Zprávy o nedoručení e-mailů v Office 365

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud je nějaký problém s doručením e-mailové zprávy, kterou jste poslali, pošle vám Office 365 e-mail s oznámením. E-mail, který dostanete, je oznámení o doručení, nazývané také zpráva o nedoručitelnosti. Nejběžnější typ se nazývá oznámení o nedoručení a sděluje odesílateli, že zpráva nebyla doručena. Příčinou toho, že se e-mail nedoručí, může být třeba něco tak jednoduchého, jako je překlep v e-mailové adrese. Oznámení o nedoručení obsahují kód, který naznačuje, proč e-mail nebyl doručen, řešení, které vám má pomoct e-mail doručit, odkaz na další nápovědu na webu a technické podrobnosti pro správce. Zjistěte si Další informace o tom, co je součástí e-mailového oznámení o nedoručení.

Vyhledání kódu oznámení o nedoručení a získání nápovědy, jak e-mail doručit

Následující tabulka obsahuje kódy oznámení o nedoručení (taky nazývané rozšířené stavové kódy) pro nejčastější zprávy o nedoručitelnosti a oznámení o nedoručení, se kterými se můžete v Office 365 setkat.

Kód oznámení o nedoručení

Popis

Možná příčina

Další informace

4.4.316

Připojení odmítnuto [Zpráva=kód chyby soketu 10061]

Office 365 se snaží poslat zprávu na e-mailový server mimo Office 365, ale pokusy o připojení k němu jsou neúspěšné kvůli problému se síťovým připojením v místě, kde se tento externí server nachází.

Tato chyba téměř vždy indikuje problém s přijímajícím serverem nebo sítí mimo Office 365. Chyba by měla zahrnovat IP adresu serveru nebo služby, kde chyba vznikla, a na jejím základě můžete určit stranu, která odpovídá za vyřešení tohoto problému.

4.4.7

Message expired

Platnost zprávy ve frontě vypršela. Odesílající server se pokusil předat nebo doručit zprávu, ale platnost zprávy vypršela dřív, než mohla být akce dokončena. Tato zpráva může taky signalizovat, že na vzdáleném serveru byl dosažen limit u záhlaví zprávy nebo při komunikaci se vzdáleným serverem vypršel nějaký jiný časový limit protokolu.

Tato zpráva obvykle znamená problém na přijímajícím serveru. Zkontrolujte platnost adresy příjemce a zjistěte, jestli je přijímající server správně nakonfigurovaný pro příjem zpráv.

Možná budete muset snížit počet příjemců v záhlaví zprávy pro hostitele, u kterého dochází k této chybě. Když zprávu znovu odešlete, opět se umístí do fronty. Pokud je přijímající server dostupný, zpráva se doručí.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 4.4.7 v Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Zpráva obsahuje více než 200 příjemců obálky SMTP ze stejné domény.

Příjemce obálky je původní nerozbalený příjemce, který se používá v příkazu RCPT TO k přenosu zprávy mezi servery SMTP. Když Office 365 vrátí tuto chybu, musí odesílající server rozdělit počet příjemců obálky do menších bloků dat a zprávu poslat znovu.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Zpráva odeslaná přes IPv6 musí úspěšně projít ověřením SPF nebo DKIM.

Další informace najdete v článku o podpoře anonymních příchozích e-mailových zpráv přes IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Zjistil podezřelé aktivity a odesílání bylo dočasně s omezeným přístupem pro další hodnocení.

Pokud bude tato aktivita platná, bude toto omezení zakrátko zrušeno.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Byla zjištěna podezřelá aktivita na příslušné IP adrese a ta je po dobu dalšího vyhodnocování dočasně omezená.

Pokud bude tato aktivita platná, bude toto omezení zakrátko zrušeno.

5.1.0

Sender denied

Obvyklou příčinou tohoto oznámení o nedoručení je to, že použijete Microsoft Outlook k uložení e-mailové zprávy do souboru a někdo pak tuto zprávu otevře v offline režimu a odpoví na ni. Vlastnost zprávy uchovává atribut legacyExchangeDN, jenom když Outlook zprávu doručuje, a proto může vyhledání selhat.

