Zpřístupnění externích dat tabulky ve službě Excel Services pomocí kontingenční tabulky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Pokud chcete pracovat s daty tabulky založené na externího datového připojení v Excel Services, nelze použít oblasti externích dat (nazývané také tabulky dotazů). Je třeba vytvořit kontingenční tabulku, která sloučí multidimenzionální, hierarchické datové do tabulky nebo dvojrozměrné. Tady je postup, jak můžete to udělat.

Porovnání vícerozměrných a dvourozměrných dat

1. Převeďte multidimenzionální kontingenční tabulky...

2... .a dvojrozměrné kontingenční tabulky...

3. …abyste mohli zobrazit zjednodušená data tabulky ve službe Excel Services.

Co chcete udělat?

Informace o tom, jak služba Excel Services podporuje připojení ke zdrojům externích dat

Informace o rozdílech mezi kontingenčními tabulkami, které jsou připojeny k externím datům a oblastem externích dat

Vytvoření dvourozměrné kontingenční tabulky

Vytvoření kontingenční tabulky a její připojení ke zdrojům externích dat

Přidání, rozložení a uspořádání polí v oblasti popisky řádků

Změna možností kontingenční tabulky a nastavení polí

Rozložení sestavy kontingenční tabulky jako dvojrozměrné tabulku

Vlastní nastavení návrhu kontingenční tabulky

Publikování sešitu ve službě Excel Services

Informace o tom, jak služba Excel Services podporuje připojení ke zdrojům externích dat

Kontingenční tabulky se mají agregovat spoustu číselná data do součty a souhrny a práce s multidimenzionální data, která jsou uspořádána do hierarchie. Na druhé straně oblasti externích dat jsou dvojrozměrné tabulky strukturu řádků a sloupců, které zobrazují nonaggregated záznamy zdrojová data.

Po připojení k externím datům pomocí Průvodce datovým připojením nebo aplikace Microsoft Query obvykle vytvářet oblasti externích dat. Jedinou výjimkou tohoto pravidla je, když vytvoříte kontingenční tabulku, která je připojen k externím datům. Kontingenční tabulka nevytvoří oblasti externích dat. Odchylka tak, že se vytvářejí připojení je důležité pochopit při publikování sešitu do služby Excel Services, protože pouze podporuje připojení externích dat na základě v kontingenčních tabulkách a nepodporuje oblasti externích dat služby Excel Services.

Začátek stránky

Další informace o rozdílech mezi kontingenční tabulky, které jsou připojené k externím datům a oblasti externích dat

Při práci s kontingenční tabulku, která je připojen k externím datům jsou rozdíly mezi chování kontingenční tabulky a oblasti externích dat, které byste měli znát, včetně následujících:

Seskupeny data kontingenční tabulky v pořadí zprava doleva

Obecně seskupených dat je podle řazení dat podle jednoho nebo víc sloupců. Pokud chcete zobrazit všechny zaměstnance seskupené podle jejich oddělení, je provést primární typ dat podle oddělení a sekundárního řazení zaměstnanci. Můžete také vnořit skupin, například řádek produktů, kategorie a produktu, nebo zeměpisná oblast, země/oblasti, státu/provincie a Město. Ve výchozím nastavení kontingenční tabulky automaticky seřazenými do skupin a podskupin v pořadí zprava doleva a usnadnit najdete v části související data můžete zobrazit nadpisy a souhrnné informace a chcete rozbalit nebo sbalit související položky.

Data seskupená podle Produktu řádkua subgrouped v rámci každý Řádek produktů podle kategorie

Produktová řada

Kategorie

Produkt

Stroje

Letadlo

Součásti křídel

Součásti ocasu

Pomocný motor

Auto

269 HP

454 HP

Výfuky

Cestující

Nadměrné teplo

Standardní

SUV

Malé

Umístěním sloupce s jedinečnými hodnotami v oblasti popisků řádků doleva můžete data automaticky zjednodušit, neboli „zploštit“.

Stejná data Řádek produktů sloučí přidáním sloupce ID Num

Číslo ID

Produktová řada

Kategorie

Produkt

WM-345

Stroje

Letadlo

Součásti křídel

TM-231

Stroje

Letadlo

Součásti ocasu

BSTR-567

Stroje

Letadlo

Pomocný motor

6C-734

Stroje

Auto

269 HP

8C-121

Stroje

Auto

454 HP

MF-202

Výfuky

Cestující

Nadměrné teplo

MF-321

Výfuky

Cestující

Standardní

MF-211

Výfuky

SUV

Malé

Pokud nechcete zobrazit sloupec, po přidání sloupce do kontingenční tabulky, můžete jejich sloupec skrýt. (Vyberte sloupec, klikněte na kartě Domů ve skupině buňky na šipku vedle pole Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a potom klikněte na Skrýt sloupce.)

