Zpřístupnění obsahu pro vyhledávání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Obsah se může zobrazovat z mnoha zdrojů, například sloupců, knihoven a stránek. Vlastník webu může rozhodnout, zda obsah zahrne do výsledků hledání či nikoli. Oprávnění u obsahu rovněž ovlivňují, zda se obsah zobrazí ve výsledcích hledání. Důkladné pochopení principu funkce oprávnění a nastavení vyhledávání vám pomůže zajistit, aby lidé měli přístup ke správným dokumentům a webům.

Co chcete udělat?

Chcete zpřístupnit obsahu ve výsledcích hledání

Vysvětlení nastavení vyhledávání a oprávnění

Zobrazení nebo skrytí obsahu na webu ve výsledcích hledání

Zobrazení nebo skrytí obsahu ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Vyberte, jestli chcete zahrnout obsah stránky ASPX ve výsledcích hledání

Vyloučí obsah ve sloupcích ve výsledcích hledání

Související úkoly

Plánování zpřístupnění obsahu ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete pomocí nastavení řídit, zda se obsah zobrazí ve výsledcích hledání či nikoli. Obsah se zobrazuje na mnoha místech včetně webů, seznamů, knihoven, webových částí a sloupců. Ve výchozím nastavení bude obsah nového webu, seznamu, knihovny, stránky webové části nebo sloupce prohledán a zobrazí se ve výsledcích hledání. Oprávnění nastavená u položek, seznamů, knihoven, webů atd. rovněž ovlivňují, zda uživatel uvidí obsah ve výsledcích hledání.

Vlastníci webu a obsahu mohou zvolit, zda má být obsah zahrnut do výsledků hledání či nikoli. Ve výchozím nastavení se obsah webu ve výsledcích hledání zobrazí. Pokud vlastník webu nebo správce určí, že se obsah webu nezobrazí ve výsledcích hledání, nebudou mít ostatní možnosti nastavení, například u seznamů, knihoven, stránek ASPX a sloupců, žádný vliv.

Podobně nebude mít vyloučení sloupců žádný vliv v případě, kdy správce nebo vlastník webu zabrání zobrazení obsahu seznamu či knihovny ve výsledcích hledání. Pro efektivní plánování je tedy důležité vědět, jaké nastavení bylo převzato z vyšších úrovní.

Začátek stránky

Porozumění nastavení vyhledávání a oprávněním

Jednou ze zodpovědností vlastníka webu je řízení, kdo má přístup k obsahu. Můžete udělit některým osobám oprávnění ke čtení a změnám obsahu, jiným povolit pouze čtení obsahu a jiným zcela zabránit zobrazení obsahu. K dosažení této flexibility slouží skupiny oprávnění, které mají přiřazeny specifické úrovně oprávnění. Pokud chce správce webu povolit uživatelům přístup k webu či obsahu, přiřadí tyto uživatele do jedné nebo více skupin zabezpečení. Využitím nastavení oprávnění společně s nastavením výsledků hledání může správce webu spravovat, zda mohou uživatelé zobrazit obsah ve výsledcích hledání.

Řekněme například, že Jan pracuje na žádosti o nabídku v aplikaci Microsoft Office Word a spolupracuje s týmem 10 lidí. Jeho týmový web má 50 uživatelů a všichni jsou členové webu. Jan zatím nechce, aby celý tým mohl žádost o nabídku zobrazit. Proto při jejím odeslání na týmový web nastaví oprávnění tak, aby ji mohl zobrazit a upravovat pouze daný 10členný tým. Dokud neudělí všem 50 lidem oprávnění ke čtení, uvidí pouze těchto 10 osob, které mají oprávnění k zobrazení dokumentu, jeho žádost uvedenou ve výsledcích hledání. Tento koncept se nazývá oříznutí zabezpečení.

Oprávnění lze použít u seznamů, webů, zobrazení a webových částí, a jejich přizpůsobení je zodpovědností správce. Oprávnění mohou být také závislá na jiných oprávněních. Všechny tyto principy ovlivňují, co se uživateli zobrazí ve výsledcích hledání. Proto je důležité seznámit se s modelem oprávnění služby SharePoint, modelem oprávnění vašeho webu či organizace, nebo naplánovat model oprávnění pro web před přidáním obsahu.

Poznámka: Naposledy nahraným dokumentům nemusí neprojevila se okamžitě ve výsledcích hledání. Může být příčinou interval, u kterého je nastavený prohledávacího modulu hledání. Jakmile procházení obsahu se zobrazí ve výsledcích hledání.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí obsahu webu ve výsledcích hledání

Jakožto vlastníka webu můžete zvolit, zda obsahu na vašem webu zobrazila ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení veškerý obsah webu se zobrazí ve výsledcích hledání. Osoba, která je zobrazení výsledků hledání musíte mít oprávnění k prohlížení obsahu.

Poznámka: Pokud chcete změnit toto nastavení používají, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Ve skupině "Název webu" vlastník zahrnuta této úrovni oprávnění.

 1. Přejděte na web, pro který chcete povolit nebo zabránit zahrnutí obsahu do výsledků hledání.

 2. Klikněte na Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Dostupnost pro hledání a v offline režimu.

 4. Indexování obsahu webuv části Povolit tento web zobrazit ve výsledcích hledání, vyberte Ano, pokud chcete povolit obsah webu zobrazovat ve výsledcích hledání nebo nevidí žádný obsah v nezobrazovaly hledání výsledky.

