Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma obsahuje podrobné pokyny, jak osobám s postižením usnadnit přístup k powerpointovým prezentacím.

Powerpointový snímek s názvem Příprava akce, který zahrnuje grafický seznam (Stanovení data, Zajištění místa, Pozvání účastníků, Zajištění občerstvení a Kontrola) s fotografií jídelny

Powerpointové prezentace většinou kladou velký důraz na vizuální stránku. Pokud chcete nevidomým a dalším uživatelům s poruchou zraku usnadnit pochopení prezentace, je potřeba při vytváření snímků myslet na usnadnění přístupu.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Vizuální obsah obsahuje obrázky, obrázky SmartArt grafických objektů, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz a zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

Snímky s možnými problémy s pořadím čtení vyhledáte Kontrolou přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při vytváření nového snímku používejte předdefinované návrhy snímků.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která můžete použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat pro všechny.

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Přejděte na kartu zobrazení a vyberte ve stupních šedé. Vizuální vyhledávání snímky v prezentaci výskyty barevné označení.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Při hledání nedostatečná barevného kontrastu, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Text můžete taky vyhledávat v tabulce, která je pevné ke čtení a odlišit od pozadí.

Mezi textem a pozadím musí být velký kontrast, aby obsah viděli i lidé se zhoršeným zrakem. Používejte tmavý text na bílém nebo velmi světlém pozadí, nebo naopak bílý text na tmavém pozadí.

Černobílá schémata také usnadňují rozlišování textu a obrazců barvoslepým uživatelům.

Použití zřetelnější barvy textu

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 365:

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint negeneruje automaticky alternativní text pro nakreslených obrázky, třeba diagramy nebo ikony. Pokud chcete přidat obrázek, který je ikona, obrázek nebo jiný obrázek, který není fotku, do, budete muset ruční přidání alternativního textu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text pro obrázky
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

  Tip: Můžete také vybrat Generovat popis mě mít služby společnosti Microsoft cloud technologii inteligentní slouží k vytvoření popisu za vás. Přechod chvíli, po které se zobrazí výsledek v textovém poli položky. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře PowerPoint přidali, například, "Popis generovaných vysoké spolehlivé."

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text.

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý obrazec nebo obrázek SmartArt, a ne do jeho jednotlivých částí.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text obrazce
  • Vyberte obrazec nebo obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem graf a vyberte Upravit alternativní Text.

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text pro grafy
  • Vyberte graf. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Kontrola a úpravy automaticky generovaných alternativních textů na fotkách

alternativní text pro fotografie PowerPoint počítač v Office 365 automaticky vygeneruje pomocí inteligentní služeb v cloudu. Možné prohlížet a upravovat alternativní texty vytvořeno automaticky.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Upravit alternativní text.

  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

 2. V podokně Alternativní text zkontrolujte popis v textovém poli.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete navržený text přijmout, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

  • Pokud chcete navržený alternativní text změnit, zadejte do pole jiný text. Až budete hotovi, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

Označení vizuálních prvků jako dekorativních

Pokud jsou vizuální prvky čistě dekorativní, to znamená, že mají přitahovat pozornost, ale neobsahují žádnou informaci, můžete je označit jako dekorativní a nemusíte k nim psát alternativní text. Příkladem objektů, které byste měli označit jako dekorativní, jsou stylová ohraničení. Lidé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší, že jde o dekorativní prvky, které neobsahují důležité informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Upravit alternativní text.

  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

 2. Zaškrtněte políčko Dekorativní. Textové pole bude nedostupné (zobrazené šedě).

  Označit jako dekorativní zaškrtnutým políčkem v PowerPointu pro Windows

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 2019:

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint negeneruje automaticky alternativní text pro nakreslených obrázky, třeba diagramy nebo ikony. Pokud chcete přidat obrázek, který je ikona, obrázek nebo jiný obrázek, který není fotku, do, budete muset ruční přidání alternativního textu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek a vyberte Upravit alternativní Text.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text pro obrázky
  • Vyberte obrázek. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

  Tip: Můžete také vybrat Generovat popis mě mít služby společnosti Microsoft cloud technologii inteligentní slouží k vytvoření popisu za vás. Přechod chvíli, po které se zobrazí výsledek v textovém poli položky. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře PowerPoint přidali, například, "Popis generovaných vysoké spolehlivé."

