Zrušení jednotného přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru – časté otázky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Od jednotného přihlašování (SSO) a synchronizace adresářů (DSync) v Yammeru se ustupuje a od 1. prosince 2016 už nebudou fungovat. Další informace o této změně a o postupu, který je možné použít při přechodu z jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru na použití nástrojů Office 365, které znáte, k nastavení jednotného přihlašování (přihlášení k Office 365 s federovanou identitou) a synchronizaci adresářů (Azure Active Directory Connect), najdete v tématu Plán zrušení používání jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru.

Otázka: Jaké funkce se z Yammeru odeberou?

Odpověď: Z Yammeru se odebírá jednotné přihlašování (SSO) k Yammeru a synchronizace adresářů (DSync) v Yammeru. Byly to starší verze nástrojů vyvinuté společností Yammer předtím, než je získal Microsoft. Díky tomu, že se Yammer čím dál víc integruje s Office 365, už není potřeba, aby zákazníci znali a udržovali samostatné nástroje. Zákazníci můžou místo toho použít jim dobře známé nástroje Office 365 k nastavení jednotného přihlašování (přihlášení k Office 365 s federovanou identitou) a synchronizaci adresářů (Azure Active Directory Connect). Další informace najdete v článku Plán zrušení používání jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru.

Otázka: Jak se tato změna oznámí zákazníkům?

Odpověď: Na základě Zásad komunikace služeb Yammer Enterprise bude tato změna, aby se o ní zákazníci dozvěděli, oznámena v každém z následujících kanálů:

 1. Aktualizace dokumentace: Plán zrušení používání jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru

 2. Článek na blogu Yammeru: Je dostupné vynucení identity Office 365 pro uživatele Yammeru

 3. Příspěvky Centra zpráv Office 365 pro správce

 4. E-maily od správců Yammeru

 5. Oznámení v síti Office 365 Yammeru: Dostupné teď je vynucení identity Office 365 pro uživatele Yammeru

Otázka: Kdy přestanou jednotné přihlašování a nástroj DSync v Yammeru fungovat?

Odpověď: Jednotné přihlašování a nástroj DSync v Yammeru přestanou fungovat 1. prosince 2016. Od 1. dubna 2016 nebude možné v sítích Yammeru nastavovat nové konfigurace ani provádět podstatné změny konfigurací jednotného přihlašování a nástroje DSync. Další informace najdete v článku Plán zrušení jednotného přihlašování a Synchronizace adresáře v Yammeru.

Otázka: Jaký je doporučený časový rámec pro změnu na přihlašování pomocí Office 365?

Odpověď: Aby byl přechod co nejhladší, doporučujeme změnit na přihlašování v Office 365, jakmile to bude pro vaši organizaci příhodné, pokud nepoužíváte některý ze tří scénářů uvedených dole. Abyste předešli dopadu na uživatele, měli byste přechod dokončit do 1. prosince 2016 podle postupu popsaného v dokumentu Přechod na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory. Uživatelé funkcí uvedených dole by se měli podívat na Přehled Office 365, kde zjistí, kdy budou tyto funkce dostupné:

 • Licence vázané na uživatele:    Možnost zablokovat uživatelům Office 365 přístup k síti služby Yammer pomocí licencí

 • Synchronizace vlastností uživatelů:    Synchronizace změn vlastností uživatele z Office 365 na Yammer

  Poznámka:  Jednorázové naplnění vlastností uživatelů pro nové uživatele je dostupné už dnes.

 • Životní cyklus uživatele:    Vylepšení stávajících funkcí životního cyklu uživatele, aby se pozastavil a zablokoval přístup těch uživatelů, kteří mají v Office 365 zablokovaný účet

 • Víc sítí Yammer přidružených k jednomu předplatnému Office 365    Podpora připojení jednoho předplatného Office 365 k víc sítím Yammer pro přihlášení a správu životního cyklu uživatele.

Otázka: Co bych měl použít místo jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru?

