Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Předvádění prezentace posluchačům pomocí zobrazení Předvádějícího nebo prezentace pomocí PowerPoint 2016 pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows. Maximálně využít prezentace, doporučujeme vám použít Zobrazení prezentujícího.

V zobrazení prezentace v Zobrazení předvádějícího spuštěn automaticky, když jste připojeni k zobrazení druhého. V Zobrazení předvádějícího můžete pracovat s poznámkami lektora, předvádění a během publikum pouze snímků.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím klávesy F5.

  Pokud jste připojeni k zobrazení druhého Zobrazení prezentujícího se spustí automaticky. Pokud pracujete na jediném monitoru, přejdete do Zobrazení prezentujícího, v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10, R.

 3. Přesouvání mezi snímky:

  • Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte mezerník.

  • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte Backspace.

  • Pokud chcete přejít na konkrétní snímek, zadejte jeho číslo a stiskněte Enter.

  • Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. K procházení možností v nabídce použijte klávesu Šipka dolů. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci pozastavit a zobrazit prázdnou černou obrazovku, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte Esc.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení nebo přidání poznámek lektora a komentáře v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek k předvádění prezentace aplikace PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Svoji prezentaci můžete v aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac předvést posluchačům v zobrazení Prezentace nebo v zobrazení prezentujícího s využitím klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS. V zobrazení Prezentace se prezentace zobrazí na obrazovce počítače stejně, jako ji vidí posluchači. V zobrazení prezentujícího si můžete na obrazovce svého počítače u prezentace nechat poznámky lektora, zatímco cílová skupina vidí jinou obrazovku, na které jsou snímky bez poznámek.

Poznámky: 

V tomto tématu

Jak spustit prezentaci

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Shift+Enter.

 3. Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte mezerník, a pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte Delete.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Předvádění prezentace v zobrazení prezentujícího

Při použití dvou obrazovek můžete na obrazovce spouštět jiné aplikace a máte přístup k poznámkám lektora, zatímco cílová skupina vidí snímky na jiné obrazovce.

Nastavení zobrazení prezentujícího

Pokud chcete používat zobrazení prezentujícího, musí váš počítač podporovat více monitorů a musíte mít k počítači připojený druhý monitor nebo počítač.

Zobrazení prezentace na dvou obrazovkách

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Pokud ještě obsah svojí obrazovky nesdílíte, stiskněte na počítači, na kterém chcete prezentaci zobrazit, kombinaci kláves Command+F2.

 3. Pokud chcete na svém počítači přepnout do zobrazení prezentujícího, stiskněte Option+Enter.

  Na vaší obrazovce jsou poznámky lektora a snímky, zatímco druhá obrazovka zobrazuje jenom prezentaci.

  Tip: Pokud se poznámky lektora zobrazují na nesprávné obrazovce, můžete zaměnit zobrazení. Stisknutím Control+Option+I otevřete nabídku Výběr položek a zadejte tlačítko Prohodit monitory. Tlačítko vyberete stisknutím Control+Option+mezerník a opakovaným stisknutím této klávesové zkratky zobrazení zaměníte. Fokus zůstává na tlačítku. Pokud chcete přejít pryč z tlačítka, stiskněte šipku doprava.

 4. Pokud se chcete přesunout na další snímek, stiskněte N. Pokud se chcete vrátit na předchozí snímek, stiskněte P.

 5. Pokud se chcete přesunout do oddílu s poznámkami prezentujícího, opakovaně stiskněte šipku doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl poznámky, vyberte je stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Pokud chcete zavřít poznámky prezentujícího, stiskněte Control+Option+Shift+šipku nahoru.

 6. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Zobrazení černé obrazovky

Pokud chcete prezentaci v jejím průběhu pozastavit, aby se zobrazila prázdná černá obrazovka, stiskněte B. Pokud se chcete k prezentaci vrátit a snímky znovu zobrazit, stiskněte znovu B.

Tip: Pokud místo toho chcete zobrazit prázdnou bílou obrazovku, stiskněte klávesu W. K návratu stiskněte znovu klávesu W.

Viz také

Čtení nebo přidání poznámek lektora a komentáře v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí PowerPoint 2016 pro Mac VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS procházení snímků v prezentaci. Zjistěte, jak začít, navigace a ukončit prezentaci a jak používat černého snímku skrýt prezentaci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění prezentace

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku, které umožňuje spustit prezentaci od tohoto snímku. Poklepáním na obrazovku spusťte prezentaci.

Procházení mezi snímky

 1. V průběhu prezentace můžete přejít na další snímek potáhnutím třemi prsty doleva. Na předchozí snímek se můžete vrátit potáhnutím třemi prsty doprava.

 2. VoiceOver přečte nadpis snímku po jeho zobrazení. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další textové pole a VoiceOver přečte jeho obsah.

  Tip: Když uslyšíte zaklepání, došli jste na konec snímku a žádný další obsah k přečtení už neexistuje.

 3. Pokud chcete ukončit prezentaci, stačí, když opakovaně potáhnete doleva třemi prsty. Až se dostanete na konec prezentace, zobrazení prezentace se zavře.

  Pokud chcete prezentaci ukončit hned, potáhněte dolů třemi prsty. Zobrazí se panel nástrojů. Potom táhněte jedním prstem pomalu do levého horního rohu obrazovky, dokud vám VoiceOver neoznámí, že jste se dostali na tlačítko Ukončit prezentaci. Poklepáním vyberte tlačítko a ukončete prezentaci.

Skrytí prezentace

 1. V zobrazení Prezentace potáhněte třemi prsty dolů, aby se zobrazil panel nástrojů.

 2. Táhněte jedním prstem pomalu do pravého horního rohu obrazovky, až vám VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko zobrazení černého snímku prezentace. Poklepáním vyberte tlačítko a skryjte prezentaci.

 3. Fokus zůstává na tlačítku. VoiceOver oznámí, že jste se dostali na tlačítko normálního zobrazení prezentace. Pokud chcete snímky zase zobrazit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Předvádění prezentace posluchačům pomocí PowerPoint Online se čtečkou obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows. Zjistěte, jak začít, navigace a ukončit prezentaci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

Spuštění prezentace

 1. Přejděte na kartu zobrazení, stiskněte Alt + logem systému Windows klávesu W. Uslyšíte: "Vybrané, položka karty zobrazení."

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Spusťte prezentaci od prvního snímku v prezentaci, stisknutím klávesy B.

  • Spuštění prezentace od aktuálního snímku, stiskněte klávesu C.

 3. Spuštění prezentace. Chcete-li přejít na další snímek, stiskněte klávesu N. Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×