Åbn og luk Outlook-datafiler (.pst)

Åbn og luk Outlook-datafiler (.pst)

Outlook er en del af din daglige rutine. Du bruger det til at sende mails, oprette kalenderbegivenheder og oprette opgaver og andre elementer. Men undrer du dig over, hvordan og hvor alle disse elementer gemmes? De arkiveres som regel automatisk og gemmes i en Outlook-datafil (.pst). Og med Outlook, kan du åbne og lukke Outlook-datafil (.pst)-filer og vælge, hvordan og hvor elementerne skal arkiveres.

 1. Åbn Outlook, og vælg derefter Åbn og eksportér > Åbn Outlook-datafil under fanen Filer.

  Åbn en Outlook-datafil

  Bemærk: Afhængigt af hvordan Outlook er konfigureret, er det sandsynligvis den mappe, hvor .pst-fil er gemt, som åbnes automatisk. Hvis det ikke sker, skal du gå til filens placering. Hvis du ikke er sikker på, hvor din Outlook-datafil er placeret, skal du se Find Outlook-datafilerne.

 2. Vælg Outlook-datafil (.pst), og vælg derefter Åbn.

 3. I mappen Outlook-datafil – typisk i bunden af din mapperude – skal du vælge den mappe, du vil åbne.

  For at åbne Outlook-datafilen skal du vælge pilen ud for den.

Du kan fjerne en Outlook-datafil i mapperuden ved at lukke filen. Dette fjerner dog ikke filen fra din computer.

 • Højreklik på Outlook-datafil i mapperuden, og vælg derefter Luk "Outlook-datafil".

Hvad vil du gerne gøre?

Hvis du har en Outlook-datafil (.pst), der ikke vises i Navigationsrude, kan du tilføje den, så du kan arbejde med elementerne i datafilen.

 1. På fanen Filer skal du klikke på Kontoindstillinger > Kontoindstillinger.

  Kontoindstillinger i Backstage-visningen

 2. Klik på Tilføj under fanen Datafiler.

 3. Klik på den Outlook-datafil (.pst)-fil, du vil åbne, og klik derefter på OK.

Outlook-datafil (.pst) oprettet ved hjælp af Outlook 2010 gemmes på computeren i mappen Dokumenter\Outlook-filer. Hvis du bruger Windows XP, er disse filer oprettet i mappen Dokumenter\Outlook-filer.

Filer, der er oprettet i tidligere versioner af Outlook, gemmes på en anden placering i en skjult mappe.

 • Windows 7 og Windows Vista
  drev:\Users\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP
  -drev \Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Du kan finde oplysninger om skjulte mapper i Windows i Windows Hjælp og support.

Det filnavn, du angiver for en Outlook-datafil (.pst), vises i navigationsruden. Før Outlook 2010 var det viste standardnavn for Outlook-datafil (.pst)Private mapper. Det kan virke forvirrende, hvis du arbejder med flere Outlook-datafiler (.pst), der er oprettet i tidligere versioner af Outlook. Det anbefales, at du bruger et beskrivende vist navn til de enkelte Outlook-datafil (.pst).

 1. På fanen Filer skal du klikke på Kontoindstillinger > Kontoindstillinger.

 2. Klik under fanen datafiler på Outlook-datafil (.pst)-filen > indstillinger.

 3. I feltet Navn skal du angive et beskrivende navn for Outlook-datafil (.pst).

  Dialogboksen Outlook-datafil

  Bemærk: Hvis du ændrer det viste navn, omdøbes filen ikke. Det er kun det navn, der vises i navigationsruden, der ændres.

Når du ikke længere har brug for hyppig adgang til en Outlook-datafil (.pst), kan du lukke filen. En lukket fil vises ikke længere i navigationsruden, men slettes ikke fra computeren.

 • Højreklik på navnet på den Outlook-datafil (.pst), du vil fjerne fra navigationsruden, og klik derefter på Luk navn.

  Kommandoen Luk Outlook-datafil (.pst)

Advarsel: Hvis kommandoen Luk ikke er tilgængelig, forsøger du højst sandsynligt at fjerne den standard Outlook-datafil (.pst)-fil, der bruges til at gemme de nye meddelelser. Hvis du fjerner denne datafil, findes der ingen steder, hvor nye meddelelser kan placeres.

Hvis du har oprettet en .pst-fil, der ikke vises i navigationsruden, kan du føje .pst-filen til Outlook, så du kan arbejde med elementerne i den.