Buď je nesprávně formátovaná adresa příjemce, nebo se nepodařilo příjemce správně rozpoznat. Při řešení této chyby je potřeba nejdřív zkontrolovat adresu příjemce a pak zprávu znovu odeslat.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.1.0 v Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Tato chyba může mít následující příčiny:

 • Odesílatel zadal nesprávně e-mailovou adresu příjemce.

 • Příjemce neexistuje v cílovém e-mailovém systému.

 • Poštovní schránka příjemce se přesunula, ale mezipaměť příjemců aplikace Outlook na počítači odesílatele nebyla aktualizována.

 • Ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) existuje pro poštovní schránku příjemce neplatný starší název domény.

K této chybě obvykle dojde, když odesílatel zprávy zadá nesprávně e-mailovou adresu příjemce. Odesílatel by měl zkontrolovat e-mailovou adresu příjemce a odeslat zprávu znovu. K této chybě může taky dojít, když e-mailová adresa příjemce byla dřív správná, ale změnila se nebo byla odebrána z cílového e-mailového systému.

Pokud je odesílatel zprávy ze stejné organizace jako příjemce a poštovní schránka příjemce pořád existuje, zjistěte, jestli nebyla poštovní schránka příjemce přemístěna na nový e-mailový server. Pokud tomu tak je, aplikace Outlook možná správně neaktualizovala mezipaměť příjemců. Sdělte odesílateli, aby odebral adresu příjemce z mezipaměti příjemců aplikace Outlook a pak vytvořil novou zprávu. Kdyby znovu odeslal původní zprávu, došlo by ke stejné chybě.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódy chyby 5.1.1 až 5.1.20 v Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Účet je zablokovaný, protože odesílá spoustu spamu. Tento problém obvykle nastává, když dojde k ohrožení zabezpečení účtu útokem phishing nebo malwarem.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.1.8 v Office 365.

5.2.121

Recipient's per hour message receive limit from specific sender exceeded.

Odesílatel překročil maximální počet zpráv, které smí odeslat za hodinu určitému příjemci v Office 365.

Automatizovaný poštovní modul nebo odesílatel by to měl zkusit později a měl by zmenšit počet zpráv odesílaných za hodinu určitému příjemci.

Toto omezení pomáhá chránit uživatele Office 365 před rychlým zaplněním jejich složek doručené pošty velkým počtem zpráv od nesprávně fungujících automatizovaných systémů oznámení nebo před jinými záplavami pošty od jednoho odesílatele.

5.2.122

Recipient's per hour message receive limit exceeded.

Příjemce Office 365 překročil počet zpráv, které smí přijmout za hodinu od všech odesílatelů.

Automatizovaný poštovní modul nebo odesílatel by to měl zkusit později a měl by zmenšit počet zpráv odesílaných za hodinu určitému příjemci.

Toto omezení pomáhá chránit uživatele Office 365 před rychlým zaplněním jejich složek doručené pošty velkým počtem zpráv od nesprávně fungujících automatizovaných systémů oznámení nebo před jinými záplavami pošty.

5.3.190

Journaling on-premises messages to Office 365 not supported when Journaling Archive is disabled.

Zaznamenávání deníku místních zpráv do Office 365 není pro tuto organizace podporováno, protože tato organizace ve svém nastavení Office 365 nezapnula Journaling Archive.

V místním prostředí organizace je nakonfigurováno pravidlo deníku pro zaznamenávání místních zpráv do Office 365, ale nastavení Journaling Archive je zakázané. Aby tento scénář fungoval, musí správce Office 365 v organizaci buď povolit Journaling Archive, nebo změnit pravidlo deníku tak, aby se zprávy zaznamenávaly do jiného umístění.

5.4.1

Relay Access Denied

Poštovní server, který chybu vygeneroval, nepřijímá poštu pro doménu příjemce. Tato chyba je obecně způsobená poštovním serverem nebo chybnou konfigurací DNS.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.4.1 v Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Chyba v konfiguraci způsobila e-mailovou smyčku. Exchange ve výchozím nastavení po 20 opakováních e-mailovou smyčku přeruší a vygeneruje pro odesílatele zprávy oznámení o nedoručení.

