Způsoby zjištění počtu hodnot v listu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Počítání versus sčítání Počítání je nedílnou součástí analýzy dat – bez ohledu na to, jestli jde o počet zaměstnanců různých oddělení ve vaší organizaci nebo počet jednotek prodaných za jednotlivá čtvrtletí. Excel nabízí několik metod, kterými můžete počítat buňky, řádky nebo sloupce dat.

Abyste si mohli dobře vybrat, poskytuje tento článek komplexní souhrn těchto metod a podpůrné informace, které vám pomůžu rychle se rozhodnout, jakou metodu zvolit. Nabízí taky odkazy na podrobné články.

Počítání (ve smyslu zjišťování počtu) je něco jiného než sčítání. Informace o sčítání hodnot v buňkách, sloupcích nebo řádcích najdete v článku Souhrn způsobů, jak sčítat a počítat data v aplikaci Excel.

V tomto článku

Jednoduché zjištění počtu

Zjištění počtu buněk ve sloupci nebo řádku pomocí předdefinovaného příkazu

Zjištění počtu buněk v oblasti pomocí funkce

Zjištění počtu buněk ve sloupci pomocí osnovy

Zjištění počtu buněk ve sloupci nebo řádku pomocí kontingenční tabulky

Zjištění počtu buněk v seznamu nebo ve sloupci excelové tabulky pomocí funkce

Zjištění počtu na základě jedné nebo více podmínek

Zjištění počtu buněk v oblasti na základě jedné podmínky

Zjištění počtu buněk ve sloupci na základě jedné nebo více podmínek

Zjištění počtu buněk v oblasti na základě více podmínek pomocí jedné funkce nebo kombinace funkcí

Zjištění počtu, pokud data obsahují prázdné hodnoty

Zjištění počtu neprázdných buněk v oblasti pomocí funkce

Zjištění počtu neprázdných buněk v seznamu pomocí funkce

Zjištění počtu prázdných buněk v souvislé oblasti pomocí funkce

Zjištění počtu prázdných buněk v nesouvislé oblasti pomocí kombinace funkcí

Zjištění počtu výskytů jedinečných hodnot

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti pomocí sestavy kontingenční tabulky

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti na základě jedné podmínky pomocí funkce COUNTIF

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti na základě více podmínek pomocí kombinace funkcí v maticovém vzorci

Zjištění počtu jedinečných hodnot ve sloupci seznamu pomocí rozšířeného filtru

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti vyhovujících jedné nebo více podmínkám pomocí složeného vzorce

Zvláštní případy (zjištění počtu všech buněk, zjištění počtu slov)

Zjištění celkového počtu buněk v oblasti pomocí funkcí

Zjištění počtu slov v oblasti pomocí složeného vzorce

Zobrazení výpočtů a počtů na stavovém řádku

Jednoduché zjištění počtu

Počet hodnot v oblasti nebo tabulce můžete spočítat pomocí jednoduchého vzorce, kliknutím na tlačítko nebo pomocí funkce listu.

Excel může taky zobrazit počet vybraných buněk v aplikaci Excel Stavový řádek. Najdete další informace v části zobrazení výpočty a počty na stavovém řádku . Můžete odkázat na hodnoty zobrazovat na stavovém řádku, pokud chcete rychle podívat na vaše data a nemáte čas zadávání vzorce.

Zjištění počtu buněk ve sloupci nebo řádku pomocí předdefinovaného příkazu

Funkci Počet čísel v rámci příkazu Automatické shrnutí můžete použít tak, že vyberete oblast buněk, která obsahuje aspoň jednu číselnou hodnotu, a pak na kartě Domů ve skupině Úpravy kliknete na šipku u tlačítka Automatické shrnutí. Pak klikněte na Počet čísel. Excel vypíše počet číselných hodnot v oblasti do buňky sousedící s vybranou oblastí. Obecně se výsledek zobrazuje v buňce napravo od vodorovné oblasti nebo v buňce pod svislou oblastí.

