Zpřístupnění blogu na SharePointu Online uživatelům s postižením

Zpřístupnění blogu na SharePointu Online uživatelům s postižením

Váš blog v SharePointu Online může být přístupné čtenářům s vadami zraku, sluchu nebo pohybového aparátu.

Například můžete použít šablonu obsahující písma a barvy, které zlepšují čitelnost. V jednotlivých blogových příspěvcích a na dalších stránkách můžete přidat výstižný popis prvků svého blogu, alternativy v prostém textu (jinak známé jako alternativní text) u obrázků a dalšího multimediálního obsahu, textový přepis zvukových prvků a další.

Poznámky: 

V tomto článku

Používání blogu uživateli s postižením

Když pochopíte, jak uživatelé s postižením můžou používat blog, tak vám to může pomoct vytvořit přístupnější blog.

 • Uživatelé můžou váš blog procházet pomocí klávesových zkratek. Prvky na obrazovce je důležité udržovat ve výchozím umístění tak, aby výchozí pořadí ovládacích prvků nebo navigace pomocí klávesnice zůstalo nedotčené. Další informace získáte v článku Klávesové zkratky v SharePointu Online.

 • Uživatelé můžou používat čtečku obrazovky k převedení obsahu vašeho blogu na zvuk. U písma, řezů písma a stylu velkých písmen zachovejte běžný a jednoduchý formát, abyste zajistili, že čtečky obrazovky vaše stránky budou interpretovat správně a efektivně. Další informace získáte v článku Použití čtečky obrazovky u blogu vytvořeného v SharePointu Online.

Použití přístupné blogové šablony

Zvyšte přístupnost svého webu s blogem všem uživatelům pomocí pečlivého výběru vizuálního motivu webu. Šablona „Office“ je výchozí šablonou pro všechny nové weby SharePointu Online a je přístupným motivem.

Šablona Office optimalizuje vyvážení barev a kontrast mezi textem a pozadím. Pro uživatele s vadami zraku, jako je například slabozrakost nebo barvoslepost, jsou weby, které tuto šablonu používají, přehlednější a čitelnější.

Šablonu Office můžete na svůj blog použít kdykoliv. Můžete taky změnit rozložení nebo barvy, které se používají pro odkazy, nadpisy a ostatní texty.

 1. Přihlaste se k webu SharePointu Online a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Pokud chcete otevřít galerii se šablonami stylů, přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte příkaz Změnit vzhled.

 3. Vyberte požadovanou šablonu. Šablona „Office“ je navržená pro maximální přístupnost.

 4. Na další stránce si projděte podrobnosti šablony. Pokud chcete, můžete změnit obrázek na pozadí, barevné schéma, rozložení webu (s nebo bez levého navigačního panelu) a písma pro nadpisy a text. Tyto změny mají vliv na používání šablony a použijí se na všechny stránky blogu.

 5. Náhled šablony na webu s blogem si zobrazíte vybráním odkazu Vyzkoušet.

 6. Na stránce Náhled návrhu zkontrolujte, jak šablona na vašem blogu funguje.

 7. Pokud chcete tuto šablonu použít, vyberte odkaz Ano, uchovat. Když chcete na vybrané šabloně provádět další změny, vyberte odkaz Ne tak docela, kterým se vrátíte na předchozí stránku.

  Pokud se chcete vrátit do galerie šablon a vybrat si jinou šablonu, vyberte odkaz Začít znovu.

Přizpůsobení loga a přidání alternativního textu

Všechny nové weby SharePointu Online, včetně webů s blogem, mají výchozí zástupný symbol loga. Toto logo můžete kdykoliv nahradit a přidat k němu alternativní text.

 1. Přihlaste se k webu SharePointu Online a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Vzhled a chování vyberte odkaz Název, popis a logo.

 4. V části Vložit logo vyberte odkaz Z počítače.

 5. V dialogovém okně Přidat dokument vyberte tlačítko Zvolit soubor.

 6. Obrázek loga pro svůj blog vyberete, když projdete své počítačové soubory, vyberete požadovaný obrázek a stisknete Enter.

 7. Vybraný obrázek nahrajete jako své logo blogu stisknutím kombinace kláves Alt+O.

 8. Přesuňte se na pole Zadejte popis a napište alternativní text, který popisuje obrázek loga.

 9. Obrázek a popis alternativního textu uložíte stisknutím kombinace kláves Alt+O.

  Poznámka: Logo se automaticky propojí s domovskou stránkou vašeho webu s blogem SharePointu Online. Tento odkaz změnit nemůžete.