K této chybě dojde, když pokus o doručení zprávy vygeneruje jako odpověď další zprávu. Tato zpráva potom vygeneruje třetí zprávu a proces se opakuje, takže vznikne nekonečná smyčka. Aby se nevyčerpaly systémové prostředky, Exchange přeruší poštovní smyčku po 20 opakováních. Poštovní smyčky obvykle vznikají v důsledku chyby konfigurace na odesílajícím poštovním serveru, na přijímajícím poštovním serveru nebo na obou. V konfiguraci pravidel poštovní schránky příjemce zjistěte, jestli není povoleno automatické předávání zpráv.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódy chyby 5.4.6 až 5.4.20 v Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Váš e-mailový program přidal do zprávy, kterou jste odeslali, neplatné znaky (znaky přechodu na začátek řádku).

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.6.11 v Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Odesílatel zprávy nemá povolení posílat zprávy příjemci.

K této chybě dojde, když se odesílatel pokusí poslat zprávu příjemci, ale nemá k tomu oprávnění. Často k tomu dochází, když se odesílatel pokouší posílat zprávy distribuční skupině, která je nakonfigurovaná tak, aby akceptovala zprávy jenom od svých členů nebo jiných oprávněných odesílatelů. Odesílatel musí požádat o oprávnění k posílání zpráv příjemci.

K této chybě může taky dojít, když pravidlo přenosu systému Exchange odmítne zprávu, protože tato zpráva splňuje podmínky nakonfigurované v tomto pravidle.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.1 v Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Odesílající e-mailový systém nesmí poslat zprávu e-mailovému systému, když tento e-mailový systém není konečným cílem zprávy.

K této chybě dojde, když se odesílající e-mailový systém pokusí poslat přijímajícímu e-mailovému systému anonymní zprávu a přijímající e-mailový systém neakceptuje zprávy pro doménu nebo domény jednoho nebo více příjemců. Toto jsou nejčastější příčiny této chyby:

 • Třetí strana se pokusí využít přijímající e-mailový systém k odeslání nevyžádané pošty (spamu) a přijímající e-mailový systém tento pokus odmítne. Z podstaty spamu vyplývá, že e-mailová adresa odesílatele může být zfalšovaná, takže výsledné oznámení o nedoručení může být odeslané na e-mailovou adresu nic netušícího uživatele. Předejít této situaci je obtížné.

 • Záznam MX pro doménu odkazuje na přijímající e-mailový systém, ve kterém tato doména není akceptovaná. Správce zodpovědný za konkrétní název domény musí opravit záznam MX nebo musí nakonfigurovat přijímající e-mailový systém tak, aby akceptoval zprávy odesílané do této domény – nebo obojí.

 • Odesílající e-mailový systém nebo klient, který má využívat přijímající e-mailový systém k předávání zpráv, k tomu nemá správná oprávnění.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.1 v Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Odesílající e-mailový systém se neprokázal přijímajícímu e-mailovému systému. Přijímající e-mailový systém vyžaduje před odesláním zprávy ověření.

K této chybě dojde, když přijímající server vyžaduje před odesláním zprávy ověření a odesílající e-mailový systém se přijímajícímu e-mailovému systému neprokázal. Aby bylo doručení úspěšné, musí správce odesílajícího e-mailového systému nakonfigurovat odesílající e-mailový systém tak, aby se prokazoval přijímajícímu e-mailovému systému.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.1 v Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Zpráva od daného odesílatele je odmítnuta, protože adresa příjemce je nastavená tak, aby odmítla zprávy odeslané někým mimo vlastní organizaci. Toto nastavení může změnit jenom správce e-mailu v organizaci příjemce.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.12 v Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Odesílatel nemá oprávnění k odesílání zpráv dané distribuční skupině, protože není uveden v jejím seznamu povolených odesílatelů. Při určitém nastavení skupiny může být nutné přidat do seznamu povolených odesílatelů i jejího vlastníka, jinak jí nebude moct odesílat zprávy.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.124 v Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Adresa příjemce je distribuční seznam skupiny, který je nastavený tak, aby odmítal zprávy odeslané někým mimo vlastní organizaci. Toto nastavení může změnit jen správce e-mailu v organizaci příjemců nebo vlastník skupiny.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.133 v Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Adresa příjemce je poštovní schránka nastavená tak, aby odmítala zprávy odeslané někým mimo vlastní organizaci. Toto nastavení může změnit jen správce e-mailu v organizaci příjemce.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.134 v Office 365.