Použití příkazu Počet čísel pomocí tlačítka Automatické shrnutí

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk v oblasti pomocí funkce

Počet číselných hodnot v oblasti můžete spočítat pomocí funkce POČET ve vzorci. V následujícím příkladu oblast A2:A5 obsahuje tři čísla (5, 32 a 10) a jednu textovou hodnotu (ahoj). Funkci POČET použijete v takovémto vzorci: =POČET(A2:A5). Výsledek je 3 (počet číselných hodnot nalezených v oblasti).

1

2

3

4

5

6

A

Ukázková hodnota

17

32

ahoj

10

=POČET(A2:A5)

Další informace najdete v části Zjištění počtu buněk obsahujících čísla v nesouvislém řádku nebo sloupci v článku Funkce POČET.

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk ve sloupci pomocí osnovy

Pomocí tlačítka Souhrn (karta Data, skupina Osnova) můžete seskupit a sumarizovat sloupec dat.

Pokud se data nachází v seznamu a dají se logicky seskupit podle hodnot ve sloupcích, můžete je seskupit a sumarizovat vytvořením osnovy.

Příkaz Mezisoučet seskupuje data do osnovy.

Na tomto obrázku jsou celkové prodeje seskupené podle oblasti a jde dobře vidět, že jsou k dispozici čtyři čtvrtletní hodnoty pro Východ a Západ. Jako bonus jsou hodnoty pro každou oblast sečtené a je vypočítaný taky celkový součet.

Další informace najdete v těchto článcích:

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk ve sloupci nebo řádku pomocí kontingenční tabulky

Můžete si vytvořit sestavu kontingenční tabulky, která bude sumarizovat vaše data a pomůže vám provádět analýzy tím, že zvolíte kategorie, pro které chcete data zobrazit.

Kontingenční tabulku můžete rychle vytvořit tak, že vyberete buňku v oblasti dat nebo excelové tabulce a pak na kartě Vložení ve skupině Tabulky kliknete na Kontingenční tabulka.

Abychom si předvedli sílu kontingenční tabulky, všimněte si, že v následujícím příkladu obsahují prodejní data hodně řádků (je jich ve skutečnosti 40, ale na obrázku jde vidět jenom část z nich). Data nejsou sumarizovaná a nejsou u nich žádné souhrny nebo celkový součet.

Data použitá v sestavě kontingenční tabulky

V sestavě kontingenční tabulky založené na stejných datech najdete souhrny i celkové součty a vůbec nabízí stručný a jasný přehled na první pohled.

Souhrn dat a součty v sestavě kontingenční tabulky

Vytváření kontingenčních tabulek a práce s nimi může vyžadovat jistou počáteční přípravu dat a znalost některých konceptů.

Podrobné informace, které vám s tím pomůžou začít, najdete v těchto článcích:

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk v seznamu nebo ve sloupci excelové tabulky pomocí funkce

Pomocí funkce SUBTOTAL ve vzorci můžete spočítat počet hodnot v excelové tabulce nebo oblasti buněk.

U funkce SUBTOTAL jde určit, jestli budou součástí výsledků i skryté řádky. Vždy se ignorují řádky, které jsou odfiltrované.

Pokud třeba použijete tuto funkci na sedm hodnot v následující tabulce (buňky A2 až A8), vrátí se počet 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodané jednotky

25

2,5

3,5

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2;A2:A8)

Argument 2 ve vzorci určuje, že funkce by měla k vrácení počtu hodnot v oblasti A2:A8 využít funkci POČET a že by se měly zahrnout všechny skryté řádky. Výsledný počet (uvedený v buňce A9) je 7.

Pokud byste skryli řádky 4, 5 a 6 a nechtěli tyto řádky započítat, použili byste funkci SUBTOTAL trochu jinak. Místo argumentu 2 byste ve vzorci zadali 102, čímž byste dali Excelu pokyn ignorovat skryté řádky. Váš list by mohl vypadat nějak takto (se skrytými řádky 4, 5 a 6):

1

2

3

7

8

9

A

Prodané jednotky

25

2,5

40

16

=SUBTOTAL(102;A2:A8)

V tomto případě funkce vrátí číslo 4 – počet buněk ve sloupci, které nejsou skryté a obsahují hodnoty.