Důležité informace: Pokud kontingenční tabulku zjistí dva nebo víc duplicitních řádků dat ze zdroje dat, v kontingenční tabulce zobrazí pouze jeden řádek. Pokud chcete všechny řádky, i duplicitní řádky v kontingenční tabulce, musíte přidat sloupce, který obsahuje jedinečné hodnoty na tabulku, dotaz nebo zobrazení, které importujete ze zdroje dat. Pokud zdroje dat nemá jedinečné sloupce, můžete přidat jednotlivě zdroje dat. Můžete například přidat sloupce, který má datový typ AutoNum na tabulku aplikace Microsoft Office Access nebo sloupec, který má datový typ Identity na tabulku Microsoft SQL Server nebo počítaný sloupec, který zobrazuje to jedinečné číslo pro každý záznam databázových dotazů nebo zobrazit w.

Úprava dat buňky a přidání vypočítaných sloupců

Před publikováním sešitu ve službě Excel Services můžete upravit data v oblasti externích dat, ale data kontingenční tabulky jsou vždy jen pro čtení.

Pokud poklepete na buňku v oblasti externích dat, přejdete do režimu úprav a můžete změnit hodnotu i vzorec. Uvědomte si však, že neměníte původní hodnotu ve zdroji dat a že při následující aktualizaci dat může být hodnota přepsána v závislosti na nastavení vlastností oblasti externích dat Při změně počtu řádků v oblasti dat po aktualizaci.

Pokud poklikejte na popisek řádku buňku v kontingenční tabulce buňku rozbalí či sbalí položek v tomto popiskům řádků. Při sloučení do kontingenční tabulky do dvojrozměrné tabulky sloučení nemá vliv provádění všech hodnot řádek ve skupině nalevo od aktuální buňky zmizí nebo znovu.

Počítané sloupce můžete přidat libovolné místo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel, která je založená na externích dat a vkládání sloupců a vyplnit dolů vzorce v oblasti externích dat. Počítané sloupce do kontingenční tabulky nelze vložit (i když můžete vložit počítaných polí). Však můžete přidat sloupec vyplní dolů data nebo vzorce okamžité vlevo nebo vpravo od kontingenční tabulky a do vzorce vyplní dolů, můžete použít odkazy na buňky v kontingenční tabulce.

Vytváření grafů

Pokud chcete vytvořit graf na základě dat v kontingenční tabulce, můžete vytvořit kontingenční graf, který se chová podobně jako standardními grafy, ale existují některé rozdíly, včetně následujících:

Interakce     S standardními grafy vytvořte pro každou zobrazení data, která chcete zobrazit jeden graf, ale nejsou interaktivní zobrazení. Kontingenční grafy můžete vytvořit jeden graf a interaktivní zobrazení dat v způsobů, jak změnou rozložení sestavy nebo podrobných dat, která se zobrazí. Ve službě Excel Services jak standardní graf a kontingenčního grafu můžete aktualizovat podle interakce s uživatelem spolu se sešitem, ale obou grafy zobrazují jako statické obrázky.

Typy grafů     Výchozí typ grafu na standardní graf je skupinový sloupcový graf, ve kterém porovnává hodnoty pro různé kategorie. Výchozí typ grafu pro kontingenční graf je skládaný sloupcový graf, ve kterém porovnává příspěvek jednotlivých hodnot z celkové hodnoty pro různé kategorie. Kontingenčního grafu můžete změnit na libovolný typ grafu kromě xy bodového, burzovního nebo bublinového.

Prvky grafu     Kontingenční grafy obsahovat stejné prvky jako standardními grafy, ale taky obsahují pole a položky, které můžete přidat, otočený nebo grafy, různých zobrazení dat. Kategorie, řady a data v standardními grafy jsou pole kategorií, řady polí a počet polí hodnot v kontingenčních grafů. Kontingenční grafy mohou také obsahovat počet filtrů sestav. Každá z těchto polí obsahuje položky, které standardními grafy se zobrazí jako popisky kategorií nebo řady názvy v legendy.

