Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte aplikaci PowerPoint 2016 s klávesnicí a program Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, a předveďte svoji prezentaci publiku s pomocí Zobrazení prezentujícího nebo zobrazení Prezentace. Abyste dokázali z prezentace vytěžit co nejvíce, doporučujeme použití Zobrazení prezentujícího.

V zobrazení Prezentace se Zobrazení prezentujícího spouští automaticky po připojení k druhému displeji. V Zobrazení prezentujícího můžete během prezentace pracovat se svými poznámkami, zatímco publikum vidí jenom vaše snímky:

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím klávesy F5.

  Pokud jste připojení k druhému displeji, spustí se Zobrazení prezentujícího automaticky. Pokud pracujete na jediném monitoru, otevřete zobrazení prezentujícího v prezentaci stisknutím kombinace kláves Shift + F10, R.

 3. Přesouvání mezi snímky:

  • Přejděte na další snímek, stiskněte klávesy Page down.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesy Page up.

  • Pokud chcete přejít na konkrétní snímek, zadejte jeho číslo a stiskněte Enter.

  • Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. K procházení možností v nabídce použijte klávesu Šipka dolů. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Předvádění prezentace v zobrazení prezentujícího

V Zobrazení předvádějícího, můžete používat klávesové zkratky, které pomáhají při předvádění prezentace PowerPoint:

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přečtení dalšího řádku poznámek

Alt+A

Přečtení předchozího řádku poznámek

Alt+Z

Přečtení uplynulé doby (časovač se spustí, jakmile aktivujete zobrazení prezentujícího)

Alt+W

Přečtení dalšího kroku (například dalšího snímku, další animace nebo konce prezentace)

Alt+Q

Zavření Zobrazení prezentujícího, stiskněte klávesu Esc.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci pozastavit a zobrazit prázdnou černou obrazovku, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte Esc.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek k předvádění powerpointové prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Svoji prezentaci můžete v aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac předvést posluchačům v zobrazení Prezentace nebo v zobrazení prezentujícího s využitím klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS. V zobrazení Prezentace se prezentace zobrazí na obrazovce počítače stejně, jako ji vidí posluchači. V zobrazení prezentujícího si můžete na obrazovce svého počítače u prezentace nechat poznámky lektora, zatímco cílová skupina vidí jinou obrazovku, na které jsou snímky bez poznámek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Shift+Enter.

 3. Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte mezerník, a pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte Delete.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Předvádění prezentace v zobrazení prezentujícího

Při použití dvou obrazovek můžete na obrazovce spouštět jiné aplikace a máte přístup k poznámkám lektora, zatímco cílová skupina vidí snímky na jiné obrazovce.

Nastavení zobrazení prezentujícího

Pokud chcete používat zobrazení prezentujícího, musí váš počítač podporovat více monitorů a musíte mít k počítači připojený druhý monitor nebo počítač.

Zobrazení prezentace na dvou obrazovkách

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Pokud ještě obsah svojí obrazovky nesdílíte, stiskněte na počítači, na kterém chcete prezentaci zobrazit, kombinaci kláves Command+F2.

 3. Pokud chcete na svém počítači přepnout do zobrazení prezentujícího, stiskněte Option+Enter.

  Na vaší obrazovce jsou poznámky lektora a snímky, zatímco druhá obrazovka zobrazuje jenom prezentaci.

  Tip: Pokud se poznámky lektora zobrazují na nesprávné obrazovce, můžete zaměnit zobrazení. Stisknutím Control+Option+I otevřete nabídku Výběr položek a zadejte tlačítko Prohodit monitory. Tlačítko vyberete stisknutím Control+Option+mezerník a opakovaným stisknutím této klávesové zkratky zobrazení zaměníte. Fokus zůstává na tlačítku. Pokud chcete přejít pryč z tlačítka, stiskněte šipku doprava.

 4. Pokud se chcete přesunout na další snímek, stiskněte N. Pokud se chcete vrátit na předchozí snímek, stiskněte P.

 5. Pokud se chcete přesunout do oddílu s poznámkami prezentujícího, opakovaně stiskněte šipku doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl poznámky, vyberte je stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Pokud chcete zavřít poznámky prezentujícího, stiskněte Control+Option+Shift+šipku nahoru.

 6. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci v jejím průběhu pozastavit, aby se zobrazila prázdná černá obrazovka, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte znovu B.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete s využitím čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přecházet mezi snímky prezentace. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Spuštění prezentace

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Potahujte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku, které umožňuje spustit prezentaci od tohoto snímku. Poklepáním na obrazovku spusťte prezentaci.

Procházení mezi snímky

 1. V průběhu prezentace můžete přejít na další snímek potáhnutím třemi prsty doleva. Na předchozí snímek se můžete vrátit potáhnutím třemi prsty doprava.

