Zvýraznění souboru nebo složky v knihovně dokumentů ve službě SharePoint Online pomocí čtečky obrazovky

Zvýraznění souboru nebo složky v knihovně dokumentů ve službě SharePoint Online pomocí čtečky obrazovky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V SharePointu Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows), zvýraznit důležité soubory, složky nebo odkazy v knihovně dokumentů tím, že je připnete na začátek knihovny. Když položku připnete, objeví se v horní části stránky knihovny dokumentů miniatura, pomocí které uživatelé položku snadněji najdou.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s SharePointem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint Online.

V tomto tématu

Zvýraznění položky v knihovně dokumentů

Poznámky: 

 • Oblast zvýraznění je specifická pro jedno zobrazení složky nebo knihovny. Když používáte vlastní zobrazení, musíte položku připnout v každém zobrazení, ve kterém se má objevit.

 • V každé knihovně, složce nebo zobrazení můžete zvýraznit maximálně tři položky.

 • Tento postup není k dispozici v klasickém režimu.

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online mají dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePointu Online. Většina uživatelů má jako výchozí prostředí SharePointu Online. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, stiskněte po ohlášení tlačítka Podívat se klávesu Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

 2. Přejděte do knihovny dokumentů obsahující soubor, složku nebo odkaz, které chcete zvýraznit.

 3. V zobrazení Seznam nebo Dlaždice vyberte položku, kterou chcete zvýraznit.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vybrat položku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column“ (Záhlaví sloupců mřížky; použití nabídek k řazení, filtrování nebo seskupení podle sloupce). Potom stiskněte klávesu Šipka dolů. (V Předčítání uslyšíte „Table name“ (Název tabulky) a název dalšího sloupce.)

  • Přepnutí mezi zobrazeními Seznam a Dlaždice:

   • Ujistěte se, že nejsou vybrané žádné soubory ani složky. Tlačítko Nové a nabídka Zobrazení jsou dostupné, jenom když v knihovně dokumentů nejsou vybrané žádné soubory.

   • Několikrát stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, Umožňuje v tomto umístění vytvořit novou složku nebo dokument Office).

   • Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „View menu“ (Nabídka Zobrazení), stiskněte Enter.

   • Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „List“ (Seznam) nebo „Tiles“ (Dlaždice), stiskněte Enter.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve „Open“ (Otevřít).

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo. Až uslyšíte „Pin to top“ (Připnout nahoru), stiskněte Enter. Miniatura položky se zobrazí v horní části knihovny.

  Tip: Pokud možnost Připnout nahoru není v řádku nabídek dostupná, stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo. Až uslyšíte „More commands, Other things you can do with the selected items submenu“ (Další příkazy, podnabídka Další věci, které můžete dělat s vybranými položkami), stiskněte Enter. V podnabídce stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „Pin to top“ (Připnout nahoru), stiskněte Enter.

Poznámka: Když vyberete miniaturu zvýrazněné položky, můžete s ní snadno pracovat:

 • Pokud chcete vybrat miniaturu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Pinned items list box“ (Seznam připnutých položek). Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte název požadované zvýrazněné položky. (V Předčítání uslyšíte „Pinned items“ (Připnuté položky).)

 • Pokud chcete vybranou zvýrazněnou položku otevřít, stiskněte Enter.

 • Kdybyste chtěli otevřít místní nabídku se seznamem dalších akcí, které je možné u zvýrazněné položky provést, například Přejmenovat, Upozornit, Historie verzí a Rezervovat, udělejte toto:

  1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve „Open“ (Otevřít).

  2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo. Až uslyšíte „More commands, Other things you can do with the selected items submenu“ (Další příkazy, podnabídka Další věci, které můžete dělat s vybranými položkami), stiskněte Enter.

  3. V místní nabídce vyberte požadovanou položku pomocí klávesy Šipka dolů a pak stiskněte Enter.

Změna pořadí zvýrazněných položek

Pokud máte zvýrazněných více položek, můžete změnit pořadí, ve kterém se zobrazují, a to jejich přesunutím doleva nebo doprava.

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 svojí organizace, spusťte aplikaci SharePoint a otevřete knihovnu dokumentů.

 2. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se. Stiskněte Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na zobrazení SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

  Tip: Pokud oznámení o tlačítku Podívat se neuslyšíte, používáte už zobrazení SharePointu Online.

 3. Přejděte do knihovny dokumentů, složky nebo zobrazení, kde je položka zvýrazněná.

 4. Abyste mohli vybrat položku, jejíž pořadí chcete změnit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Pinned items list box“ (Seznam připnutých položek). Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte název zvýrazněné položky, kterou chcete přesunout na nové místo. (V Předčítání uslyšíte „Pinned items“ (Připnuté položky).)

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve „Open“ (Otevřít).

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo. Až uslyšíte „Edit Pin“ (Upravit připnutí), stiskněte Enter.

  Tip: Pokud možnost Upravit připnutí není v řádku nabídek dostupná, stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo. Až uslyšíte „More commands, Other things you can do with the selected items submenu“ (Další příkazy, podnabídka Další věci, které můžete dělat s vybranými položkami), stiskněte Enter. V podnabídce stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „Edit pin“ (Upravit připnutí), stiskněte Enter.

 7. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte možnost pro přesunutí doleva nebo doprava a pak stiskněte Enter.

