Ændre arbejdsprocesindstillinger for en webstedsindholdstype

Standardarbejdsprocesserne, som indgår i Microsoft Office SharePoint Server 2007, består af nogle indstillinger, som er fælles for alle arbejdsprocesser og andre indstillinger, som er specifikke for den enkelte arbejdsproces. I denne artikel beskrives, hvordan de indstillinger, der er fælles for alle arbejdsprocesser, konfigureres.

Hvad vil du foretage dig?

Åbne siden Rediger en arbejdsproces

Identificere opgavelisten

Identificere oversigtslisten

Konfigurere startindstillingerne for arbejdsprocessen

Opdatere lister og webstedsindholdstyper

Åbne siden Rediger en arbejdsproces

Brug følgende fremgangsmåde til at åbne den side, hvor du kan udføre ændringer af indstillingerne for arbejdsprocessen. Hver af de følgende fremgangsmåder begynder på siden Rediger en arbejdsproces.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den indholdstype, som arbejdsprocessen er knyttet til, og klik derefter på Indstillinger for arbejdsproces.

 4. Vælg den arbejdsproces, du vil redigere, og brug derefter oplysningerne i følgende sektioner til at udføre de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Identificere opgavelisten

I hver arbejdsproces tildeles opgaver enkeltpersoner eller grupper eller begge dele, som aktiverer den arbejdsproces, som skal fuldføres. I en arbejdsproces af typen Godkendelse tildeler du f.eks. personer eller grupper opgaven at godkende elementer for en bestemt dato. Som standard gemmes alle opgaver på opgavelisten, hvor du kan se opgavens status og andre egenskaber. Lagringen af arbejdsprocesopgaverne på standardopgavelisten gør det lettere at administrere mange opgaver på ét sted. Det gør det også lettere at synkronisere opgaverne med Microsoft Office Outlook.

I nogle situationer kan du evt. oprette en entydig opgaveliste for en arbejdsproces:

 • Af sikkerheds- og beskyttelsesmæssige grunde bør du opbevare en specifik opgaveliste adskilt fra hovedopgavelisten. Ved opgaver, hvori der indgår følsomme data eller data, som ikke skal offentliggøres, kan du give opgavelisten et entydigt navn.

 • Hvis du har flere arbejdsprocesser, eller hvis dine arbejdsprocesser indeholder mange opgaver, kan du evt. føre separate opgavelister for hver arbejdsproces for at sikre optimal kørsel. Hvis du holder opgavelister og oversigtslister på under 2.000 elementer, er du sikker på, at listerne ikke forstyrrer kørslen af webstedet.

 • Åbn siden Rediger en arbejdsproces.

 • Lad standardopgavelisten være åben i sektionen Opgaveliste, eller skriv et entydigt navn til en opgaveliste, som kan skelnes fra hovedopgavelisten.

  Hvis du i forvejen har oprettet flere opgavelister, er de tilgængelige i boksen Skriv et navn på en opgaveliste.

  Bemærk: Hvis der kører forekomster af arbejdsprocessen, vises en meddelelse, hvis du vælger at ændre opgavelisten for tilknytningen.

Toppen af siden

Identificere oversigtslisten

Som ved opgavelisten kan du oprette en entydig oversigtsliste, hvis der logges følsomme data i feltet til kommentarer/beskrivelse. En entydig oversigtsliste er også nyttig, når arbejdsprocesser genererer tusinder af elementer. I sådanne situationer er det en god ide at adskille arbejdsprocesoversigterne.

 1. Åbn siden Rediger en arbejdsproces.

 2. Lad standardoversigtslisten være åben i sektionen Oversigtsliste, eller skriv et navn til en entydig oversigtsliste for denne arbejdsproces.

Toppen af siden

Konfigurere startindstillingerne for arbejdsprocessen

Med funktionerne i sektionen Startindstillinger kan du bestemme, hvordan du vil aktivere arbejdsprocessen. Standardvalget er Tillad, at arbejdsprocessen startes manuelt af en godkendt bruger med tilladelse til at redigere emner. Denne indstilling gør det muligt for brugere at starte arbejdsprocessen ved at vælge Arbejdsprocesser i den menu, der vises, når brugeren klikker på en forekomst af indholdstypen. Når brugeren vælger Arbejdsprocesser, åbnes siden Arbejdsprocesser, og brugeren kan vælge arbejdsprocessen i sektionen Start en ny arbejdsproces på siden.

To automatiske startindstillinger er tilgængelige for arbejdsprocesser, som skal køres for at gennemtvinge en politik eller af andre grunde, som gør arbejdsprocessen uundgåelig:

 1. Åbn siden Rediger en arbejdsproces.

 2. Vælg det tilladelsesniveau, som begrænser arbejdsprocessen til bestemte tilladelsesgrupper:

  • Tilladelsesniveauet Rediger elementer er standard. Det kan ikke ændres i de arbejdsprocesskabeloner, der findes i Office SharePoint Server 2007, fordi disse skabeloner kræver tilladelsesniveauet Rediger elementer eller derover. Disse skabeloner kan ikke indstilles til et lavere tilladelsesniveau.

  • Marker afkrydsningsfeltet Administrer liste, hvis du vil angive flere begrænsninger for, hvem der kan starte en arbejdsproces.

 3. Du kan evt. vælge en automatisk startindstilling.

  • Marker afkrydsningsfeltet Start arbejdsproces, når der oprettes et nyt element, hvis arbejdsprocessen skal starte automatisk, når et nyt element oprettes på en liste eller i et bibliotek, uanset om en bruger starter arbejdsprocessen manuelt eller ej. Du kan f.eks. have brug for, at en arbejdsproces starter, når et element af denne indholdstype oprettes i et bibliotek eller på en liste.

  • Marker afkrydsningsfeltet Start arbejdsproces, når et element ændres for arbejdsprocesser, som skal køres automatisk, når et element ændres. Eksempelvis skal udløbsdatoen evt. ændres i en arbejdsproces inden for en opbevaringspolitik, når elementet ændres.

   Bemærk: De to automatiske startindstillinger kan være aktiverede sammen med standardindstillingen for at gøre det muligt for en bruger at starte en arbejdsproces manuelt.

Toppen af siden

Opdatere lister og webstedsindholdstyper

Du kan angive, om alle indholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype, også skal bruge arbejdsprocessen, i sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper på siden Rediger en arbejdsproces.

 1. Åbn siden Rediger en arbejdsproces.

 2. Klik på Ja i sektionen Opdater liste- og webstedsindholdstyper, hvis alle disse arbejdsprocesindstillinger skal nedarves af alle indholdstyper, som er blevet oprettet på grundlag af denne indholdstype.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×