Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete prezentaci předvést posluchačům pomocí zobrazení prezentujícíhonebo zobrazení prezentace. Abyste dokázali z prezentace vytěžit co nejvíce, doporučujeme použití Zobrazení prezentujícího. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

V zobrazení Prezentace se Zobrazení prezentujícího spouští automaticky po připojení k druhému displeji. V Zobrazení prezentujícího můžete během prezentace pracovat se svými poznámkami, zatímco publikum vidí jenom vaše snímky:

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím klávesy F5.

  Pokud jste připojení k druhému displeji, spustí se Zobrazení prezentujícího automaticky. Pokud pracujete na jediném monitoru, otevřete zobrazení prezentujícího v prezentaci stisknutím kombinace kláves Shift + F10, R.

 3. Přesouvání mezi snímky:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte klávesu Page Down.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu Page Up.

  • Pokud chcete přejít na konkrétní snímek, zadejte jeho číslo a stiskněte Enter.

  • Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. K procházení možností v nabídce použijte klávesu Šipka dolů. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Předvádění prezentace v zobrazení prezentujícího

V zobrazení prezentujícíhomůžete používat klávesové zkratky, které vám pomůžou nabídnout PowerPoint prezentaci:

Akce

Klávesy

Přečtení dalšího řádku poznámek

ALT+W

Přečtení předchozího řádku poznámek

ALT + Z

Přečtěte si uplynulý čas (časovač se spustí hned po spuštění zobrazení prezentujícího).

Alt+O

Přečtěte si další krok (například další snímek, další animace nebo konec prezentace).

Alt+Q

Zobrazení prezentujícíhozavřete stisknutím klávesy ESC.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci pozastavit a zobrazit prázdnou černou obrazovku, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte Esc.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS, můžete prezentaci předvést cílové skupině pomocí zobrazení prezentace nebozobrazení prezentujícího. V zobrazení Prezentace se prezentace zobrazí na obrazovce počítače stejně, jako ji vidí posluchači. V zobrazení prezentujícího si můžete na obrazovce svého počítače u prezentace nechat poznámky lektora, zatímco cílová skupina vidí jinou obrazovku, na které jsou snímky bez poznámek.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Shift+Enter.

 3. K přechodu na další snímek stiskněte mezerník. Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu DELETE.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Předvádění prezentace v zobrazení prezentujícího

Při použití dvou obrazovek můžete na obrazovce spouštět jiné aplikace a máte přístup k poznámkám lektora, zatímco cílová skupina vidí snímky na jiné obrazovce.

Nastavení zobrazení prezentujícího

Pokud chcete používat zobrazení prezentujícího, musí váš počítač podporovat více monitorů a musíte mít k počítači připojený druhý monitor nebo počítač.

Zobrazení prezentace na dvou obrazovkách

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Pokud ještě obsah svojí obrazovky nesdílíte, stiskněte na počítači, na kterém chcete prezentaci zobrazit, kombinaci kláves Command+F2.

 3. Pokud chcete na svém počítači přepnout do zobrazení prezentujícího, stiskněte Option+Enter.

  Na vaší obrazovce jsou poznámky lektora a snímky, zatímco druhá obrazovka zobrazuje jenom prezentaci.

  Tip: Pokud se poznámky lektora zobrazují na nesprávné obrazovce, můžete zaměnit zobrazení. Stisknutím Control+Option+I otevřete nabídku Výběr položek a zadejte tlačítko Prohodit monitory. Tlačítko vyberete stisknutím Control+Option+mezerník a opakovaným stisknutím této klávesové zkratky zobrazení zaměníte. Fokus zůstává na tlačítku. Pokud chcete přejít pryč z tlačítka, stiskněte šipku doprava.

 4. Pokud se chcete přesunout na další snímek, stiskněte N. Pokud se chcete vrátit na předchozí snímek, stiskněte P.

 5. Pokud se chcete přesunout do oddílu s poznámkami prezentujícího, opakovaně stiskněte šipku doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl poznámky, vyberte je stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Pokud chcete zavřít poznámky prezentujícího, stiskněte Control+Option+Shift+šipku nahoru.

 6. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci v jejím průběhu pozastavit, aby se zobrazila prázdná černá obrazovka, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte znovu B.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

K procházení snímků v prezentaci použijte PowerPoint s VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky s iOS. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku, které umožňuje spustit prezentaci od tohoto snímku. Poklepáním na obrazovku spusťte prezentaci.

Procházení mezi snímky

 1. V průběhu prezentace můžete přejít na další snímek potáhnutím třemi prsty doleva. Na předchozí snímek se můžete vrátit potáhnutím třemi prsty doprava.

 2. VoiceOver přečte nadpis snímku po jeho zobrazení. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další textové pole a VoiceOver přečte jeho obsah.