 1. I menuen Filer skal du pege på Åbn og derefter klikke på Outlook-datafil.

 2. Klik på den .pst-fil, som du vil åbne, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Navnet på den mappe, der er knyttet til datafilen, vises på Mappeliste. Hvis du vil have vist Mappeliste skal du kikke på Mappeliste i menuen . Mappen kaldes som standard Private mapper.

Følgende er en liste over hvor Outlook-datafiler gemmes på computeren. Nogle af mapperne kan være skjulte mapper. Gør et af følgende for at få vist dem:

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Mappeindstillinger.

  Dialogboksen Mappeindstillinger

 3. Klik på fanen Vis, og klik derefter på indstillingen Vis skjulte filer og mapper.

Filplaceringer i Windows Vista

Outlook-datafiler (.pst)    drev:\User\brugernavn\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemapper-fil (.ost)    drev:\User\brugernavn\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Filplaceringer i Windows XP

Outlook-datafiler (.pst)    drev:\Documents and Settings\user\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemapper-fil (.ost)    drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Husk disse punkter:

 • Du kan gemme, kopiere eller flytte en datafil (bortset fra den fil, der bruges som dit standardleveringssted) til en anden placering på din harddisk eller til et filshare på netværket. Husk, at du skal have læse/skrive-rettigheder til at åbne en privatmappefil (.pst) fra et netværksshare.

 • Hvis du vil åbne en datafil, som er gemt på et netværksshare eller på en anden computer, skal du lukke et program, der muligvis bruger den pågældende fil. En datafil kan benyttes af kun én bruger eller ét program ad gangen.

 • .Pst-datafilen understøtter ikke skrivebeskyttede medier som cd'er og dvd'er.

Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, leveres og gemmes dine mails, kalender, kontakter og andre elementer typisk i din postkasse på serveren. Når du installerer Outlook på en ny computer og konfigurerer en Exchange-konto, har du igen adgang til alle dine elementer på serveren. De resterende oplysninger i denne artikel gælder ikke for dig, medmindre du har arkiveret lokale datafiler eller angivet, at din Exchange-mail skal leveres til en lokal datafil.

Hvis du bruger en POP3-mailkonto, som er en af de mest almindelige personlige mailkontotyper, så downloades dine mails fra POP3-mailserveren hos din internetudbyder (ISP) til din computer og leveres til og gemmes lokalt i en privatmappefil (.pst) med navnet Outlook.pst (standardnavnet for datafiler). Outlook.pst er gemt på drevet: \Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook-mappe.

Bemærkninger: Standardplaceringen af .pst-filen er en skjult mappe. Hvis du vil bruge Windows Stifinder til at navigere til denne mappe, skal du først aktivere visningen af skjulte mapper.

 • Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner i Windows Stifinder.

 • Klik på Vis skjulte filer og mapper under fanen Vis under Avancerede indstillinger under Filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

 • Hvis du vil se alle filtypenavne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper under Filer og mapper.

  Skjulte mapper vises nedtonede for at angive, at de ikke er gængse mapper.

Du kan flytte en Outlook .pst-fil til en hvilken som helst placering på computeren. Nogle personer foretrækker f.eks. at beholde deres Outlook-datafiler på drev D eller under Dokumenter, så det er nemmere at oprette sikkerhedskopifiler.

Før du flytter din .pst-fil, kan du evt. ændre dens viste navn fra Privatmapper til noget, der giver mere mening for dig. Ændring af navnet hjælper dig med at skelne mellem forskellige Outlook-datafiler, når du arbejder med mere end én .pst-fil.

 1. Højreklik i navigationsruden på Private mapper, og klik derefter på Egenskaber for "Private mapper".

  Genvejsmenuen Private mapper

  Private mapper er altid en mappe på øverste niveau i navigationsruden i Mail.

  Dialogboksen Egenskaber for private mapper

 2. Klik på Avanceret.

 3. I tekstfeltet Navn skal du skrive et beskrivende navn, f.eks. Mariannes Outlook-data

  Dialogboksen Private mapper

 4. Klik på OK to gange.

Nu kan du begynde at flytte Outlook-datafiler til en anden placering på computeren.

 1. I Outlook skal du notere filens placering og navn.

  • I navigationsruden skal du højreklikke på Private mapper eller det navn, der vises for din .pst-fil, og derefter klikke på Egenskaber for mappenavn.