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrazec nebo obrázek SmartArt a vyberte Upravit alternativní Text.

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý obrazec nebo obrázek SmartArt, a ne do jeho jednotlivých částí.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text obrazce
  • Vyberte obrazec nebo obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem graf a vyberte Upravit alternativní Text.

   Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

   Nabídka PowerPoint Win32 upravit alternativní Text pro grafy
  • Vyberte graf. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko AltText obrazce v PowerPointu pro Windows

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno alternativního textu v PowerPointu pro Windows

  Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Označení vizuálních prvků jako dekorativních

Pokud jsou vizuální prvky čistě dekorativní, to znamená, že mají přitahovat pozornost, ale neobsahují žádnou informaci, můžete je označit jako dekorativní a nemusíte k nim psát alternativní text. Příkladem objektů, které byste měli označit jako dekorativní, jsou stylová ohraničení. Lidé, kteří používají čtečku obrazovky, uslyší, že jde o dekorativní prvky, které neobsahují důležité informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Upravit alternativní text.

  • Vyberte obrázek, vyberte možnost Formát > Alternativní Text.

 2. Zaškrtněte políčko Dekorativní. Textové pole bude nedostupné (zobrazené šedě).

  Označit jako dekorativní zaškrtnutým políčkem v PowerPointu pro Windows

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 2016:

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Většině nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tím zajistíte nejvhodnější prostředí. U zvukového obsahu a videoobsahu pro neslyšící nebo pro osoby s horším sluchem můžete kromě alternativního textu použít i skryté titulky.

Kontrola a úpravy automaticky generovaných alternativních textů na fotkách

PowerPoint pro počítače PC v Office 365 používá inteligentní cloudové služby, které k fotkám automaticky generují alternativní texty. Automaticky generované alternativní texty můžete kontrolovat a upravovat.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365, kteří se zapojili do programu Office Insider. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Otevře se podokno Alternativní text.

 3. V podokně Alternativní text zkontrolujte popis v textovém poli.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete navržený text přijmout, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

  • Pokud chcete navržený alternativní text změnit, zadejte do pole jiný text. Až budete hotovi, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint negeneruje automaticky alternativní text pro nakreslených obrázky, třeba diagramy nebo ikony. Pokud chcete přidat obrázek, který je ikona nebo jiný obrázek, který není fotografie, budete muset ruční přidání alternativního textu.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrázku vyberte Alternativní text.

 3. Do textového pole zadejte alternativního textu pro obrázek.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Klikněte na graf pravým tlačítkem a vyberte Formát oblasti grafu.

 2. V podokně Formát oblasti grafu vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis grafu.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Odkaz. Vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Hypertextový odkaz bude mít tento text.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte popisnou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete použít změny, vyberte OK > OK.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Použijte jednu ze šablon zahrnutých přístupných osobám s postižením a ujistěte se, že jsou přístupné pro všechny cílových skupin návrhu snímku, barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. Vyhledání šablony přístupných osobám s postižením, vyberte soubor > Nový.

 2. Do textového pole Hledat Online šablony a motivy zadejte dostupné šablony a stiskněte klávesu Enter.

 3. Ve výsledcích hledání vyberte vhodnou šablonu.

 4. V okně náhledu šablony vyberte vytvořit.

Zobrazení šablon v PowerPointu pro Windows.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Vyberte kartu Návrh.

 3. Ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtněte políčko Se záhlavím.

 4. Zadejte do tabulky záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky zaškrtávacího políčka Se záhlavím ve skupině Možnosti stylů tabulek na kartě Návrh ve skupině Nástroje tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Skupina Písmo nabízí možnosti výběru typu písma, jeho velikosti, stylu a barvy. Vyberte požadované možnosti formátování.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Pokud chcete mít jistotu, že navržený snímek bude přístupný, použijte předdefinované motivy Office. Pokyny najdete v části Použití přístupnějšího návrhu snímku.

