Zrušení tisku při nepřítomnosti záznamů v sestavě

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve výchozím nastavení lze vytisknout sestavy, které neobsahují žádné záznamy. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete pomocí makra nebo kódu v jazyku VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) zjistit nepřítomnost záznamů v sestavě a pak zrušit operaci tisku. V tomto článku jsou uvedeny postupy pro obě tyto metody.

Co chcete udělat?

Zrušení tisku pomocí makra

Zrušení tisku pomocí kódu jazyka VBA

Pokud by sestava neobsahovala žádné záznamy, pravděpodobně byste chtěli zrušit její tisk. Jestliže například začínáte prodávat nový produkt, je pravděpodobné, že po určitou dobu nezaznamenáte žádné prodeje. Měli byste tedy vzít v úvahu možnost, že některé sestavy nebudou obsahovat podrobné záznamy a že agregační funkce (například funkce Count) nebudou mít co počítat. Takovou situaci můžete elegantně vyřešit vytvořením makra, které zruší tiskovou úlohu. Také můžete přidat několik řádků vhodně umístěného kódu v jazyku VBA, které provedou totéž. Jazyk VBA je programovací jazyk používaný v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Přidání makra nebo kód jazyka VBA pro sestavy Na Da bezta neobsahuje žádné záznamy. Office Access 2007 spustí události Při nepřítomnosti dat při každém spuštění sestavy, která neobsahuje žádné záznamy. Makra kódu jazyka VBA popisované v tomto článku zobrazí příslušnou zprávu a zrušit tisk sestavy, která neobsahuje žádná data. Když přidáte makra nebo kód jazyka VBA Při nepřítomnosti dat neobsahuje žádné záznamy, makra nebo kód jazyka VBA se spustí při každém otevření sestavy, která neobsahuje žádné záznamy. Po klepnutí na tlačítko OK zavřete buď výstrahy zabezpečení makro k zavření prázdná sestava. Když přidáte do sestavy makra nebo kód jazyka VBA, prázdná sestava neotevřou se pokusíte zobrazit v zobrazení sestavy nebo zobrazení rozložení – ale otevřete sestavu v návrhovém zobrazení.

Zrušení tisku pomocí makra

Makro popisované v této části zobrazí při pokusu o tisk prázdné sestavy výstražnou zprávu. Klepnete-li na tlačítko OK, okno se zprávou se zavře a makro automaticky zruší operaci tisku. Pokud by makro nezobrazovalo výstražnou zprávu, vypadalo by to při pokusu o tisk sestavy, jako by se nic nedělo – to by mohlo uživatele sestavy zmást.

Vytvoření makra

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  – nebo –

  V levém nebo pravém horním rohu sestavy (v závislosti na místním a jazykovém nastavení systému Windows) klepněte na tlačítko Zobrazení a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na kartu událostní a v poli vlastnosti Při nepřítomnosti dat na Tlačítko Tvůrce .

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat tvůrce.

 4. Klepněte na položku Tvůrce maker a pak klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se návrhář maker a zobrazí prázdné makro.

 5. V prvním řádku makra klepněte do pole ve sloupci Akce a v rozevíracím seznamu vyberte položku OknoSeZprávou.

 6. V oblasti Argumenty akce v dolní části návrháře maker zadejte do pole Zpráva text výstražné zprávy.

  Můžete třeba zadat následující: neobsahuje žádné záznamy do sestavy.

 7. Chcete-li, můžete změnit hodnotu argumentu v poli Zvukový signál z hodnoty ano na ne a v seznamu Typ vybrat typ ikony, která se má zobrazit ve výstražné zprávě.

 8. Do pole Titulek zadejte titulek výstražné zprávy.

  Je třeba zadat Žádné záznamy.

  Provedené změny se projeví v horní části návrháře maker – ve sloupci Argumenty vedle akce OknoSeZprávou.

 9. V horní části návrháře maker klepněte na další buňku ve sloupci Akce (buňku přímo pod buňkou s akcí OknoSeZprávou) a vyberte v rozevíracím seznamu akci ZrušitUdálost.

  Makro by mělo vypadat podobně jako v následujícím obrázku, i když text argumentů se může lišit:

  Příklad makra, které zruší operaci tisku

 10. Na kartě Návrh ve skupině Zavřít klikněte na Uložit jako a potom pomocí dialogovým oknem Uložit jako zadejte název makra.

 11. Zavřete makro. Zobrazí-li se výstražná zpráva s dotazem, zda chcete uložit změny makra a aktualizovat vlastnost sestavy, klepněte na tlačítko Ano a přejděte na další krok, kde makro vyzkoušíte.

Test makra

 • V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu obsahující makro a pak klepněte na příkaz Tisk. Měla by se zobrazit výstražná zpráva podobná následující zprávě (podle toho, jaké možnosti jste zvolili):

  Okno se zprávou, které se zobrazí, jestliže sestava neobsahuje žádné záznamy

  Klepnete-li na tlačítko OK a zprávu tak zavřete, zastaví akce ZrušitUdálost operaci tisku. Protože jste žádnou další událost neurčili (například otevření sestavy za účelem prohlížení), sestava se zavře.

Začátek stránky

Zrušení tisku pomocí kódu v jazyku VBA

Kód v jazyku VBA, který zde popíšeme, funguje podobně jako makro popsané v předchozí části – při pokusu o otevření prázdné sestavy zobrazí výstražnou zprávu a po zavření této zprávy zruší operaci tisku.

Přidání kódu v jazyku VBA

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Poznámka: Dokončení tohoto postupu můžete sestavu, která neobsahuje žádné záznamy.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  – nebo –

  V levém nebo pravém horním rohu sestavy (v závislosti na místním a jazykovém nastavení systému Windows) klepněte na tlačítko Zobrazení a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na kartu událostní a v poli vlastnosti Při nepřítomnosti dat na Tlačítko Tvůrce .

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat tvůrce.

 4. Klepněte na položku Tvůrce kódu a pak klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se editor jazyka Visual Basic a zobrazí prázdnou událostní proceduru.

 5. V editoru jazyka Visual Basic zadejte následující kód, aby procedura Report_NoData vypadala přesně takto:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Až budete hotovi, klikněte na soubor a potom klikněte na Uložit.

 7. Klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Zavřít a návrat do aplikace Microsoft Office Access.

 8. Zavřete otevřít sestavu a potom klikněte na Ano potvrďte uložit.

 9. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou jste právě změnili, a klepněte na příkaz Tisk. Zobrazí se zpráva podobná této zprávě:

Okno se zprávou, které se zobrazí, jestliže sestava neobsahuje žádné záznamy

V proceduře Report_NoData je k zobrazení zprávy There are no records to report (Sestava neobsahuje žádné záznamy) a tlačítka OK použita funkce MsgBox. Po klepnutí na tlačítko OK se provede řádek Cancel=True, který bude aplikaci Access instruovat, že má zrušit tisk sestavy. Cancel je argument, který se automaticky předá událostní proceduře a je vždy kontrolován při skončení této procedury.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×