Způsoby přizpůsobení oddílu s opakováním

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po vložení oddílu s opakováním v šabloně formuláře můžete upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Vlastnosti opakující se oddíl. Otevření dialogu v šabloně formuláře poklepejte na opakující se oddíl jehož vlastnosti chcete změnit.

V následující tabulce jsou uvedeny některé způsoby, ve kterém je možné upravit oddílu s opakováním a důvody, proč provádět. I když v tabulce nenabízí možnost Podrobné informace o možnostech v dialogovém okně Vlastnosti opakující se oddíl, ho můžete získat představu celou řadu možností, které jsou k dispozici.

Poznámky: 

  • Když navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, určitých funkcí v dialogovém okně Vlastnosti opakující se oddíl nejsou k dispozici. Například není možné povolit nastavení, které umožňuje uživatelům ve vodorovném směru, vkládat oddíly tvorbě vedle sebe.

  • Pokud šablona formuláře je založená na databázi, schématu nebo jiného existujícího zdroje dat, nebudete moci přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Například můžete změnit velikost ovládacího prvku, ale ne jeho název pole nebo skupiny, které jsou odvozeny od existujícího zdroje dat.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Data

Změna názvu skupiny

Když návrh šablony formuláře nový, prázdný můžete změnit výchozí pole nebo skupiny název ovládacího prvku na jinou hodnotu, která je snadněji zjistit, jestli práce se zdroji dat. Například v šabloně formuláře pojištění skupiny s názvem "Závislé" je snadněji pochopíte, než skupinu nazvanou "skupina 1".

Poznámka: Změna názvu skupiny vazby mezi oddílu s opakováním v šabloně formuláře a skupinou s opakováním ve zdroji dat nezmění. Pokud potřebujete svázat oddílu s opakováním různých opakující se skupině, klikněte pravým tlačítkem myši na oddíl s opakováním a v místní nabídce klikněte na příkaz Změnit vazbu.

Data

Zabránit uživatelům v režimem vkládání a odstraňování oddílů

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko Povolit uživatelům vložit a odstraňování oddílů. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé nebudou moci vkládat nebo odstraňovat oddíly v oddílu s opakováním. To je užitečné v sestav, kdy se má zobrazovat opakující se data, ale nechcete, aby uživatelům data měnit nebo přidání dalších oddílů.

Data

Přizpůsobení příkazy nabídky

Klepnutím na tlačítko změnit dále upravit vlastnosti oddílu. Například můžete otevřete dialogové okno Vlastní příkazy, které můžete přizpůsobit názvy a umístění příkazů nabídek slouží k vložení nebo odstranění oddílů ve formuláři uživatele. Tento typ úprav usnadňuje pomocí šablony formuláře. Můžete například přidat vlastní příkazy do nabídky Úpravy, které umožňují uživatelům oddíly s opakováním odstranit z formuláře.

Data

Zobrazit nebo upravit text nápovědy

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit tlačítko Vložit a tip text. Pokud nechcete, aby uživatelé viděli popisného textu do formuláře nebo upravit pokyny mohou zrušením zaškrtnutí tohoto políčka. Například pokud máte šablonu pojištění formuláře, kde je nutné, aby uživatelé zadejte Následníci v oddílu s opakováním, může změníte text "Vložit položku", která se zobrazí pod opakující se oddíl "Vložit další závislé."

Data

Použití pravidel

Klikněte na pravidla pro otevření dialogového okna pravidla, kde aplikovat akce, když uživatelé vložit nebo práce s ovládacími prvky oddílu s opakováním pomocí pravidel.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Můžete například skrýt oddílu s opakováním pokaždé, když uživatel vymaže určité zaškrtávací políčko ve formuláři.