5.7.13 nebo 5.7.135

Sender was not authenticated for public folder

Adresa příjemce je veřejná složka nastavená tak, aby odmítala zprávy odeslané někým mimo vlastní organizaci. Toto nastavení může změnit jenom správce e-mailu v organizaci příjemce.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.13 nebo 5.7.135 v Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Adresa příjemce je uživatel e-mailu nastavený tak, aby odmítal zprávy odeslané někým mimo vlastní organizaci. Toto nastavení může změnit jenom správce e-mailu v organizaci příjemce.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódem chyby 5.7.136 v Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Aby šlo poslat e-mail přes IPv6, musí odesílající adresa IPv6 mít reverzní záznam DNS.

Další informace najdete v článku o podpoře anonymních příchozích e-mailových zpráv přes IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Odesílající účet je zakázaný kvůli zjištěné spamové aktivitě.

Další informace najdete v článku o řešení problémů s doručováním e-mailů s kódy chyby 451 5.7.500 až 699 (ASxxx) v Office 365.

Ověřte, jestli byly všechny problémy účtu vyřešeny, a pokud ano, obnovte jeho pověření. Abyste obnovili schopnost tohoto účtu odesílat poštu, kontaktujte obvyklým způsobem podporu.

5.7.502

Access denied, banned sender

Odesílající účet je zakázaný kvůli zjištěné spamové aktivitě.

Ověřte, jestli byly všechny problémy účtu vyřešeny, a pokud ano, obnovte jeho pověření. Abyste obnovili schopnost tohoto účtu odesílat poštu, kontaktujte obvyklým způsobem podporu.

5.7.503

Access denied, banned sender

Odesílající účet je zakázaný kvůli zjištěné spamové aktivitě.

Ověřte, jestli byly všechny problémy účtu vyřešeny, a pokud ano, obnovte jeho pověření. Abyste obnovili schopnost tohoto účtu odesílat poštu, kontaktujte obvyklým způsobem podporu.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Adresa příjemce, kterou se pokoušíte kontaktovat, není platná.

Ověřte e-mailovou adresu příjemce a zkuste to znovu.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Příjemce, kterého se pokoušíte kontaktovat, není platný.

Pokud si myslíte, že jde o chybu, kontaktujte podporu.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Váš server se pokouší představit (HELO podle RFC 821) jako server, který se chce připojit, místo pomocí svého vlastního plně kvalifikovaného názvu domény.

To není dovoleno a je to typické spambotové chování.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

IP adresa, ze které se pokoušíte odeslat zprávu, je zablokovaná organizací příjemce.

Abyste tento problém vyřešili, kontaktujte příjemce.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Rozsah IPv6 odesílatele se pokusil odeslat příliš mnoho zpráv v příliš krátkém časovém období.

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Doména odesílatele v adrese 5322.From neprojde úspěšně ověřením DMARC.

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Odesílatel se pokouší přenést zprávu k příjemci přes IPv6, ale příjemce neakceptuje e-mailové zprávy přes IPv6.

5.7.511

Access denied, banned sender

Účet, ze kterého se pokoušíte zprávu odeslat, je zakázaný.

Další informace najdete v článku o odebrání uživatele, domény nebo IP adresy ze seznamu blokovaných po odesílání spamů.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Zpráva byla odeslaná bez platné e-mailové adresy „Od“.

Platí jenom pro Office 365. Každá zpráva musí obsahovat v poli „Od“ platnou e-mailovou adresu. Správné formátování této adresy zahrnuje lomené závorky kolem e-mailové adresy, třeba <security@contoso.com>. Bez této adresy Office 365 zprávu odmítne.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Doména příjemce přidala vaši odesílající IP adresu do svého vlastního seznamu blokovaných.

Doména, která e-mail obdržela, zablokovala vaši IP adresu odesílatele. Pokud si myslíte, že byla vaše IP adresa chybně přidána do seznamu blokovaných na příjemcově doméně, musíte tohoto příjemce kontaktovat přímo a požádat ho o odebrání ze seznamu blokovaných.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP adresa, ze které se pokoušíte zprávu odeslat, je zakázaná.

Ověřte, jestli dodržujete doporučené postupy pro doručitelnost e-mailů, a ujistěte se, jestli reputace vašich IP adres nebyla snížena v důsledku ohrožení nebo nebezpečného provozu. Pokud si myslíte, že jste dostali tuto zprávu neprávem, můžete použít samoobslužný portál a požádat o odebrání z tohoto seznamu. Další informace najdete v článku o použití odstraňovacího portálu ke svému odebrání ze seznamu blokovaných odesílatelů Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Zjistilo se, že většina provozu z tohoto tenanta je podezřelá, a to vedlo k zákazu možnosti odesílání pro tohoto tenanta.

