Zobrazení vztahů mezi vzorci a buňkami

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

List se šipkami závislostí Pokud jsou ve vzorci použité buňky předchůdců nebo následníků, kontrola správnosti vzorců nebo hledání zdroje chyby může být někdy docela oříšek:

 • Buňky předchůdců    jsou buňky, na které odkazuje vzorec v jiné buňce. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka B5 předchůdcem buňky D10.

 • Buňky následníků    obsahují vzorce, které odkazují na jiné buňky. Pokud třeba buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka D10 následníkem buňky B5.

Při kontrole vzorců můžete pomocí příkazů Předchůdci a Následníci graficky znázornit nebo zjistit vztahy mezi těmito buňkami a vzorci pomocí Šipky závislostí.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

  Poznámka: Pokud používáte Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , potom na Možnosti aplikace Excel a na kategorii Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento sešit vyberte požadovaný sešit a zkontrolujte, že u položky Zobrazit u objektů je vybraná možnost Vše.

 3. Pokud vzorce odkazují na buňky v jiném sešitě, otevřete tento sešit. Microsoft Office Excel nemůže přejít na buňku v sešitě, který není otevřený.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

Sledování buněk, které jsou zdrojem dat vzorce (předchůdci)

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, jehož buňky předchůdců chcete najít.

 2. Pokud chcete u jednotlivých buněk, které přímo poskytují data aktivní buňce, zobrazit šipku závislosti, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

  1. Modré šipky označují buňky bez chyb. Červené šipky označují buňky, které způsobují chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Aby Excel mohl závislosti v jiném sešitu vyhledat, musí být tenhle sešit otevřený.

 3. Další úroveň buněk, které jsou zdrojem dat aktivní buňky, zobrazíte opětovným kliknutím na tlačítko Předchůdci  Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li postupně odebírat úrovně šipek závislostí počínaje buňkou předchůdce, která je nejdále od aktivní buňky, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na šipku u tlačítka Odebrat šipky a pak klikněte na příkaz Odebrat šipky předchůdců  Obrázek tlačítka . Chcete-li odebrat další úroveň šipek závislostí, klikněte znovu na toto tlačítko.

Sledování vzorců, které odkazují na určitou buňku (následníci)

 1. Vyberte buňku, jejíž závislé buňky chcete určit.

 2. Pokud chcete u jednotlivých buněk, které jsou závislé na aktivní buňce, zobrazit šipku závislosti, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka .

  Modré šipky označují buňky bez chyb. Červené šipky označují buňky, které způsobují chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Aby Excel mohl závislosti v jiném sešitu vyhledat, musí být tenhle sešit otevřený.

 3. Další úroveň buněk závislých na aktivní buňce zobrazíte opětovným kliknutím na tlačítko Následníci  Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li postupně odebírat úrovně šipek závislostí počínaje buňkou následníka, která je nejdále od aktivní buňky, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na šipku u tlačítka Odebrat šipky a pak klikněte na příkaz Odebrat šipky následníků  Obrázek tlačítka . Chcete-li odebrat další úroveň šipek závislostí, klikněte znovu na toto tlačítko.

Zobrazení všech vztahů na listu

 1. Do prázdné buňky zadejte = (symbol rovná se).

 2. Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Vyberte příslušnou buňku a na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

Problém: Když kliknu na příkaz Následníci nebo Předchůdci, Microsoft Excel pípne.

Pípnutí při kliknutí na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka nebo Předchůdci Obrázek tlačítka znamená, že Excel našel všechny úrovně daného vzorce nebo se snažíte sledovat závislosti položky, kterou sledovat nejde. Následující položky na listu, na které mohou vzorce odkazovat, nejde pomocí nástrojů pro závislosti sledovat:

 1. Odkazy na textová pole, vložené grafy nebo obrázky na listech

 2. Sestavy kontingenční tabulky

 3. Odkazy na pojmenované konstanty

 4. Vzorce vztahující se k aktivní buňce a umístěné v jiném sešitu, který je zavřený

 1. Pokud chcete odebrat všechny Šipky závislostí na listu, na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Odebrat šipky Obrázek tlačítka .

  Poznámky: 

  • Pokud chcete zobrazit barevně označené předchůdce argumentů ve vzorci, vyberte danou buňku a stiskněte klávesu F2.

  • Pokud chcete vybrat buňku na druhé straně šipky, poklikejte na šipku. Jestliže je buňka v jiném listu nebo sešitu, zobrazte dvojitým kliknutím na černou šipku dialogové okno Přejít na a potom poklikejte na požadovaný odkaz v seznamu Přejít na.

  • Všechny šipky závislostí zmizí v případě, že změníte vzorec, na který šipky ukazují, vložíte nebo odstraníte sloupce či řádky nebo odstraníte či přesunete buňky. Chcete-li po provedení těchto změn obnovit šipky závislostí, je třeba u listu znovu použít příkazy závislostí. Pokud chcete zaznamenat původní šipky závislostí, vytiskněte list se zobrazenými šipkami závislostí před provedením změn.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×