Ændre en indholdstype for en liste eller et bibliotek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Enhver ændring, du foretager af en indholdstype for en liste eller et bibliotek, gælder kun for forekomsten af den pågældende indholdstype, som er blevet føjet til listen eller biblioteket. Den overordnede webstedsindholdstype, som indholdstypen er oprettet ud fra, opdateres ikke med ændringerne.

Hvad vil du gøre?

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Føje en kolonne til en indholdstype

Ændre rækkefølgen af kolonner for en indholdstype

Gøre en kolonne obligatorisk for en indholdstype

Føje en arbejdsproces til en indholdstype

Gøre en indholdstype skrivebeskyttet

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Du kan kun knytte en dokumentskabelon til en dokumentindholdstype (enhver indholdstype, der er afledt af dokumentets overordnede webstedsindholdstype). Ved at knytte en dokumentskabelon til en indholdstype kan du være med til at sikre, at når forfattere opretter nye dokumenter af denne indholdstype, baseres alle dokumenterne på samme skabelon.

Din organisation kan f.eks. bruge en bestemt dokumentskabelon til juridiske kontrakter. Hvis du knytter denne dokumentskabelon til den indholdstype, som organisationen bruger til juridiske kontrakter, baseres alle nye, juridiske kontrakter, der oprettes ved hjælp af denne indholdstype, på denne juridiske kontraktdokumentskabelon.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på bibliotekets navn.

  1. Menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 4. Hvis du vil angive URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon, skal du i afsnittet Dokumentskabelon klikke på Skrive URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon og derefter skrive URL-adressen på placeringen af den dokumentskabelon, du vil bruge.

  Du kan bruge en absolut URL-adresse eller en URL-adresse, der er i forhold til en placering på en server, et websted eller en ressource mappe. Den følgende tabel indeholder eksempler på typerne URL-adresser, du kan bruge. Eksemplerne forudsætter eksistensen af en indholdstype ressource mappe (den mappe, der indeholder filerne til webstedsindholdstyper), der er placeret på http://contoso/_cts/Content typenavn /, og, dokumentskabelonen hedder dokumentnavn.doc.

  Der findes en ressource-mappe, som hedder _cts/indhold Skriv et navn, hvor indhold typenavn er navnet på den webstedsindholdstype, på rodniveau på hvert websted.

URL-adressetype

Eksempel

Absolut

http://Contoso/_cts/Content Type Name/Docname.doc

Webstedsrelativ

~site/Library Name/Docname.doc

Serverrelativ

_cts/indholdstype Name/Docname.doc

Ressourcemapperelativ

Docname.doc

 1. Hvis du vil overføre den dokumentskabelon, du vil bruge, i afsnittet Dokumentskabeloner, skal du klikke på Overfør en ny dokumentskabelon og derefter klikke på Gennemse. I dialogboksen Vælg fil skal du navigere til placeringen af den fil, du vil bruge, klikke på filnavnet og derefter klikke på Åbn.

 2. Klik på OK.

Øverst på siden

Føje en kolonne til en indholdstype

Du kan angive de egenskaber eller metadata, du vil indsamle for et element af en bestemt indholdstype, ved at føje kolonner til den pågældende indholdstype. Din organisation vil måske spore et bestemt sæt metadata for alle sine indkøbsordrer, f.eks. kontonummer, projektnummer og projektleder. Hvis du føjer kolonner til kontonummer, projektnummer og projektleder til indkøbsordrens indholdstype, bliver brugerne bedt om at levere disse metadata for elementer af denne indholdstype.

Hvis du har en liste eller et bibliotek, der indeholder elementer af flere indholdstyper, kan du indsamle separate metadata for elementer af hver enkelt indholdstype ved at føje kolonner direkte til den relevante indholdstype i stedet for til selve listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 3. Klik på Tilføj fra eksisterende websted eller listekolonner under Kolonner.

 4. I afsnittet Vælg kolonner skal du under Vælg kolonner fra: klikke på pilen for at vælge den gruppe, du vil tilføje en kolonne fra.

 5. Under Tilgængelige kolonner skal du klikke på den kolonne, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj for at flytte kolonnen til listen Kolonner, der skal tilføjes.

 6. Gentag trin 5 og 6, hvis du vil tilføje yderligere kolonner.

Øverst på siden

Ændre rækkefølgen af kolonner for en indholdstype

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på Kolonnerækkefølge under Kolonner.

 4. I afsnittet Kolonnerækkefølge skal du klikke på pilen ud for den kolonne, du vil ændre rækkefølge for, i kolonnen Placering fra toppen og derefter vælge tallet for den rækkefølge, du ønsker.

