Ændre datosystem, format eller tocifret årstalsfortolkning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Datoer er ofte en kritisk del af dataanalyse. Du skal overveje følgende: Hvornår blev et produkt købt, hvor længe tager en opgave i et projekt, eller hvad er den gennemsnitlige indtjening for et kvartal? Korrekt angivelse af datoer er afgørende for at sikre nøjagtige resultater. Det er dog lige så vigtigt at formatere datoer, så de er lette at forstå, for at opnå og sikre korrekt fortolkning af de pågældende resultater.

Vigtigt: Da de regler, der styrer, hvordan ethvert beregningsprogram fortolker datoer, er komplicerede, bør du være så præcis som mulig med hensyn til indtastning af datoer. Det vil sikre optimal nøjagtighed ved beregningen af datoer.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om datoberegninger og formater

Få mere at vide om de to datosystemer

Ændre den måde, det tocifrede årstal fortolkes på

Ændre standarddatoformatet, så der vises fircifrede årstal

Ændre datosystemet

Problem: Jeg har problemer med datoer mellem projektmapper, der bruger forskellige datosystemer

Få mere at vide om datoberegninger og -formater

Microsoft Excel lagrer datoer som fortløbende tal, der kaldes seriel værdier. For eksempel 1 januar 1900 er serienummer 1 i Microsoft Excel til Windows, og 1 januar 2008 er serienummer 39448, da det 39,448 dage efter 1 januar 1900. Klokkeslæt gemmes som decimaltal, fordi klokkeslæt betragtes som en del af en dag. Det decimaltal er en værdi fra 0 (nul) til 0,99999999, der repræsenterer klokkeslæt fra 0:00:00 (12:00:00 AM) til 23:59:59 (11:59:59 P.M.).

Fordi datoer og klokkeslæt er værdier, kan de lægges sammen, trækkes fra og medtages i andre beregninger. Du kan få vist en dato som en serieværdi og et klokkeslæt som et decimaltal ved at ændre formatet på den celle, der indeholder datoen eller klokkeslættet, til standardformatet.

Der er flere oplysninger i følgende hjælpeemner:

Toppen af siden

Få mere at vide om de to datosystemer

Begge Microsoft Excel til Macintosh og Excel til Windows understøtter den 1900 og 1904 dato system. Standard datosystemet for Microsoft Excel til Windows er 1900; og er 1904-datosystem standard til Microsoft Excel til Macintosh.

Microsoft Excel til Windows blev oprindeligt baseret på 1900-datosystemet, fordi det gav bedre kompatibilitet med andre regnearksprogrammer, som er designet til at køre under MS-DOS og Microsoft Windows, og derfor blev det standarddatosystemet. Microsoft Excel til Macintosh blev oprindeligt baseret på 1904-datosystemet, fordi det gav bedre kompatibilitet med tidlige Macintosh-computere, der ikke understøtter datoer før 2. januar 1904, og det blev derfor standarddatosystemet.

I følgende tabel vises den første og den sidste dato for hvert datosystem samt hver serieværdi, der er associeret med hver enkelt dato.

Datosystem

Første dato

Sidste dato

1900

1. januar 1900
(serieværdi 1)

31. december 9999
(serieværdi 2958465)

1904

2. januar 1904
(serieværdi 1)

31. december 9999
(serieværdi 2957003)

Da der anvendes forskellige startdatoer i de to datosystemer, repræsenteres den samme dato af forskellige serielle værdier i hvert datosystem. 5. juli 2007 kan f.eks. have to forskellige serielle værdier afhængigt af det datosystem, der bruges.

Datosystem

Seriel værdi i 5. juli 2007

1900

37806

1904

39268

Forskellen mellem de to datosystemer er 1.462 dage, dvs. at den serielle værdi i en dato i 1900-datosystem altid er 1.462 dage større end den serielle værdi i samme dato i 1904-datosystemet. Omvendt er den serielle værdi i en dato i 1904-datosystemet altid 1.462 dage mindre end den serielle værdi i samme dato i 1900-datosystemet. 1.462 dage svarer til fire år og én dag (og omfatter en skuddag).

Toppen af siden

Ændre den måde, det tocifrede årstal fortolkes på

Vigtigt: Hvis du vil sikre dig, at årstal fortolkes, som du ønsker det, skal du skrive dem som firecifrede (f.eks. 2001 i stedet for 01). Når du indtaster firecifrede årstal, fortolkes århundredet ikke i Excel.

Hvis du skriver en dato med et tocifret årstal i en tekstformateret celle eller som et tekstargument i en funktion, f.eks. =ÅR("1/1/31"), fortolkes årstallet på følgende måde:

 • 00 til 29     fortolkes som årene 2000 til 2029. Hvis du for eksempel indtaster datoen 28/05/19, antager Microsoft Excel, at der er tale om datoen 28. maj 2019.

