Mějte kontrolu nad tím, s kým sdílíte soubory
Spolupracovat
Spoluvytvářejte dokumenty
Spolupracovat
Komunikujte spolu během spoluvytváření souborů přes online schůzky v Microsoft Teams
Spolupracovat