Grafy

Zobrazení trendů v datech pomocí minigrafů

Zobrazení trendů v datech pomocí minigrafů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nový v Excel 2010 je minigraf miniaturní graf v buňce na listu, který obsahuje vizuální znázornění dat. Chcete-li zobrazit trendy v řadě, například sezónní zvýšení nebo snížení, economic cyklů nebo ke zvýraznění maximální a minimální hodnotu se hodí minigrafy. Umístěte minigrafu poblíž její data ještě lepších výsledků.

"Minigrafy nám umožňují vytvářet vizuální znázornění dat jediným kliknutím. Umožňuje snadněji pochopit dat a pomáhá naše finančního ředitele analýze trendů okamžitě."
Matta Stuckey, IT ředitele Levick Strategic komunikace

V tomto článku

Co jsou minigrafy?

Proč se hodí minigrafy?

Vytvoření minigrafu

Přizpůsobení minigrafů

Co jsou minigrafy?

Na rozdíl od grafů na listu aplikace Excel minigrafy jsou objekty – minigrafu je skutečně miniaturní graf na pozadí buňky. Následující obrázek znázorňuje sloupcovém minigrafu v buňce F2 a spojnicovém minigrafu v F3. Tyto minigrafy získání dat z buňky A2 až E2 i zobrazit graf v buňce zobrazující výkonu papír. Grafy zobrazení hodnot podle čtvrtletí, zvýrazněte vysoké hodnotu (3/31/08) a nejnižší hodnotu (31/12/08), zobrazit všechny datové body a znázorňuje sestupný trend za rok.

Minigraf v aplikaci Excel příkladu

Minigraf v buňce F6 znázorňuje výkonnost stejných akcií v průběhu pěti let, avšak má podobu pruhového grafu vzestupů/poklesů, který vyjadřuje pouze skutečnost, zda v daném roce došlo k nárůstu hodnoty (jako v letech 2004 až 2007), nebo k poklesu (2008). Tento minigraf vychází z hodnot v buňkách A6 až E6.

Vzhledem k tomu, že minigraf je miniaturní graf vložený v buňce, můžete do buňky vložit text a minigraf použít jako jeho pozadí, jak je vidět na následujícím obrázku.

Příklad minigrafu v buňce spolu s textem
Obrázek 1: V tomto minigrafu značku vysoká hodnota je zelené a značku nízká hodnota je oranžová. Všechny ostatní značky se zobrazí černě.

U minigrafů můžete použít barevné schéma tak, že vyberete předdefinovaný formát z Galerie stylů (karta Návrh, která se zpřístupní při výběru buňky obsahující minigraf). Pomocí příkazů Barva minigrafu nebo Barva značky můžete zvolit barvu pro nejvyšší, nejnižší, první a poslední hodnotu (například zelenou pro nejvyšší hodnotu a oranžovou pro nejnižší).

Začátek stránky

K čemu se hodí minigrafy?

Uspořádání dat do řádku nebo sloupce je užitečné, ale může být obtížné v něm na první pohled rozpoznat různé tendence. Kontext k číslům mohou poskytnout minigrafy, které vložíte vedle dat. Minigraf potřebuje jen malý prostor a dokáže zobrazit trend ze sousedních dat ve srozumitelné a kompaktní grafické podobě. Ačkoli není nutné, aby minigraf ležel přímo vedle dat, z nichž vychází, jde o osvědčený postup.

Vztah mezi minigrafem a daty, z nichž vychází, je okamžitě viditelný a při změně dat se tato změna ihned promítne do minigrafu. Kromě vytvoření jednoho minigrafu pro řádek nebo sloupec dat můžete vytvořit také několik minigrafů najednou tak, že vyberete více buněk odpovídajících zadaným datům, jak je vidět na následujícím obrázku.

Můžete také vytvořit minigrafy pro řádky dat, které přidáte později, a to pomocí úchytu u sousední buňky obsahující minigraf.

Skupina minigrafů a související data

1. Oblast dat používaných skupinou minigrafů

2. Skupina minigrafů

Jednou z výhod využití minigrafů je, že se při tisku listu, který je obsahuje, rovněž vytisknou (na rozdíl od grafů).

Začátek stránky

Vytvoření minigrafu

 1. Vyberte prázdnou buňku nebo skupinu prázdných buněk, kam chcete vložit jeden či více minigrafů.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Minigrafy na typ minigrafu, který chcete vytvořit: Spojnicový, Sloupcový nebo Vzestupy/poklesy.

  Skupina Minigrafy na kartě Vložení

 3. Do pole Data zadejte oblast buněk, které obsahují data, na nichž mají být minigrafy založeny.

  Poznámka:    Klikněte na Obrázek tlačítka dočasně sbalíte dialogové okno, vyberte oblast buněk, které se má v listu a potom klepněte na Obrázek tlačítka obnovíte dialogovým oknem na normální velikost.

Při výběru alespoň jednoho minigrafu se zobrazí Nástroje minigrafu s kartou Návrh. Na kartě Návrh pak můžete volit příkazy z následujících skupin: Minigraf, Typ, Zobrazit či skrýt, Styl a Skupina. Tyto příkazy slouží k vytvoření nového minigrafu, změně jeho typu, formátování, zobrazení či skrytí datových bodů na spojnicovém minigrafu nebo k formátování svislé osy ve skupině minigrafů. Tyto možnosti jsou podrobně popsány v následující části.