  Poznámka: Když se nezobrazovaly na obsah webu ve výsledcích hledání, obsah všech jeho podřízených webech není blokováno automaticky ve výsledcích hledání pro daný web. Blokování obsahu podřízeného webu zobrazoval ve výsledcích hledání na webu, musíte udělat platí pro podřízený web: V části Indexování obsahu webu klikněte v části Povolit tento web zobrazit ve výsledcích hledání, vyberte Ne.

Zobrazení nebo skrytí obsahu ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete určit, zda mají být položky v seznamech a knihovnách na webu zahrnuty do výsledků hledání. Ve výchozím nastavení jsou všechny seznamy a knihovny nastaveny na zahrnutí všech položek do výsledků hledání.

Poznámka: Pokud chcete změnit toto nastavení používají, musíte mít úroveň oprávnění Spravovat seznamy. Skupiny Návrháři a vlastník "Název webu" obsahují této úrovni oprávnění. Pokud nemáte oprávnění Spravovat seznamy, nabídky popisované v tomto postupu nejsou k dispozici.

 1. Přejděte na web obsahující seznam nebo knihovnu, které chcete změnit.

 2. Vyhledejte seznam nebo knihovnu, které chcete přizpůsobit, a klikněte na ně.

 3. Klikněte na Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

 4. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Seznamy a knihovny webu.

 5. Klikněte na položku v seznamu, například Přizpůsobit sdílené dokumenty.

 6. Na stránce Nastavení seznamu v části Obecné nastavení klikněte na možnost Upřesňující nastavení.

 7. V části Hledání vyberte u položky Chcete povolit zobrazení položek z této knihovny dokumentů ve výsledcích hledání? možnost Ano, chcete-li zahrnout všechny položky v seznamu nebo knihovně do výsledků hledání, nebo možnost Ne, pokud chcete všechny položky z výsledků hledání vyloučit.

Začátek stránky

Určení, zda má být obsah stránek ASPX zahrnut do výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete řídit, zda bude obsah stránek ASPX zahrnut do výsledků hledání. Při vytváření webu je mnoho stránek obsahu vytvořeno automaticky, například default.aspx, allitems.aspx pro galerii webových částí, editform.aspx jako formulář pro úpravy seznamu oznámení a několik dalších. Můžete vytvořit také vlastní stránky ASPX. Ve výchozím nastavení platí, že pokud webová část zobrazená na stránce ASPX používá informace ze seznamu nebo knihovny obsahující omezená oprávnění, jinak známá jako jemně odstupňovaná oprávnění, nebude žádný obsah na žádné stránce ASPX na webu zahrnut do výsledků hledání. Tím se zabrání neoprávněným uživatelům v zobrazení obsahu.

Představme si, že existuje pět dokumentů zobrazených ve webové části Sdílené dokumenty na týmovém webu s 50 členy. Jeden z těchto dokumentů má omezená oprávnění, pouze několik osob má oprávnění k jeho zobrazení. Obsah je na tomto webu automaticky skryt ve výsledcích hledání, takže obsah tohoto dokumentu se nezobrazí, pokud uživatel spustí hledání. Tímto způsobem se zabrání náhodnému zpřístupnění obsahu stránky ASPX osobám, které nemají oprávnění k jeho zobrazení.

Máte možnost ignorovat toto nastavení a zobrazit veškerý obsah ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění. V tomto případě se ve výsledcích hledání zobrazí veškerý obsah, ale neoprávnění uživatelé pravděpodobně nebudou moci pracovat se skutečnými dokumenty. Jinou možností je nezahrnout žádný obsah stránek ASPX do výsledků hledání bez ohledu na oprávnění, která jsou u něj nastavena.

Poznámka: Pokud chcete změnit toto nastavení používají, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Ve skupině "Název webu" vlastník zahrnuta této úrovni oprávnění.

 1. Přejděte na web, u kterého chcete řídit webové části ve výsledcích hledání.

 2. Klikněte na Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Dostupnost pro hledání a v offline režimu.

 4. V části Indexování ASPX obsah stránkyoddílu, klikněte v části Tento web neobsahuje jemně odstupňovaná oprávnění. Zadat webu ASPX stránky indexování chování, vyberte jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Indexování webových částí Pokud tento web obsahuje jemně odstupňovaná oprávnění

Pokud se oprávnění stránky ASPX liší od nadřazeného webu, nezobrazí se žádný obsah tohoto webu ve výsledcích hledání.

Vždy indexovat všechny webové části na tomto webu

Zobrazí obsah všech stránek ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na nastavení oprávnění.

Nikdy indexovat jednotlivými webovými částmi na tento web

Skryje obsah všech stránek ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na nastavení oprávnění.

Začátek stránky

Vyloučení obsahu ve sloupcích z výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete řídit, zda se obsah v určitých sloupcích v seznamech či knihovnách zobrazí ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení je ve výsledcích hledání zahrnut veškerý obsah. Toto nastavení je užitečné, pokud chcete zabránit v zobrazení citlivých dat ve výsledcích hledání.

Poznámka: Pokud chcete změnit toto nastavení používají, musíte mít úroveň oprávnění spravovat oprávnění. Ve skupině "Název webu" vlastník zahrnuta této úrovni oprávnění.

 1. Přejděte na web obsahující daný seznam či knihovnu.

 2. Klikněte na Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na položku Sloupce, v nichž lze hledat.

 4. V oddílu Sloupce vyloučené z indexování vyhledávání v části Vyloučené zaškrtněte políčko u názvu sloupce, který chcete vyloučit z výsledků hledání.


  Poznámka: Zobrazené sloupce náleží do webu, se kterým právě pracujete.

Začátek stránky

Související úkoly

Definování oborů pro vyhledávání

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×