 • K analýze prezentace a zjištění případného nedostatečného barevného kontrastu použijte Kontrolu přístupnosti. Tento nástroj na snímcích zkontroluje následující vlastnosti textu:

  • Barva stránky

  • Pozadí buněk

  • Zvýraznění

  • Výplň textových polí

  • Stínování odstavců

  • Výplně obrázků SmartArt

  • Záhlaví a zápatí

  • Odkazy

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímků

 1. Všechny zástupné symboly vybraného snímku obnovíte tak, že na kartě Domů ve skupině Snímky vyberete Obnovit.

 2. Zadejte jedinečný nadpis snímku, který ho popisuje.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

I když nadpis na snímku skryjete, měl by se dále dát přečíst čtečkami obrazovky.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení možnost Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. V podokně Výběr přejděte na textové pole Nadpis a klikněte na ikonu oka, která je vedle.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Pořadí, ve kterém budou čtečky obrazovky číst obsah snímků, můžete nastavit v podokně Výběr. V tomto podokně jsou objekty snímku vyjmenované v opačném pořadí. Když čtečka obrazovky čte snímek, přečte objekty v opačném pořadí, než jsou v podokně Výběr.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení možnost Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. Pokud chcete změnit pořadí čtení objektů, udělejte v podokně Výběr jednu z těchto věcí:

  • Přetáhněte položky na nové místo.

  • Vyberte položku a stiskněte tlačítko se šipkou nahoru (přenést blíž) nebo tlačítko se šipkou dolů (přenést dál).

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

PowerPoint má návrhů předdefinované snímků, které obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky a další. Obsahují také veškerého formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Abyste měli jistotu, že snímků jsou dostupné, jsou určeny předdefinovaných rozložení tak, že bude směr čtení stejný pro uživatele, kteří vidět i lidé, kteří používají technologii například čteček obrazovky.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.

 2. V podokně Miniatura vyhledejte místo, kam chcete přidat nový snímek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový snímek. Kliknutím na nový snímek ho vyberte.

 3. Na kartě Návrh rozbalte galerii Motivy a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint rozložení automaticky použije u nového snímku.

 4. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

V současné době podporuje pouze PowerPoint pro systém Windows vkládání a přehrávání titulků, které jsou uložené v souborech nezávislá na video. Pro všechny ostatní edice systému PowerPoint (například PowerPoint pro macOS nebo mobilní edice), Uzavřeno titulků musí být zakódovaný do videa před vložením do PowerPoint.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz a zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

Snímky s možnými problémy s pořadím čtení vyhledáte Kontrolou přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při vytváření nového snímku používejte předdefinované návrhy snímků.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která můžete použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat pro všechny.

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Při hledání nedostatečná barevného kontrastu, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Text můžete taky vyhledávat v tabulce, která je pevné ke čtení a odlišit od pozadí.

Mezi textem a pozadím musí být velký kontrast, aby obsah viděli i lidé se zhoršeným zrakem. Používejte tmavý text na bílém nebo velmi světlém pozadí, nebo naopak bílý text na tmavém pozadí.

Černobílá schémata také usnadňují rozlišování textu a obrazců barvoslepým uživatelům.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulek neobsahují rozdělit buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky, nebo úplně prázdné řádky ani sloupce, použijte funkci Kontrola usnadnění.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 365:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint negeneruje automaticky alternativní text pro obrázky. Pokud chcete přidat obrázek, který je ikona, obrázek nebo jiný obrázek, který není fotku, do, budete muset ruční přidání alternativního textu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka pro obrázky s vybranou možností alternativní text.
  • Vyberte obrázek. Výběr obrázku – formát > Alternativní Text.

   Tlačítko Alternativní text na pásu karet v PowerPointu pro Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

Alternativní text v PowerPointu pro Mac

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrazec. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka obrazce s vybranou možností alternativní text.

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celého obrazce však do jeho části.

  • Vyberte obrazec. Vyberte obrazce na kartě Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko Skupina styly obrazců na pásu karet v PowerPointu for Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte 1-2 vět popište obrazce a jeho kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Skupina styly obrazců v PowerPointu for Mac v Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka obrazce s vybranou možností alternativní text.

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř některou její část.

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko alternativní text pro obrázky SmartArt na pásu karet aplikace PowerPoint pro Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obrázek SmartArt a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Skupina styly obrazců v PowerPointu for Mac v Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit... alternativní Text. Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

  Místní nabídka pro grafy s vybranou možností alternativní text.
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Alternativní Text podokno grafy v Powerpointu for Mac v Office 365.