  • Klik på Avanceret.

  • I tekstfeltet Filnavn skal du notere hele stien og navnet på .pst-filen.

 2. Afslut Outlook, og flyt derefter filen.

  • Brug Windows Stifinder til at kopiere hver .pst-fil fra standardplaceringen på drevet: \Documents and settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook-mappe til en vilkårlig mappe på din computer, du vil bruge.

   Bemærkninger: Standardplaceringen er en skjult mappe. Hvis du vil bruge Windows Stifinder til at navigere til denne mappe, skal du først aktivere visningen af skjulte mapper.

   • Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner i Windows Stifinder.

   • Klik på Vis skjulte filer og mapper under fanen Vis under Avancerede indstillinger under Filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

   • Hvis du vil se alle filtypenavne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper under Filer og mapper.

    Skjulte mapper vises nedtonede for at angive, at de ikke er gængse mapper.

 3. Klik på Brugerkonti i Kontrolpanel, og klik derefter på Post.

  Bemærk: Hvis du bruger klassisk visning i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Mail.

 4. Klik på Vis profiler, og vælg derefter den profil, der indeholder .pst-filen.

 5. Klik på Egenskaber, og klik derefter på Datafiler.

 6. Vælg datafilen på listen, og klik derefter på Indstillinger.

 7. Når der vises en meddelelse med besked til dig om, at datafilen ikke kan findes på den gamle placering, skal du klikke på OK.

 8. Gå til den nye mappeplacering, vælg datafilen, og klik derefter på Åbn.

 9. Klik på OK, og klik derefter to gange på Luk.

 10. Klik på OK, og genstart Outlook.

Hvis du arbejder offline med Outlook eller bruger Exchange med Cachelagret Exchange-tilstand, kan du ændre placeringen af den lokale offlinemappefil (.ost) til en anden mappe eller harddisk.

 1. Afslut Outlook.

 2. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 3. Dobbeltklik på Mail, og klik derefter på Mailkonti.

 4. Klik på Vis profiler, og vælg derefter den profil, der indeholder .pst-filen.

 5. Klik på Egenskaber, og klik derefter på Datafiler.

 6. Markér Exchange-kontoen, og klik derefter på Indstillinger.

 7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Cachelagret Exchange-tilstand under fanen Avanceret.

  Bemærk: Når du ser denne meddelelse: Du skal genstarte Outlook for at ændringerne kan træde i kraft, klik på OK.

 8. Klik på Indstillinger, og klik på Indstillinger for offlinemappefil under fanen Avanceret.

 9. Klik på Deaktiver offlinebrug, og klik derefter på Ja i den dialogboks, der vises.

 10. Klik på Indstillinger for offlinemappefil.

 11. Klik på Gennemse, gå til den placering, hvor du vil gemme din .ost-fil, angiv et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Åbn.

 12. Klik på OK, og markér derefter afkrydsningsfeltet Brug Cachelagret Exchange-tilstand.

 13. Klik på OK. Når du ser denne meddelelse: Du skal genstarte Outlook for at ændringerne kan træde i kraft, klik på OK.

 14. Klik på Luk.

  Næste gang du starter Outlook, synkroniseres den nye .ost-fil med din postkasse på serveren, der kører Exchange.

Der er i øjeblikket ikke andre muligheder for at beskytte Outlook med adgangskode ved start eller at låse Outlook, hvis du hurtigt må gå væk fra din computer, end at bruge din Microsoft Windows-adgangskode for logon eller bruge software fra tredjepart, der er skrevet specifikt til at beskytte Outlook med adgangskode. Du kan dog angive en adgangskode på din privatmappefil (.pst). Hvis du bruger en mailkonto i Outlook, f.eks. en POP3- eller HTTP-konto, leveres dine mails til en .pst-datafil på computerens harddisk. Du kan bruge en adgangskode på din .pst-fil til at forhindre utilsigtet indtrængen af andre personer, som du deler din computer.

 1. I menuen skal du klikke på Mappeliste.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du har en POP3-mailkonto, skal du højreklikke på Private mapper og derefter klikke på Egenskaber for "Private mapper" i genvejsmenuen.

   Bemærk: Hvis du et brugerdefineret vist navn for datafilen, kan du erstatte Private mapper med dette navn.

