Zobrazení pracovního vytížení a dostupnosti zdrojů

Zobrazení pracovního vytížení a dostupnosti zdrojů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vedoucího projektu jednou z nejdůležitějších aspektů vaše role je sledování přiřazení každému zdroji tak, aby mohli efektivně vyvážení jejich pracovního vytížení. Může být pole Přetížený několik zdrojů informací a ostatní můžou nevytížené. Si můžete prohlédnout, jak efektivně Zdroje použily v projektu a jestli potřebujete proveďte požadované úpravy zobrazením jejich pracovního vytížení a dostupnosti v aplikaci Microsoft Project.

Co chcete udělat?

Kontrola pracovního vytížení zdrojů pomocí zobrazení Používání zdrojů

Kontrola dostupnosti zdroje organizace pomocí Projectu Online

Zobrazení jednotlivých pracovních vytížení pomocí grafu

Zobrazení seznamu přetížené zdroje

Přetížené zdroje skupiny

Vyhledání zdrojů, kteří mají k dispozici čas

Kontrola pracovního vytížení zdrojů pomocí zobrazení Používání zdrojů

 1. Na kartě úkol nebo zdroj klikněte v rozevírací nabídce zobrazeníPoužívání zdrojů.

 2. Prohlédněte si názvy zdrojů a jejich přiřazené úkoly v Tabulka horní části zobrazení Používání zdrojů.

 3. Přečtěte si část Časová osa zobrazení zobrazíte přidělování práce během vybraného časového období.

V mnoha zobrazení zdrojů, včetně zobrazení Používání zdrojů přetížené zdroje zobrazují červeně. Přetížení dochází, pokud zdroje Maximální počet jednotek byla překročena pro libovolné časové období. V seznamech zdrojů obsahuje pole indikátor přetížených zdrojů taky ukazatele, který označuje, zda je zdroj lze vyrovnávat: vyrovnání zdrojů. Zkontrolujte indikátor a zkontrolujte přiřazení úkolů k posouzení, zda je přetížení přijatelné.

Předpokládejme například, že dva úkoly mají dobu trvání 4 hodiny a, jsou obě zahájení a dokončení ve stejnou dobu. Pokud přiřadíte oba úkoly Jan, mu doslova přetížený, protože během tohoto období čtyři hodinu dvou úkolů, Jan pracuje na 200 %. Ale pokud vyrovnání nastavena na základě denně, Jan nemusí lze vyrovnávat:, protože během celý den nepřekročí jeho celkovou kapacitu osm hodin práce.

Poznámka: Spolu s přiřazení zdrojů k úkolům v aktuálně otevřeném projektu zobrazení Používání zdrojů taky slouží k zobrazení souhrnných přiřazení zdrojů. Souhrnné přiřazení zdrojů označuje celkovou kapacitu všechno, je zdroj přiřazen k na jiných projektech. Souhrnné přiřazení zdrojů se zobrazí pouze pokud jste připojení k serveru Microsoft Project Server a máte Projekt organizace otevřít. Pokud nechcete, aby souhrnné řádky ovlivňovat součty v zobrazení Používání zdrojů, můžete vybrat řádky souhrnného přiřazení a stiskněte klávesu DELETE.

Můžete taky zobrazit a upravit zobrazení Používání zdrojů zobrazíte všechny přiřazení zdrojů a jejich procentuální hodnoty přiřazení práce v časovém rozvrhu. Toto zobrazení ukazuje všechna přiřazení podle zdroje a jak plně tyto zdrojů přiřazených k úkolu v čase.

 1. Na kartě úkol nebo zdroj klikněte v rozevírací nabídce zobrazeníPoužívání zdrojů.

 2. Na kartě Formát klikněte na tlačítko Přidat podrobnosti.

 3. V seznamu Dostupná pole klikněte na Přidělení v procentech a potom klikněte na prezentace.

 4. Přečtěte si část Časová osa zobrazení. V řádku přiděleno %, kterou jste právě přidali zobrazí se procento zdroje celkové dostupné Pracovní doba přidělený přiřazení během vybraného časového období. Kromě toho část zobrazení s časovou osou zobrazuje práce přetížené zdroje a jeho přidělení v procentech červeně umožňující zdůraznit přesně Jakmile zdroje se změní přetížené.

