Způsoby práce se SharePointem

SharePoint umožňuje organizacím vyhledávat řešení pro běžné firemní problémy pomocí předdefinovaných webových částí a aplikací. Jedinečné firemní scénáře určují typ webu a webových částí, které se budou používat. Existuje několik zdrojů, které vás inspiruje další SharePointový web, jako jsou třeba sharepointové příručky a návody s asistencí

V tomto článku najdete informace o tom, jak různé typy rolí a oddělení v rámci jedné organizace mohou spolupracovat na splnění potřeb jejich uživatelů a cílů.

Příklady vytváření webů:

 • Podívejte se, jak vedoucí HR vytvoří web pro nové nájemky ke zlepšení zádržného zaměstnance.

 • Informace o tom, jak zajímá vytvoří novou skupinu podnikových komunit, která by mohla ostatním umožnit ostatním

 • Zjistěte, jak správce produktů vytvoří týmový web projektu specifický pro urychlení spuštění nového produktu.

 • Informace o tom, jak týmový tým produktů vytvoří web pro novou organizační jednotku za účelem zvýšení povědomí

Vytvoření samoobslužného webu pro nové nábory

To je manažer oddělení lidských zdrojů (HR), který má příležitost zlepšit zážitek za zprovoznění nových nájmů. V současné době organizace sdílí excelovou tabulku s některými odkazy na běžné zdroje a vedoucí týmů zodpovídá za nové nábory. Poslední noví nábor a manažeři náboru vyjádřili nespokojenost s aktuálním palubním procesem. 

Nové cíle webu:

 • Pomozte úspěšně novým zaměstnancům oddělení.

 • Zlepšení výkonu nového zaměstnance a času na produktivitu

 • Vylepšení nového zádržného zaměstnance

 • Zvýšení zapojení a spokojenosti nových zaměstnanců

Postup vytvoření webu:

Plánování webu – 1 den

Díky manažerům náboru se ujistí, že nové možnosti náboru jsou v souladu s cíli organizace a s odděleními, se kterými se noví nábor připojí.

Rozhodli jsme se, že to bude vytvářet pracoviště a vedoucí týmů přispěje k strategii a údržbě obsahu webu. Jeden vedoucí náboru identifikuje nové nové pracoviště jako Champion pro nový web. Ostatní manažeři náboru a členové jednotlivých týmů pravidelně přispívat na nový web náboru. 

Díky seznámení s novým obsahem je třeba informovat o společnosti, jazykové verzi, systémech, procesech, zásadách a výhodách.

Vytvoření webu – 2 dny

Díky tomu se rozhodnete používat komunikační web SharePointu k centrální správě dokumentů, školicích materiálů a sociálních odbytišť, na které se dá snadno přistoupit a vše na jednom místě. 

Správa probíhajícího webu

 • Díky tomuto plánu se plánuje událost spuštění, která přiblíží novému webu a plánuje vaše školicí cvičení pro zúčastněné strany a lize v průběhu příštích několika měsíců. 

 • Chcete-li získat zpětnou vazbu a změřit dopad nového procesu na zprovoznění zaměstnanců, vytvoří se průzkum pomocí webové části Microsoft Forms .

 • Měsíční, pracovní kontroly a sdílení využití webu a analýza vedoucí týmu a náborové manažeři

Vznik

 • Zvýšené nové zádržné zaměstnance v oddělení od 75% do 90% za rok

 • Zlepšené nové zapojení zaměstnanců o 10% po jednom roce

 • Zvýšená spokojenost a důvěra vedoucího náboru v novém procesu pronájmu

 • Snížilo se čas a zdroje strávené náborem, náborem a školením nových nájmů

Vytvoření skupiny podnikových komunit

Maria funguje v organizaci, která aktivně náborly více různých zaměstnanců než v minulosti. Během posledního roku uslyší více a další informace o tom, jak ženy na pracovišti hledají lepší představu o komunitě. Maria zjistí, že tato unmet potřeba je mimo rámec budování komunit-ženy, bude hledat instruktory, kariéry školení, přístup k vedoucímu a novinky o ženy na pracovišti. 