Přidání kategorií u blogových prvků

Blog SharePointu Online je web, který obsahuje seznamy a knihovny, které můžete zařadit do kategorií, jakkoliv si budete přát. Kategorie pomáhají uspořádat příspěvky a další obsah do seznamů a knihoven na vašem webu s blogem. Ústředním bodem blogu je seznam příspěvků na blogu. Web s blogem může mít řadu dalších seznamů, například seznam odkazů na další blogy. Blog taky může mít knihovnu pro fotografie nebo referenční dokumenty.

Kategorie jsou zvlášť užitečné, pokud vytváříte články s různými tématy nebo různými účely. Když jsou příspěvky uspořádány do kategorií, lidé můžou snadněji najít příspěvky, které je zajímají. Stačí vybrat příslušnou položku v seznamu kategorií.

Jasné popisky vašich seznamů, knihoven a kategorií pomáhají čtenářům pochopit jejich účely. Takto se blog stává přístupnější.

 1. Přihlaste se k webu SharePointu Online a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte příkaz Nastavení webu.

 3. . V části Správa webu vyberte odkaz Webové knihovny a seznamy.

 4. Když jste na stránce Webové knihovny a seznamy:

  • Popis seznamu příspěvků přidáte vybráním odkazu Přizpůsobit „Příspěvky“.

  • Popis knihovny fotografií přidáte vybráním odkazu Přizpůsobit „Fotografie“.

  • Popis knihovny dalších prostředků přidáte vybráním odkazu Přizpůsobit „Prostředky webu“.

  • Popis vlastních kategorií přidáte vybráním odkazu Přizpůsobit „Kategorie“.

 5. V části Obecná nastavení vyberte odkaz Název, popis a cesta k seznamu.

 6. V textovém poli Popis nahraďte zástupný text obsahem, který nejlépe vystihuje daný prvek čtenáři.

 7. Vyberte tlačítko Uložit a stiskněte Enter.

Tipy pro přístupnější obsah

Když přidáváte na svůj blog text, používejte písma, nadpisy a hypertextové odkazy, které obsah učiní přístupnějším.

Uzpůsobení písma pro lepší srozumitelnost

Dbejte na to, jak v textu používáte řezy písma, velikosti v bodech, varianty a velká písmena. Zvažte čitelnost textu ze strany uživatelů, kteří trpí vadou zraku, a těch, kteří používají čtečku obrazovky.

 • Volte jednoduchá písma a nepoužívejte na svém blogu víc než dva nebo tři řezy písma.

 • Nenastavujte pevnou velikost písma, například 14 bodů. Místo toho používejte styly, třeba Normální. Pevná velikost písma může kolidovat s dalšími prvky na obrazovce, obzvlášť když uživatelé svoji obrazovku zvětší nebo zmenší. Pevná velikost písma může například způsobit přečnívání řádků textu ze sloupců nebo úplné zmizení textu.

 • Místo použití tučného formátování (CTRL+B) nebo kurzívy (CTRL+I) vyberte možnost stylu Zdůraznění nebo Zvýraznění na kartě Formátovat text na pásu karet ve skupině Styly. Tyto styly obsahují informace o tom, jak písmo vypadá a co to znamená. Například styl Zdůraznění použije na vybraný text kurzívu a čtečka obrazovky řekne slovo „Zdůraznění“.

 • Používejte ve větách velká písmena jen na začátku věty. Dlouhé řetězce textu psaného velkými písmeny můžou být špatně čitelné. A navíc čtečky obrazovky stejně nečtou velká písmena jinak, takže uživatel čtečky vaše zdůraznění nerozpozná.

Přidání nadpisů pro snadnou orientaci v obsahu

Mnoho uživatelů upřednostňuje rychlé projití webového obsahu a do hloubky si přečtou jenom to, co jim přijde relevantní. Kromě toho čtečky obrazovky nadpisy čtou a pomáhají tak uživatelům najít potřebné informace rychleji.

 1. režimu úprav vašeho článku nebo stránky vyberte v poli Základní text text, který chcete použít jako nadpis.