Odpověď: Zákazníci můžou místo jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru použít nástroje Office 365, které dobře znají, a nastavit jednotné přihlašování (přihlášení k Office 365 s federovanou identitou) a synchronizaci adresářů (Azure Active Directory Connect). Při přechodu na použití těchto nástrojů postupujte podle pokynů v tématu Přechod na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory.

Otázka: Co nahradí scénáře a chování, pro které se teď používá jednotné přihlašování a nástroj DSync v Yammeru?

Odpověď: Pokud používáte jednotné přihlašování nebo nástroj DSync v Yammeru, přečtěte si tato témata: Scénáře jednotného přihlašování v Yammeru a jejich nahrazení a Scénáře nástroje DSync v Yammeru a jejich nahrazení.

Otázka: Co potřebuji k přechodu na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory?

Odpověď: Postupujte podle pokynů v tématu Přechod na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory. Chtěli bychom vás upozornit, že nástroj pro přihlašování v Office 365 si může nakonfigurovat uživatel (samoobslužná služba), zatímco pro nastavení jednotného přihlašování v Yammeru se uživatel musí obrátit na tým podpory Yammeru. U sítí Yammeru, které teď používají jednotné přihlašování Yammeru, bude nutné přejít na používání přihlašování v Office 365 pro Yammer. Než začnete, zkontrolujte, že mají všichni současní uživatelé Yammeru odpovídající identitu Office 365 (jinak byste mohli narušit přístup uživatelů k Yammeru).

Otázka: Jak můžu vynutit identitu Office 365 v Yammeru?

Odpověď: Než začnete, zkontrolujte, že mají všichni současní uživatelé Yammeru odpovídající identitu Office 365 (jinak byste mohli narušit přístup uživatelů k Yammeru). Doporučujeme, abyste tuto změnu uživatelům oznámili pomocí šablony pro komunikaci, kterou najdete v tématu Zahájení vynucování identity Office 365 v Yammeru. Potom už zbývá jen několik kroků a můžete v Yammeru začít vynucovat identitu Office 365. Tento postup najdete v tématu: Vynucení identity Office 365 pro uživatele Yammeru.

Otázka: Je potřeba kontaktovat Yammer, abychom mohli přejít na přihlašování v Office 365 nebo Azure Active Directory Connect?

Odpověď: Ne, správci mohou nakonfigurovat nástroj Office 365 pro přihlašování sami a nemusí kontaktovat tým podpory Yammeru.

Otázka: Existuje možnost nesouhlasit s přechodem na přihlašování v Office 365 nebo Azure Active Directory Connect?

Odpověď: Ne, tím, že se Yammer víc integruje s Office 365, odstraňujeme nadbytečné nástroje, které jsou pro Yammer jedinečné.

Otázka: Co se stane, když do 1. prosince 2016 nepodniknu žádné kroky?

Odpověď: Když do 1. prosince 2016 nic neuděláte, nebudou vám fungovat následující funkce:

 • YammerJednotné přihlašování:    Yammer jednotné přihlašování přestane fungovat. Síť začne používat identitu Office 365 (pokud je k síti přidružený tenant Office 365) nebo starší verzi identity služby Yammer (přihlášení uživatelským jménem a heslem specifickým pro Yammer).

 • DSync v Yammeru: Přestane fungovat synchronizace adresářů v    Yammeru. Změny provedené ve vaší místní službě Active Directory se v Yammeru neprojeví.

Otázka: Pokud se vyskytnou nějaké problémy, koho mám kontaktovat?

Odpověď: Postupujte prosím podle standardního procesu platného pro vašeho tenanta a otevřete žádost o podporu pro Office 365. Viz Kontakt na podporu pro Office 365 pro firmy.

Otázka: Jak poznám, jestli se mě tahle změna týká?

Odpověď: Ověřeným správcům Yammeru přijde e-mail, že byli identifikováni jako současní uživatelé funkcí jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru. Kromě toho rozesílá příslušné informace Centrum zpráv Office 365.