Zajistěte vyřešení všech ohrožení nebo problémů typu „open relay“ a pak obvyklým způsobem kontaktujte podporu.

Co obsahuje oznámení o nedoručení?

Oznámení o nedoručení od Exchange serveru jsou koncipovaná tak, aby byla snadno čitelná a srozumitelná pro uživatele e-mailu i pro správce. Existuje několik různých formátů oznámení o nedoručení. Nejnovější styl obsahuje popis problému v běžném jazyce a postup řešení. Následující obrázek znázorňuje formát pro tento typ oznámení o nedoručení.

Nejnovější formát oznámení o doručení (DSN) v Office 365

Informace uvedené v oznámení o nedoručení v nejnovějším stylu jsou koncipované tak, aby typickým uživatelům e-mailu pomohly problém okamžitě vyřešit. Pokud není řešení k dispozici, oznámení o nedoručení obsahuje podrobné informace pro správce společně s odkazem na další nápovědu na webu. Nejnovější oznámení o nedoručení, která posílá Office 365, obsahují tato pole:

Pole

Popis

Logo Office 365   

Označuje, že oznámení o nedoručení se vygenerovalo v Office 365. Logo neznamená, že k chybě došlo kvůli Office 365. Obsahuje informace o tom, jaké koncové body nebo služby zpráv jsou součástí e-mailové transakce. Tyto informace nebyly ve starším stylu oznámení o nedoručení vždycky úplně jasné.

Příčina   

Tato část obsahuje důvod, proč se zpráva nedoručila.

Indikátor vlastníka opravy   

Tato část obsahuje přehledné informace o problému a osobě, která ho má odstranit. Na obrázku vidíte tři základní strany v transakci e-mailu Office 365 – odesílatele, Office 365 a příjemce. Červeně označená oblast je oblast, ve které je obvykle potřeba problém odstranit.

Jak tento problém odstranit   

Tato část je určená pro koncového uživatele nebo odesílatele e-mailu, který oznámení o nedoručení obdrží. Popisuje postup odstranění problému.

Další informace pro správce e-mailu    

Tato část obsahuje podrobné vysvětlení problému a řešení společně s technickými podrobnostmi a odkazem na webový článek s podrobnými referenčními informacemi.

Směrování zprávy   

Tato část obsahuje reference pro zprávu týkající se času a systému, které správci umožní sledovat směrování zprávy nebo cestu mezi servery. S těmito informacemi může správce problémy mezi směrováními zprávy rychle rozpoznat.

Oznámení o nedoručení, která nemají nejnovější formát, můžou mít informace rozdělené do dvou částí: User information (Uživatelské informace) a Diagnostic information for administrators (Diagnostické informace pro správce). Následující obrázek znázorňuje formát pro jeden typ oznámení o nedoručení v Exchange Online.

Oznámení o nedoručení zobrazující diagnostické informace pro uživatele a správce

Uživatelské informace

Oddíl User information je v některých oznámeních o nedoručení na prvním místě a jeho hlavním smyslem je poskytnout souhrn informací o tom, co se nepovedlo. Text je navržený tak, aby pomohl odesílateli zprávy určit, proč byla zpráva odmítnuta a jak může zprávu poslat znovu a tentokrát úspěšně (pokud je to možné). Obsahuje seznam e-mailových adres jednotlivých příjemců a v prostoru pod e-mailovou adresou příjemce je uvedená příčina neúspěchu. V tomto oddílu může být také název poštovního serveru, který zprávu odmítl.

Diagnostické informace pro správce

Oddíl Diagnostic information for administrators poskytuje důkladnější technické informace, pomocí kterých můžou správci řešit problém s doručením zprávy. Obsahuje podrobné informace o konkrétní chybě, ke které došlo při doručování zprávy, o serveru, který vygeneroval oznámení o nedoručení, a o serveru, který zprávu odmítl. Tento oddíl má následující formát:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Pole

Popis

Generating server   

V tomhle poli je název poštovního serveru SMTP, který vytvořil oznámení o nedoručení. Pokud pod e-mailovou adresou odesílatele není uveden vzdálený server, znamená to, že tenhle server taky odmítl původní e-mailovou zprávu. Když vzdálený poštovní server potvrdí a akceptuje zprávu, ale později ji odmítne (například kvůli omezením obsahu), vygeneruje oznámení o nedoručení. Pokud vzdálený poštovní server zprávu nepotvrdí ani neakceptuje, vygeneruje oznámení o nedoručení odesílající server v Exchangi Online.

