Ændre eller fjerne et tema

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Et tema er en kombination af temafarver og temaskrifttyper. Alle dokumenter indeholder et tema. Standarden er Office-temaet, som har en almindelig baggrund og begrænsede farver.

Skifte fra det aktuelle tema til et andet tema

 1. Klik på Temaer under Temaer på fanen Startside, og klik derefter på det ønskede tema.

  Fanen Hjem, gruppen Temaer

  Tip: Temaer arbejder sammen med typografier. For at få vist ændringer i temaet skal du sikre dig, at du har anvendt typografier på overskrifter og brødtekst.

Ændre farver, skrifttyper eller baggrunde for at ændre udseendet af et tema

Bruge et andet sæt farver til et dokument

Temafarver bidrager til at sikre, at forskellige elementer i dokumentet koordineres med hinanden og bidrager til et sammenhængende udseende. Temaer anvender forskellige farver til elementer i et dokument, f.eks. skrifttyper, farvefyld i tabeller, diagrammer, figurer eller streger. Temaer fungerer mere effektivt, når tekst formateres ved hjælp af typografier. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du anvender en typografi, skal du se Anvende, ændre, oprette eller slette en typografi.

 1. Klik på Udgivelseslayout i menuen Vis.

 2. På fanen Startside under Temaer skal du klikke på Farver og derefter klikke på den temafarve, du ønsker.

  Visning af udgivelseslayout, fanen Hjem, gruppen temaer

Ændre skrifttyperne i et helt dokument

Hvis du vil ændre skrifttyperne i et helt dokument, er der en nemmere måde end at markere hele teksten og skifte skrifttypen. Du kan ændre skrifttyperne for alle overskrifter og al brødtekst med ét trin.

 1. Klik på Udgivelseslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Skrifttyper under Temaindstillinger under fanen Temaer, og klik derefter på den ønskede skrifttypepalet.

  Visning af udgivelseslayout, fanen Hjem, gruppen temaer

Ændre baggrundsfarven i et dokument

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Farve under Sidebaggrund under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede farve.

  Tip: Hvis du vil koordinere med andre tema elementer – f.eks. skrifttyper, SmartArt og diagramfarver – skal du vælge en temafarve.

Brug af et billede som baggrund i et dokument

Et billede, f.eks. et logo, der bruges som baggrund, er også kendt som et vandmærke.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Vandmærke under Sidebaggrund under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede farve.

 3. Klik på Billede.

 4. Klik på Vælg billede, og find derefter det billede, du vil bruge som vandmærke.

 5. Vælg de ønskede indstillinger.

  Tip!: 

  • Hvis billedvandmærket gør det svært at læse teksten, skal du markere Nedtonet for at gøre billedet lysere.

  • Du kan bruge genvejsmenuen Skalering til at ændre størrelsen på billedvandmærket.

Følg disse fremgangsmåder for at få det bedste resultat

Et tema er en samling af bestemte skrifttyper og farver. Når et af disse elementer formateres manuelt, tilsidesætter denne formatering temaet. Hvis dokumentet f.eks. anvender skrifttypen Courier, og du manuelt formaterer noget af teksten med skrifttypen Tahoma, påvirker det ikke den tekst, der står med skrifttypen Tahoma, at du anvender et tema igen eller ændrer det.

Hvis du vil ændre manuelt formaterede elementer tilbage til temaets indstillinger, skal du se følgende trin.

Få teksten til at anvende skrifttypen fra temaet

Hvert tema har to sæt skrifttyper, en til overskrifter og en anden til brødtekst. Hvis din tekst er en overskrift, skal du bruge skrifttypen Temaoverskrifter. Ellers skal du bruge skrifttypen Temabrødtekst.

 1. Markér den tekst, du vil ændre til en temaskrifttype.

 2. Klik på pilen ud for skrifttypefeltet under Skrifttype på fanen Startside.

 3. Hvis du vil ændre teksten til en temaskrifttype, skal du klikke på skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst.