 • 00 til 30     fortolkes som årene 1930 til 1999. Hvis du for eksempel indtaster datoen 28/05/19, antager Microsoft Excel, at der er tale om datoen 28. maj 1998.

I Microsoft Windows kan du ændre, hvordan tocifrede årstal fortolkes, for alle installerede Microsoft Windows-programmer.

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I Windows 7 skal du klikke på Internationale og sproglige.

  • Klik i Windows Vista på Klokkeslæt, sprog og region.

  • I Windows XP skal du klikke på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

 3. Klik på Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I Windows 7, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter fortsætte til trin 6.

  • I Windows Vista skal du klikke på fanen Formater i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

  • Klik i Windows XP på fanen Internationale indstillinger i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i Windows Vista på Tilpas dette format.

  • Klik på Tilpas i Windows XP.

 6. Klik på fanen Dato.

 7. Tilpas den øvre grænse for århundredet i boksen Når et tocifret årstal er angivet, skal det fortolkes som et år mellem:.

  Når du ændrer årstallet for den øvre grænse, ændres også årstallet for den nedre grænse.

Toppen af siden

Ændre standarddatoformatet, så der vises fircifrede årstal

Når du indtaster datoer i en projektmappe, formateres datoerne som standard til tocifrede årstal. Når du ændrer standarddatoformatet til et andet format ved hjælp af følgende fremgangsmåde, ændres visningen af de datoer, der tidligere er indtastet i projektmappen, så de vises i det nye format, så længe de ikke er blevet formateret ved hjælp af dialogboksen Formater celler (klik på dialogboksstarteren under fanen Startside i gruppen Tal).

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I Windows 7 skal du klikke på Internationale og sproglige.

  • Klik i Windows Vista på Klokkeslæt, sprog og region.

  • I Windows XP skal du klikke på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

 3. Klik på Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I Windows 7, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter fortsætte til trin 6.

  • I Windows Vista skal du klikke på fanen Formater i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

  • Klik i Windows XP på fanen Internationale indstillinger i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i Windows Vista på Tilpas dette format.

  • Klik på Tilpas i Windows XP.

 6. Klik på fanen Dato.

 7. Klik på et format, der anvender fire cifre for årstallet ("åååå") i listen Kort datoformat.

Toppen af siden

Ændre datosystemet

Datosystemet ændres automatisk, når der åbnes et dokument fra en anden platform. Hvis du f.eks. arbejder i Microsoft Excel til Windows og åbner et dokument, der er oprettet i Microsoft Excel til Macintosh, markeres feltet 1904-datosystem automatisk.

Du kan ændre datosystemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanenfiler, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. I afsnittet Ved beregning af denne projektmappe skal du vælge den projektmappe, du vil bruge, og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug 1904-datosystem.

Toppen af siden

Problem: Jeg har problemer med datoer mellem projektmapper, der bruger forskellige datosystemer

Du kan opleve problemer, når du kopierer og indsætter datoer, eller når du opretter eksterne referencer mellem projektmapper baseret på de to forskellige datosystemer. Datoer kan vises fire år og en dag tidligere eller senere end den dato, du forventer. Disse problemer kan opstå, uanset om du bruger Microsoft Excel til Windows, Excel til Macintosh eller begge programmer.

Eksempelvis hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en projektmappe, der bruger 1900-datosystemet og derefter indsætte datoen i en projektmappe, der bruger 1904-datosystemet, datoen vises som 6 juli 2011, som er 1462 dage senere. Du kan også, hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en projektmappe, der bruger 1904-datosystem og derefter indsætte datoen i en projektmappe, der bruger 1900-datosystemet, datoen vises som 4 juli 2003, som er 1462 dage tidligere. Baggrundsoplysninger finder i afsnittet Få mere at vide om mellem to datoer systemer, tidligere i denne artikel.

Afhjælpe et problem med at kopiere og sætte ind   

 1. Skriv værdien 1462 i en tom celle.

 2. Marker den pågældende celle, og klik derefter på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 3. Marker alle de celler, der indeholder de forkerte datoer.

  Sådan markeres celler

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip: Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 4. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt speciel.

 5. Klik på Værdier under Sæt ind i dialogboksen Indsæt speciel, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder under Handling, :

  • Klik på Tilføj for at angive datoen som fire år og én dag senere.

  • Klik på Subtraher for at angive datoen som fire år og én dag tidligere.

Rette et problem med en ekstern reference   

Hvis du bruger en ekstern reference til en dato i en anden projektmappe med et andet datosystem, kan du ændre den eksterne reference ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis datoen skal angives som fire år og én dag senere, føjes 1462 til den. For eksempel:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Hvis du vil angive datoen som fire år og én dag tidligere, skal du trække 1462 fra den. Eksempel:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×