Další informace najdete v článcích SUBTOTAL (funkce) a Součty dat v excelové tabulce.


Začátek stránky

Zjištění počtu na základě jedné nebo více podmínek

Ke spočítání buněk v oblasti, které splňují zadané podmínky (známé taky jako kritéria), můžete využít celou řadu funkcí listu.

Zjištění počtu buněk v oblasti na základě jedné podmínky

Pomocí funkce COUNTIF můžete zjistit počet buněk, které splňují jednu podmínku (kritérium). V následujícím příkladu funkce zjistí počet hodnot v oblasti A2:A8, které jsou větší než 20, což je 3. Všimněte si, že podmínka ">20" musí být uzavřená v uvozovkách.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodané jednotky

25

2,5

3,5

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8;">20")

Další informace najdete v článku COUNTIF (funkce).

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk ve sloupci na základě jedné nebo více podmínek

K ověřování zadaných podmínek můžete použít databázovou funkci DPOČET.

Funkci DPOČET použijte, pokud máte sloupcový seznam a je pro vás jednodušší definovat podmínky v samostatné oblasti buněk než pomocí vnořené funkce.

V následujícím příkladu předpokládejme, že chcete zjistit počet měsíců od března 2008 (včetně), ve kterých se prodalo víc než 400 jednotek. Když se podíváte na tuto tabulku, můžete vidět, že tento požadavek splňují dva měsíce: duben (442) a červen (405).

Poznámka: Následující proces možná není úplně intuitivní, ale funguje. Je důležité, abyste postupovali přesně podle pokynů a uspořádali data na listu podle ukázky. Data z této tabulky můžete zkopírovat a vložit je na list do buňky A1. Výsledek by se měl zobrazit v buňce B13.

Přidáte další oblast buněk uspořádaných podobně jako data o prodeji, která jsou v buňkách A1 až B7. Tato další oblast buněk zahrnuje buňky A10 až B11 a obsahuje stejné popisky sloupců (Prodané jednotky a Měsíc končící) a podmínky v řádku bezprostředně pod každým popiskem sloupce (buňky A11 a B11).

Potom zadejte vzorec do libovolné prázdné buňky (umístění buňky se vzorcem nehraje roli, v tomto příkladu je vzorec zadaný v buňce B13). Vzorec v tomto příkladu používá funkci DPOČET následujícím způsobem: =DPOČET(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Prodané jednotky

Měsíc končící

339

31.1.2008

270 stupňů

29.2.2008

314

31.3.2008

442

30.4.2008

336

31.5.2008

405

30.6.2008

Prodané jednotky

Měsíc končící

=">400"

=">=31.3.2008"

=DPOČET(A1:B7;;A10:B11)

Funkce DPOČET prozkoumá data v oblasti A2 až A7, uplatní podmínky, které najde v buňkách A11 a B11, a vrátí hodnotu 2, což je počet řádků, které splňují obě podmínky (jedná se o řádky 5 a 7).

Další informace najdete v článku DPOČET (funkce).

Začátek stránky

Zjištění počtu buněk v oblasti na základě více podmínek pomocí jedné funkce nebo kombinace funkcí

Použijte funkci COUNTIFS nebo kombinaci funkcí POČET a KDYŽ.

Použití funkce COUNTIF na oblast buněk

Tento obrázek ukazuje, jak jde pomocí funkce COUNTIFS najít auta s výkonem větším než 250 koňských sil (HP), která na dálnici v průměru ujedou víc než 25 mil na galon (MPG (hwy)). Funkce vrátí hodnotu 2, což je počet řádků, které splňují obě podmínky (jedná se o řádky 3 a 4).

Poznámka: V argumentech funkce COUNTIFS musí být všechny podmínky uzavřené do uvozovek ("") – například "<250", ">25", dokonce i případné samotné "240".

Když chcete spočítat, kolikrát se v oblasti vyskytuje jedna konkrétní hodnota, můžete použít funkci COUNTIF. Pokud třeba chcete zjistit, kolikrát se hodnota 70 vyskytuje v oblasti A2 až A40, použijte vzorec =COUNTIF(A2:A40;70).

