Tipy a triky pro personalisty

Spolupracujte na popisu pracovní pozice
Lidské zdroje
Vytvořte si sdílenou zaškolovací příručku pro nové zaměstnance
Lidské zdroje
Vytvořte si intranetový web ke sdílení školicích materiálů
Lidské zdroje
Zůstat ve spojení se zájemci o práci
Lidské zdroje
Přístup k týmovým znalostem pro nové zaměstnance
Lidské zdroje
Propojit nové zaměstnance s mentory a mezi sebou navzájem
Lidské zdroje