Zobrazení vlastností stránky (ADP)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Obsahuje volby pro řízení chování zobrazení jsou vytváření nebo úpravy.

Název zobrazení

Zobrazí název v aktuálním zobrazení. Pokud jste ještě neuložili zobrazení, zobrazí se výchozí název. Nemůžete změnit jméno v tomto poli. Pokud chcete přiřadit název, zvolte Uložit nebo Uložit jako v nabídce soubor.

Výstup všech sloupců

Určuje, že budou všechny sloupce ze všech tabulek aktuálně zobrazeny v zobrazení. Výběrem této možnosti odpovídá zadání hvězdičku (*) místo názvy jednotlivých sloupců.

RŮZNÝCH hodnot

Určuje, zda zobrazení odfiltrovat duplicitní položky. Tato možnost je užitečná, když používáte jenom některé sloupce z tabulky a tyto sloupce mohou obsahovat duplicitní hodnoty, případně proces spojení dvou nebo více tabulek obsahuje duplicitní řádky v sadě výsledků. Výběrem této možnosti odpovídá vložení slovo DISTINCT příkazu SELECT v podokně SQL.

Svázat s schématu

Zabráníte uživatelům v úpravách objekty, které přispívají k tomuto zobrazení žádným způsobem, který by poškodil definice zobrazení.

Aktualizace pomocí pravidel pro zobrazení

Označuje, že všechny aktualizace nebo vložené položky do zobrazení bude převeden tak, že Data Access Components (MDAC) do příkazy SQL, které odkazují na zobrazení a ne do příkazy SQL, které přímo odkazují na základní tabulky v zobrazení. (V některých případech MDAC manifesty zobrazení aktualizace a operace vkládání jako aktualizace a vkládání v zobrazení základní základních tabulek. Výběrem aktualizovat pomocí pravidel pro zobrazení zajistíte, že generování aktualizačních a vložte operace proti samotného zobrazení.)

Zaškrtněte políčko

Udává, že pokaždé, když uživatel změní řádek zobrazení, databázi kontroluje, že přidaný či změněná data splňuje klauzule WHERE definice zobrazení.

Rozšíření GROUP BY

Určuje, že jsou k dispozici další možnosti pro zobrazení založená na agregační dotazů.

S DATOVÉ KRYCHLE

Určuje, že agregační dotaz má vracet souhrnné hodnoty pro skupiny zadané v klauzuli GROUP BY. Skupiny jsou vytvářeny křížovými odkazy na sloupce uvedena v klauzuli GROUP BY a použití funkce aggregate dotazu k vytvoření souhrnných hodnot pro další velice souhrnné řádky. Možnost s datové KRYCHLE je multidimenzionální, vytváření souhrnů ze všech kombinací agregační funkce a sloupce v dotazu.

  • S FUNKCÍ ROLLUP

Určuje, že agregační dotaz má vracet souhrnné hodnoty pro skupiny zadané v klauzuli GROUP BY. Možnost s KUMULATIVNÍ je podobný možnost s datové KRYCHLE, ale vytvoří pouze jeden typ souhrnu pro každou kombinaci sloupce a agregační funkce.

  • VŠECHNY

Určuje, že agregační dotaz bude obsahovat žádné duplicitní řádky v podokně Souhrn.

Vlastník

Zobrazuje jméno vlastníka požadované zobrazení. Jméno vlastníka je role serveru SQL Server nebo uživatel serveru SQL Server. Rozevírací seznam obsahuje všech uživatelů a rolí definované v databázi. V rozevíracím seznamu uživatelů a rolí jsou různé ikony; Ikona role zobrazuje obě strany že na ikoně uživatele pouze jeden.

TOP

(Pro SQL Server databází 7.0 nebo novější.) Určuje, že dotaz bude obsahovat klauzuli TOP, která vrací pouze prvních n řádků nebo prvních procent n řádků v sadě výsledků. Výchozí hodnota je, zda dotaz vrací prvních 10 řádků v sadě výsledků.

Pomocí tohoto políčka můžete určit rozdílný počet vrácených řádků nebo zadejte procentuální hodnotu.

  • V PROCENTECH

(Pro SQL Server databází 7.0 nebo novější.) Určuje, že dotaz bude obsahovat klauzuli TOP, která vrací pouze první procent n řádků v sadě výsledků.

  • S VAZBY

(Pro SQL Server databází 7.0 nebo novější.) Určuje, že zobrazení bude obsahovat klauzuli WITH TIES. S TIES je užitečné v případě zobrazení obsahuje klauzule ORDER by a klauzuli TOP podle procenta. Pokud je tato možnost nastavená a zmenšováním procentní hodnoty přerušení spadá uprostřed sady řádků s identickými hodnotami v klauzule ORDER BY, zobrazení rozšířenými zahrnout všechny řádky.

Komentář SQL

Do tohoto pole zadejte text, můžete napsat přímo do nebo můžete zadat komentáře v podokně SQL. Když přímo do tohoto pole zadáte text, jednoduše zadejte text. Ale pokud zadáte text komentáře v podokně SQL, je nutné použít znaky oddělovače komentář. Příklad:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Popis

(Pouze SQL Server 2000)

Toto pole je odlišit od pole Komentář SQL dvěma způsoby. Nejdřív hodnoty Popis jsou uložené na serveru SQL Server jako rozšířené vlastnosti. Za druhé nelze zadat hodnoty Popis v podokně SQL.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×