 2. VoiceOver přečte nadpis snímku po jeho zobrazení. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další textové pole a VoiceOver přečte jeho obsah.

  Tip: Když uslyšíte zaklepání, došli jste na konec snímku a žádný další obsah k přečtení už neexistuje.

 3. Pokud chcete ukončit prezentaci, stačí, když opakovaně potáhnete doleva třemi prsty. Až se dostanete na konec prezentace, zobrazení prezentace se zavře.

  Pokud chcete prezentaci ukončit hned, potáhněte dolů třemi prsty. Zobrazí se panel nástrojů. Potom táhněte jedním prstem pomalu do levého horního rohu obrazovky, dokud vám VoiceOver neoznámí, že jste se dostali na tlačítko Ukončit prezentaci. Poklepáním vyberte tlačítko a ukončete prezentaci.

Skrytí prezentace

 1. V zobrazení Prezentace potáhněte třemi prsty dolů, aby se zobrazil panel nástrojů.

 2. Táhněte jedním prstem pomalu do pravého horního rohu obrazovky, až vám VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko zobrazení černého snímku prezentace. Poklepáním vyberte tlačítko a skryjte prezentaci.

 3. Fokus zůstává na tlačítku. VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko normálního zobrazení prezentace. Pokud chcete snímky zase zobrazit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete s využitím čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přecházet mezi snímky prezentace. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Spuštění prezentace

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Potahujte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko prezentace. Poklepáním na displej spusťte prezentaci. Uslyšíte, že je vybraný snímek 1.

Procházení mezi snímky

 1. Během předvádění prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku dalšího snímku. Potom poklepejte na displej.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku předchozího snímku. Potom poklepejte na displej.

 2. Po zobrazení snímku přečte TalkBack jeho nadpis. Pokud chcete přečíst nadpis snímku, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o textové pole nadpisu <nadpis>. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další položku a Talkback přečte její obsah. TalkBack oznámí textový prvek jako zástupný symbol obsahu <text>.

  Tip: Pokud předčítání nepřečte číslo dalšího snímku, došli jste na konec prezentace a už v ní není žádný další obsah k přečtení.

 3. Pokud chcete prezentaci ukončit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro ukončení prezentace, a pak poklepejte na displej.

Skrytí prezentace

Pozastavte prezentaci a zobrazte prázdnou černou obrazovku.

 1. Při předvádění prezentace potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnutý přepínač prázdné obrazovky. Pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že se jedná o možnost zapnuto.

 2. Když budete chtít snímky znovu zobrazit, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o možnost vypnuto.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Mobile můžete s využitím čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přecházet mezi snímky prezentace. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint Mobile najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Spuštění prezentace

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Potahujte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko prezentace. Poklepáním na displej spusťte prezentaci.

  Tip: Položku můžete najít také tak, že prozkoumáte obrazovku. Procházet začnete tak, že dáte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. Předčítání vám přečte jednotlivé položky, na které prstem přejdete.

Procházení mezi snímky

 1. Během předvádění prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku dalšího snímku. Potom poklepejte na displej.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku předchozího snímku. Potom poklepejte na displej.

  Tip: Až se dostanete na poslední snímek, uslyšíte, že jste na konci prezentace. Poklepáním na displej ukončíte zobrazení prezentace.

 2. Předčítání přečte číslo snímku a jeho název. Pokud chcete přesunout fokus na nadpis snímku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na textovém poli nadpisu. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na následující položku. Program Předčítání přečte textový prvek jako zástupný symbolu obsahu,

  Tip: Pokud po potažení prstem doprava uslyšíte, že se jedná o poznámky, znamená to, že snímek nemá žádný další obsah.

 3. Kdykoli budete chtít prezentaci ukončit, potahujte v prezentaci prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro ukončení prezentace, a potom poklepejte na displej.

Skrytí prezentace

Pozastavte prezentaci a zobrazte prázdnou černou obrazovku.

 1. Při předvádění prezentace potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro vypnutí možnosti prázdné obrazovky. Pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro zapnutí možnosti prázdné obrazovky.

 2. Když budete chtít snímky znovu zobrazit, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro vypnutí možnosti prázdné obrazovky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Online můžete předvádět prezentace pomocí čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows). Zjistěte, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

Spuštění prezentace

 1. Přejděte na kartu Zobrazení tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + Windows. Uslyšíte, že je vybraná položka karty Zobrazení.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete spustit prezentaci od prvního snímku, stiskněte B.

  • Když budete chtít prezentaci spustit od aktuálního snímku, stiskněte C.

 3. Spustí se prezentace. Když budete chtít přejít na další snímek, stiskněte klávesu N. Pokud budete chtít přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×