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Pokud prezentace obsahuje vizuální prvky, které mají čistě dekorativní funkci, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Když čtečky obrazovky najde takové obrázku, jednoduše oznamuje, že jsou dekorativní, aby uživatel zná neunikly budou všechny informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

  • Vyberte vizuální prvek. Vyberte na kartě Formát visual > Alternativní Text.

 2. Označit jako dekorativní zaškrtněte políčko. Textového pole bude šedá.

  Obrázek ozdobného alternativního textu v PowerPointu for Mac v Office 365.

Přidání alternativního textu k vizuálních prvků v Office 2019

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 2019:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Prezentací přístupných osobám s postižením širší publiku, přidáte alternativního textu k obrázkům ve snímcích. PowerPoint negeneruje automaticky alternativní text.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrázek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka pro obrázky s vybranou možností alternativní text.
  • Vyberte obrázek. Výběr obrázku – formát > Alternativní Text.

   Tlačítko Alternativní text na pásu karet v PowerPointu pro Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

Alternativní text v PowerPointu pro Mac

Tip: Můžete také vybrat Generovat popis mě mít služby společnosti Microsoft cloud technologii inteligentní slouží k vytvoření popisu za vás. Přechod chvíli, po které se zobrazí výsledek v textovém poli položky. Nezapomeňte odstranit všechny komentáře PowerPoint přidali, například, "Popis generovaných vysoké spolehlivé."

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši obrazec. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka obrazce s vybranou možností alternativní text.

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celého obrazce však do jeho části.

  • Vyberte obrazec. Vyberte obrazce na kartě Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko Skupina styly obrazců na pásu karet v PowerPointu for Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte 1-2 vět popište obrazce a jeho kontext někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Skupina styly obrazců v PowerPointu for Mac v Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt. Vyberte Upravit... alternativní Text.

   Místní nabídka obrazce s vybranou možností alternativní text.

   Tip: Budete muset někde klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, který obklopuje celý obrázek SmartArt, ne uvnitř některou její část.

  • Vyberte obrázek SmartArt. Vyberte Formát > Alternativní Text.

   Tlačítko alternativní text pro obrázky SmartArt na pásu karet aplikace PowerPoint pro Mac

  Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

 2. Zadejte 1-2 vět popisující obrázek SmartArt a jeho kontextu někomu, kdo není zobrazen.

  Podokno Skupina styly obrazců v PowerPointu for Mac v Office 365

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit... alternativní Text. Otevře se podokno Alternativní Text na pravé straně snímku.

  Místní nabídka pro grafy s vybranou možností alternativní text.
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Alternativní Text podokno grafy v Powerpointu for Mac v Office 365.

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Zkontrolujte vizuálních prvků dekorativní

Pokud prezentace obsahuje vizuální prvky, které mají čistě dekorativní funkci, můžete je označit jako takové aniž by musel psát alternativní text. Když čtečky obrazovky najde takové obrázku, jednoduše oznamuje, že jsou dekorativní, aby uživatel zná neunikly budou všechny informace.

 1. K otevření podokna Alternativní text použijte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši vizuální prvek. Vyberte Upravit... alternativní Text.

  • Vyberte vizuální prvek. Vyberte na kartě Formát visual > Alternativní Text.

 2. Označit jako dekorativní zaškrtněte políčko. Textového pole bude šedá.

  Obrázek ozdobného alternativního textu v PowerPointu for Mac v Office 365.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text pro vizuální prvky ve svých prezentacích PowerPoint v Office 2016:

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku.

 3. V podokně Formát obrázku vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrázku SmartArt a pak vyberte Možnosti obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku SmartArt.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Následující postup použijte pro přidání alternativního textu k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu.

 3. V podokně Formát oblasti grafu na kartě Možnosti grafu vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis grafu.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Zobrazený text jako text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete použít změny, vyberte OK > OK.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Použijte jednu ze šablon zahrnutých přístupných osobám s postižením a ujistěte se, že jsou přístupné pro všechny cílových skupin návrhu snímku, barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. Vyhledání šablony přístupných osobám s postižením, vyberte soubor > Nový ze šablony.