Zobrazení

Povolit uživatelům vložit oddíly v jednom počítači tvorbě místo jeden po druhém

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko opakovat ve svislém směru. To znamená, že uživatelé přidávat oddíly s opakováním, tyto části se zobrazí svislé tvorbě podél formuláře. Můžete vytvořit opakující se oddíl rozbalte položku vodorovně místo. Umožňuje vytvořit úplně různými rozloženími. Můžete například vytvořit šablony formuláře, která se podobá kalendáře. Možnost vodorovně opakujte nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Zobrazení

Filtrování dat

Klikněte na Filtrovat Data pro otevření dialogového okna Filtrovat Data, kde můžete povolit uživatelům filtrování dat v oddílu s opakováním na základě hodnot, které uživatel zadá nebo vybere jinde ve formuláři. Například pokud používáte oddílu s opakováním shromažďování informací o aktuálních projektech, můžete navrhovat seznamu, který umožňuje uživatelům filtrovat projekty podle stavu. Filtrování dat není podporována u šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Seznam a podrobnosti

Nastavit vztah seznam a podrobnosti

Na kartě Seznam a podrobnosti můžete vytvořit seznam a podrobnosti vztah mezi Opakující se tabulka (ovládací prvek) a oddíl s opakováním (ovládací prvek podrobností). Pokud jste nastavili tohoto typu relace, zobrazí se související data v oddílu s opakováním založené na položku, kterou uživatel vybere v tabulce s opakováním. Ovládací prvky seznam a podrobnosti nepodporují šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Velikost

Úprava okraje, velikost a odsazení

Ruční zadání velikost ovládacího prvku: zadáním hodnoty do polí Výška a Šířka. Můžete taky Upřesnit mezery uvnitř a mimo ovládací prvek změnou odsazení, které je částka vyrovnávací paměť kolem ovládacího prvku obsahu, nebo okraje, který je vzdálenost mezi okolního textu a ohraničení ovládacího prvku nebo ovládací prvky v šabloně formuláře.

Advanced (Pokročilé)

Změnit pořadí polí

Můžete změnit umístění ovládacího prvku v šabloně formuláře celkové pořadí ovládacích prvků. Pořadí ovládacích prvků je pořadí, ve kterém se aktivuje ve formuláři z jednoho pole nebo objektu do jiné jako uživatelé stisknutím klávesy TAB nebo SHIFT + TAB. Výchozí nastavení pořadí prvků pro všechny ovládací prvky v šabloně formuláře je 0, ale pořadí ovládacích prvků začíná číslem 1. To znamená žádnému ovládacímu prvku číslem 1 v poli pořadové číslo bude navštívit nejdřív když uživatelé stisknutím klávesy TAB. Všechny ovládací prvky s 2 v poli pořadové číslo bude navštívili druhé, a tak dál. Všechny ovládací prvky s 0 v poli pořadové přeskočit, v pořadí ovládacích prvků. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí ovládacích prvků, zadejte do pole pořadové číslo-1 .

Advanced (Pokročilé)

Zadat popis

Chcete-li vysvětlující poznámku se zobrazí při přesunutí ukazatele myši na ovládací prvek, zadejte do pole Popis požadovaný text. Nástroje pro usnadnění, například obrazovky zkontrolujte nástroje, které na obrazovce informace k dispozici jako řečového nebo zobrazení aktualizovatelné Braillovo písmo často závisí na těchto tipů, jak interpretovat informace pro své uživatele.

Advanced (Pokročilé)

Zadání a přizpůsobení nastavení sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení můžete určit, jak se má objevit data, která uživatel zadá do ovládacího prvku, Po zkombinování několika formulářů. Například můžete změnit pořadí, ve kterém se mají vkládat oddíly s opakováním ve formuláři cílové.

Advanced (Pokročilé)

Získání ViewContext nebo xmlToEdit identifikátory oddílu s opakováním

Použijte hodnotu ViewContext nebo XmlToEdit k identifikaci ovládací prvek v kódu. Například pokud znáte hodnotu ViewContext , můžete tuto hodnotu metodou ExecuteAction objektu zobrazení programově provádět akce úpravy dat XML, která je vázaný na ovládací prvek. Podobně pokud znáte hodnotu XmlToEdit , můžete tuto hodnotu metodou ExecuteAction objektu zobrazení programově vložení nebo odebrání instance ovládacího prvku opakující se. Můžete třeba zadat xCollection akci, například xCollection::insert nebo xCollection::removeAll a XmlToEdit název, který identifikuje konkrétní xCollection pro práci s.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobit nastavení pro publikování dat na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, jestli data se odesílá na server při vložení nebo odstranění oddílů ve formuláři.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×