Formátování     Většina formátování, včetně prvků, rozložení a styl se zachová kdy se Aktualizovat kontingenčního grafu. Však se nezachovají spojnice trendu, popisky dat, Chybové úsečky a další změny datové řady. Standardními grafy nepřišli použití tohoto formátování.

Přesunutí nebo změna velikosti položek     V kontingenčním grafu nelze přesunutí nebo změna velikosti Oblast grafu, legendy, nadpisech grafu nebo názvů OS, přestože můžete vybírat z několika nastavených umístění legendy a změna velikosti písma u názvů. Ve standardním grafem můžete přesunutí a změna velikosti všech prvků.

Po vytvoření kontingenčního grafu, pokud chcete, můžete ji převést na standardní graf. Další informace naleznete v článku Vytvoření kontingenční tabulky s daty v listu anaylzenebo Vytvoření kontingenčního grafu.

Porovnání vlastností oblasti externích dat a možností kontingenční tabulky

Oblasti externích dat a kontingenční tabulky mají vlastnosti, které můžete použít k řízení formátování dat a rozložení a chování aktualizovat data.

Oblasti externích dat a kontingenční tabulky můžete nastavit šířku sloupce, zachovat sloupec řazení, filtrování, formátování buněk a rozložení dat, pokud externí data aktualizovat, postupujte takto.

V oblasti externích dat máte taky možnost jako první sloupec dat, včetně čísla řádků. V kontingenční tabulce žádným způsobem podobné. Získáte v části seskupeny data kontingenční tabulky v pořadí zprava doleva, informace o přidávání jedinečného sloupce ve zdroji dat.

Při aktualizaci oblasti externích dat můžete nastavením jedné z následujících možností určit, co se stane se stávajícími daty, zda se změní počet řádků v oblasti dat:

 • Vložit buňky pro nová data, odstranit nepoužité buňky (výchozí nastavení)

 • Vložit celé řádky pro nová data, vymazat nepoužité buňky

 • Přepsat stávající buňky novými daty, vymazat nepoužité buňky

Když provedete aktualizaci kontingenční tabulky, stačí se zobrazí ve nová data. Však můžete se zobrazí výzva a dotaz se rozhodnout, jestli chcete přepsat existující buňky pod aktuální zprávu.

Filtrování dat

Filtrování dat v externích dat jsou velmi podobné oblast a kontingenční tabulky, ale existují určité rozdíly, včetně následujících:

 • Oblasti externích dat pomocí Textového filtru, Filtry čísel a příkazy Filtr kalendářních dat, že kontingenční tabulky pomocí příkazů Filtr popisků, Filtr hodnot a Filtr kalendářních dat.

 • Nabídka filtru oblasti externích dat vždy odebere položky, které už nejsou platné, a nabídky filtru nikdy obsahuje nové položky s použitým filtrem po operace aktualizace, ale kontingenční tabulka obsahuje možnosti řízení toto chování. Další informace naleznete v části Možnosti kontingenční tabulky změnit nastavení a polí.

 • Kontingenční tabulka obsahuje sestavy filtr funkci (není k dispozici oblasti externích dat), který umožňuje uživatelům pracovat se podmnožinu dat v kontingenční tabulce.

Řazení dat

V oblasti externích dat provést více sloupci seřadit podle až 64 sloupců, vyberte všechny sloupce jako primární klíč a můžete vybrat jiné sloupce jako sekundárního řazení. Však procesy řazení dat v kontingenční tabulce a řazení oblasti externích dat se liší. Na rozdíl od oblast externích dat v kontingenční tabulce lze provést pouze primární řazení ve sloupci úplně vlevo. Všechny ostatní sloupce provádět sekundárního řazení podle sloupce vlevo. Stručně řečeno lze provést pouze primárního a sekundárního řazení v pořadí zprava doleva.

Pokud navíc jako první levý sloupec umístíte sloupec s jedinečnými hodnotami, můžete provádět řazení pouze pomocí tohoto sloupce, protože tím pro každý řádek vytváříte primární skupinu. V závislosti na potřebách uživatelů můžete předem roztřídit data v aplikaci Excel a po publikování sešitu ve službě Excel Services vypnout řazení zrušením zaškrtnutí políčka Řazení v Microsoft Office Excel Web Accesspodokně nástrojů webové části.