 2. Na kartě Formát textu vyberte ve skupině Styly požadovanou úroveň nadpisu.

  Poznámka: Nadpisy jsou seřazeny hierarchicky. Styl Nadpis 1 je obecně hlavním nadpisem. Nadpis 2 je jeho sekundární úrovní. Nadpis 3 se může používat pro podnadpisy a vždy ho v dokumentu musí předcházet alespoň jeden Nadpis 2.

Vytvoření smysluplných hypertextových odkazů

Čtečky obrazovky přečtou zobrazovaný text hypertextového odkazu nahlas. Proto je důležité, aby byl tento text smysluplný. Zobrazovaný text by měl posluchači předat užitečnou informaci o cíli odkazu.

 1. režimu úprav vašeho článku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na kterém chcete, aby se hypertextový odkaz objevil.

 2. Když chcete otevřít dialogové okno Vložit hypertextový odkaz, vyberte na kartě Vložení možnost Odkaz a pak vyberte Z adresy.

 3. Do pole Zobrazený text napište text odkazu. Nejužitečnější a nejsmysluplnější zobrazovaný text odkazu je většinou název webu, nadpis stránky nebo název dané problematiky. Vyhněte se textu, který není informativní, například „Klikněte sem“.

 4. V poli Adresa odkazu zadejte nebo vložte webovou adresu cílového webu.

  Poznámka: Jestli se chcete ujistit, že tento odkaz funguje správně, klikněte na Vyzkoušet odkaz.

 5. Až skončíte, klikněte na OK.

Přidání alternativního textu k obrázkům a multimédiím

Když na blog přidáváte vizuální objekty, jako jsou obrázky a další grafické objekty, použijte alternativní text, který obrázek vysvětluje. Tabulky formátujte tak, aby je čtečky obrazovky správně interpretovaly. K videím přidávejte titulky a k obrazovým i zvukovým záznamům přidávejte přepis. Další informace najdete v tématu Přidání přístupných obrázků a médií na web.

Vytváření tabulek se snadnější navigací

Když chcete v tabulkách usnadnit navigaci, nedělejte je zbytečně složité (například sloučené či rozdělené buňky). Kromě toho je taky důležité použít styl na záhlaví řádku a přidat záhlaví sloupců.

 1. režimu úprav vašeho článku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na které chcete přidat tabulku.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky vyberte tlačítko Tabulka a poté vyberte Vložit tabulku.

 3. V dialogovém okně Vložit tabulku zadejte do dvou textových polí požadovaný počet sloupců a řádků. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter. Tabulka se zobrazí v poli Základní text.

 4. Naformátujte tabulku tak, aby se zvýšila přístupnost.

  • Určete řádek záhlaví.

   Na kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví a pokud chcete, tak i políčko První sloupec.

  • Přidejte popisky ke každému záhlaví sloupce.

  • Přidejte stručný popis tabulky jako její titulek.

   Na kartě Rozložení tabulky ve skupině Vlastnosti zadejte do textového pole Shrnutí popisek.

 5. Když měníte šířku sloupců nebo výšku řádků, použijte raději relativní změnu velikosti s procenty než hodnoty v pixelech nebo bodech. Tím se zajistí, že se tabulce bude měřítko měnit správně bez ohledu na zařízení uživatele nebo úroveň přiblížení.

  • Na kartě Rozložení tabulky ve skupině Šířka a výška zadejte do polí Šířka sloupců a Výška řádků procentuální hodnoty. Za každou hodnotu napište znak procenta (%).

  • Pokud chcete, můžete procentuální hodnoty přidat i do polí Šířka tabulky a Výška Tabulky.

Přidání titulků k zvukovým a obrazovým záznamům

Každé video, které na svůj blog přidáte, by mělo být opatřeno titulky. Titulky jsou pro uživatele s vadami sluchu nezbytné. Titulky můžou pomoct nerodilým mluvčím a zároveň i uživatelům s různými audiovizuálními výukovými styly pro zpracování verbálních informací. Zvukové klipy, které na svůj blog přidáte, by měly mít i přepis pro uživatele s vadami sluchu. Obrazové a zvukové klipy by měly být označeny alternativním textem.

 • režimu úprav vašeho článku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na které chcete přidat video.

 • Na kartě Vložení ve skupině Multimédia vyberte Video a zvuk a pak vyberte Z počítače, Vložit, Ze SharePointu nebo Z adresy.