Otázka: Jsou nějaké mimořádné scénáře, o kterých je potřeba vědět?

Odpověď: Ano, někteří zákazníci budou muset provést další kroky podle svého současného nastavení sítě Yammeru. Správci Yammeru budou schopní určit, který ze scénářů se týká jejich sítě. Jedná se o tyto scénáře:

 1. K vaší síti Yammeru není namapovaný žádný tenant Office 365.

 2. Jeden tenant Office 365 je spojený s víc sítěmi Yammeru.

 3. Víc tenantů Office 365 je spojeno s jednou sítí Yammeru.

Upozorňujeme, že síť Yammeru je spojená s tenantem Office 365, pokud byla doména v síti ověřená na tenantovi Office 365. Následující otázka vás provede kroky, které je potřeba provést, pokud pro vaše prostředí platí jeden z výše uvedených scénářů.

Otázka: Pokud se na mě vztahuje některý ze speciálních scénářů, které další kroky musím provést?

Odpověď: Podle scénáře, který se na vaši situaci vztahuje, budete muset provést následující kroky.

 1. K vaší síti Yammeru není namapovaný žádný tenant Office 365.

  Vytvořte tenanta a připojte ho k Yammeru podle pokynů v Průvodci aktivací Yammeru.

 2. Jeden tenant Office 365 je spojený s víc sítěmi Yammeru.

  Pokud je váš tenant spojený s víc sítěmi Yammeru, důrazně doporučujeme sloučení sítí. Všechny spojené sítě si můžete zobrazit na stránce Migrace sítě. Pokud z nějakého firemního důvodu nemůžete sítě sloučit, můžete během čekání, až Office 365 bude podporovat víc sítí služby Yammer přidružených k jednomu předplatnému Office 365, převést jednu ze svých sítí služby Yammer na ekvivalenty jednotného přihlašování a DSync v Office 365 tak, že v doméně přidružené k dané síti aktivujete Yammer.

 3. Víc tenantů Office 365 je spojeno s jednou sítí Yammeru.

  • Domény ve vaší síti Yammeru byly spojené s víc než jedním tenantem Office 365. Tenant Office 365 je spojený se sítí Yammeru, pokud byla doména v síti přidána jako ověřená doména na tenantovi Office 365.

  • Abyste mohli přejít z jednotného přihlašování a nástroje DSync v Yammeru na přihlašování k Yammeru v Office 365, budete nejdřív muset udělat krok navíc a zajistit tak stav, kdy se budou všechny domény v jednotlivých sítích Yammeru mapovat přesně k jednomu tenantovi Office 365. V tomto kroku si pro každou ze sítí Yammeru vyberete jednu ze dvou možností:

   • Přesunutí všech domén v síti Yammeru do jediného tenanta Office 365.

   • Odebrání domén ze sítě Yammeru tak, aby se domény sdílely jenom s jedním tenantem Office 365. Takto budou moct mít všichni uživatelé s e-mailovou adresou v odebraných doménách vlastní samostatnou síť Yammeru.

Otázka: Můžu přejít na Vynucení identity Office 365 ve svojí síti a dál používat starší verzi nástroje DSync v Yammeru pro synchronizaci profilů uživatelů?

Odpověď: Microsoft nedoporučuje dál používat zastaralou technologii nástroje DSync v Yammeru, která přestane 1. prosince 2016 fungovat. Pokud plánujete přestat používat synchronizaci adresářů Yammeru, ale z obchodních důvodů tento nástroj dál potřebujete, můžete používat zastaralou verzi nástroje DSync Yammeru (do 1. prosince 2016) pro synchronizaci profilů uživatelů společně s přihlašováním v Office 365 a přepínačem Vynucení identity Office 365.

Otázka: Když vynutíme identitu Office 365 pro Yammer, stanou se ze všech našich správců tenantů Office 365 správci Yammeru?

Odpověď: Ano, ze všech globálních správců Office 365 se po namapování sítě Yammeru na tenanta Office 365 stanou správci Yammeru. Ze správců Yammeru se ale nestanou automaticky globální správci Office 365.

