Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit excelové tabulky osobám s postižením.

Tabulka Excelu, která obsahuje výkaz příjmů a pruhový graf

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim datům snadněji, pokud excelové tabulky a grafy vytvoříte s ohledem na jejich postižení.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění excelových tabulek

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových excelových tabulek, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete najít všechny výskyty chybějícího alternativního textu v tabulce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, vizuálně prohledejte sešit.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na buňku s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Při hledání nedostatečná barevného kontrastu, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Text můžete taky vyhledávat v tabulce, která je pevné ke čtení a odlišit od pozadí.

Když bude mít tabulka vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, bude moct obsah vidět a použít víc lidí.

Použití přístupnější barvy textu

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu a odeberte všechny prázdné listy.

Pokud chcete zjistit, jestli mají všechny listy v sešitu obsahující nějaký obsah popisné názvy a jestli v něm neexistují nějaké prázdné listy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Přejmenování oušek listů

Odstranění oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Přidání záhlaví do nové tabulky

Použití záhlaví v existující tabulce

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách aplikace Excel v Office 365:

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázky, například obrázky, snímky obrazovek, ikony, videa a 3D modelů, takže čteček obrazovky můžete přečíst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text pro obrázky
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Alternativní Text tlačítko na pásu karet aplikace Excel pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro obrázky

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text obrazce
  • Vyberte obrazec nebo obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Alternativní Text tlačítko na pásu karet aplikace Excel pro Windows

  Poznámka: Přidání alternativního textu k celé obrazec nebo obrázek SmartArt, klikněte na ohraničení obrazce nebo obrázek SmartArt a ne jednotlivé obrazce nebo úsek.

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text obrazce

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke kontingenčním grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontingenční graf.

 2. Vyberte Upravit alternativní Text.

  Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text pro kontingenční grafy

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 3. Zadejte 1-2 vět popište kontingenčním grafu a její kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro grafy

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Pokud vaše vizuálních prvků mají čistě dekorativní funkci například oprav stylu ohraničení, které vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že se jedná dekorativní, aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace. Při exportu dokumentu na PDF soubor dekorativní prvky označené v PDF souboru s artefakt značek, které jsou vynechány úplně od začátku čteček obrazovky.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

 3. Zaškrtněte políčko dekorativní text. Textového pole bude šedá.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro dekorativní prvky

Přepínání automatického alternativní Text

Pokud nechcete přidat automaticky vygenerovaný alternativní texty vložené obrázky, můžete vypnout možnost automatické alternativní text. Pokud změníte názor později, můžete ho pak stejným způsobem znovu zapněte.

 1. Vyberte soubor > Možnosti > usnadnění přístupu.

 2. V části Automatické alternativní Text vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka automaticky vytvořit alternativní text pro mě možnost a pak vyberte OK.

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách aplikace Excel v Office 2019:

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázky, například obrázky, snímky obrazovek, ikony, videa a 3D modelů, takže čteček obrazovky můžete přečíst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text pro obrázky
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Alternativní Text tlačítko na pásu karet aplikace Excel pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro obrázky

  Tip: Ušetření času a přidání alternativního textu vygeneruje se na obrázek. V podokně Alternativní Text vyberte Generovat popis Já. Potom vyberte upravte automatické alternativního textu k lépe odpovídá prezentovanému obsahu.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text obrazce
  • Vyberte obrazec nebo obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Alternativní Text tlačítko na pásu karet aplikace Excel pro Windows

  Poznámka: Přidání alternativního textu k celé obrazec nebo obrázek SmartArt, klikněte na ohraničení obrazce nebo obrázek SmartArt a ne jednotlivé obrazce nebo úsek.

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Word Win32 alternativní Text obrazce

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke kontingenčním grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontingenční graf.

 2. Vyberte Upravit alternativní Text.

  Nabídka Excel Win32 upravit alternativní Text pro kontingenční grafy

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně do textu dokumentu.