 • Podle pokynů vyhledejte, vyberte a vložte video nebo zvuk na svůj blog.

Svůj sharepointový blog můžete zpřístupnit čtenářům s vadami zraku, sluchu nebo pohybového aparátu.

Například můžete použít šablonu obsahující písma a barvy, které zlepšují čitelnost. V jednotlivých blogových příspěvcích a na dalších stránkách můžete přidat výstižný popis prvků svého blogu, alternativy v prostém textu (jinak známé jako alternativní text) u obrázků a dalšího multimediálního obsahu, textový přepis zvukových prvků a další.

Poznámky: 

 • Sharepointový blog musíte mít uložený na sharepointovém webu. Další informace najdete v článku Zpřístupnění sharepointového webu uživatelům s postižením.

 • Při používání aplikace SharePoint doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože SharePoint běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro SharePoint.

V tomto tématu

Používání blogu uživateli s postižením

Když pochopíte, jak uživatelé s postižením můžou používat blog, může vám to pomoct vytvořit blog s lepší přístupností:

 • Uživatelé můžou váš blog procházet pomocí klávesových zkratek. Prvky na obrazovce je důležité udržovat ve výchozím umístění tak, aby výchozí pořadí ovládacích prvků nebo navigace pomocí klávesnice zůstalo nedotčené. Další informace získáte v článku Klávesové zkratky v SharePointu.

 • Uživatelé můžou používat čtečku obrazovky k převedení obsahu vašeho blogu na zvuk. U písma, řezů písma a stylu velkých písmen zachovejte běžný a jednoduchý formát, abyste zajistili, že čtečky obrazovky vaše stránky budou interpretovat správně a efektivně. Další informace získáte v článku Použití čtečky obrazovky u blogu vytvořeného v SharePointu.

Použití blogové šablony s podporou přístupnosti

Rozšiřte přístupnost svého blogu na všechny uživatele pomocí pečlivého výběru vizuálního motivu webu. Šablona Office je výchozí šablonou pro všechny nové weby SharePointu a je přístupným motivem.

Šablona Office optimalizuje vyvážení barev a kontrast mezi textem a pozadím. Pro uživatele s vadami zraku, jako je například slabozrakost nebo barvoslepost, jsou weby, které tuto šablonu používají, přehlednější a čitelnější.

Šablonu Office můžete na svůj blog použít kdykoliv. Můžete taky změnit rozložení nebo barvy, které se používají pro odkazy, nadpisy a ostatní texty.

 1. Přihlaste se k sharepointovému webu a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Pokud chcete otevřít galerii se šablonami stylů, přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte Změnit vzhled.

 3. Vyberte požadovanou šablonu. Šablona Office je navržená pro maximální přístupnost.

 4. Projděte si podrobnosti šablony. Pokud chcete, můžete změnit obrázek na pozadí, barevné schéma, rozložení webu a písma pro nadpisy a text. Tyto změny mají vliv na používání šablony a použijí se na všechny stránky blogu.

 5. Náhled šablony na webu s blogem si zobrazíte výběrem odkazu Vyzkoušet.

 6. Na stránce Náhled návrhu zkontrolujte, jak šablona na vašem blogu funguje.

 7. Pokud chcete tuto šablonu použít, vyberte Ano, uchovat. Když chcete na vybrané šabloně provádět další změny, vyberte Ne tak docela a vraťte se na předchozí stránku.

Pokud se chcete vrátit do galerie šablon a vybrat si jinou šablonu, vyberte Začít znovu.

Přizpůsobení loga a přidání alternativního textu

Všechny nové sharepointové weby, včetně blogů, mají výchozí zástupný symbol loga. Toto logo můžete kdykoliv nahradit a přidat k němu alternativní text.

 1. Přihlaste se k sharepointovému webu a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte Nastavení webu.

 3. V oblasti Vzhled a chování vyberte Název, popis a logo.

 4. V části Vložit logo vyberte Z počítače.

 5. V dialogovém okně Přidat dokument vyberte Zvolit soubor.

 6. Obrázek loga pro svůj blog vyberete, když projdete své počítačové soubory, vyberete požadovaný obrázek a stisknete Enter.

 7. Vybraný obrázek nahrajete jako své logo blogu stisknutím kombinace kláves Alt+O.

 8. Přesuňte se na pole Zadejte popis a napište alternativní text, který popisuje obrázek loga.

 9. Obrázek a popis alternativního textu uložíte stisknutím kombinace kláves Alt+O.

Poznámka: Logo se automaticky propojí s domovskou stránkou vašeho sharepointového blogu. Tento odkaz změnit nemůžete.