Otázka: Jak ovlivní povolení přepínače Vynucení identity Office 365 pro Yammer uživatele typu host v naší síti?

Odpověď: Hosté a externí uživatelé používají metodu ověřování platnou pro jejich domovskou síť, nikoli pro síť, které jsou součástí jako hosté. Je to stejné chování jako při jednotném přihlašování v Yammeru, takže by neměly nastat žádné problémy. Nastavení vynucení identity Office 365 ve vaší síti bude mít vliv jenom na uživatele, pro které je vaše síť domovská.

Otázka: Používáme jednotné přihlašování Yammeru a službu AD FS (Active Directory Federation Services) k ověřování uživatelů a máme pravidlo, podle kterého blokujeme konkrétní uživatele na základě atributů Active Directory. Pokud vynutíme identity Office 365, budeme moct i nadále zabránit konkrétním uživatelům v přístupu do Yammeru?

Odpověď: Podívejte se prosím na téma Přehled Office 365, kde si můžete ověřit, kdy budou dostupné licence vázané na uživatele pro Yammer. Když zkombinujete vynucení identity Office 365, umožní vám licence vázané na uživatele blokovat uživatele z Yammeru stejným způsobem, jako to umožňují další služby Office 365. Další informace o licencích vázaných na uživatele zveřejníme, až se přiblíží datum vydání.

Otázka: Jak rychle se provede změna nastavení přechodu na přihlašování v Office 365 s federovanou identitou?

Odpověď: Přechod je okamžitý, nedochází k žádnému zpoždění ani k žádným výpadkům. Pokud je vybraná možnost Odhlásit všechny aktuální uživatele, použije se taky okamžitě a uživatelé se budou muset při návratu do Yammeru znovu přihlásit pomocí identit Office 365.

Otázka: Změní se při tomto přechodu synchronizace dat mezi Yammerem a službou Active Directory?

Odpověď: Ne, proces zřízení nových uživatelů přenese jejich vlastnosti z Azure Active Directory a Office 365 do Yammeru.

Otázka: Existují nějací uživatelé, kteří nebudou moct Yammer používat?

Odpověď: Uživatelé v Office 365 můžou k síti služby Yammer přistupovat přímo, nebo pokud mají přiřazenou licenci, můžou použít Office 365. V 1. čtvrtletí roku 2016 Yammer nabídne možnost správce povolit blokování přístupu k síti služby Yammer uživatelům bez licence. Když se tento režim zapne, nebudou žádní uživatelé, kteří nemají ve svém tenantovi Office 365 přiřazenou licenci služby Yammer Enterprise, moct používat Yammer. Licence jsou dostupné s mnoha plány, jako třeba: Office 365 Enterprise E3, Yammer Enterprise Standalone a tak dále.

Otázka: Když je povolené přihlašování pomocí Office 365, můžou správci řídit e-mailové pozvánky pro sítě?

Odpověď: Ne, správci nemůžou řídit e-mailové pozvánky rozesílané uživatelům. DSync v Yammeru umožňoval upravit e-maily pozvánek k obsahu rozesílané tímto nástrojem, ale všechny ostatní pozvánky používaly systémový formát. S přihlašováním v Office 365 a zřizováním Azure Active Directory se všechny e-mailové pozvánky posílají v systémovém formátu a žádná vlastní nastavení nástroje DSync Yammeru už neplatí (pokud uživatel nedostal pozvánku z nástroje DSync).

DSync v Yammeru podporoval vlastní uvítací zprávu, která se zobrazovala uživatelům na stránce Yammeru, když dostali pozvánku z nástroje DSync. Přihlašování v Office 365 obsahuje vylepšené počáteční možnosti uživatelů a tato vlastní uvítací zpráva se zobrazuje, jenom když uživatel klikne na pozvánku z nástroje DSync.

Otázka: Kde můžu získat další informace?

Další informace najdete v těchto materiálech:

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×