Způsoby přizpůsobení pole s formátovaným textem

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po vložení pole s formátovaným textem v šabloně formuláře můžete upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Pole s formátovaným textem vlastnosti. Chcete-li otevřít dialogové okno pole v šabloně formuláře poklikejte na pole s formátovaným textem, jehož vlastnosti chcete změnit.

V následující tabulce jsou uvedeny některé způsoby, ve kterém můžete přizpůsobit pole s formátovaným textem a důvody, proč provádět. I když v tabulce není určená k poskytnutí podrobné informace o možnostech v dialogovém okně Pole s formátovaným textem vlastnosti, pomůže udělat představu o řadu možností, které jsou k dispozici.

Poznámky: 

  • Když navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, nejsou k dispozici určitých funkcí v dialogovém okně Pole s formátovaným textem vlastnosti. Například nelze zadat selektivně možnosti formátování ve formátu RTF, například znak formátování nebo konce odstavců.

  • Pokud šablona formuláře je založená na databázi, schématu nebo jiného existujícího zdroje dat, nebudete moci přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Například můžete změnit velikost ovládacího prvku, ale ne jeho název pole nebo skupiny, které jsou odvozeny od existujícího zdroje dat.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Data

Změnit název pole

Když návrh šablony formuláře nový, prázdný můžete změnit výchozí pole nebo skupiny název ovládacího prvku na jinou hodnotu, která je snadněji zjistit, jestli práce se zdroji dat. Pole s názvem "MeetingNotes" je například srozumitelnější než pole s názvem "Pole1."

Poznámka: Změna názvu pole nezmění vazby mezi polem ve zdroji dat s formátovaným textem. Pokud potřebujete svázat pole s formátovaným textem na jiné pole, klikněte pravým tlačítkem na pole s formátovaným textem a v místní nabídce klikněte na příkaz Změnit vazbu.

Data

Zadání výchozí hodnoty

Pokud chcete výchozí text uvnitř ovládacího prvku se zobrazí při prvním otevření formuláře, můžete zadat text do pole hodnota. Taky můžete hodnoty jiného pole ve zdroji dat jako výchozí hodnota ovládacího prvku. Výchozí hodnoty se liší od zástupný symbol (což je popsáno dále v tomto článku), že vždy se uloží jako data v souboru formuláře (.xml).

Data

Přidání funkce ověření dat

Klikněte na tlačítko Ověření dat můžete určit data ověřovací pravidla pro ovládací prvek. Například v případě potřeby výrobní čísla být zadán v určitém formátu – tři čísla, pak pomlčku a další pak dvě číslice – ověření dat umožňuje zajistit, aby uživatelé odpovídat této vzorku.

Zobrazení

Povolit konce odstavců

Ve výchozím nastavení jsou povoleny konce odstavců pro pole s formátovaným textem tak, aby uživatelé mohou zadat odstavců informace do pole s formátovaným textem. Pokud chcete uživatelům zabráníte tím, zrušte zaškrtnutí políčka konce odstavců. Povolení konce odstavců v polích s formátovaným textem není podporována u šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Zobrazení

Povolení formátování znaků

Ve výchozím nastavení formátování znaků aktivované řešení pole s formátovaným textem tak, aby uživatelé můžete naformátovat text, zadejte do pole s formátovaným textem. Pokud chcete uživatelům zabráníte tím, zrušte zaškrtnutí políčka formátování znaků. Povolení formátování znaků v polích s formátovaným textem nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Zobrazení

Povolit plně formátovaný text

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko Plný formát RTF (obrázky, tabulky, atd.) v dialogovém okně Pole s formátovaným textem vlastnosti tak, aby uživatelé můžete vkládat obrázky a tabulek v krabici s formátovaným textem. Můžete určit, že uživatelé mohou vložit obrázky ve formuláři, který ukládá data vlastního obrázku v podkladovém souboru formuláře (.xml), nebo odkaz obrázky, které v souboru XML se uloží hypertextový odkaz na obrázek. Některá nastavení nepodporují šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem, například povolení propojených obrázků v polích s formátovaným textem.

Zobrazení

Zobrazí zástupný text

Pokud budete chtít obsahují pokyny pro uživatele o tom, jaká data má zadejte do pole s formátovaným textem, můžete zadat popisného textu do pole zástupný text. Například pokud máte upřednostňovaný způsob, ve kterém chcete, aby uživatelé vyplňovat uživatelé pole s formátovaným textem, můžete zástupný text obsahují pokyny.

Jako výchozí hodnotu zástupný text se zobrazí v zástupném ovládacího prvku textové položky při prvním otevření formuláře. Zástupný text se však liší od výchozí hodnoty v těmito třemi způsoby:

  • Zástupný text je uložen jako data v souboru formuláře (.xml).

  • Na rozdíl od výchozí hodnotu, která se zobrazí jako normální text uvnitř ovládacího prvku zástupného textu vždy uvidíte šedě.

  • Na rozdíl od výchozí hodnotu nepodporuje zástupný text šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem.

Zobrazení

Nastavení pole s formátovaným textem jen pro čtení

Chcete-li zabránit uživatelům v při provádění změn obsahu ovládacího prvku, vyberte jen pro čtení zaškrtněte políčko. Například v jednom zobrazení zadají uživatelé data v poli s formátovaným textem. V druhém souhrnného zobrazení mohou uživatelé kontrolovat co zadali, ve verzi pole s formátovaným textem jen pro čtení. Ačkoli pole s formátovaným textem jen pro čtení se nezobrazí ve formuláři šedě, uživatelé budou moci zadávat informace do pole s formátovaným textem.