<Odmítnutý příjemce>   

Tato hodnota je e-mailová adresa příjemce. Pokud se zprávu nepodařilo doručit několika příjemcům, jsou tady uvedené e-mailové adresy všech takových příjemců. Ke každému neúspěšnému příjemci jsou tady uvedené taky následující informace:

Pole

Popis

<Vzdálený server>   

Tato hodnota je název poštovního serveru, který zprávu odmítl. Pokud původní zpráva byla úspěšně potvrzena přijímajícím serverem, ale později odmítnuta, je pole vzdáleného serveru prázdné.

<Rozšířený stavový kód>   

Tato hodnota je přiřazená poštovním serverem, který odmítl původní zprávu, a signalizuje, proč byla zpráva odmítnuta. Tyto kódy jsou definované v dokumentu RFC 3463 a mají formát abc x.y.z, ve kterém jednotlivé položky jsou celá čísla. Například kód 5.x.x signalizuje trvalou chybu a kód 4.x.x znamená dočasnou chybu. Rozšířené stavové kódy jsou často generované externím poštovním serverem, ale Exchange Online využívá hodnotu rozšířeného stavového kódu při zobrazení textu v oddílu uživatelských informací.

<Odpověď SMTP>   

Tuto hodnotu vrátil poštovní server, který odmítl původní zprávu. Je to text, který vysvětluje hodnotu rozšířeného stavového kódu. Text se vždy zobrazí ve formátu US-ASCII.

Original message headers   

Tento oddíl obsahuje pole záhlaví odmítnuté zprávy. Tato pole záhlaví můžou být zdrojem užitečných diagnostických informací. Například se tady dá zjistit, jakou cestou zpráva putovala, než byla odmítnuta, nebo jestli hodnota v poli To je stejná jako hodnota odmítnutého příjemce.

Jak oznámení Exchange o nedoručení interpretovat

Tady je příklad. Předpokládejme, že dostanete oznámení Exchange o nedoručení, které obsahuje tyto informace:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

V oddílu uživatelských informací můžete zjistit, že příjemcem je Ronald Slattery a že zprávu odmítl poštovní server mail.contoso.com, který není poštovním serverem služby Exchange Online ani Exchange Online Protection.

V oddílu Diagnostic information for administrators můžete zjistit, že server alpineskihouse.com se pokusil navázat spojení se serverem mail.contoso.com, aby zprávu doručil příjemci ronald@contoso.com. Server mail.contoso.com ale odpověděl chybou 530 5.7.1 Client was not authenticated. I když oznámení o nedoručení vygeneroval server bigfish.com, zprávu ve skutečnosti odmítl server mail.contoso.com. Problém proto musí pochopit a vyřešit správci serveru contoso.com. Tato konkrétní chyba signalizuje, že server mail.contoso.com je nakonfigurovaný tak, aby neakceptoval anonymní e-maily z internetu.

V tomto příkladu jsme oddíl Záhlaví původní zprávy sice vynechali vzhledem k jeho délce a složitosti, ale obvykle se dají z následujících polí záhlaví vyčíst užitečné informace:

 • To: Toto pole může být užitečné v případě, že byla chybně napsána e-mailová adresa.

 • Received: Tato pole můžou obsahovat cestu zprávy a poslední nasměrování zprávy, které vygenerovalo oznámení o stavu doručení (pokud se to nedá snadno zjistit z hodnoty Generating server v oznámení o nedoručení.

 • Received-SPF: Pokud tahle hodnota je cokoli jiného než „pass“, zkontrolujte záznam DNS specifikace SPF (Sender Policy Framework) pro vaši doménu. Další informace najdete v článku Přidání nebo úpravy vlastních záznamů DNS v Office 365.

Potřebujete další pomoc s oznámeními o nedoručení nebo jinými oznámeními o stavu?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×