Tip: Můžete přiblížit na časové období zobrazené na časové ose (třeba změnit zobrazení od dnů hodin) po kliknutí na Přiblížit (+) umístěný v pravém dolním rohu okna. Podobně oddálit z časového období (například změnit zobrazení od dnů týdny) kliknutím na Oddálit (-).

Kontrola dostupnosti zdroje organizace pomocí Projectu Online

Přetížené nebo nevytížené zdroje v rámci projektu nebo napříč projekty najdete můžete získat přístup k Projectu Online a zobrazit graf a tabulky dostupnosti zdrojů.

 1. V Projectu Online Centru projektů klikněte v nabídce na levé straně na zdroje.

 2. Vyberte zdroj zdrojů klikněte na informace o dostupnosti si přejete zobrazit zaškrtnutím políčka vedle jeho jména a potom na kartě zdrojPlánování kapacity v části Navigace.

  V seznamu vyberte sousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední zdroje. Pokud chcete vybrat nesousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé zdroje.

 3. V části kartu dostupnostzobrazení vyberte zobrazení zdrojů.

  • Přiřazení práce nejdřív seskupené podle zdroje a potom podle projekty, které zdroje se zobrazí v, vyberte práce zdroje.

  • Zobrazit seskupené podle projekty, které zdroje se zobrazí v přiřazení práce, zaškrtněte políčko Využití zdrojů v projektu.

  • Chcete-li zobrazit dobu, že má zdroj dostupný pro práci během zadaného časového období, vyberte Zbývající dostupnost.

  • Zobrazit množství práce, která je zdroj přiřazen k provádění, zaškrtněte políčko Využití prostředků.

 4. Pokud jste vybrali víc zdrojů z předchozí stránky, můžete kliknout v legendě grafu vyberte prostředky, které si přejete zobrazit v grafu.

  Tabulce Rozpis pod graf zobrazuje časovou osu zobrazující kolik práce je zdroj přiřazen k během zadaného časového období.

Tip: Pokud chcete zobrazit jiný rozsah dat v grafu, klikněte na Nastavení rozsahů kalendářních dat na kartě dostupnost a do polí Rozsah kalendářních dat vyberte nová data.

Zobrazení jednotlivých pracovních vytížení pomocí grafu

Zobrazení Diagram zdrojů zobrazí řádek Diagram zobrazení pracovního vytížení a dostupnosti konkrétního zdroje. Toto zobrazení můžete rychle zjistit, jestli je vybraný zdroj přetížený nebo nevytížený určitého časového úseku. Můžete taky vidět procentuální hodnotu Jednotky přidělený přiřazení spolu s Maximální počet jednotek dostupnost zdroje.

 1. Na kartě zdroje vyberte zobrazení Diagram zdrojů v části zobrazení.

 2. Zkontrolujte název první zdroj v zobrazení Diagram zdrojů posouváním doleva nebo doprava v levém podokně okna.

  Pokud název zdroje je uvedená v červené barvě, je tento zdroj přetížený. Uvedené černě zdrojů přiřazených přesně na nebo pod svou plnou kapacitou.

 3. Prohlédněte si pruhového grafu zobrazíte úroveň přetížení nebo nevytížení.

  Modré pruhy (ve výchozím nastavení) znázornit množství přiřazené práce, která je na nebo nižší než maximální jednotky a Pracovní doba dostupnosti zdroje pro období. Červené pruhy (ve výchozím nastavení) označuje, že je tento zdroj přetížený, protože překročil svou maximální jednotku a dostupnost pracovního času pro daného období.

 4. Kontrola nejvyšší přidělení v procentech probíhajících v zobrazeném časovém období – to znamená Jednotky ve špičce zdroje časové období.

  Pole jednotky ve špičce jsou uvedeny v dolní části grafu.

 5. Pruhový graf další zdroje zobrazíte stisknutím klávesy PAGE DOWN nebo použijte posuvník nebo klávesy se šipkami.

Začátek stránky

Zobrazení seznamu přetížené zdroje

Zobrazí se seznam pouze zdroje, které jsou přetížený zobrazením zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů a potom filtrování přetížených zdrojů.

 1. V části zobrazení klikněte na Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů z rozevíracího seznamu.

 2. Na kartě zobrazení klikněte na rozevírací nabídky filtru v části Data a potom klikněte na Přetížené zdroje.

 3. Chcete-li znovu zobrazit úplný seznam zdrojů, klikněte na rozevírací nabídky filtru a klikněte na Bez filtru.

Poznámka: A to i bez filtrování přetížených zdrojů, můžete snadno zobrazit prostředků, které jsou přetížené, protože názvů jsou zobrazené v červené barvě v libovolné Zobrazení zdrojů. Také v zobrazení Seznam zdrojů a používání zdrojů pole indikátor navrhne lze vyrovnávat: přetížené zdroje.