  Tip: Když uslyšíte zaklepání, došli jste na konec snímku a žádný další obsah k přečtení už neexistuje.

 3. Pokud chcete ukončit prezentaci, stačí, když opakovaně potáhnete doleva třemi prsty. Až se dostanete na konec prezentace, zobrazení prezentace se zavře.

  Pokud chcete prezentaci ukončit hned, Potáhnutím třemi prsty dolů panel nástrojů zobrazte. Pak přetáhněte jeden prst pomalu do levého horního rohu obrazovky, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Ukončit prezentaci. Poklepáním vyberte tlačítko a ukončete prezentaci.

Skrytí prezentace

 1. V zobrazení Prezentace potáhněte třemi prsty dolů, aby se zobrazil panel nástrojů.

 2. Táhněte jedním prstem pomalu do pravého horního rohu obrazovky, až vám VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko zobrazení černého snímku prezentace. Poklepáním vyberte tlačítko a skryjte prezentaci.

 3. Fokus zůstává na tlačítku. VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko normálního zobrazení prezentace. Pokud chcete snímky zase zobrazit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete s využitím čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přecházet mezi snímky prezentace. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Potahujte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko prezentace. Poklepáním na displej spusťte prezentaci. Uslyšíte, že je vybraný snímek 1.

Procházení mezi snímky

 1. Během předvádění prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku dalšího snímku. Potom poklepejte na displej.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku předchozího snímku. Potom poklepejte na displej.

 2. Po zobrazení snímku přečte TalkBack jeho nadpis. Pokud chcete přečíst nadpis snímku, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o textové pole nadpisu <nadpis>. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další položku a Talkback přečte její obsah. TalkBack oznámí textový prvek jako zástupný symbol obsahu <text>.

  Tip: Pokud předčítání nepřečte číslo dalšího snímku, došli jste na konec prezentace a už v ní není žádný další obsah k přečtení.

 3. Pokud chcete prezentaci ukončit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro ukončení prezentace, a pak poklepejte na displej.

Skrytí prezentace

Pozastavte prezentaci a zobrazte prázdnou černou obrazovku.

 1. Při prezentaci prezentace potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nezaškrtnuté, na přepínač, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je vybraná možnost Zapnuto.

 2. Když budete chtít snímky znovu zobrazit, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o možnost vypnuto.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

V aplikaci PowerPoint Mobile můžete s využitím čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přecházet mezi snímky prezentace. Naučte se, jak spustit, procházet a ukončit prezentaci a jak používat černý snímek ke skrytí prezentace.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint.

 2. Potahujte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko prezentace. Poklepáním na displej spusťte prezentaci.

  Tip: Položku můžete najít také tak, že prozkoumáte obrazovku. Procházet začnete tak, že dáte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. Předčítání vám přečte jednotlivé položky, na které prstem přejdete.

Procházení mezi snímky

 1. Během předvádění prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku dalšího snímku. Potom poklepejte na displej.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku předchozího snímku. Potom poklepejte na displej.

  Tip: Až se dostanete na poslední snímek, uslyšíte, že jste na konci prezentace. Poklepáním na displej ukončíte zobrazení prezentace.

 2. Předčítání přečte číslo snímku a jeho název. Pokud chcete přesunout fokus na nadpis snímku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se nacházíte na textovém poli nadpisu. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na následující položku. Program Předčítání přečte textový prvek jako zástupný symbolu obsahu,

  Tip: Pokud po potažení prstem doprava uslyšíte, že se jedná o poznámky, znamená to, že snímek nemá žádný další obsah.

 3. Kdykoli budete chtít prezentaci ukončit, potahujte v prezentaci prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro ukončení prezentace, a potom poklepejte na displej.

Skrytí prezentace

Pozastavte prezentaci a zobrazte prázdnou černou obrazovku.

 1. Při prezentaci prezentace potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro prázdné buňky, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku na prázdné obrazovce.

 2. Když budete chtít snímky znovu zobrazit, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro vypnutí možnosti prázdné obrazovky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

K předvedení prezentace cílové skupině použijte PowerPoint pro web s klávesnicí a obrazovkou. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se, jak začít, navigovat a ukončit prezentaci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

Spuštění prezentace

 1. Přejděte na kartu Zobrazení tak, že stisknete kombinaci kláves Alt + Windows. Uslyšíte, že je vybraná položka karty Zobrazení.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete spustit prezentaci od prvního snímku, stiskněte B.

  • Když budete chtít prezentaci spustit od aktuálního snímku, stiskněte C.

 3. Spustí se prezentace. Když budete chtít přejít na další snímek, stiskněte klávesu N. Pokud budete chtít přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×