Zobrazuje se zpráva o neshodě typů dat

Zobrazuje se zpráva o neshodě typů dat

Tato chyba znamená, že vstupní hodnota v Accessu neodpovídá typu dat, který je u této hodnoty očekáván. Pokud do Accessu například zadáte textový řetězec, když je očekáváno číslo, vrátí aplikace chybovou zprávu o neshodě datového typu.

K odstranění chyby vyzkoušejte následující postup:

  • Pokud jste právě změnili výchozí hodnotu pole v tabulce a při pokusu zadat nové záznamy se zobrazila vám zpráva o neshodě datového typu, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a zkontrolujte, zda se výraz, který používáte pro výchozí hodnotu pole, vyhodnocuje jako stejný datový typ jako dané pole. Jestliže pole obsahuje například datový typ Číslo, přesvědčte se, zda jste okolo výrazu pro výchozí hodnotu neumístili uvozovky (výraz "1" se například nevyhodnotí jako číslo, ale jako text).

  • Ověřte si, že Kritéria pro sloupec odpovídají tomu, jaký je Datový typ podkladového pole sloupce. Pokud zadáte kritérium text pro číselné pole nebo pole typu Datum a čas, zobrazí se vám tato chyba.

    Uveďme příklad: Pokud zadáte kritéria "50" nebo "13/12/12", bude vrácena chybová zpráva, protože hodnoty v uvozovkách se v aplikaci Access interpretují jako text, nikoli čísla. Nezapomeňte tedy uvozovky odebrat. To, zda jste zadali do pole Kritéria platné kalendářní datum, zjistíte snadno podle toho, že okolo platného data se zobrazí znaky #, například takto #12/13/12#.

Další situace, v nichž může dojít k nesouladu datových typů:

  • Zadáváte pro Vyhledávací pole kritéria, která používají hodnoty zobrazované ve seznamu vyhledávacích kódů (jako je jméno), nikoli jejich přidružené hodnoty pro Cizí klíč (jako ID). Vzhledem k tomu, že v podkladové tabulce jsou ve skutečnosti uloženy hodnoty cizího klíče, měli byste při určování kritéria pro pole použít ty.

  • Do kritéria pro pole typu Měna jste zadali symbol měny. Odstraňte jej a prohlédněte si výsledky znovu.

    Zadané číselné kritérium není číslo, pokud má okolo sebe uvozovky. Když zadáte znak $, aplikace Access automaticky uzavře zadaný řetězec do uvozovek.

  • Ověřte, že datové typy jednotlivých dvojic spojených polí v dotazu se shodují. Pokud tomu tak není, změňte datový typ jednoho ze spojených polí tak, aby odpovídal datovému typu druhého pole a nezobrazovala chybová zpráva o neshodě.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×