Přidání kategorií u blogových prvků

Sharepointový blog obsahuje seznamy a knihovny, které můžete zařadit do kategorií podle svého přání. Kategorie pomáhají uspořádat příspěvky a další obsah do seznamů a knihoven na vašem blogu. Ústředním bodem blogu je seznam blogových příspěvků. Blog může mít řadu dalších seznamů, například seznam odkazů na další blogy. Blog taky může mít knihovnu pro fotky nebo referenční dokumenty.

Kategorie jsou zvlášť užitečné, pokud vytváříte články s různými tématy nebo různými účely. Když jsou příspěvky uspořádány do kategorií, lidé můžou snadněji najít ty, které je zajímají. Stačí vybrat příslušnou položku v seznamu kategorií.

Jasné popisy seznamů, knihoven a kategorií pomáhají čtenářům pochopit jejich účely. Takto se blog stává přístupnější.

 1. Přihlaste se k sharepointovému webu a přejděte na stránku svého blogu.

 2. Přejdete do nabídky Nastavení (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) a vyberte Nastavení webu.

 3. V části Správa webu vyberte odkaz Seznamy a knihovny webu.

 4. Když jste na stránce Seznamy a knihovny webu:

  • Popis seznamu příspěvků přidáte výběrem položky Přizpůsobit „Příspěvky“.

  • Popis knihovny fotografií přidáte výběrem položky Přizpůsobit „Fotografie“.

  • Popis knihovny dalších prostředků přidáte výběrem položky Přizpůsobit „Prostředky webu“.

  • Popis vlastních kategorií přidáte výběrem položky Přizpůsobit „Kategorie“.

 5. V části Obecná nastavení vyberte Název, popis a cesta k seznamu.

 6. V textovém poli Popis nahraďte zástupný text obsahem, který nejlépe vystihuje daný prvek čtenáři.

 7. Vyberte Uložit a stiskněte Enter.

Tipy pro přístupnější obsah

Když přidáváte na svůj blog text, používejte písma, nadpisy a hypertextové odkazy, které zlepší přístupnost obsahu.

Uzpůsobení písma pro lepší srozumitelnost

Dbejte na to, jak v textu používáte řezy písma, velikosti v bodech, varianty a velká písmena. Zvažte čitelnost textu ze strany uživatelů, kteří trpí vadou zraku, a těch, kteří používají čtečku obrazovky.

 • Volte jednoduchá písma a nepoužívejte na svém blogu více než dva nebo tři řezy písma.

 • Nenastavujte pevnou velikost písma, například 14 bodů. Místo toho používejte styly, třeba Normální. Pevná velikost písma může kolidovat s dalšími prvky na obrazovce, obzvlášť když uživatelé svoji obrazovku zvětší nebo zmenší. Pevná velikost písma může například způsobit přečnívání řádků textu ze sloupců nebo úplné zmizení textu.

 • Místo použití tučného formátování (CTRL+B) nebo kurzívy (CTRL+I) vyberte možnost stylu Zdůraznění nebo Zvýraznění na kartě Formátovat text na pásu karet ve skupině Styly. Tyto styly obsahují informace o tom, co znamená styl a jak vypadá písmo. Například styl Zdůraznění použije na vybraný text kurzívu a čtečka obrazovky řekne, že se jedná o zdůraznění.

 • Používejte ve větách velká písmena jen na začátku věty. Dlouhé řetězce textu psaného velkými písmeny můžou být špatně čitelné. A navíc čtečky obrazovky stejně nečtou velká písmena jinak, takže uživatel čtečky vaše zdůraznění nerozpozná.

Přidání nadpisů pro snadnou orientaci v obsahu

Mnoho uživatelů upřednostňuje rychlé projití webového obsahu a do hloubky si přečtou jenom to, co jim přijde relevantní. Kromě toho čtečky obrazovky nadpisy čtou a pomáhají tak uživatelům najít potřebné informace rychleji.

 1. režimu úprav svého blogového příspěvku nebo stránky vyberte v poli Základní text text, který chcete použít jako nadpis.