  En markering viser, at skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst er valgt

  Pop op-menuen Skrifttype

Fjerne et tema

I Word skal alle dokumenter indeholde et tema. Derfor kan du faktisk ikke fjerne et tema, men du kan anvende et andet tema. Hvis du ønsker at vise meget lidt eller ingen farve i dit dokument (et almindeligt udseende), skal du anvende Office-standardtemaet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Temaer under Temaer på fanen Startside, og klik derefter på temaet Office.

  Fanen Hjem, gruppen Temaer

  Hvis dokumentet stadig en baggrundsfarve eller et billede, du vil fjerne

  1. Klik på fanen Layout.

  2. Gør et af følgende under Sidebaggrund:

  Hvis du vil fjerne

  Skal du

  Et billede

  Klikke på Vandmærke og derefter klikke påIntet vandmærke.

  baggrundsfarve

  Klikke på Farve og derefter klikke på Ingen udfyldning.

Se også

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

PowerPoint

Et tema er en kombination af en eller flere diaslayout med koordinering af temafarver, en matchende baggrund, temaskrifttyper og temaeffekter. Alle PowerPoint-præsentationer har et tema. Standarden er det hvide tema. Du kan vælge et tema, når du starter en ny præsentation, eller du kan anvende et tema på alle dias eller en gruppe af dias undervejs.

Skifte fra det aktuelle tema til et andet tema

 1. Klik på det ønskede tema under Temaer på fanen Temaer.

  Fanen Temaer, gruppen Temaer

  Hvis du vil have vist flere temaer, skal du pege på et tema og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

Ændre farver, skrifttyper eller baggrunde for at ændre udseendet af et tema

Ændre farvepaletten

Du kan oprette et helt nyt udseende til en præsentation ved at ændre farvepaletten. Farvepaletten påvirker farverne i figurer, tekst, SmartArt-objekter, baggrunde og designelementer. Ændringerne er mere tydelige, hvis du først anvender et tema, som ikke er hvidt eller sort.

 • Klik på Farver under Temaindstillinger under fanen Temaer, og klik derefter på den ønskede farvepalet.

  Fanen Temaer, gruppen Temaindstillinger

Ændre skrifttyperne i en hel præsentation

Hvis du vil ændre skrifttyperne i en hel præsentation, er der en nemmere måde end at markere al teksten på hvert dias og skifte skrifttypen. Du kan ændre skrifttyperne for alle overskrifter og al brødtekst i præsentationen med ét trin.

 • Klik på Skrifttyper under Temaindstillinger under fanen Temaer, og klik derefter på den ønskede skrifttypepalet.

  Fanen Temaer, gruppen Temaindstillinger

Ændre baggrunden alle dias

 1. Klik på Baggrund under Temaindstillinger på fanen Temaer.

  Fanen Temaer, gruppen Temaindstillinger

 2. Klik på den ønskede baggrundstypografi.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du vil have mere at vide, skal du klikke på Formatér baggrund.

  • Hvis du vil fjerne en baggrund, skal du vælge fanen Temaer, og under Temaindstillinger skal du klikke på Baggrund og derefter klikke på den hvide baggrund.

Bruge et billede som baggrund på en dias

 1. Klik på Baggrund under Temaindstillinger på fanen Temaer.

  Fanen Temaer, gruppen Temaindstillinger

 2. Klik på Formatér baggrund i genvejsmenuen.

 3. Klik på Fyld i sidepanelet, og klik derefter på fanen Billed- eller struktur.

 4. Klik på Vælg billede , find det billede, du vil bruge som baggrund, og klik derefter på Indsæt.

  Tip: Hvis du vil tone billedet ud, så det fungerer bedre som et baggrundsbillede, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed mod højre. Eller, hvis du vil bruge en mindre version af billedet som en gentaget baggrundsbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Side om side.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil anvende ændringer på