 3. Zadejte 1-2 vět popište kontingenčním grafu a její kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro grafy

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Pokud vaše vizuálních prvků mají čistě dekorativní funkci například oprav stylu ohraničení, které vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že se jedná dekorativní, aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace. Při exportu dokumentu na PDF soubor označené jako dekorativní prvky do souboru PDF s artefakt značek, které jsou úplně od začátku čteček obrazovky vynechány.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

 3. Zaškrtněte políčko dekorativní text. Textového pole bude šedá.

  Podokno Word Win32 alternativní Text pro dekorativní prvky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách Excel v Office 2016:

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Na kartě Možnosti obrazce vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Na kartě Možnosti obrazce vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke kontingenčním grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontingenční graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu > Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného kontingenčního grafu

Vytvoření přístupnějších hypertextových odkazů, tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, tabulky a ouška listů v excelových tabulkách.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Popisy jsou malá okénka, která zobrazují popisný text, pokud ukazatel myši ponecháte na hypertextovém odkazu.

 1. Vyberte buňku, do které chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení vyberte Odkaz.

 3. V poli Zobrazený text se objeví obsah buňky, kterou jste vybrali. Jde o text hypertextového odkazu. Pokud ho chcete změnit, zadejte nový text hypertextového odkazu.

 4. Do pole Adresa přidejte adresu URL hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte požadovaný text popisu.

 6. Klikněte na OK > OK.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Abyste měli jistotu, že se text zobrazí správně, použijte automatické nastavení barev písma. Vyberte buňky, které obsahují text, a potom vyberte Domů > Barva písma > Automatická.

  Nabídka barvy písma v Excelu pro počítač s Windows
 • K analýze tabulky a zjištění případného nedostatečného barevného kontrastu použijte Kontrolu přístupnosti. Tento nástroj v tabulce zkontroluje následující vlastnosti textu:

  • Barva stránky

  • Pozadí buněk

  • Zvýraznění

  • Výplň textových polí

  • Stínování odstavců

  • Výplně obrázků SmartArt

  • Záhlaví, zápatí a odkazy

Použití záhlaví v existující tabulce

Zadejte řádek záhlaví v bloku buněk označeném jako tabulka.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylů tabulek se zaškrtnutými políčky

Přidání záhlaví do nové tabulky

Zadejte řádek záhlaví v novém bloku buněk, který označujete jako tabulku.

 1. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Na kartě Vložení vyberte Tabulka.

 3. V dialogu Vytvořit tabulku zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

 4. Vyberte OK.

  Excel vytvoří řádek záhlaví s výchozími názvy Sloupec1, Sloupec2 atd.

 5. Zadejte nové popisné názvy pro jednotlivé sloupce v tabulce.

Snímek obrazovky dialogového okna Vytvořit tabulku se zaškrtnutým políčkem Tabulka obsahuje záhlaví

Přejmenování oušek listů

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ouško tabulky a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte stručný jedinečný název listu a stiskněte klávesu Enter.

Snímek obrazovky položky nabídky Přejmenovat

Odstranění oušek listů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a vyberte Odstranit.

 2. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odstranit.

Snímek obrazovky položky nabídky Odstranit

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění excelových tabulek

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových excelových tabulek, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete najít všechny výskyty chybějícího alternativního textu v tabulce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně listy sešitu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na buňku s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu a odeberte všechny prázdné listy.

Pokud chcete zjistit, jestli mají všechny listy v sešitu obsahující nějaký obsah popisné názvy a jestli v něm neexistují nějaké prázdné listy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Přejmenování oušek listů

Odstranění oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Přidání záhlaví do nové tabulky

Použití záhlaví v existující tabulce

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách Excel v Office 365:

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text pro obrázky

  • Vyberte obrázek. Výběr obrázku – formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrazec. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text obrazce

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celého obrazce, ne uvnitř některou její část

  • Vyberte obrazec. Vyberte obrazce na kartě Formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte 1-2 vět popište obrazce a jeho kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Dialogové okno Excelu 365 psaní alternativní Text obrazce

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text obrazce

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř některou její část

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obrázek theSmartArt a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen.

  Dialogové okno Excelu 365 psaní alternativní Text obrazce

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k kontingenční tabulky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do kontingenční tabulky a vyberte Možnosti kontingenční tabulky.

  Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý diagram, ne uvnitř některou její část

 2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky vyberte Alternativní Text.

 3. Na kartě Alternativní Text zadejte název pro kontingenční tabulku do textového pole název.

 4. Do pole Popis zadejte 1-2 věty, která popisují, tabulky a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen. Až budete hotovi, klikněte na OK.

Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Vizuální prvky označit jako dekorativní

Pokud vaše vizuálních prvků mají čistě dekorativní funkci a vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Objekty, které mají označit jako dekorativní příklady stylů ohraničení. Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že tyto objekty jsou dekorativní, aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace.

 1. Chcete-li otevřít podokno alternativní Text, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

  • Vyberte vizuální prvek. Vyberte kartu Formát visual > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Ozdobné zaškrtněte políčko. Textového pole bude šedá.

Tip: Pokud ještě několika dekorativní položek upravovat v listu. Vyberte je všechny, otevřete podokno Alternativní Text a klikněte na dekorativní.

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách Excel v Office 2019:

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text pro obrázky

  • Vyberte obrázek. Výběr obrázku – formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrazec. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text obrazce

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celého obrazce, ne uvnitř některou její část

  • Vyberte obrazec. Vyberte obrazce na kartě Formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte 1-2 vět popište obrazce a jeho kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Dialogové okno Excelu 365 psaní alternativní Text obrazce

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit... alternativní Text. Nabídka Excel 365 upravit alternativní Text obrazce

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř některou její část

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obrázek theSmartArt a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen.

  Dialogové okno Excelu 365 psaní alternativní Text obrazce

  Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Přidání alternativního textu k kontingenční tabulky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do kontingenční tabulky a vyberte Možnosti kontingenční tabulky.

  Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý diagram, ne uvnitř některou její část

 2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky vyberte Alternativní Text.

 3. Na kartě Alternativní Text zadejte název pro kontingenční tabulku do textového pole název.

 4. Do pole Popis zadejte 1-2 věty, která popisují, tabulky a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen. Až budete hotovi, klikněte na OK.

Tip: Kontrola pravopisu slovo, které jste právě napsali, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo a vyberte možnost ze seznamu.

Vizuální prvky označit jako dekorativní

Pokud vaše vizuálních prvků mají čistě dekorativní funkci a vizuálně zvýraznit, ale nejsou informativní, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Objekty, které mají označit jako dekorativní příklady stylů ohraničení. Uživatelé, kteří používají čteček obrazovky uslyší, že tyto objekty jsou dekorativní, aby věděli, že budou nepřijdete o žádné důležité informace.

 1. Chcete-li otevřít podokno alternativní Text, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

  • Vyberte vizuální prvek. Vyberte kartu Formát visual > Alternativní Text.

  Otevře se podokno Alternativní Text.

 2. Ozdobné zaškrtněte políčko. Textového pole bude šedá.

Tip: Pokud ještě několika dekorativní položek upravovat v listu. Vyberte je všechny, otevřete podokno Alternativní Text a klikněte na dekorativní.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky v tabulkách Excel v Office 2016:

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázky, například obrázky a snímky obrazovek, takže čteček obrazovky můžete přečíst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Klikněte na Formát obrázku > Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke kontingenčním grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontingenční graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu> Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného kontingenčního grafu

Vytvoření přístupnějších hypertextových odkazů, tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, tabulky a ouška listů v excelových tabulkách.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňku.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.

 3. Do pole Zobrazený text napište text hypertextového odkazu.

 4. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz

Použití záhlaví v existující tabulce

Zadejte řádek záhlaví v bloku buněk označeném jako tabulka.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Tabulka zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky Možnosti stylů tabulek na kartě tabulky se zaškrtnutými políčky

Přidání záhlaví do nové tabulky

Zadejte řádek záhlaví v novém bloku buněk, který označujete jako tabulku.

 1. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Na kartě Vložení vyberte Tabulka.

 3. Zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

 4. Klikněte na OK.
  Excel vytvoří řádek záhlaví s výchozími názvy Sloupec1Column2 a tak dál.

 5. Zadejte nové popisné názvy pro jednotlivé sloupce v tabulce.

Snímek obrazovky dialogu Vytvořit tabulku se zaškrtnutým políčkem Tabulka obsahuje záhlaví

Přejmenování oušek listů

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ouško tabulky a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte stručný jedinečný název listu.

Snímek obrazovky položky nabídky Přejmenovat

Odstranění oušek listů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu.

 2. Vyberte Delete (Odstranit).

Snímek obrazovky položky nabídky Odstranit

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění excelových tabulek

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových excelových tabulek, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Přejmenování oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Vytvoření přístupnějších tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější tabulky a ouška listů v excelových tabulkách.