Další informace najdete v článcích Zjištění počtu výskytů hodnoty a COUNTIFS (funkce).


Začátek stránky

Zjištění počtu, pokud data obsahují prázdné hodnoty

Pomocí funkcí listu můžete spočítat buňky, které obsahují data nebo jsou prázdné.

Zjištění počtu neprázdných buněk v oblasti pomocí funkce

Pomocí funkce POČET2 můžete spočítat jenom ty buňky v oblasti, které obsahují hodnoty.

Při počítání buněk je někdy žádoucí ignorovat všechny prázdné buňky, protože jenom buňky s hodnotami mají pro vás význam – například pokud chcete zjistit počet prodejců, kteří uskutečnili aspoň jeden prodej v dané oblasti.

Když v následujícím příkladu použijete tuto funkci na hodnoty v prodejním regionu Západ, vrátí se počet 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Prodejce

Prodejní region Západ

Bureš

24 000

Divišová

Holý

Kozáková

31000

Sedlář

Vejvodová

8000

=POČET2(B2:B7)

Vzhledem k tomu, že buňky B3, B4 a B6 jsou prázdné, funkce POČET2 je ignoruje. Spočítají se jenom buňky obsahující hodnoty 24000, 31000 a 8000. Výsledný počet (uvedený v buňce B8) je 3.

Další informace najdete v článcích Zjištění počtu neprázdných buněk a Funkce POČET2.

Začátek stránky

Zjištění počtu neprázdných buněk v seznamu pomocí funkce

Pomocí funkce DPOČET2 můžete zjistit počet neprázdných buněk ve sloupci záznamů v seznamu nebo databázi, které splňují zadané podmínky.

V následujícím příkladu se pomocí funkce DPOČET2 zjišťuje počet záznamů v databázi nacházející se v oblasti A4:B9, které splňují podmínky uvedené v oblasti kritérií A1:B2. Tyto podmínky jsou, že ID produktu musí být větší než nebo rovno 4000 a počet hodnocení musí být větší než nebo roven 50. Obě podmínky splňuje jenom jeden záznam na řádku 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID produktu

Hodnocení

=">=4000"

=">=50"

ID produktu

Hodnocení

2048

61

16384

35336

83

1 024

113

512

47

=DPOČET2(A4:B9;"Hodnocení";A1:B2)

Další informace najdete v článku DPOČET2 (funkce).

Začátek stránky

Zjištění počtu prázdných buněk v souvislé oblasti pomocí funkce

Pomocí funkce COUNTBLANK můžete vrátit počet prázdných buněk v souvislé oblasti (buňky spojené v nepřerušené sekvenci). Pokud nějaká buňka obsahuje vzorec, který vrací prázdný textový řetězec, započítá se.

Poznámka: Při počítání buněk někdy můžete chtít zahrnout prázdné buňky, protože pro vás mají význam – například když chcete spočítat prodejce v oblasti bez ohledu na to, jestli uskutečnili nějaký prodej.

Další informace najdete v článku COUNTBLANK (funkce).

Začátek stránky

Zjištění počtu prázdných buněk v nesouvislé oblasti pomocí kombinace funkcí

Použijte kombinaci funkcí SUMA a KDYŽ. Obecně to můžete udělat tak, že pomocí funkce KDYŽ v maticovém vzorci budete určovat, jestli jednotlivé odkazované buňky obsahují hodnotu, a potom sečtete počet hodnot NEPRAVDA vrácených vzorcem.

Další informace najdete v článku znalostní báze Knowledge Base XL: Kdy v aplikaci Excel použít vzorec SUMA(KDYŽ()) namísto COUNTBLANK().

Začátek stránky

Zjištění počtu výskytů jedinečných hodnot

Jedinečné hodnoty v oblasti můžete spočítat pomocí sestavy kontingenční tabulky, funkce COUNTIF, kombinace funkcí nebo dialogového okna Rozšířený filtr.