Klik på

Det aktuelle dias

Anvend

Alle dias

Anvend på alle

Følg disse fremgangsmåder for at få det bedste resultat

Et tema er en samling af bestemte skrifttyper, farver og slidelayout. Når et af disse elementer formateres manuelt, tilsidesætter denne formatering temaet. Hvis præsentationen f.eks. anvender skrifttypen Courier, og du manuelt formaterer noget af teksten med skrifttypen Tahoma, påvirker det ikke den tekst, der står med skrifttypen Tahoma, at du anvender et tema igen eller ændrer det.

Hvis du vil ændre manuelt formaterede elementer tilbage til temaets indstillinger, skal du se følgende trin.

Få teksten til at anvende skrifttypen fra temaet

Hvert tema har to sæt skrifttyper, en til overskrifter og en anden til brødtekst. Hvis din tekst er en overskrift, skal du bruge skrifttypen Temaoverskrifter. Ellers skal du bruge skrifttypen Temabrødtekst.

 1. Markér den tekst, du vil ændre til en temaskrifttype.

  Tip: Du kan holde Skift nede for at markere mere end ét tekstfelt eller objekt, der indeholder tekst. Hvis du ikke kan markere et objekt eller teksten på et dias, skal du ændre diasmasteren.

 2. Klik på pilen ud for skrifttypefeltet under Skrifttype på fanen Startside.

 3. Hvis du vil ændre teksten til en temaskrifttype, skal du klikke på skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst.

  En markering viser, at skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst er valgt

  Pop op-menuen Skrifttype

Gendanne temalayout

Hvis du anvender et tema, og nogle dias ikke ændres til temalayoutet, er layoutene sandsynligvis blevet ændret manuelt. Hvis du f.eks. flytter en overskrift til et andet sted på diasset eller ændrer placeringen af en tabel, har disse elementer manuelt formateret layout, der ikke ændres, når temaet ændres.

 1. Klik på det element, du vil gendanne til temalayoutet, f.eks. en flyttet overskrift.

 2. Klik på Layout under Dias på fanen Startside, og klik derefter på Nulstil layout til standardindstillinger.

  Fanen Hjem, Gruppen Slides

Ændre temaet for markerede dias

Nogle gange indeholder en præsentation et dias eller to, der ikke fungerer godt sammen med visse temaer. Hvis du f.eks. har et diagram eller et rutediagram, der fylder det meste af diasset, ønsker du måske ikke, at designelementer eller baggrundsfarver optager plads eller stjæler opmærksomheden fra resten af diasset.

 1. Hold KOMMANDO nede, og klik på de dias, du vil ændre temaet for, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. På fanen Temaer under Temaer skal du pege på det ønskede tema, holde Ctrl nede og klikke på Anvend på valgte dias.

  Fanen Temaer, gruppen Temaer

  Hvis du vil have vist flere temaer, skal du pege på et tema og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Tip: For at oprette udseendet af et tomt dias skal du klikke på det hvide tema.

Fjerne et tema

I PowerPoint skal alle præsentationer indeholde et tema. Derfor kan du faktisk ikke fjerne et tema, men du kan anvende et andet tema. Hvis du ønsker at vise meget lidt eller ingen farve i din præsentation (et almindeligt udseende), skal du anvende det hvide tema.

 1. Klik på Hvidt under Temaer på fanen Temaer.

  Fanen Temaer, gruppen Temaer

  Hvis du vil have vist flere temaer, skal du pege på et tema og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

Se også

Tilpasse og gemme et tema i PowerPoint til Mac

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Angiv et standardtema for dine præsentationer

Excel

Et tema er en kombination af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter. Alle dokumenter indeholder et tema. Standarden er Office-temaet, som har en almindelig baggrund og begrænsede farver.