Použití hypertextových odkazů

Na rozdíl od oblasti externích dat nejsou v buňkách kontingenční tabulky hypertextové odkazy podporovány. Hypertextový odkaz je považován za text a nelze pomocí něj přejít na webovou stránku nebo dokument v aplikaci Excel nebo ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Vytvořit kontingenční tabulku dvojrozměrné, tabulkovou

Existuje několik kroků, které budou muset sloučit multidimenzionální data do dvojrozměrné, tabulkovou kontingenční tabulky. Nejlepších výsledků dosáhnete proveďte následující postupy uvedené v pořadí.

Začátek stránky

Vytvoření kontingenční tabulky a jeho připojení ke zdroji externích dat

 1. Vyberte prázdnou buňku.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupině Tabulky na položku Kontingenční tabulka a poté klikněte na položku Kontingenční tabulka.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku.

 3. Klepněte na přepínač Použít zdroj externích zdroj.

 4. Klepněte na příkaz Vybrat připojení.

  Na Zobrazí se dialogové okno Existující připojení.

 5. V seznamu Zobrazit v horní části dialogového okna vyberte kategorii připojení, pro kterou chcete vybrat připojení, nebo vyberte položku Všechna existující připojení (výchozí možnost).

 6. V seznamu Vyberte připojení vyberte požadované připojení a poté klepněte na tlačítko Otevřít.

 7. Zadejte umístění. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete kontingenční tabulku umístit na nový list počínaje buňkou A1, klikněte na Nový list.

  • Kontingenční tabulku umístit na v existujícím listu, vyberte Existující list a zadejte první buňku oblasti buněk, kam chcete vložit kontingenční tabulku.

   Případně klepněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt dialog, vyberte počáteční buňku na listu a potom klikněte na Rozbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 8. Klikněte na OK.

Prázdnou kontingenční tabulku, zobrazen, seznam polí kontingenční tabulky se přidá do umístění, které jste zadali.

Začátek stránky

Přidání, rozložení a uspořádání polí v oblasti Popisky řádků

Pomocí seznamu polí kontingenční tabulky můžete přidávat pole a upravovat jejich rozložení a uspořádání a ověřovat, zda byla do oblasti popisků řádků přidána všechna pole.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat pole do sestavy, proveďte jeden nebo více z následujících kroků:

   • V seznamu polí zaškrtněte políčko vedle všech požadovaných názvů polí. Každé pole je umístěno do výchozí oblasti v části rozložení, uspořádání polí však můžete změnit.

    Nečíselná pole jsou standardně přidávána do oblasti Popisky řádků, číselná pole do oblasti Hodnoty a pole obsahující kalendářní data a čas do oblasti Popisky sloupců.

   • Chcete-li pole přesunout do oblasti Popisky řádků, klepněte pravým tlačítkem myši na název pole a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat k popiskům řádků.

    Tip: Můžete také klepnout na název pole a přetáhnout pole z části s poli do požadované oblasti v části rozložení.

  • Pokud chcete změnit uspořádání polí, klepněte na název pole v některé z oblastí a poté vyberte jeden z následujících příkazů:

Přesunout nahoru   

Přesune pole v oblasti o jednu pozici směrem nahoru.

Přesunout dolů   

Posune pole v oblasti o jedno místo dolů.

Přesunout na začátek   

Přesune pole na začátek oblasti.

Přesunout na konec   

Přesune pole na konec oblasti.

Přesunout do popisků řádků   

Přesune pole do oblasti popisků řádků.

 • Chcete-li odebrat relaci mezi polem, klikněte na pole název v jednom z oblasti rozložení a potom klikněte na Odebrat pole nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu každé pole, který chcete odebrat, v oddílu polí.

  Tip: Můžete také klepnout na název pole v oblasti rozložení a poté jej přetáhnout ze seznamu polí kontingenční tabulky.

  Poznámka: Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka v části s poli, budou odebrány všechny výskyty příslušného pole ze sestavy.

Začátek stránky

Změna možností kontingenční tabulky a nastavení polí

Abyste měli jistotu, že kontingenční tabulky se chová podobně jako externí oblast, postupujte takto:

Změna možností kontingenční tabulky   

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti klepněte ve skupině Kontingenční tabulka na položku Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti kontingenční tabulky.

 3. Chcete-li, aby se po aktualizaci automaticky upravila šířka sloupců, klepněte na kartu Rozložení a formát a poté v části Zobrazit zaškrtněte políčko Při aktualizaci automaticky upravit šířky sloupců.

 4. Chcete-li při aktualizacích dat zachovat formátování, klepněte na kartu Rozložení a formát a poté v části Zobrazit zaškrtněte políčko Při aktualizaci zachovat formát buněk.

