Způsoby sdílení databáze aplikace Access pro klientské počítače

Způsoby sdílení databáze aplikace Access pro klientské počítače

Accessovou databázi můžete sdílet několika způsoby v závislosti na vašich potřebách a dostupnosti prostředků. V tomto článku podíváme se na dostupné možnosti, výhody jednotlivých možností a zdroje, kde najdete další informace.

V tomto článku

Přehled způsobů sdílení dat aplikace Access

Sdílení jedné databáze

Sdílení rozdělené databáze

Sdílení dat na SharePointovém webu

Sdílení dat pomocí databázového serveru

Přehled způsobů sdílení dat aplikace Access

Databázové aplikace mění a zvětšují v průběhu času. Mnoho faktorů ovlivňuje potřebu a výkon, včetně počtu souběžných uživatelů, síťového prostředí, propustnosti, čekací doby, velikosti databáze, špičky využití a očekávaných sazeb růstu. V krátkém případě, pokud je databázové řešení úspěšné, bude pravděpodobně nutné ho rozvíjet. Naštěstí, Access má jednoduchou cestu, a to od jednoduchého k pokročilému, takže můžete trvat efektivní měřítko řešení. Následující tabulka shrnuje scénáře přístupu a pracovní vytížení, které vám pomůžou tuto cestu zvolit.

Přehled možností sdílení Accessu

Začátek stránky

Sdílení jedné databáze

Tato možnost je nejjednodušší a klade nejmenší nároky, ale má také nejomezenější funkčnost. U této metody je soubor databáze uložený na sdílené síťové jednotce a všichni uživatelé ho sdílejí současně. Pokud bude několik uživatelů současně měnit data, může dojít k určitým omezením spolehlivosti a dostupnosti, protože se sdílejí všechny databázové objekty. Také může dojít ke snížení výkonu, protože všechny databázové objekty se posílají přes síť.

Tato možnost pro vás bude vhodná pouze v případě, že má databázi současně využívat jen malý počet uživatelů, kteří nepotřebují přizpůsobovat návrh databáze. Ale tato metoda je méně bezpečná než jiné způsoby sdílení databáze, protože každý uživatel má úplnou kopii souboru databáze a zvyšuje riziko neoprávněného přístupu.

Sdílení databáze pomocí sdílené složky:

 1. Sdílení složky s konkrétními lidmi v prostředí domácího nebo malého podniku Další informace najdete v tématu sdílení souborů po síti ve Windows 10.

 2. Zkontrolujte, zda je Access nastavený tak, aby se na počítačích všech uživatelů spouštěl ve sdíleném režimu. Toto je výchozí nastavení, měli byste ale provést jeho kontrolu – pokud některý uživatel otevře databázi ve výhradním režimu, omezí tím dostupnost dat.

  1. Spusťte Access a na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

  2. V okně Možnosti aplikace Access klikněte na Nastavení klienta.

  3. V části Upřesnit v části výchozí režim otevřenívyberte sdílené, klikněte na OKa potom ukončete Access.

 3. Zkopírujte soubor databáze do sdílené složky. Po zkopírování zkontrolujte, zda jsou atributy souboru nastaveny tak, aby umožňovaly k souboru databáze přístup pro čtení i zápis. Aby mohli uživatelé databázi používat, musí mít přístup pro čtení i zápis.

 4. V počítačích jednotlivých uživatelů vytvořte zástupce souboru databáze. Další informace najdete v tématu Vytvoření zástupce na ploše pro aplikaci nebo soubor Office.

Začátek stránky

Sdílení rozdělené databáze

Tento způsob je vhodný, pokud nemáte k dispozici web služby SharePoint nebo databázový server. Rozdělit databázi můžete pomocí místní sítě (LAN). Při rozdělení databázi přeskupíte do dvou souborů: back-end databáze, která obsahuje tabulky dat, a front-end databáze, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie front-end databáze.

Mezi výhody rozdělování databáze patří:

 • Zlepšený výkon    V síti se sdílí jenom data, ne tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

 • Vyšší dostupnost:    Databázové transakce, třeba úpravy záznamů, se doplní rychleji.

 • Rozšířené zabezpečení    Uživatelé mají přístup k back-end databázi prostřednictvím propojených tabulek. je méně pravděpodobné, že narušitelé mohou získat neoprávněný přístup k datům prostřednictvím front-end databáze.

 • Zvýšená spolehlivost:    Pokud uživatel narazí na problém a databáze se neočekávaně zavře, bude jakékoli poškození souboru databáze obvykle omezené na kopii front-end databáze, kterou uživatel otevřel.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Každý uživatel může nepříznivě rozvinout dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to ovlivnilo ostatní uživatele. Kromě toho můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi front-end databáze bez přerušení přístupu k datům uloženým v back-end databázi.

Další informace najdete v tématu rozdělení databáze Accessu.