Skifte fra det aktuelle tema til et andet tema

 1. Klik på Temaer under Temaer på fanen Startside, og klik derefter på det ønskede tema.

  Fanen Hjem i Excel, gruppen Temaer

Ændre farver, skrifttyper eller baggrunde for at ændre udseendet af et tema

Bruge et andet sæt farver til en projektmappe

Temafarver bidrager til at sikre, at forskellige elementer i dokumentet koordineres med hinanden og bidrager til et sammenhængende udseende. Temaer anvender forskellige farver til elementer i en projektmappe, f.eks. farvefyld i tabeller, diagrammer, figurer eller streger.

 • Klik på Farver under Temaer på fanen Startside, og klik derefter på den ønskede farve.

  Visning af udgivelseslayout, fanen Hjem, gruppen temaer

Ændre skrifttyperne i en hel projektmappe

Hvis du vil ændre skrifttyperne i et helt dokument, er der en nemmere måde end at markere hele teksten og skifte skrifttypen. Du kan ændre skrifttyperne for alle overskrifter og al brødtekst med ét trin.

 • Klik på Skrifttyper under Temaindstillinger under fanen Temaer, og klik derefter på den ønskede skrifttypepalet.

  Visning af udgivelseslayout, fanen Hjem, gruppen temaer

Følg disse fremgangsmåder for at få det bedste resultat

Et tema er en samling af bestemte skrifttyper og farver. Når et af disse elementer formateres manuelt, tilsidesætter denne formatering temaet. Hvis præsentationen regnearket f.eks. anvender skrifttypen Calibri, og du manuelt formaterer noget af teksten med skrifttypen Courier, påvirker det ikke den tekst, der står med skrifttypen Courier, at du anvender et tema igen eller ændrer det.

Hvis du vil ændre manuelt formaterede elementer tilbage til temaets indstillinger, skal du se følgende trin.

Få teksten til at anvende skrifttypen fra temaet

Hvert tema har to sæt skrifttyper, en til overskrifter og en anden til brødtekst. Hvis din tekst er en overskrift, skal du bruge skrifttypen Temaoverskrifter. Ellers skal du bruge skrifttypen Temabrødtekst.

 1. Markér den tekst, du vil ændre til en temaskrifttype.

 2. Klik på pilen ud for skrifttypefeltet under Skrifttype på fanen Startside.

 3. Hvis du vil ændre teksten til en temaskrifttype, skal du klikke på skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst.

  En markering viser, at skrifttypen Temaoverskrifter eller skrifttypen Temabrødtekst er valgt

  Pop op-menuen Skrifttype

Gendanne temafarver i diagramelementer

Hvis du anvender et tema, og nogle diagramelementer ikke ændres til temafarver, anvender de formentlig manuel formatering.

 1. Vælg det diagramobjekt, du vil gendanne til temafarverne.

 2. Klik på pilen ud for Udfyldning under Diagramelementtypografier under fanen Formater, og klik derefter på Automatisk.

  Gruppen Diagramelementtypografier

Gendanne temafarve til en SmartArt-grafik

Hvis du anvender et tema, og nogle dele af en SmartArt-grafik ikke ændres til temafarverne, anvender de formentlig manuel formatering.

 1. Markér det objekt, du vil gendanne til temafarver.

 2. Klik på Nulstil grafik under Nulstil på fanen Formater.

  Bemærk: Nulstil grafik ændrer også placeringen af figurerne, så det svarer til den oprindelige konfiguration.

  Fanen SmartArt i Excel, gruppen Nulstil

Fjerne et tema

I Excel skal alle projektmapper indeholde et tema. Derfor kan du faktisk ikke fjerne et tema, men du kan anvende et andet tema. Hvis du ønsker at vise meget lidt eller ingen farve i dit dokument (et almindeligt udseende), skal du anvende Office-standardtemaet.

 1. Klik på Temaer under Temaer på fanen Startside, og klik derefter på temaet Office.

  Fanen Hjem i Excel, gruppen Temaer

Se også

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×