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Zadejte řádek záhlaví v bloku buněk označeném jako tabulka.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na ikonu Další na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Přejmenování oušek listů

 1. Poklepejte na ouško listu.

 2. Vybraný název listu nahraďte zadáním stručného jedinečného názvu listu.

Zvolená karta listu s možnostmi pro přejmenování

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění excelových tabulek

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových excelových tabulek, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazci

Přidání alternativního textu ke grafům

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Přejmenování oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Přidání záhlaví do nových tabulek

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům v excelových tabulkách.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům například obrázky a snímky obrazovek tak, aby čteček obrazovky můžete číst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Kartu Obrázek otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Kartu Obrazec otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Vyberte graf.

 2. Kartu Graf otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na příkaz Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se automaticky uloží.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Graf

Vytvoření přístupnějších tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější tabulky a ouška listů v excelových tabulkách.

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Zadejte řádek záhlaví v bloku buněk označeném jako tabulka.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete klepnutím na šipku dolů na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

  Tip: Pokud je možnost vybraná, zobrazuje se šedě.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Karta Tabulka s vybranou možností Se záhlavím

Přidání záhlaví do nových tabulek

Zadejte řádek záhlaví v novém bloku buněk, který označujete jako tabulku.

 1. Zvýrazněte buňky, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Kartu Domů otevřete klepnutím na šipku nahoru na konci panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Klepněte na příkaz Tabulka.

 5. Zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

Tabulka se zaškrtnutým políčkem Tabulka obsahuje záhlaví

Přejmenování oušek listů

 1. Klepněte a podržte ouško listu a pak vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte stručný jedinečný název listu.

Zvolená karta listu s příkazem Přejmenovat

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Aplikace pro Windows 10: Doporučené postupy pro zpřístupnění excelových tabulek

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových excelových tabulek, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Přejmenování oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Přidání záhlaví do nových tabulek

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Vytvoření přístupnějších tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější tabulky a ouška listů v excelových tabulkách.

Přidání záhlaví do nových tabulek

Zadejte řádek záhlaví v novém bloku buněk, který označujete jako tabulku.

 1. Zvýrazněte buňky, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Otevřete kartu Vložení tak, že v pravém dolním rohu obrazovky klepnete na ikonu Další možnosti a pak klepnete na Domů > Vložení.

 3. Klepnutím na možnost Tabulka převeďte vybrané buňky na tabulku.

 4. Zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

Použití záhlaví v existujících tabulkách

Zadejte řádek záhlaví v bloku buněk označeném jako tabulka.

 1. Přesuňte fokus na libovolnou buňku v tabulce.

 2. Otevřete kartu Tabulka tak, že v pravém dolním rohu obrazovky klepnete na ikonu Další možnosti.

 3. Možnost Řádek záhlaví vyberte tak, že na ni klepnete.

  Tip: Pokud je možnost vybraná, zobrazuje se šedě.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Přejmenování oušek listů

 1. Klepněte a podržte ouško listu a pak vyberte Přejmenovat.

 2. Vybraný název listu nahraďte zadáním stručného jedinečného názvu listu.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Office Online: Doporučené postupy pro zpřístupnění tabulek v Excelu Online

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření tabulek v Excelu Online, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Použití Kontrola usnadnění v Excelu Online najdete výskyty chybějící alternativní text v tabulce.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah tabulek.

Nepoužívání text v tabulkách jako jediný způsob předávání důležitých informací. Alternativní text stručně popište obsah tabulky a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, vizuálně prohledejte sešit.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zadejte jedinečné názvy pro všechna ouška listu a odeberte všechny prázdné listy.

Přečtěte si názvy oušek listů v sešitu a ověřte, že každý list něco obsahuje.

Čtečky obrazovky čtou názvy listů, které poskytují informace o tom, co se na listu nachází, což usnadňuje pochopení obsahu sešitu a navigaci v něm.

Zadání výstižného názvu sešitu

Přejmenování oušek listů

Odstranění oušek listů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli tabulky neobsahují rozdělené nebo sloučené buňky, vnořené tabulky nebo zcela prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti v Excelu Online.