Začátek stránky

Sdílení dat na SharePointovém webu

Existuje několik způsobů, jak sdílet data Accessu na SharePointovém webu:

 • Mezi    Proces propojení se připojuje k datům v jiné aplikaci, takže můžete zobrazovat a upravovat nejnovější data v SharePointu i v Accessu, aniž byste vytvořili a zachovali kopii dat v Accessu. Pokud nechcete kopírovat seznam SharePointu do Accessové databáze, ale chcete místo toho spouštět dotazy a generovat sestavy založené na obsahu tohoto seznamu, můžete data propojit.

 • Probíhá    Když přesunete data z Accessu na SharePointový web, vytvoříte seznamy na SharePointovém webu, které budou propojené s tabulkami v databázi. Průvodce exportem tabulek na SharePoint vám pomůže přesunout data ze všech tabulek současně a zachovat jejich relace.

Další informace najdete v tématu Import, propojení nebo přesunutí dat do SharePointu.

Upozornění    I když můžete soubor databáze Accessu uložit na OneDrive nebo do knihovny dokumentů SharePointu, doporučujeme vyhnout se otevírání databáze Accessu z těchto umístění. Soubor se může po uložení změn do SharePointu stáhnout místně a pak nahrát znovu. Pokud Accessová databáze ze SharePointu otevře více osob, může se vytvořit více kopií databáze a může dojít k neočekávanému chování. Toto doporučení platí pro všechny typy souborů Accessu, včetně jedné databáze, rozdělené databáze a formátů souborů. accdb,. ACCDC,. accde a. accdr. Další informace o nasazení Accessu najdete v článku nasazení aplikace pro Access.

Začátek stránky

Sdílení dat pomocí databázového serveru

Ke sdílení databáze lze použít aplikaci Access ve spojení s databázovým serverem, jako je například SQL Server. Tento způsob má řadu výhod, ale vyžaduje použití dalšího softwaru – databázového serveru.

Tento způsob je podobný rozdělení databáze, protože tabulky jsou uloženy v síti a každý uživatel má místní kopii souboru databáze aplikace Access, která obsahuje propojení na tabulky spolu s dotazy, formuláři, sestavami a dalšími databázovými objekty. Výhody této metody sdílení závisí na použitém softwaru databázového serveru, ale obvykle mezi ně patří uživatelské účty a selektivní přístup k datům, vynikající dostupnost dat a kvalitní integrované nástroje pro správu dat. Kromě toho většina softwarů databázového serveru dobře spolupracuje s dřívějšími verzemi aplikace Access, takže všichni uživatelé nemusí používat stejnou verzi. Sdíleny jsou pouze tabulky. Další informace najdete v článku migrace accessové databáze do SQL serveru, Import nebo propojení dat v databázi SQL serverua propojení nebo import dat z databáze Azure SQL serveru.

Výhody sdílení databáze pomocí databázového serveru

 • Vysoký výkon a škálovatelnost    Databázový server v mnoha situacích nabízí lepší výkon než samotná databáze Accessu. Mnoho databázových serverů také zajišťuje podporu velmi rozsáhlých databází v řádech terabajtů, což představuje přibližně 500násobek aktuálního limitu pro soubor databáze aplikace Access (dva gigabajty). Databázové servery obvykle pracují velmi efektivně díky paralelnímu zpracovávání dotazů (pomocí více nativních vláken v rámci jednoho procesu zpracovávání uživatelských požadavků) a díky minimalizaci dalších požadavků na paměť při přidávání dalších uživatelů.

 • Vyšší dostupnost    Většina produktů databázového serveru umožňuje zálohovat databázi, která je právě používána. Není proto třeba nutit uživatele k zavření databáze, aby bylo možné vytvořit zálohu dat. Kromě toho databázové servery obvykle dokážou velmi efektivně pracovat se současně probíhajícími úpravami a zamykáním záznamů.

 • Zlepšené zabezpečení    Žádná databáze nemůže být zcela zabezpečená. Databázové servery ale poskytují robustní zabezpečení, které pomáhá chránit data před neoprávněným použitím. Většina databázových serverů nabízí funkce zabezpečení založené na účtech, které umožňují nastavit, kdo může zobrazit které tabulky. Zabezpečení založené na účtech zabrání neoprávněnému použití dat i v případě neoprávněného získání front-end tabulky Accessu.

 • Automatická obnovitelnost    V případě selhání systému (například chyby operačního systému nebo výpadku napájení) některé produkty databázového serveru mají mechanismy automatického obnovení, které obnoví databázi do posledního stavu konzistence v několika minutách, bez správce databáze. činění.

 • Serverové zpracování    Použití Accessu v konfiguraci typu klient-server pomáhá omezit síťovou komunikaci zpracováním databázových dotazů na serveru před odesláním výsledků klientovi. Zpracování na serveru je obvykle efektivnější, zejména při práci s rozsáhlými množinami dat.

 • SQL Server Azure    Kromě výhod systému SQL Server nabízí dynamickou škálovatelnost bez výpadků, inteligentní optimalizace, globální škálovatelnost a dostupnost, vyloučení hardwarových nákladů a omezenou správu.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×