen for Microsoft Office-programmer.

  • Hvis du vil bruge en eksisterende brugerdefineret skabelon, skal du klikke på Brug en eksisterende brugerdefineret skabelon (URL, UNC eller URN) og derefter skrive stien til det sted, hvor skabelonen er placeret.

  • Hvis du vil overføre en eksisterende brugerdefineret skabelon (XSN), skal du klikke på Send en eksisterende brugerdefineret skabelon (XSN), der skal bruges og derefter klikke på Gennemse for at finde frem til den skabelon, du vil bruge.

   Bemærk!: Hvis du vil overføre en skabelon på denne måde, skal du fjerne URL-adressen til udgivelse fra skabelonen i InfoPath, før du udgiver og overfører skabelonen.

  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret panel i InfoPath, skal du klikke på Opret en ny brugerdefineret skabelon.

   Hvis du vælger denne indstilling, starter og viser InfoPath standardskabelonen, som du kan tilpasse for at oprette et brugerdefineret panel.

 5. Angiv i sektionen Vis altid, om dette panel for dokumentoplysninger skal vises automatisk, første gang dokumenter af denne indholdstype åbnes eller gemmes i et program i 2007 Office-udgivelse.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×