Zobrazení

Vypnutí kontroly pravopisu

Pokud chcete uživatelům zabránit, aby kontrola pravopisu u textu do pole s formátovaným textem, který zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kontrolu pravopisu, které je vybrané ve výchozím nastavení. Můžete třeba zakázat kontroly pravopisu pro pole s formátovaným textem, které obsahují vlastní jména.

Zobrazení

Zamezení obtékání textu

Ve výchozím nastavení je povolen obtékání textu v pole s formátovaným textem. Pokud chcete zabránit obtékání textu, zrušte zaškrtnutí políčka Zalomit text. Pokud je povoleno obtékání textu, můžete vybrat možnosti posouvání v seznamu posouvání. Můžete třeba nastavit posuvníky objeví pole s formátovaným textem, pokud uživatel zadá delší text než pole s formátovaným textem lze zobrazit ve výchozím nastavení. K posouvání fungoval správně, musí být pole s formátovaným textem pevné výška a šířka.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Například můžete podmíněné formátování skrýt pole s formátovaným textem, pokud je zaškrtnuto políčko konkrétní.

Velikost

Úprava okraje, velikost a odsazení

Ruční zadání velikost ovládacího prvku: zadáním hodnoty do polí Výška a Šířka. Můžete taky Upřesnit mezery uvnitř a mimo ovládací prvek změnou odsazení, které je částka vyrovnávací paměť kolem ovládacího prvku obsahu, nebo okraje, který je vzdálenost mezi okolního textu a ohraničení ovládacího prvku nebo ovládací prvky v šabloně formuláře.

Velikost

Zarovnání pole s formátovaným textem s popiskem

Chcete-li lépe zarovnat text v poli s formátovaným textem s popiskem, klikněte na tlačítko Zarovnat. Při zarovnání pole s formátovaným textem, změní aplikace Microsoft Office InfoPath existující hodnotu do pole Výška na automaticky. Tato funkce omezuje výška pole s formátovaným textem tak, aby lépe zarovnání textu uvnitř s okolního textu. InfoPath změníte nastavení odsazení a okrajů podle potřeby.

Advanced (Pokročilé)

Zadat popis

Chcete-li vysvětlující poznámku se zobrazí při přesunutí ukazatele myši na ovládací prvek, zadejte do pole Popis požadovaný text. Nástroje pro usnadnění, například obrazovky zkontrolujte nástroje, které na obrazovce informace k dispozici jako řečového nebo zobrazení aktualizovatelné Braillovo písmo často závisí na těchto tipů, jak interpretovat informace pro své uživatele.

Advanced (Pokročilé)

Změnit pořadí polí

Můžete změnit umístění ovládacího prvku v šabloně formuláře celkové pořadí ovládacích prvků. Pořadí ovládacích prvků je pořadí, ve kterém se aktivuje ve formuláři z jednoho pole nebo objektu do jiné jako uživatelé stisknutím klávesy TAB nebo SHIFT + TAB. Výchozí nastavení pořadí prvků pro všechny ovládací prvky v šabloně formuláře je 0, ale pořadí ovládacích prvků začíná číslem 1. To znamená žádnému ovládacímu prvku číslem 1 v poli pořadové číslo bude navštívit nejdřív když uživatelé stisknutím klávesy TAB. Všechny ovládací prvky s 2 v poli pořadové číslo bude navštívili druhé, a tak dál. Všechny ovládací prvky s 0 v poli pořadové přeskočit, v pořadí ovládacích prvků. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí ovládacích prvků, zadejte do pole pořadové číslo-1 .

Advanced (Pokročilé)

Přiřazení klávesové zkratky

Písmeno nebo číslici můžete zadejte do pole přístupová klávesa určit klávesové zkratky. Klávesové zkratky povolit uživatelům, aby přešli do ovládacího prvku stisknutím kombinace kláves a ne přesunutím myši. Pokud se rozhodnete sdělit nám klávesové zkratky v šabloně formuláře, měli byste informovat uživatele existenci klávesové zkratky. Například může (ALT + S) zadejte za popisek textového pole, aby uživatelé věděli, že je klávesové zkratky textového pole prodejce.

Advanced (Pokročilé)

Zadání a přizpůsobení akce sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení můžete určit, jak se má objevit data, která uživatel zadá do ovládacího prvku, Po zkombinování několika formulářů. Můžete třeba před každou položku pole s formátovaným textem určité slovo nebo oddělených středníkem.

Advanced (Pokročilé)

Získání identifikátoru ViewContext pro pole s formátovaným textem

Použijte hodnotu ViewContext k identifikaci ovládací prvek v kódu. Například pokud znáte hodnotu ViewContext, můžete tuto hodnotu metodou ExecuteAction objektu zobrazení programově provádět akce úpravy dat XML, která je vázaný na ovládací prvek.

Advanced (Pokročilé)

Zadání a přizpůsobení vstupní obor

Klikněte na Vstupní obor určit typ vstup, která je určená pro ovládací prvek. To můžete zlepšit rozpoznávání rukopisu a řeči při zadávání ovládacího prvku. Například pokud použijete vstupní obor IS_URL pro ovládací prvek, InfoPath ví, přeskočit mezer mezi slovy.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení pro publikování dat na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, jestli data se odesílá na server při změně pole s formátovaným textem.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×