 5. Pokud chcete zajistit, aby nabídka Filtr po aktualizaci odebrala všechny položky, které již nejsou platné, klepněte na kartu Data a v poli Počet zachovaných položek na pole vyberte položku Žádné.

Změna nastavení pole   

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Zahrnout nových položek v kontingenční tabulce s použitým filtrem, pro každé pole, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, v místní nabídce klikněte na Nastavení pole, klikněte na kartu mezisoučty a filtry a vyberte v části filtry Zahrnout nové položky do ručního filtru zaškrtávací políčko.

Začátek stránky

Jednosloupcovým dvojrozměrné tabulky se v kontingenční tabulce

Rozvržení kontingenční tabulky jako dvojrozměrné tabulku, postupujte takto:

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Rozložení na položku Souhrny a potom na položku Nezobrazovat souhrny.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Rozložení na položku Celkové součty a potom na položku Vypnuto pro řádky a sloupce.

 4. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Rozložení na položku Rozložení sestavy a potom na položku Zobrazit ve formě tabulky.

 5. Na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit či skrýt klepněte na položku Záhlaví polí.

Začátek stránky

Přizpůsobení návrhu v kontingenční tabulce

Předdefinované styly kontingenční tabulky a možnosti stylu jsou sice pro multidimenzionální data, ne dvojrozměrné tabulku. Když sloučit sestavy do dvojrozměrné tabulky, tyto styly Nezobrazovat ohraničení buněk a Pruhované řádky a Pruhované sloupce zaškrtněte políčka ve skupině Možnosti stylu kontingenční tabulky na kartě Návrh nemají vliv na formát buněk. Styl kontingenční tabulky však můžete přizpůsobit tak, aby každý buňka má ohraničení buňky a kontingenční tabulky používá podmíněného formátování k zobrazení pruhovaných řádků nebo sloupců.

Vlastní nastavení stylu kontingenční tabulky   

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Styly kontingenční tabulky vyberte požadovaný styl a poté proveďte následující akce:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na viditelný styl, projděte galerii, nebo zobrazte všechny dostupné styly klepnutím na tlačítko Více v dolní části posuvníku.

  2. Klepněte na příkaz Duplikovat.

   Zobrazí se dialogové okno Změnit rychlý styl kontingenční tabulky.

  3. Volitelně můžete zadat nový název do pole Název.

  4. V seznamu Prvek tabulky vyberte položku Celá tabulka a poté klepněte na tlačítko Formát.

   Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

  5. Klepněte na kartu Ohraničení a poté vytvořte ohraničení buňky.

  6. Můžete také klepnout na karty Výplň a Písmo a provést jiné změny.

  7. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  8. V dolní části posuvníku klepněte na tlačítko Více a poté v kategorii Vlastní klepněte na vámi vytvořený styl kontingenční tabulky.

Zobrazení pruhovaných řádků nebo sloupců pomocí podmíněného formátování   

 1. Vyberte všechny sloupce v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování .

 3. Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

  Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

 4. V seznamu Vybrat typ pravidla klepněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li použít pruhované řádky, zadejte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Chcete-li použít pruhované sloupce, zadejte tento vzorec:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Chcete-li použít pruhované řádky i sloupce, zadejte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 2. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Publikování sešitu ve službě Excel Services

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na šipku vedle tlačítka Publikovat a klikněte na Služby Excel Services v části distribuovat dokument ostatním uživatelům.

 2. Do pole Název souboru zadejte cestu k serveru a přijměte navržený název sešitu nebo zadejte nový název.

  V počítači s Windows Vista    

  • V adresním řádku vyberte umístění v síti, které je přístupné pro požadované uživatele, a potom klepněte na tlačítko Uložit.

   V počítači s Microsoft Windows XP    

  • V poli Uložit do vyberte umístění v síti, ke kterému budou mít přístup příslušní uživatelé, a klepněte na tlačítko Uložit.

   Když třeba zadátewebu/serveru/http://název souboru

   Poznámka: Aplikace Excel může publikovat sešit na server pouze ve Microsoft Office Excel 2007 formátu souborů založeném na jazyce XML (.xlsx) nebo v Office Excel 2007 binárním formátu souborů (.xlsb).

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li ověřit, zda jsou viditelné oblasti sešitu v problížeži zobrazeny správně, zaškrtněte políčko Otevřít tento sešit v prohlížeči po uložení.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×