Zrušení či opakování psaní nebo změn návrhu

Aplikace Access umožňuje vrácení zpět či opakování až 20 posledních akcí zadávání textu nebo úprav návrhu. Chcete-li akci zrušit, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z. Chcete-li znovu provést akci, která byla vrácena zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Y.

Funkce vrácení a opakování akce umožňuje odvolat nebo opakovat jednu či více akcí zadávání textu, ale všechny akce musí být vráceny zpět nebo znovu provedeny v pořadí, v jakém jste je provedli nebo vrátili – jednotlivé akce nelze přeskočit. Pokud například změníte hodnotu tří polí v záznamu a potom se rozhodnete, že vrátíte zpět první provedenou změnu, je nutné vrátit všechny tři změny.

Podobně můžete vrátit většinu změn návrhu, které jste provedli u databázových objektů, například přidání ovládacího prvku k sestavě nebo přidání pořadí řazení k poli dotazu. Změny návrhu se rovněž musí vrátit v daném pořadí.

V tomto článku

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Undo data entry</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Undo design changes</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Redo actions that you undid</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Help prevent lost work</link>

Jak vrátit zpět zadávání dat

 • Chcete-li vrátit zpět poslední zadávání dat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z.

 • Chcete-li vrátit zpět několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka <ui>Zpět: Psaní</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> a vyberte akce, které chcete vrátit zpět.

   Budou vráceny všechny vybrané akce psaní. Akce, které můžete vrátit zpět, však začínají poslední provedenou akcí, přitom je možné tyto akce vrátit zpět pouze v pořadí, ve kterém k nim došlo. Nelze například vrátit zpět pouze druhou provedenou změnu zapsaného textu. Chcete-li vrátit zpět druhou provedenou změnu zapsaného textu, je nutné vrátit zpět také akci, která ji následovala.

  • Není-li pro vás panel nástrojů Rychlý přístup dostupný (například z toho důvodu, že používáte modální formulář), stiskněte opakovaně kombinaci kláves CTRL+Z, dokud nevrátíte zpět akci, kterou chcete odvolat.

Důležité informace: Některé akce, jako například kliknutí na kartu <ui>Soubor</ui>, nelze vrátit zpět. Jestliže akci nelze vrátit zpět, příkaz <ui>Zpět: Psaní</ui> se změní na text <ui>Nelze vrátit zpět</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Jak vrátit zpět změny návrhu

Změny návrhu databázových objektů můžete vrátit zpět stejným způsobem jako zadávání dat.

 • Chcete-li vrátit zpět poslední změnu návrhu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z

 • Chcete-li vrátit zpět několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Opakovaně stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z, dokud nevrátíte zpět akci, kterou chcete odvolat.

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka <ui>Akce Zpět</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> a vyberte akce, které chcete vrátit zpět.

   Budou vráceny všechny vybrané akce psaní. Akce, které můžete vrátit zpět, však začínají poslední provedenou akcí, přitom je možné tyto akce vrátit zpět pouze v pořadí, ve kterém k nim došlo. Nelze například vrátit zpět pouze druhou provedenou změnu zapsaného textu. Chcete-li vrátit zpět druhou provedenou změnu zapsaného textu, musíte vrátit zpět také akci, která ji následovala.

Důležité informace: Některé akce, jako například kliknutí na kartu <ui>Soubor</ui>, nelze vrátit zpět. Jestliže akci nelze vrátit zpět, příkaz <ui>Akce Zpět</ui> se změní na text <ui>Nelze vrátit zpět</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Opětovné provedení vrácených akcí

 • Chcete-li znovu provést poslední akci, kterou jste vrátili zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Y.

 • Chcete-li znovu provést několik akcí, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Opakovaně stiskněte kombinaci kláves CTRL+Y, dokud znovu neprovedete požadované akce.

  • Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na šipku vedle tlačítka <ui>Znovu</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> a klikněte na akce, které chcete znovu provést.

   Akce se provedou znovu v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Akce můžete provést znovu pouze v pořadí, v jakém k nim došlo. Nelze například znovu provést pouze druhou akci, kterou jste vrátili zpět. Chcete-li znovu provést druhou akci, musí také znovu provést akci, která ji předcházela.

Důležité informace: Nejsou-li příkazy <ui>Akce Zpět</ui> a <ui>Znovu</ui> k dispozici, předchozí akce nelze opakovat.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Ochrana před ztrátou provedené práce

Vrácení zpět může skutečně zachránit situaci, ale nemůže sloužit jako náhrada pravidelného ukládání práce. Ztrátě provedené práce způsobené chybami nebo selháním můžete zabránit použitím funkce Zálohování a obnovení nebo využitím možnosti Části aplikace (druh šablony).

Zálohování a obnovení

Před zahájením práce na větší revizi návrhu proveďte zálohu databáze. Potom, když provedete řadu změn návrhu, které nelze všechny vrátit zpět, můžete obnovit tak velkou část ze zálohy, jakou potřebujete. Další informace získáte v článku <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Ochrana dat pomocí zálohování a obnovení</link>.

Části aplikace

Pokud některé standardní součásti používáte ve většině svých databází, zvažte vytvoření části aplikace. Část aplikace je druh šablony, kterou můžete přidat do stávající databáze a která je tvořena jedním nebo více databázovými objekty a může nebo nemusí obsahovat data.

Když přidáte část aplikace, můžete ji podle potřeby upravovat. Pokud uděláte chybu v návrhu nebo se jednoduše rozhodnete, že se vám provedené změny nelíbí, můžete odstranit změněné objekty a přidat část aplikace znovu. Další informace získáte v článku <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df"> Uložení a opětovné použití prvků návrhu databáze</link>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×