Zobrazení studijních výsledků online

Pro každého studenta lze zobrazit jeho výsledky online a sledovat je pomocí uložení do seznamu na osobním webu. Vy uvidíte a můžete upravovat všechny studijní výsledky v seznamu, studentům se však na stránce webových částí zobrazí jen jejich výsledky. Toho je dosaženo tak, že daná stránka použije přihlašovací informace jednotlivých studentů a webovou část Aktuální filtr uživatelů k zobrazení pouze informací souvisejících s příslušným studentem.

Při práci se seznamem použijete zobrazení datového listu, aby se vám zobrazily všechny studijní výsledky všech studentů. Zobrazení datového listu umožňuje v seznamu rychle přidávat nové výsledky nebo měnit existující výsledky.

Zobrazení datového listu Zadat hodnocení umožňuje aktualizovat hodnocení.

Instruktor používá datový list k rychlému přidávání nových hodnocení nebo úpravám existujících hodnocení.

Když se student přihlásí ke školní síti a otevře stránku s touto webovou částí, zobrazí se mu pouze jeho studijní výsledky.

Zobrazení seznamu výsledků hodnocení pro studenta obsahuje pouze studijní výsledky jediného studenta.

Studenti vidí na stránce webových částí pouze své studijní výsledky.

Na stránce webových částí se zobrazují pouze studijní výsledky daného studenta, protože webová část Aktuální filtr uživatelů zobrazuje pouze informace související s uživatelským jménem osoby, která si stránku prohlíží. Seznam na této stránce je konfigurován tak, aby měl daný student oprávnění jen k zobrazení svých výsledků hodnocení  – student nemůže hodnocení na této stránce měnit.

Chcete-li takovouto funkci vytvořit, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvoření nového listu aplikace Excel nebo použití existujícího – vytvoříte list v sešitu aplikace Excel, který bude obsahovat informace o studentech a jejich výsledcích hodnocení. Pokud již máte k dispozici existující list s informacemi o studentech, můžete přejít na následující krok. Máte-li již studijní výsledky uloženy v seznamu na osobním webu, můžete přeskočit následující krok a přejít na třetí krok, Vytvoření zobrazení datového listu.

 2. Vytvoření seznamu – importujete informace z listu na svůj web jako nový seznam. Po vytvoření nového seznamu můžete sešit archivovat nebo odstranit, protože jej již nebudete potřebovat. Budete pracovat s tímto seznamem, do kterého budete přidávat nová hodnocení nebo měnit existující.

 3. Vytvoření zobrazení datového listu – vytvoříte pro seznam zobrazení tak, aby bylo možné snadno přidávat nová hodnocení nebo aktualizovat existující.

 4. Vytvoření zobrazení pro studenty – vytvoříte omezené zobrazení pro studenty, protože seznam může obsahovat další informace, které nechcete na stránce webových částí zobrazovat.

 5. Vytvoření stránky webových částí – vytvoříte stránku webových částí, na které se studentům zobrazí jejich studijní výsledky. Na této stránce se zobrazí pouze studijní výsledky studenta, který si stránku prohlíží.

 6. Přidání webových částí – na stránku webových částí, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, přidáte webovou část Seznam a webovou část Aktuální filtr uživatelů.

 7. Konfigurace webové části – konfigurujete webovou část Seznam na použití zobrazení pro studenty.

 8. Propojení webových částí – webové části vzájemně propojíte tak, aby zobrazovaly pouze studijní výsledky pro studenta, který si danou stránku prohlíží.

Krok 1: Vytvoření nového listu aplikace Excel nebo použití existujícího

List by měl obsahovat následující sloupce:

 • Uživatelské jméno – jméno, které student používá pro přihlášení ke školní síti. Webová část Aktuální filtr uživatelů tyto informace použije a zajistí zobrazení pouze studijních výsledků příslušného studenta.

 • Sloupec pro hodnocení každého z domácích úkolů a testů – úkoly a hodnocení testů jednotlivých studentů.

List může vypadat podobně jako následující list:

List s informacemi o studentech a hodnoceních použitých v tomto článku.

List s informacemi o studentech a výsledcích jejich hodnocení. List dále obsahuje sloupce pro křestní jméno a příjmení studentů.

Po vytvoření listu jej uložte do umístění, které je pro web dostupné, například na místní jednotce.

Krok 2: Vytvoření seznamu

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip: Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Nabídka Akce webu .

 1. V části Vlastní seznamy na stránce Vytvoření klepněte na položku Importovat tabulku.

 2. Do pole Název na stránce Nový zadejte Angličtina4-2008. Název se zobrazí v záhlaví okna a adrese URL nové stránky.

 3. Do pole Popis zadejte Výsledky hodnocení třídy Angličtina4-2008. Popis se zobrazí pod záhlavím v novém seznamu.

 4. Klepněte na tlačítko Procházet. Na stránce vlastností Zvolit soubor přejděte na umístění listu, klepněte na daný list a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 5. Na stránce Nový klepněte na tlačítko Importovat.

 6. V seznamu Typ oblasti na stránce vlastností Import do seznamu služby Windows SharePoint Services klepněte na položku Oblast buněk.

  Dialogové okno importu s vybranou oblastí buněk v seznamu Oblast buněk.

 7. Klepněte do pole Vyberte oblast a potom v aplikaci Excel vyberte buňky s informacemi, které chcete do tohoto seznamu importovat.

 8. Klepněte na tlačítko Importovat.

Poznámka: Po vytvoření nového seznamu s informacemi z listu můžete sešit archivovat nebo odstranit, protože nyní budete zadávat a aktualizovat výsledky hodnocení přímo v tomto seznamu. List není se seznamem propojen.