Nové cíle webu: 

 • Pořádání jednotek ve všech oblastech a odděleních v organizaci

 • Vytvoření bezpečného místa schůzky pro připojení, sdílení a vytvoření

 • Spolupracujte, kteří se chtějí vybudovat jako síť, komunitu a Ally – expedice v práci

 • Lize pro získání většího možného úspěchu v práci

Postup vytvoření webu:

Plánování webu – 3 dny

Maria najde lidi, které už znají, zajímá o vytváření a správě nového webu komunity. Zároveň definují cíle webu a projednávají, jak si můžete vydávat priority svých komunit. Potom ve své organizaci odpovídají dalším komunitám, aby vám pomohli získat osvědčené postupy týkající se řešení a náboru jejich příčiny.

Po definování cílů Maria a jeho tým začne kompilovat obrázky, soubory, články o příspěvcích, videa a další obsah webu. Spolupráce: obsah se seskupuje a uspořádá na stránky, které se budou strukturou webu vytvářet. Maria identifikuje vlastníky, které budou zodpovědné za vytváření a správu obsahu na jednotlivých stránkách webu.

Vytvoření webu – 1 den

Maria vytvoří komunikační web SharePointu a umožní vlastníkům stránek upravovat, přidávat a odstraňovat obsah. Při vytváření stránek webu se Maria tým vystaví používání webových částí, které budou v průběhu času vyžadovat malou údržbu.

Správa probíhajícího webu

 • Maria pravidelně sleduje a sdílí přehled o využití webu a analýze .

 • Měsíční strategie pro ukládání obsahu schůzky jsou naplánovány na uspořádání redakčního kalendáře, plánování událostí komunity a náboru nových přispěvatelů obsahu.

 • Pololetní, Maria a tým znovu vyhodnocuje stránky webu a navigaci za účelem provádění změn v průběhu komunity.

Vznik

 • Zlepšená rezervace a spokojenost mezi ženami na pracovišti

 • Zvýšené zádržné zaměstnance pro členy komunity ve srovnání s nečleny

 • Zlepšené sítě a spolupráce mezi týmy, které se účastní událostí komunity a diskusí Yammeru

Vytvoření týmového webu konkrétního projektu

Megan je vedoucí projektu, který je zodpovědný za provedl tým, který pracuje na uvolňování nového výrobku během příštích 6 měsíců. Ví, že potřebuje místo pro ukládání týmových dokumentů, spolupráci na obsahu, sdílení aktualizací na projectových příspěvcích a komunikaci s týmem. V současné době Megan tým používá e-maily jako primární formu komunikace a některé projektové dokumenty jsou uložené na sdíleném místě, ale nedají se bezpečně přistupovat mimo kancelář nebo na mobilní zařízení.

Nové cíle webu:

 • Vytvořte jedno jednotné místo pro novinky v projektu, týmovou spolupráci a projektové komunikace.

 • Umožnění efektivnějšího způsobu komunikace pomocí chatovací a videokonference v reálném čase

 • Sjednocení zdrojů týmu, jako je týmový kalendář, e-mailová adresa, OneNotea Správa úkolů

 • Bezpečné ukládání souborů a složek na jednom místě, ke kterému se dá vzdáleně přistoupit na jakémkoli zařízení

Postup vytvoření webu:

Plánování webu – 2 dny

Megan začne nápady v debatách s jiným vedoucím projektu, který vytvořil podobný web v minulosti. Díky tomu je nejlepší způsob, jak začít s webem projektu, je požádat jeho tým o zpětnou vazbu, jak preferují komunikaci, spolupráci a typy funkcí, které budou pro nový web projektu nejcennější. Megan identifikuje nejdůležitější priority a začne shromažďovat dokumenty, obrázky a další obsah.

Megan určuje, že týmový web SharePointu nejlépe vyhovuje potřebám svého týmu a projektu. Týmový web SharePointu ale nepovoluje chat v reálném čase, dokud Neintegruje Microsoft Teams. Megan spolupracuje se správcem SharePointového klienta a zajišťuje dostupnost Microsoft Teams. Informuje o tom, že tato organizace už má oprávnění používat Microsoft teams a všechny potřebné musí zajistit, aby byl její týmový web připojený ke skupině Office 365.  