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti pomocí sestavy kontingenční tabulky

K zobrazení součtů a zjištění počtu výskytů jedinečných hodnot můžete použít sestavu kontingenční tabulky.

Další informace najdete v části Určení počtu výskytů většího počtu hodnot pomocí sestavy kontingenční tabulky v článku Zjištění počtu výskytů hodnoty.

Začátek stránky

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti na základě jedné podmínky pomocí funkce COUNTIF

Pomocí funkce COUNTIF můžete spočítat počet výskytů určité hodnoty v oblasti.

V následujícím příkladu funkce COUNTIF vrátí hodnotu 2, což je počet výskytů hodnoty 250 v oblasti A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Prodané jednotky

245

250

2500

Není k dispozici

=COUNTIF(A2:A7;250)

Další informace najdete v části Určení počtu výskytů jedné hodnoty v oblasti v článku Zjištění počtu výskytů hodnoty.

Začátek stránky

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti na základě více podmínek pomocí kombinace funkcí v maticovém vzorci

Použijte kombinaci funkcí SUMA a KDYŽ. Obecně to můžete udělat tak, že pomocí funkce KDYŽ v maticovém vzorci budete určovat, jestli je splněné kritérium skládající se z několika podmínek, a potom sečtete počet hodnot PRAVDA vrácených vzorcem.

V následujícím příkladu se pomocí funkce KDYŽ zkoumá, jestli buňky v oblasti A2:A10 obsahují jméno Bureš nebo Holý. Počet vrácených hodnot PRAVDA se sečte pomocí funkce SUMA a výsledkem je číslo 7. Tento příklad můžete zkopírovat a vložit na list do buňky A1. Po vložení příkladu zjistíte, že buňka s výsledkem obsahuje chybu #HODNOTA!. Aby vzorec fungoval, musíte ho převést na maticový vzorec tak, že stisknete F2 a potom CTRL+SHIFT+ENTER. Pak se v buňce zobrazí výsledek 6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Prodejce

Faktura

Bureš

550 000

Holý

110 000

Bureš

110 000

Holý

4000

Sedlář

8000

Holý

6000

Sedlář

14 000

Bureš

7000

12000

Vzorec

Popis (výsledek)

=SUMA(KDYŽ((A2:A10="Bureš")+(A2:A10="Holý");1;0))

Počet faktur prodejce Bureše nebo Holého (6)

Další informace najdete v části Určení počtu výskytů většího počtu textových nebo číselných hodnot pomocí funkcí v článku Zjištění počtu výskytů hodnoty.

Další tipy najdete v těchto článcích znalostní báze Knowledge Base:

Začátek stránky

Zjištění počtu jedinečných hodnot ve sloupci seznamu pomocí rozšířeného filtru

Pomocí dialogového okna Rozšířený filtr můžete najít jedinečné hodnoty ve sloupci dat. Hodnoty můžete buď filtrovat na místě, nebo extrahovat a vložit do nového umístění. Pak můžete pomocí funkce ŘÁDKY určit počet položek v nové oblasti.

Poznámky: 

 • Při filtrování dat na místě se hodnoty neodstraní z listu – jeden nebo víc řádků se akorát skryje. Když na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat kliknete na Vymazat, hodnoty se znovu objeví.

 • Pokud se jenom chcete rychle podívat na počet jedinečných hodnot, použijte rozšířený filtr, vyberte filtrovaná nebo vykopírovaná data a podívejte se na stavový řádek. Hodnota Počet by měla odpovídat počtu jedinečných hodnot.

Jedinečné hodnoty můžete najít pomocí příkazu Upřesnit (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat).

Následující obrázek ukazuje, jak můžete pomocí rozšířeného filtru zkopírovat jenom jedinečné záznamy na nové místo na listu.

Pomocí rozšířeného filtru můžete vytvořit seznam jedinečných hodnot z jiného seznamu.

Na dalším obrázku obsahuje sloupec C pět jedinečných hodnot, které se zkopírovaly z oblasti ve sloupci A.