Krok 3: Vytvoření zobrazení datového listu

Jedná se o zobrazení, které budete vy jako instruktor používat k zadávání nových hodnocení a aktualizaci existujících hodnocení.

 1. V nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení klikněte na příkaz Vytvořit zobrazení.

 2. V části Zvolte formát zobrazení stránky Vytvořit zobrazení: Angličtina4-2008 klepněte na možnost Zobrazení datového listu.

 3. Do pole Název zobrazení zadejte text Zadat hodnocení. Tento název se zobrazí v nabídce Zobrazení nového seznamu.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 4: Vytvoření zobrazení pro studenty

Toto zobrazení budou studenti používat k prohlížení svých studijních výsledků.

 1. V nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení klikněte na příkaz Vytvořit zobrazení.

 2. V části Zvolte formát zobrazení stránky Vytvořit zobrazení: Angličtina4-2008 klepněte na možnost Standardní zobrazení.

 3. Do pole Název zadejte Hodnocení. Tento název se zobrazí v seznamu Vybrané zobrazení v podokně nástrojů webové části Angličtina4-2008.

 4. Ve skupinovém rámečku Cílová skupina zobrazení v části Cílová skupina klepněte na položku Vytvořit veřejné zobrazení.

 5. V části Sloupce zrušte zaškrtnutí u všech políček sloupců, které chcete studentům skrýt. Sloupec Uživatelské jméno nechte vybraný, protože webová část Aktuální filtr uživatelů jej používá k zajištění zobrazení pouze studijních výsledků daného studenta.

 6. Uspořádejte sloupce klepnutím na odpovídající číslo v seznamu Pozice zleva.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 5: Vytvoření stránky webových částí

Na této stránce webových částí se studentům zobrazí jejich studijní výsledky.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip: Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Nabídka Akce webu .

 1. V části Webové stránky na stránce Vytvoření klepněte na položku Stránka webové části.

 2. Do pole Název zobrazení zadejte Studenti. Název se zobrazí v záhlaví okna a adrese URL nové stránky.

 3. V části Zvolte šablonu rozložení části Rozložení klepněte na položku Celá stránka, svisle.

 4. V seznamu Knihovna dokumentů v části Umístění pro uložení klepněte na položku Sdílené dokumenty.

 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Zapište si adresu URL této stránky. Poskytnete ji studentům, jakmile bude stránka hotová.

Krok 6: Přidání webových částí

 1. Na stránce webových částí klepněte na položku Přidat webovou část.

 2. V části Seznamy a knihovny stránky Přidat webové části – Dialog webové stránky zaškrtněte políčko Angličtina4-2008.

 3. V části Filtry zaškrtněte políčko Aktuální filtr uživatelů.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

Krok 7: Konfigurace webových částí

 1. Ve webové části Angličtina4-2008 klepněte na tlačítko Upravit Nabídka Webová část a potom klepněte na položku Upravit sdílenou webovou část.

  Otevře se podokno nástrojů a je možné konfigurovat vlastnosti tak, aby bylo dosaženo správného zobrazení a studenti nemohli své výsledky hodnocení měnit. Jedná se o zobrazení jen pro čtení, které obsahuje pouze informace týkající se uživatele, kterého služba SharePoint určí jako uživatele prohlížejícího si stránku.

  Podokno nástrojů webové části, kde lze konfigurovat vlastnosti dané webové části.

 2. V seznamu Vybrané zobrazení klepněte na možnost Hodnocení.

  Podokno nástrojů webové části s vybranou položkou Všechny položky v seznamu Vybrané zobrazení.

 3. V okně se zprávou o výsledcích přepnutí zobrazení klepněte na tlačítko OK.

 4. V rozevíracím seznamu Typ panelu nástrojů klepněte na položku Žádný panel nástrojů. Tato položka v seznamu zajistí skrytí webové části Angličtina4-2008 tak, aby studenti nemohli měnit své výsledky hodnocení.

  Podokno nástrojů webové části s vybranou položkou Žádný panel nástrojů v seznamu Typ panelu nástrojů.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Ve webové části Aktuální filtr uživatelů klepněte na tlačítko Upravit Nabídka Webová část a potom klepněte na položku Upravit sdílenou webovou část.

  Otevře se podokno nástrojů a je možné konfigurovat vlastnosti tak, aby byly zobrazeny pouze informace vztahující se k uživatelskému jménu osoby, která si stránku prohlíží.

  Podokno nástrojů webové části Aktuální filtr uživatelů.

 7. V části Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat klepněte na položku Jméno aktuálního uživatele.

  V podokně nástrojů webové části Aktuální filtr uživatelů klepněte na možnost jména aktuálního uživatele.

 8. V podokně nástrojů klepněte na tlačítko OK.

Krok 8: Propojení webových částí

 1. Ve webové části Aktuální filtr uživatelů klepněte na tlačítko Upravit Nabídka Webová část , přejděte na položku Připojení, dále přejděte na položku Odeslat hodnoty filtru do a potom klepněte na položku Angličtina4-2008.

 2. V seznamu Název pole příjemce klepněte na položku Uživatelské jméno a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

 3. Klepněte na tlačítko Ukončit režim úprav.

Když se studenti přihlásí ke školní síti a přejdou na stránku pro studenty, zajistí webová část Aktuální filtr uživatelů zobrazení pouze studijních výsledků daného uživatele. Na této stránce jste zakázali zobrazení panelu nástrojů pro seznam, aby studenti nemohli měnit své výsledky hodnocení.

Pokud budete chtít přidat nové hodnocení nebo aktualizovat existující, zobrazte seznam. V nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení klepnutím na příkaz Zadat hodnocení přepněte na zobrazení datového listu, ve kterém můžete rychle přidávat nebo aktualizovat výsledky hodnocení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×