Odepnutí zvýrazněné položky

 1. Přihlaste se k účtu Office 365 svojí organizace, spusťte aplikaci SharePoint a otevřete knihovnu dokumentů.

 2. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePointu Online, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podívat se. Stiskněte Enter. Až se zobrazení knihovny dokumentů změní na zobrazení SharePointu Online a fokus se přesune z tlačítka Podívat se na odkaz Nové, uslyšíte název knihovny dokumentů a pak slovo „Nové“.

  Tip: Tip: Pokud oznámení o tlačítku Podívat se neuslyšíte, používáte už zobrazení SharePointu Online.

 3. Přejděte do knihovny dokumentů, složky nebo zobrazení, kde je položka zvýrazněná.

 4. Abyste mohli vybrat položku, kterou chcete odepnout, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Pinned items list box“ (Seznam připnutých položek). Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte název zvýrazněné položky, kterou chcete přesunout na nové místo. (V Předčítání uslyšíte „Pinned items“ (Připnuté položky).)

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve „Open“ (Otevřít).

 6. Položku můžete odepnout takto:

  • Pokud je připnutá jenom jedna položka, stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava. Až uslyšíte „Unpin submenu“ (Podnabídka Odepnout), stiskněte Enter.

  • Pokud je připnutých více položek, stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava. Až uslyšíte „Edit Pin submenu“ (Podnabídka Upravit připnutí), stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Unpin“ (Odepnout). Pak stiskněte Enter.

Zvýraznění důležitých soubory, složky nebo odkazy v knihovně dokumentů po Připnutí na začátek knihovnu dokumentů pomocí SharePoint Online pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows. Připnuté položky se zobrazí jako obrázek miniatury v horní části stránky knihovny dokumentů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s SharePointem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint Online.

V tomto tématu

Přepněte do zobrazení seznamu

Chcete-li zobrazit seznam všech položek v knihovně dokumentů, přepněte do zobrazení seznam.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů obsahující soubor, složku nebo odkaz, které chcete zvýraznit.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Hledat" klávesy Caps Lock + vpravo šipkou uslyšíte "Zobrazte možnosti" a stiskněte klávesu Enter.

  Pokud neslyšíte "Možnosti zobrazení", odeberte všechny možné položku výběry a zkuste to znovu.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Seznam" a stiskněte klávesu Enter.

Připnutí položky v knihovně dokumentů

Připnuté položky se zobrazí jenom jako zvýrazněný ve složkách a zobrazením knihovny, ve kterých byla původně připnuté. Pokud používáte vlastní zobrazení, budete muset připnout položku jednotlivých zobrazeních, kde se má zobrazit jako zvýrazněný. Můžete připnout maximálně tři položky pro knihovnu, složku nebo zobrazení.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, která obsahuje soubor, složky nebo odkaz, který chcete připnout.

 2. Vyberte položky, která má být připnuté, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte první položku v seznamu položek. Opakovaným uslyšíte název položky stisknutím Caps Lock + šipka vlevo nebo šipka vpravo.

 3. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa. Uslyšíte: "V nabídce." Pokud uslyšíte "Nabídce překryvné, Číst nahlas," místo "Nabídky", stiskněte klávesu Esc přesunete fokus na správnou místní nabídku.

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Připnout na začátek" a stiskněte MEZERNÍK.

Změna pořadí položek připojených

Když máte připnuté více položek, můžete změnit pořadí, ve kterém jsou zobrazeny.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, složky nebo zobrazení, kde jsou připnuté položky.

 2. Chcete-li vybrat položku, kterou chcete přesunout, stiskněte na kartu až uslyšíte "připnuté položek." Stiskněte klávesu se šipkou Caps Lock + šipka vpravo, dokud uslyšíte název položky.

 3. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa. Uslyšíte: "V nabídce." Pokud uslyšíte "Nabídce překryvné, Číst nahlas," místo "Nabídky", stiskněte klávesu Esc přesunete fokus na správnou místní nabídku.

 4. V místní nabídce klávesy Caps Lock + vpravo šipkou uslyšíte "Připnout upravit" a stiskněte MEZERNÍK.

 5. Při výběru směr položku přesunout, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a potom stiskněte klávesu Enter.

Odepnutí položky

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, složky nebo zobrazení, kde se Připne na položku.

 2. Chcete-li vybrat položku, kterou chcete Odepnout, stiskněte na kartu až uslyšíte "připnuté položek." Stiskněte klávesu se šipkou Caps Lock + šipka vpravo, dokud uslyšíte název položky.

 3. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa. Uslyšíte: "V nabídce." Pokud uslyšíte "Nabídce překryvné, Číst nahlas," místo "Nabídky", stiskněte klávesu Esc přesunete fokus na správnou místní nabídku.

 4. Postup odepnutí položky, v místní nabídce klávesy Caps Lock + vpravo šipkou uslyšíte "Připnout upravit" a stiskněte MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Odepnout" a stiskněte MEZERNÍK.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k vytvoření vlastního zobrazení knihovny dokumentů v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k úpravám vlastního zobrazení knihovny dokumentů v SharePointu Online

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Začínáme používat čtečku obrazovky s moderní knihovnou dokumentů v SharePointu Online

Funkce usnadnění přístupu v SharePointu Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×