Čtečky obrazovky sledují svou aktuální polohu v tabulce tím, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky, buňka je sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také mohou splést prázdné řádky nebo sloupce tabulky, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví v tabulce

Přidání alternativního textu k obrázkům a grafům

Následující postupy popisují, jak přidání alternativního textu k obrázkům a graf s prostorovým Excel Online tabulkami. Přidání alternativního textu k tabulkám, pomocí desktopové verze aplikace Excel.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Většině nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte optimální prostředí.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Alternativní text. Otevře se dialogové okno Alternativní text.

 2. Upravte text v textovém poli Popis.

 3. Vyberte OK.

Snímek obrazovky dialogu Alternativní text s poli Název a Popis

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Klikněte pravým tlačítkem na graf a vyberte Alternativní text. Otevře se dialogové okno Alternativní text.

 2. Přidejte text do textového pole Popis.

 3. Vyberte OK.

Vytvoření přístupnějších hypertextových odkazů, tabulek a oušek listů

Následující postupy popisují, jak zpřístupnit hypertextových odkazů, tabulky a oušek listů v Excel Online tabulkami.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňku.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.

 3. Zobrazený Text zadejte text, který bude kliknout na. V závislosti na typu odkaz, který chcete použít, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Do pole Adresa zadejte nebo vložte požadovanou adresu.

  • Do pole Místo v tomto dokumentu zadejte umístění buňky, na kterou chcete odkazovat. Například A6.

  • Do pole E-mailová adresa zadejte adresu ve formátu adresa@example.com.

 4. Klikněte na OK.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz, kde můžete zadat informace o zobrazeném textu a URL, upřesnit místo v dokumentu nebo zadat e-mailovou adresu

Použití záhlaví v tabulce

 1. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do tabulky.

 2. Na kartě Vložení vyberte ve skupině Tabulky možnost Tabulka.

 3. Zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

 4. Klikněte na OK.
  Excel Online vytvoří řádek záhlaví s výchozími názvy Sloupec1Column2 a tak dál.

 5. Zadejte nové popisné názvy pro jednotlivé sloupce v tabulce.

Poznámka: Pomocí stejných kroků můžete k buňkám v existující tabulce přidat záhlaví.

Snímek obrazovky dialogového okna Vytvořit tabulku se zaškrtnutým políčkem Tabulka obsahuje záhlaví

Zadání výstižného názvu sešitu

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 2. Vyberte Uložit jako a pak soubor pojmenujte. Zadejte název, které bude naznačovat, jaký druh dat soubor obsahuje. Pokud je to možné, zadejte jako součást názvu datum.

 3. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Nahradit stávající soubor.

 4. Vyberte OK.

Poznámka: Pokud budete chtít soubor přejmenovat, vyberte Přejmenovat, zadejte název souboru a klikněte na OK.

Snímek obrazovky dialogového okna Uložit jako, kde můžete zadat název souboru a nahradit stávající soubor

Přejmenování oušek listů

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ouško tabulky a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte stručný, jedinečný název tabulky, který popisuje její obsah.

 3. Vyberte OK.

Snímek obrazovky s nabídkou, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na ouško listu, a možnostmi vložení, odstranění, přejmenování, přesunutí, zobrazení a skrytí listu

Odstranění oušek listů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu.

 2. Vyberte Delete (Odstranit).

 3. Vyberte OK.

Použití kontroly přístupnosti v Excelu Online

 1. Vyberte kartu Revize.

 2. Vyberte Kontrola přístupnosti.

 3. Prohlédněte si výsledky v podokně Kontrola dostupnosti. Výsledky jsou uspořádané do kategorií, podle závažnosti problému najdete takto:

  • Chyby. Obsah je pro osoby s postižením velmi obtížně srozumitelný nebo úplně nesrozumitelný.

  • Upozornění. Obsah je pro osoby s postižením obtížně srozumitelný.

  • Tipy. Tipy upozorňují na případy, kdy je obsah pro osoby se zdravotním postižením sice srozumitelný, ale mohl by být lépe uspořádaný nebo prezentovaný, aby byl přístupnější.

 4. Opravte problémy.

Poznámka: Kontrola přístupnosti zkontroluje dokument a najde všechny problémy, které se dají opravit v prohlížeči. Pokud chcete dokument kompletně zkontrolovat, otevřete ho v aplikaci na počítači a použijte desktopovou verzi Kontroly přístupnosti pro Windows nebo Mac.

Snímek obrazovky s kartou Revize a ukazatelem nastaveným na možnost Kontrola přístupnosti

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×