Teď je Megan připravený k sestavování svého připojeného týmového webu Office 365.

Vytvoření webu – 1 den

Megan vytvoří týmový web SharePointu a připojí web ke skupině Office 365. Připojením ke skupině automaticky udělíte svému týmu přístup ke sdíleným prostředkům, jako je kalendář skupiny, OneNote, Planner a e-mailová adresa.

Správa probíhajícího webu

 • Megan prověří, že týmový web je po jednotlivých měsících v platnosti

 • Když se projekt spustí, Megan plánuje revize částí obsahu webu a webových částí, které se připravují na nové Rhythm pro podporu produktu.

Vznik

 • Zvýšení produktivity týmu zjednodušením komunikace a spolupráce na jednom místě

 • Snížilo hlasitost schůzek a e-mailu před spuštěním týmového webu

 • Umožnění efektivnější práce členům vzdáleného týmu

Vytvoření webu pro nový projekt

Jan je marketingový manažer, který připravuje spuštění nového projektu. Už spolupracuje s několika interními účastníky, jako jsou technická podpora a zákaznické podpory. Souhlasí s tím, že sdílený prostor pro přípravu zbývající části organizace pro spuštění projektu je správné řešení.

Nové cíle webu:

 • Vytvořit jeden pramen informací, aby zaměstnanci plně pochopili podrobnosti projektu a mohli přijmout projektovou hodnotu a poslání

 • Umožněte zaměstnancům evangelize projekt a přimluvte se o projektu interně a externě.

 • Přibavit zaměstnance pomocí vizuálního majetku schváleného pro marketing, které lze sdílet externě

 • Poskytnutí přístupu k projektovým zdrojům, školením, událostem a odpovědím projektů

Postup vytvoření webu:

Plánování webu – 2 dny

Mike ví, že potřebuje získat celou organizaci a připravit se na podporu tohoto nového projektu. Vyhovuje odborníkům s odborníky – jako je třeba technický tým, tým produktů a tým podpory, který ověří obsah, který je potřeba na webu. Pak funguje ke shromažďování prostředků webu, jako jsou schválené obrázky, loga, marketingové materiály a školení.

Mike rozhodne vytvořit komunikační web SharePointu , který mu umožní spojit se s tucet nebo stovkami lidí najednou. 

Vytvoření webu – 3 dny

Mike vytvoří komunikační web SharePointu pomocí webových částí, které budou informovat o cílové skupině. Soustřeďuje se na navrhování webu způsobem, který je vizuálně pleasing, interaktivní a snadný. Mike ví, že jeho cílová skupina bude mít pravděpodobně přístup k projektovému webu na mobilním zařízení, takže když hes budovy, bude to také optimalizovat vzhled telefonu. 

Správa probíhajícího webu

 • Zobrazení o nechtěném využití webu se pravidelně rozuměly pochopit, kteří lidé stránku navštěvují, a obsah je oblíbený

 • Pomocí webové části formulářese průzkum vloží do stránky webu za účelem získání názoru na efektivitu školení projektu.

 • Protože se projekt vyvíjí v průběhu času, bude na něm dál k informování o aktualizacích a milníkech projektů používat Jan.

Vznik

 • Urychlení přijímání projektu ve srovnání s předchozími oznámeními o zahájení projektu 

 • Zvýšila efektivitu a schopnost týmu podpory škálovat zdroje během životního cyklu projektu

 • Po spuštění webu snížila vaše množství schůzek a e-mailů

Další inspirace vytváření webů:

sharepointového sešitu

Návody s asistencí: vytváření webů

knihovny produktivity Microsoft 365

Moderní školicí 

Microsoft Tech Community –https://techcommunity.microsoft.com/t5/driving-adoption/bd-p/DrivingAdoptionpro řízení

Plánování sharepointového webu

Video: vytvoření týmového nebo komunikačního webu

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×