 2. Do textového pole vyhledat všechny šablony zadejte dostupné šablony a stiskněte ENTER.

 3. Ve výsledcích hledání vyberte vhodnou šablonu.

Stránka šablony v PowerPointu for Mac

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím na kartě Návrh tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. K formátování textu použijte možnosti, jako je typ písma, jeho velikost, styl a barva.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Vytvoření seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Ke každé odrážce v seznamu zadejte požadovaný text.

Snímek obrazovky s dostupnými styly odrážek, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Odrážky

Vytvoření uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Číslování.

 4. Ke každé číslované položce v seznamu zadejte požadovaný text.

Snímek obrazovky s dostupnými styly číslování, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Číslování

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímků

 1. Pokud chcete obnovit všechny zástupné symboly vybraného snímku, vyberte na kartě Domů možnost Obnovit.

 2. Zadejte jedinečný nadpis snímku, který ho popisuje.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

I když nadpis na snímku skryjete, měl by se dále dát přečíst čtečkami obrazovky.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. V podokně výběru přejděte na textové pole Nadpis a klikněte na ikonu oka, která je vedle.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Pořadí, ve kterém budou čtečky obrazovky číst obsah snímků, můžete nastavit v podokně výběru. V tomto podokně jsou objekty snímku vyjmenované v opačném pořadí. Když čtečka obrazovky čte snímek, přečte objekty v opačném pořadí, než jsou v podokně výběru.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. Pokud chcete změnit pořadí čtení položek, přetáhněte je v podokně výběru na nové místo.

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

PowerPoint má návrhů předdefinované snímků, které obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky a další. Obsahují také veškerého formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Abyste měli jistotu, že snímků jsou dostupné, jsou určeny předdefinovaných rozložení tak, že bude směr čtení stejný pro uživatele, kteří vidět i lidé, kteří používají technologii například čteček obrazovky.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.

 2. V podokně miniatur přejděte k místu, kam chcete přidat nový snímek, a klikněte pravým tlačítkem myši.

 3. Vyberte Nový snímek a pak vyberte druh vkládaného snímku.

 4. Na kartě Návrh rozbalte galerii motivů a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint toto rozložení automaticky použije u nového snímku.

 5. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Do vizuálního obsahu patří obrázky, obrazce, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz v zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám a obrazcům

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro usnadnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám a obrazcům

Přidejte k obrázkům, tabulkám, obrazcům a dalším vizuálním prvkům alternativní popisný text. Čtečky obrazovky ho přečtou uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Vyberte některý prvek, například obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít související kartu, třeba kartu Obrázek, klepněte na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Alternativní text a zadejte popis prvku. Můžete třeba popsat, co je na obrázku.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Abyste měli jistotu, že je návrhu snímku přístupných osobám s postižením použijte jeden z součástí snímku motivy. Většina motivy jsou sice pro přístupných osobám s postižením barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

Příkaz Motivy s vybranou možností Ion

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte ke všem obrázkům, obrazcům a tabulkám alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří obrazovku nevidí, pochopit důležitý obsah obrázků nebo obrazců.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz v zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazci

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro usnadnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům například obrázky a snímky obrazovek tak, aby čteček obrazovky můžete číst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Otevřete kartu Obrázek tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. Otevřete kartu Obrazec tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis tabulky.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Tabulka

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Abyste měli jistotu, že je návrhu snímku přístupných osobám s postižením použijte jeden z součástí snímku motivy. Většina motivy jsou sice pro přístupných osobám s postižením barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

Příkaz Motivy s možnostmi motivů

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

  Tip: Pokud už je možnost vybraná, je zašedlá.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby powerpointové prezentace byly přístupné, zajistěte splnění následujících podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Aplikace Windows 10: doporučené postupy týkající se uplatňování Powerpointových prezentací přístupných osobám s postižením

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte ke všem obrázkům, obrazcům a tabulkám alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří obrazovku nevidí, pochopit důležitý obsah obrázků nebo obrazců.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz v zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům například obrázky a snímky obrazovek tak, aby čteček obrazovky můžete číst text popisující obrázek uživatelům, kteří není vidět na obrázku.

 1. Vyberte obrázek.

 2. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko alternativní Text. Tlačítko alternativní text v PowerPointu Mobile pro Windows Phone.