Øverst på siden

Gøre en kolonne obligatorisk for en indholdstype

Hvis du gør kolonner obligatoriske for en indholdstype, bliver brugerne bedt om at levere metadata (kolonneværdier), når de opretter nye elementer af denne indholdstype.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for biblioteket.

 3. Klik på navnet på den kolonne, du vil gøre obligatorisk, under Kolonner.

 4. Klik på Obligatorisk i afsnittet Indstillinger for kolonne.

Øverst på siden

Føje en arbejdsproces til en indholdstype

Arbejdsprocesser gør det muligt at angive en forretningsgang for elementer og dokumenter på et websted. Organisationer kan bruge arbejdsprocesser til at automatisere og administrere bestemte, fælles forretningsgange, som f.eks. dokumentgodkendelse eller -gennemsyn. Ved at føje en arbejdsproces til en indholdstype kan du være med til at sikre, at alle elementer af den pågældende indholdstype er underlagt konsistente og ens forretningsgange. Hvis en arbejdsproces er blevet føjet til en indholdstype, kan den startes for individuelle elementer af den pågældende indholdstype.

Du kan kun føje en arbejdsproces til en indholdstype for en liste eller et bibliotek, hvis der er blevet installeret en arbejdsproces for dit websted eller arbejdsområde. Hvis arbejdsprocesser ikke synes at være tilgængelige, skal du kontakte den centrale administrator.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på navnet på den indholdstype, du vil føje en arbejdsproces til, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Indstillinger.

 4. På siden Skift indstillinger for arbejdsproces skal du klikke på Tilføj en arbejdsproces.

 5. På siden Tilføj en arbejdsproces skal du i afsnittet Arbejdsproces klikke på den arbejdsprocesskabelon, du vil bruge.

 6. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i afsnittet Navn.

 7. I afsnittet Opgavelister skal du angive en opgaveliste, der skal bruges til arbejdsprocessen.

  • Du kan bruge standardopgavelisten eller oprette en ny. Hvis du bruger standardopgavelisten, vil arbejdsprocesdeltagerne nemt kunne finde og få vist deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på opgavelisten.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis opgaverne for denne arbejdsproces involverer eller afslører følsomme eller fortrolige data, som du vil holde adskilt fra den generelle opgaveliste.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis organisationen har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesserne involverer adskillige opgaver. I så fald kan det være en god ide at oprette opgavelister for hver arbejdsproces.

 8. I afsnittet Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten viser alle de hændelser, der forekommer under hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Du kan bruge standardoversigtslisten eller oprette en ny. Hvis organisationen har adskillige arbejdsprocesser, kan det være en god ide at oprette en separat oversigtsliste for hver arbejdsproces.

 9. I sektionen Startindstillingerskal du angive, hvordan, hvornår og af hvem en arbejdsproces kan startes.

  • Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis de ikke understøttes af den valgte arbejdsprocesskabelon.

  • Indstillingen Start denne arbejdsproces for at godkende udgivelsen af en overordnet version af et element er kun tilgængelig, hvis understøttelse af overordnet og underordnet versionsstyring er aktiveret for biblioteket, og hvis den valgte arbejdsprocesskabelon kan bruges til godkendelse af indhold.

 10. Klik på Næste.

 11. På siden Tilpas arbejdsproces skal du markere eventuelle ekstra indstillinger, du vil, og klik derefter på OK.

Øverst på siden

Gøre en indholdstype skrivebeskyttet

Hvis du vil forhindre, at andre brugere foretager ændringer til en indholdstype, der er blevet føjet til en liste eller et bibliotek, kan du gøre listeindholdstypen skrivebeskyttet. Hvis du gør en listeindholdstype skrivebeskyttet, forhindrer det listeindholdstypen i at nedarve ændringer, der foretages til dens overordnede webstedsindholdstype.

 1. Hvis den liste eller det bibliotek, som du vil ændre en indholdstype for, ikke allerede er åbnet, skal du klikke på dens eller dets navn under Lister eller Dokumenter på Hurtig start.

 2. På menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , kan du gøre et af følgende:

  • Klik på Listeindstillinger, hvis du arbejder på en liste.

  • Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek, hvis du arbejder i et dokumentbibliotek.

 3. Klik på navnet på den indholdstype, du vil gøre skrivebeskyttet, under Indholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigureret til flere indholdstyper, vises afsnittet Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 5. I afsnittet Skrivebeskyttet skal du under Skal indholdstypen være skrivebeskyttet? klikke på Ja.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×