  • Hvis du har en IMAP- eller HTTP-mailkonto, f.eks. Microsoft Windows Live Mail, skal du højreklikke på navnet på kontoen og derefter klikke på Egenskaber for kontonavn i genvejsmenuen.

 3. Klik på Avanceret under fanen Generelt.

 4. Klik på Skift adgangskode.

 5. I dialogboksen Skift adgangskode skal du skrive den nye adgangskode – op til 15 tegn – og bekræft den ved at skrive den igen.

  Bemærkninger: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Eksempel på en stærk adgangskode: Y6dh!et5 og eksempel på en svag adgangskode: Hus27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre. Du kan finde flere oplysninger under Opret stærke adgangskoder, og beskyt dem.

  • Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 6. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Gem adgangskoden på listen over adgangskoder ikke er markeret. Dette forhindrer, at adgangskoden cachelagres, så du skal skrive adgangskoden, hver gang du kører Outlook. Glem ikke adgangskoden.

  Vigtigt: Hverken Microsoft, din internetudbyder eller din mailadministrator har adgang til din adgangskode og kan ikke hjælpe dig med at gendanne indholdet i .pst-filen, hvis du glemmer adgangskoden.

 7. Klik på OK tre gange.

Når du klikker på mappen med mailkontoen, bliver du bedt om din adgangskode. Når du har fået adgang, behøver du ikke at angive adgangskoden igen for den pågældende session. Hvis du afslutter og derefter genstarter Outlook, bliver du bedt om at angive adgangskoden, når du klikker på mappen med mailkontoen.

Vigtigt: Funktionen i .pst-adgangskoden er ikke beregnet til at yde sikkerhed over for hackere. Det er blot en metode til at forhindre utilsigtet indtrængen fra andre personer, som du har tillid til og deler din computer med, f.eks. i hjemmet med din familie. Skal du have en mere sikker måde at beskytte dine data på en computer på, som du deler med andre personer, skal du oprette en adgangskodebeskyttet Windows-brugerkonto til hver person, der bruger computeren.

Det viste navn for privatmappefilen (.pst) er som standard Private mapper. Dette kan være forvirrende, hvis du arbejder med flere .pst-filer, som alle har samme navn. Den bedste fremgangsmåde er at tilpasse det viste navn.

 1. Højreklik i navigationsruden på Private mapper, og klik derefter på Egenskaber for "Private mapper".

  Dialogboksen Egenskaber for private mapper

 2. Klik på Avanceret.

  Dialogboksen Private mapper

 3. I feltet Navn skal du skrive et beskrivende navn, f.eks. Mariannes Outlook-data

 4. Klik på OK to gange.

Du kan se en mappe med det navn, du har angivet, øverst i navigationsruden. Nu kan du hurtigt skelne datafilen fra andre.

Tip: Tilpasning af filnavne er også nyttigt, hvis du opbevarer flere .pst-filarkiver. Hvis du f.eks. opretter en månedlig .pst-fil for at gemme alle dine sendte elementer for den pågældende måned, kan du omdøbe visningsnavnet fra Private mapper til noget mere brugervenligt, f.eks. Sendt mailarkiv – december 2007.

Selvom du kan have en tendens til at samle mails, vil du måske gerne fjerne nogle af dem, der fylder op i navigationsruden. Du behøver måske ikke altid have direkte adgang til en .pst-arkivfil. Du kan fjerne en Outlook-datafil fra navigationsruden uden at slette filen fra computeren.

 • Højreklik på den privatmappefil, som du vil fjerne fra navigationsruden, og klik derefter på Luk private mapper.

Hvis indstillingen Luk private mapper ikke er tilgængelig, forsøger du sandsynligvis at fjerne den .pst-fil, der bruges til at gemme dine nye meddelelser i Outlook. Hvis du fjerner den datafil, er der ikke noget sted at placere nye meddelelser.

Tip: Er du bange for at slette en fil og miste dine data? Når du lukker en .pst-fil, sletter du hverken filen eller fjerne elementer i den. Filen vises bare ikke længere i navigationsruden. Du kan altid føje en vilkårlig .pst-fil til visningen igen ved at gøre følgende:

 1. I menuen Filer skal du pege på Åbn og derefter klikke på Outlook-datafil.

 2. Klik på den .pst-fil, som du vil åbne, og klik derefter på OK.

Flere oplysninger om Outlook-datafiler

Du kan finde flere oplysninger om Outlook-datafiler under følgende emner:

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×