 3. Zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Dialogové okno alternativní text pro obrázky v PowerPointu Mobile pro Windows telefony.

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko alternativní Text. Tlačítko alternativní text v PowerPointu Mobile pro Windows Phone.

 3. Zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Dialogové okno alternativní text pro obrazců v PowerPointu Mobile pro Windows telefony.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. V panelu nástrojů klepněte na tlačítko alternativní Text. Tlačítko alternativní text v PowerPointu Mobile pro Windows Phone.

 3. Zadejte popis tabulky.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Dialogové okno alternativní text pro tabulky v PowerPointu Mobile pro Windows telefony.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Abyste měli jistotu, že je návrhu snímku přístupných osobám s postižením použijte jeden z součástí snímku motivy. Většina motivy jsou sice pro přístupných osobám s postižením barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Domů, klepněte na tlačítko Další možnosti. Tlačítko Další možnosti v PowerPointu Mobile pro Windows Phony

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

V nabídce motivů v PowerPointu Mobile pro Windows telefony.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Chcete-li otevřít na kartu tabulky, klepněte na tlačítko Další možnosti. Tlačítko Další možnosti v PowerPointu Mobile pro Windows Phony

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

  Tip: Pokud už je možnost vybraná, je zašedlá.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Nabídka styly tabulky v PowerPointu Mobile pro Windows Phony

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Domů, klepněte na tlačítko Další možnosti. Tlačítko Další možnosti v PowerPointu Mobile pro Windows Phony

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Možnosti formátování textu v PowerPointu Mobile pro Windows Phony

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby powerpointové prezentace byly přístupné, zajistěte splnění následujících podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Office Online: Doporučené postupy pro zpřístupnění prezentací v PowerPointu Online

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Vizuální obsah obsahuje obrázky SmartArt grafiky, obrazce, skupiny, vložené objekty a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, podívejte se na článek Použití Kontroly přístupnosti v PowerPointu Online.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívání text v obrázky jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud s textem je nutné použít obrázek, opakujte tento text v prezentaci. Alternativní text stručně popisující obraz v zmínit existenci text a jeho záměr.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Změna textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Důležité informace raději zakroužkujte nebo použijte animaci. Nespoléhejte na laserová ukazovátka ani na barvy.

Pokud k označení stavu používáte barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte k němu symbol zaškrtnutí, a k nesprávnému výsledku označenému červeně přidejte velké X.

Formátování textu pro zpřístupnění

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text ve svých prezentacích by měl být čitelný tak, aby všichni včetně uživatelů s postižením, uvidíte ho i.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Vyhněte se použití oranžové, červené a zelené barvy v šabloně a textu.

Ke zvýraznění bodů zájmu použijte v grafech místo barev vzorky.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidejte na každý snímek jedinečný nadpis.

Pokud chcete vyhledat snímky bez nadpisů, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Lidé používající čtečky obrazovky a další technologie usnadnění uslyší čtení textů, obrazců a obsahu v určitém pořadí. Proto je vhodné používat v PowerPointu Online rozložení snímků, aby čtečky obrazovky četly objekty v logickém pořadí.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití logického pořadí čtení

Použití jedinečných nadpisů snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli tabulky neobsahují rozdělené nebo sloučené buňky, vnořené tabulky nebo zcela prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Čtečky obrazovky sledují svou aktuální polohu v tabulce tím, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky, buňka je sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také mohou splést prázdné řádky nebo sloupce tabulky, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Přidání alternativního textu k obrázkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak obrázkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku vyberte Formát.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

Snímek obrazovky dialogu Alternativní text s poli Název a Popis

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt vyberte Návrh.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku SmartArt.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

 1. Vyberte obrazec nebo video.

 2. Na kartě Nástroje kreslení vyberte Formát.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Formát v části Nástroje kreslení s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Umístěte kurzor do buňky v tabulce.

 2. Na kartě Nástroje tabulky vyberte Rozložení.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis tabulky.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Rozložení v části Nástroje tabulky s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, pak klikněte pravým tlačítkem a vyberte Odkaz.

  Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazovaný text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 2. Do pole Adresa zadejte nebo vložte cílovou adresu URL.