Původní hodnoty ve sloupci A a jedinečné hodnoty ze sloupce A vytvořené ve sloupci C

Další informace najdete v části Určení počtu jedinečných položek pomocí filtru v článku Určení počtu jedinečných hodnot mezi duplicitními položkami.

Začátek stránky

Zjištění počtu jedinečných hodnot v oblasti vyhovujících jedné nebo více podmínkám pomocí složeného vzorce

Použijte kombinaci funkcí KDYŽ, SUMA, ČETNOSTI, POZVYHLEDAT a DÉLKA.

Další informace najdete v části Určení počtu jedinečných položek pomocí funkcí v článku Určení počtu jedinečných hodnot mezi duplicitními položkami.

Přečtěte si i článek Jak zjistit počet jedinečných položek v seznamu.

Začátek stránky

Zvláštní případy (zjištění počtu všech buněk, zjištění počtu slov)

Počet buněk nebo počet slov v oblasti můžete spočítat pomocí různých kombinací funkcí listu.

Zjištění celkového počtu buněk v oblasti pomocí funkcí

Předpokládejme, že chcete určit rozměr velké tabulky, abyste se mohli rozhodnout, jestli budete chtít v sešitě použít ruční nebo automatický výpočet. Ke zjištění počtu buněk v oblasti použijte vzorec, který vynásobí vrácené hodnoty z funkcí ŘÁDKY a SLOUPCE.

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Oblast

Měsíc

Prodej

Východ

Leden

18 000 Kč

Východ

Únor

23 000 Kč

Východ

Březen

19 000 Kč

Vzorec

Popis (výsledek)

=ŘÁDKY(A2:C4)*SLOUPCE(A2:C4)

Celkový počet buněk v oblasti (9)

Začátek stránky

Zjištění počtu slov v oblasti pomocí složeného vzorce

Použijte kombinaci funkcí SUMA, KDYŽ, DÉLKA, PROČISTIT a DOSADIT v maticovém vzorci. Následující příklad ukazuje výsledek použití složeného vzorce k zjištění počtu slov v oblasti 7 buněk (z nichž 3 jsou prázdné). Některé buňky obsahují počáteční a koncové mezery – funkce PROČISTIT a DOSADIT tyto nadbytečné mezery odeberou a až pak se počítá.

V následující tabulce zkopírujte text v buňkách A2 až A11. Než vložíte text do buňky A1 na svém listu, změňte šířku sloupce A zhruba na hodnotu 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Textový řetězec

Šest slov a čtyři koncové mezery    

   Šest slov a tři počáteční mezery

Osm slov, nějaké čárky, dvě mezery na konci  

Některé znaky se budou ignorovat, například čárky nebo tečky.

Vzorec

=SUMA(KDYŽ(DÉLKA(PROČISTIT(A2:A8))=0;0;DÉLKA(PROČISTIT(A2:A8))-DÉLKA(DOSADIT(A2:A8;" ";""))+1))

Po vložení textu do buňky A1 na listu vyberte buňku A11, stiskněte F2 a stisknutím SHIFT+CTRL+ENTER zadejte uvedený vzorec jako maticový vzorec. V buňce A11 by se měl objevit správný výsledek, tedy 29.

Začátek stránky

Zobrazení výpočtů a počtů na stavovém řádku

Pokud vyberete jednu nebo víc buněk, zobrazí se informace o datech v těchto buňkách na stavovém řádku Excelu. Když třeba na listu vyberete čtyři buňky a ty obsahují hodnoty 2, 3, nějaký textový řetězec (například cloud) a 4, můžou se na stavovém řádku současně zobrazit všechny tyto hodnoty: Průměr, Počet, Počet buněk s číselnými hodnotami, Minimum, Maximum a Součet. Když na stavový řádek kliknete pravým tlačítkem, můžete jednotlivé hodnoty podle potřeby zobrazit nebo skrýt. Tyto hodnoty jsou zobrazené na následujícím obrázku.

Stavový řádek zobrazující výpočty a počty vybraných buněk

Poznámka: V dřívějších verzích Excelu jde na stavovém řádku zobrazit úplně stejné hodnoty, ale vždycky jenom jednu z nich.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×