 2. Na kartě Formát textu vyberte ve skupině Styly požadovanou úroveň nadpisu.

Poznámka: Nadpisy jsou seřazeny hierarchicky. Styl Nadpis 1 je obecně hlavním nadpisem. Nadpis 2 je jeho sekundární úrovní. Nadpis 3 se může používat pro podnadpisy a vždy ho v dokumentu musí předcházet alespoň jeden Nadpis 2.

Vytvoření smysluplných hypertextových odkazů

Čtečky obrazovky přečtou zobrazovaný text hypertextového odkazu nahlas. Proto je důležité, aby byl tento text smysluplný. Zobrazovaný text by měl posluchači předat užitečnou informaci o cíli odkazu.

 1. režimu úprav vašeho článku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na kterém chcete, aby se hypertextový odkaz objevil.

 2. Když chcete otevřít dialog Vložit hypertextový odkaz, vyberte na kartě Vložení možnost Odkaz a pak vyberte Z adresy.

 3. Do pole Zobrazený text napište text odkazu. Nejužitečnější a nejsmysluplnější zobrazovaný text odkazu je většinou název webu, nadpis stránky nebo název dané problematiky. Vyhněte se textu, který není informativní, například „Klikněte sem“.

 4. V poli Adresa odkazu zadejte nebo vložte webovou adresu cílového webu.

  Poznámka: Jestli se chcete ujistit, že tento odkaz funguje správně, klikněte na Vyzkoušet odkaz.

 5. Až skončíte, klikněte na OK.

Přidání alternativního textu k obrázkům a multimédiím

Když na blog přidáváte vizuální objekty, jako jsou obrázky, použijte alternativní text, který obrázek vysvětluje. Tabulky formátujte tak, aby je čtečky obrazovky správně interpretovaly. K videím přidávejte titulky a k obrazovým i zvukovým záznamům přidávejte přepis. Další informace najdete v tématu Přidání přístupných obrázků a médií na sharepointový web.

Vytváření tabulek se snadnější navigací

Když chcete v tabulkách usnadnit navigaci, nedělejte je zbytečně složité (nepoužívejte například sloučené nebo rozdělené buňky). Kromě toho je taky důležité použít styl na záhlaví řádku a přidat záhlaví sloupců.

 1. režimu úprav vašeho článku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na které chcete přidat tabulku.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky vyberte Tabulka a poté vyberte Vložit tabulku.

 3. V dialogu Vložit tabulku zadejte do dvou textových polí požadovaný počet sloupců a řádků. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter. Tabulka se zobrazí v poli Základní text.

 4. Na kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví a pokud chcete, tak i políčko První sloupec, a určete tak řádek záhlaví.

 5. Přidejte popisky ke každému záhlaví sloupce.

 6. Přidejte stručný popis tabulky jako titulek na kartě Rozložení tabulky ve skupině Vlastnosti a do textového pole Shrnutí zadejte popis.

 7. Na kartě Rozložení tabulky ve skupině Šířka a výška zadejte do polí Šířka sloupcůVýška řádků procentuální hodnoty. Za každou hodnotu napište znak procenta (%).

  Poznámka: Když měníte šířku sloupců nebo výšku řádků, použijte raději relativní změnu velikosti s procenty než hodnoty v pixelech nebo bodech. Tím se zajistí, že se tabulce bude měřítko měnit správně bez ohledu na zařízení uživatele nebo úroveň přiblížení.

 8. Procentuální hodnoty můžete přidat i do polí Šířka tabulkyVýška tabulky.

Přidání titulků k zvukovým a obrazovým záznamům

Každé video, které na svůj blog přidáte, by mělo být opatřeno titulky. Titulky jsou pro uživatele s vadami sluchu nezbytné. Titulky můžou pomoct nerodilým mluvčím a zároveň i uživatelům s různými audiovizuálními výukovými styly pro zpracování verbálních informací. Zvukové klipy, které na svůj blog přidáte, by měly mít i přepis pro uživatele s vadami sluchu. Obrazové a zvukové klipy by měly být označeny alternativním textem.

 1. režimu úprav svého blogového příspěvku nebo stránky umístěte do pole Základní text fokus na místo, na které chcete přidat video.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Multimédia vyberte Video a zvuk a pak vyberte Z počítače, Vložit, Ze SharePointu nebo Z adresy.

 3. Podle pokynů vyhledejte, vyberte a vložte video nebo zvuk na svůj blog.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×