Začátek stránky

Přizpůsobení minigrafů

Po vytvoření minigrafů můžete určit, které body hodnot se zobrazí (například nejvyšší, nejnižší, první či poslední hodnota nebo všechny záporné hodnoty), změnit typ minigrafu (spojnicová, sloupcová nebo vzestupy/poklesy), použít styly z galerie nebo nastavit individuální možnosti formátování, nastavit možnosti na svislé ose a určit způsob zobrazení prázdných nebo nulových hodnot v minigrafu.

Určení bodů hodnot, které se zobrazí

Jednotlivé značky dat (hodnoty) ve spojnicovém minigrafu můžete zvýraznit tak, že zobrazíte všechny nebo vybrané značky.

Příklad minigrafu v buňce spolu s textem

V tomto minigrafu je značka nejvyšší hodnoty zelená a značka nejnižší hodnoty oranžová. Všechny ostatní značky mají černou barvu.

 • Chcete-li zobrazit všechny hodnoty, zaškrtněte políčko Značky.

 • Chcete-li zobrazit záporné hodnoty, zaškrtněte políčko Záporné body.

 • Chcete-li zobrazit nejvyšší či nejnižší hodnotu, zaškrtněte políčko Vysoký bod nebo Nízký bod.

 • Chcete-li zobrazit první nebo poslední hodnotu, zaškrtněte políčko První bod nebo Poslední bod.

Změna stylu nebo formátování minigrafů

Použijte Galerii stylů na kartě Návrh, která se zpřístupní při výběru buňky obsahující minigraf.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů.

 2. Pokud chcete použít předdefinovaný styl, klikněte na kartě Návrh ve skupině Styl na požadovaný styl, případně kliknutím na šipku v pravém dolním rohu tohoto pole zobrazte další styly.

  Galerie stylů pro minigrafy

 3. Chcete-li u minigrafu použít konkrétní formátování, použijte příkazy Barva minigrafu nebo Barva značky.

Zobrazení nebo skrytí datových značek

U spojnicového minigrafu můžete zobrazit značky dat, které zvýrazní jednotlivé hodnoty.

 1. Vyberte minigraf.

 2. Ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Návrh podle potřeby zaškrtněte políčka pro zobrazení jednotlivých značek (pro nejvyšší či nejnižší hodnoty, záporné hodnoty a první nebo poslední hodnoty), případně zaškrtnutím políčka Značky zobrazte všechny značky.

  Zrušením zaškrtnutí políčka zadanou značku či značky skryjete.

Zobrazení a přizpůsobení nastavení osy

Chcete-li formátovat tvar grafu v minigrafu tak, aby odrážel případné nepravidelné časové intervaly v zadaných datech, můžete použít možnost Typ osy dat (ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa).

Typ osy dat pro minigrafy

Ve spojnicovém minigrafu může při použití typu osy dat dojít ke změně sklonu vykreslené čáry a vzájemné pozice jednotlivých datových bodů.

Ve sloupcovém minigrafu může při použití typu osy dat dojít ke změně šířky sloupců a zvětšení či zmenšení vzdálenosti mezi sloupci, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Sloupcové minigrafy s typem obecné osy a typem osy dat

Ve zde uvedeném příkladu jsou dva sloupcové minigrafy vytvořeny z dat ze stejné oblasti. V minigrafu s popiskem Trend je použit typ obecné osy a v minigrafu s popiskem Trend (typ osy dat) je použit typ osy dat. První dva datové body v každém minigrafu od sebe dělí dva měsíce a druhý a třetí bod od sebe dělí sedm měsíců. Při použití typu osy dat je vzdálenost mezi těmito třemi sloupci proporcionálně změněna tak, aby odrážela nepravidelné časové intervaly.

Možnosti osy můžete využít také k nastavení nejnižší a nejvyšší hodnoty pro svislou osu minigrafu nebo skupiny minigrafů. Explicitním nastavením těchto hodnot můžete měřítko upravit tak, aby byly vztahy mezi hodnotami znázorněny výstižněji.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů a ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa.

 2. V části Možnosti hodnoty Minimum svislé osy nebo Svislé osy maximální hodnota možnosti klikněte na Vlastní hodnota.

 3. Nastavte minimální nebo maximální hodnoty, které podle vás umožní, aby byly hodnoty v minigrafech co nejnázornější.

Chcete-li ještě více zdůraznit rozdíl v hodnotách dat v případě, že je některá hodnota velmi malá a jiná mimořádně velká, můžete zvětšit výšku řádku obsahujícího minigraf.

Pomocí možnosti Vykreslovat data zprava doleva můžete rovněž změnit směr, v jakém jsou data v minigrafu či skupině minigrafů vynesena.

Vykreslovat data zprava doleva

Pokud data obsahují záporné hodnoty, můžete tuto skutečnost zdůraznit zobrazením vodorovné osy v minigrafu.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů a ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa.

 2. V části Možnosti vodorovné osy klikněte na položku Zobrazit osu.
  Ve všech minigrafech obsahujících záporná data se v nule zobrazí vodorovná osa.

  Minigraf s vodorovnou osou

Zpracování prázdných buněk či nulových hodnot

V dialogovém okně Nastavení skrytých a prázdných buněk můžete určit, jak se v minigrafu bude zacházet s prázdnými buňkami v oblasti (a jak se tedy minigraf zobrazí).

Dialogové okno Nastavení skrytých a prázdných buněk

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×