Zobrazení úkolů taky slouží k zobrazení přetížení, když budou nezobrazovat přetížení červeně tak, aby se zobrazení zdrojů. Pokud pracujete v zobrazení úkolů, můžete krokovat každý úkol, který má přetížení zdrojů, když do zobrazení úkolů se nezobrazí zdrojů (nebo kolik) jsou přetížený.

V libovolném zobrazení úkolů, jako jsou zobrazení Ganttův diagram nebo síťový Diagram na kartě zdroje klikněte na Další přetížení v části úroveň.

Přetížené zdroje skupiny

V zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů můžete Skupina přetížené zdroje. Můžete taky seskupit zdroje Jednotky ve špičce, které označují jejich maximální procento rozdělení na přiřazení průběhu projektu. Kontrola přetížených zdrojů podle míry jejich přetížení můžete nejdřív zaměření na nejvíce přetížené zdroje.

 1. V části zobrazení klikněte na Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů.

 2. Na kartě zobrazení klikněte v rozevírací nabídce Seskupit podle a pak klikněte na Nový Seskupit podle.

 3. V rozevíracím seznamu Název pole vyberte přetížený.

 4. V dialogovém okně pořadí vyberte Vzestupně nebo Sestupně.

  Pokud kliknete na možnost Vzestupně, skupina zdroje, které nejsou pole Přetížený je první a skupina přetížené zdroje se zobrazí druhé.

 5. Pokud chcete vytvořit vnořené seskupení Jednotky ve špičce, klikněte rozevíracím seznamu potom podle a pak klikněte na pole Špička.

 6. Zadejte název skupiny a potom klikněte na použít.

  Je zobrazení seskupené podle vašich požadavků. Zdroje, který má přiřazení vyšší než 100 % všech jednotky ve špičce kdykoli průběhu projektu seskupena podle přetížený: Ano. Zadáte vnořené seskupení jednotky ve špičce, bude pravděpodobně nutné další seskupení pod záhlavími jako Špička: 200 %, Špička: 300 % a tak dál.

 7. Zdroje uvedené v původním pořadí ve skupinovém rámečku tak, že zobrazíte kliknutím na [Žádná skupina].

Vyhledání zdrojů, kteří mají k dispozici čas

Pokud máte přetížené zdroje, můžete k identifikaci zdrojů v projektu, kteří mají k dispozici čas, takže můžete rozeslat pracovní zátěž rovnoměrněji. Pokud existují další nepřiřazené úkoly a chcete zjistit, kdo je možné provést více práce se rovněž osvědčuje kapacita.

Dostupnost zdroje se vypočítá podle následujícího vzorce:

Dostupnost zdroje = kapacitu zdroje - (souhrnné přiřazení zdrojů + výjimek kalendáře)

Souhrn přiřazení zdroje představuje součet všech práci provedenou zdroje a výjimek kalendáře jsou požadované výjimky na základní kalendáře zdroje.

K vyhledání zdroje, které můžete pracovat další hodin na projektu, můžete zobrazovat a upravovat do zobrazení Používání zdrojů dobu (hodinách, dnech nebo týdnech), že má k dispozici pro další přiřazení zdroje. Taky můžete toto zobrazení znovu distribuovat práce od přetížených zdrojů nevytíženým.

 1. V části zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. Na kartě Formát v části Podrobnosti zaškrtněte políčko Zbývající dostupnost.

 3. V Zbývající dostupnost. (zbývající dostupnost) řádku, podívejte se množství práce, která představuje zbývající dostupnost nebo nevytížení pro každé časové období.

Můžete taky zobrazovat a upravovat zobrazení Diagram zdrojů k zobrazení pruhového grafu z konkrétního zdroje zátěží na projektu, který pomůže zjistit, kdo další hodin práce na úkolu. Můžete zobrazit informace o jednotlivých nevytížených zdrojích současně v zobrazení Diagram zdrojů. Zobrazí se množství práce k dispozici podle časového období.