 3. Vyberte Vložení.

Snímek obrazovky znázorňuje dialogové okno Odkaz, ve kterém můžete zadat zobrazovaný text a informace o adrese pro hypertextové odkazy.

Změna textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit odkaz.

 2. V poli Zobrazený text upravte text, který se u hypertextového odkazu zobrazuje.

 3. Vyberte OK.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky vyberte Návrh.

 3. Vyberte Se záhlavím a zadejte do tabulky nadpisy sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylu tabulky na kartě Návrh v části Nástroje tabulky s vybranou možností Řádek záhlaví

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Použijte jedno z však započítávány přístupných osobám s postižením motivy a šablony, abyste měli jistotu, že jsou přístupné pro všechny cílových skupin návrhu snímku, barev, kontrast a písma. Jsou taky určeny tak, aby čteček obrazovky mohli snadněji číst obsah snímku.

 1. V prohlížeči přejděte na Web Office.com, přihlaste se ke svému účtu a otevřete PowerPoint Online.

 2. Na stránce Vítá vás PowerPoint vyberte více motivů.

 3. Na stránce Vyberte motiv posuňte se dolů na konci stránky a vyberte prozkoumat všechny motivy.

 4. Do textového pole Hledat Office šablony zadejte "přístupných osobám s postižením šablony" a stiskněte klávesu Enter.

 5. Ve výsledcích hledání vyberte vhodnou šablonu.

 6. V okně náhledu šablony vyberte Upravit v prohlížeči.

Uvítací zobrazení pomocí šablon v PowerPointu Online.

Použití logického pořadí čtení

Pokud snímky obsahují objekty, které nejsou součástí šablony snímků, musíte je uspořádat v logickém pořadí. Objekty se čtou v pořadí, ve kterém jste je vytvářeli. Při použití čtečky obrazovky takové pořadí ale nemusí dávat smysl.

Pořadí čtení snadněji otestujete v desktopové verzi PowerPointu, protože ho můžete měnit v podokně Výběr. V PowerPointu Online můžete pořadí objektů na snímku změnit tak, že je zkopírujete a vložíte.

Pokud chcete vyzkoušet pořadí objektů na snímku, vyberte objekt a klávesou Tab přepínejte fokus mezi jednotlivými objekty.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Možnosti formátování můžete vybrat ve skupině Písmo.

Skupina Písmo v PowerPointu Online

Použití jedinečných nadpisů pro snímky

 1. Vyberte snímek bez nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte Rozložení.

 3. V dialogovém okně Rozložení snímku vyberte rozložení snímku, které obsahuje zástupné symboly nadpisu, a vyberte Změnit rozložení. Nové rozložení se použije na snímcích.

 4. Do zástupného symbolu nadpisu zadejte jedinečný název.

Poznámka: Aby byl nadpis přístupnější, nemusí být vidět. Třeba uživatelé, kteří používají čtečky obrazovky, nadpis snímku uslyší, i když ho nevidí. Viditelnost nadpisů a dalších objektů na snímku můžete v desktopové verzi PowerPointu 2016 zapnout nebo vypnout v podokně Výběr.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Domů s kurzorem ukazujícím na možnost Rozložení ve skupině Snímky.

Použití Kontroly přístupnosti v PowerPointu Online

 1. Vyberte kartu Revize.

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

  Snímek obrazovky znázorňuje kartu Revize s kurzorem ukazujícím na možnost Zkontrolovat přístupnost.

 3. Prohlédněte si výsledky v podokně Kontrola dostupnosti. Výsledky jsou uspořádané do kategorií, podle závažnosti problému najdete takto:

  • Chyby: Obsah je pro osoby s postižením velmi obtížně srozumitelný nebo úplně nesrozumitelný.

  • Upozornění: Obsah je pro osoby s postižením obtížně srozumitelný.

  • Tipy. Tipy upozorňují na případy, kdy je obsah pro osoby se zdravotním postižením sice srozumitelný, ale mohl by být lépe uspořádaný nebo prezentovaný, aby byl přístupnější.

 4. Opravte problémy.

Poznámka: Kontrola dostupnosti zjistí prezentace pro všechny problémy, které lze opravit v prohlížeči. Úplnou kontrolu otevření prezentace v desktopové aplikaci a používání desktopové Kontrola přístupnosti pro Windows nebo Mac.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×