 1. V části zobrazení klikněte na Diagram zdrojů.

 2. Na kartě Formát klikněte na rozevírací nabídku grafu a potom vyberte Dostupnost práce.

 3. Pro vybraný zdroj Zkontrolujte množství dostupné práce zobrazené v pruhovém grafu. Procházejte Časová osa zobrazíte nevytížení obdobích různý počet minut.

 4. Prohlédněte dostupné dobu pro vybraný zdroj v dolní části Diagram.

 5. Přesunutí do další prostředek, který má k dispozici čas, stiskněte PAGE DOWN nebo použijte posuvník nebo klávesy se šipkami v levém podokně.

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Kontrola pracovního vytížení zdrojů pomocí zobrazení Používání zdrojů

Kontrola dostupnosti zdroje organizace pomocí Projectu Online

Zobrazení jednotlivých pracovních vytížení pomocí grafu

Zobrazení seznamu přetížené zdroje

Přetížené zdroje skupiny

Vyhledání zdrojů, kteří mají k dispozici čas

Kontrola pracovního vytížení zdrojů pomocí zobrazení Používání zdrojů

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. Prohlédněte si názvy zdrojů a jejich přiřazené úkoly v Tabulka horní části zobrazení Používání zdrojů.

 3. Přečtěte si část Časová osa zobrazení zobrazíte přidělování práce během vybraného časového období.

V mnoha zobrazení zdrojů, včetně zobrazení Používání zdrojů přetížené zdroje zobrazují červeně. Přetížení dochází, pokud zdroje Maximální počet jednotek byla překročena pro libovolné časové období. V seznamech zdrojů obsahuje pole indikátor přetížených zdrojů taky indikátor Indikátor vyrovnání zdroje , což znamená, že zdroj lze vyrovnávat: vyrovnání zdrojů. Zkontrolujte indikátor a zkontrolujte přiřazení úkolů k posouzení, zda je přetížení přijatelné.

Předpokládejme například, že dva úkoly mají dobu trvání 4 hodiny a, jsou obě zahájení a dokončení ve stejnou dobu. Pokud přiřadíte oba úkoly Jan, mu doslova přetížený, protože během tohoto období čtyři hodinu dvou úkolů, Jan pracuje na 200 %. Ale pokud vyrovnání nastavena na základě denně, Jan nemusí lze vyrovnávat:, protože během celý den nepřekročí jeho celkovou kapacitu osm hodin práce.

Poznámka: Spolu s přiřazení zdrojů k úkolům v aktuálně otevřeném projektu zobrazení Používání zdrojů taky slouží k zobrazení souhrnných přiřazení zdrojů. Souhrnné přiřazení zdrojů označuje celkovou kapacitu všechno, je zdroj přiřazen k na jiných projektech. Souhrnné přiřazení zdrojů se zobrazí pouze pokud jste připojení k serveru Microsoft Office Project a máte Projekt organizace otevřít. Pokud nechcete, aby souhrnné řádky ovlivňovat součty v zobrazení Používání zdrojů, můžete vybrat řádky souhrnného přiřazení a stiskněte klávesu DELETE.

Můžete taky zobrazit a upravit zobrazení Používání zdrojů zobrazíte všechny přiřazení zdrojů a jejich procentuální hodnoty přiřazení práce v časovém rozvrhu. Toto zobrazení ukazuje všechna přiřazení podle zdroje a jak plně tyto zdrojů přiřazených k úkolu v čase.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. V nabídce Formát klikněte na Styl podrobností.

 3. V seznamu Dostupná pole klikněte na Přidělení v procentech a potom klikněte na prezentace.

 4. Přečtěte si část Časová osa zobrazení. V řádku přiděleno %, kterou jste právě přidali zobrazí se procento zdroje celkové dostupné Pracovní doba přidělený přiřazení během vybraného časového období. Kromě toho část zobrazení s časovou osou zobrazuje práce přetížené zdroje a jeho přidělení v procentech červeně umožňující zdůraznit přesně Jakmile zdroje se změní přetížené.

Tip: Můžete přiblížit na časové období zobrazené na časové ose (třeba změnit zobrazení od dnů hodin) po kliknutí na Přiblížit Obrázek tlačítka . Podobně oddálit z časového období (například změnit zobrazení od dnů týdny) po kliknutí na Oddálit Obrázek tlačítka .

Kontrola dostupnosti zdroje organizace pomocí Projectu Online

Přetížené nebo nevytížené zdroje v rámci projektu nebo napříč projekty najdete můžete získat přístup k Projectu Online a zobrazit graf a tabulky dostupnosti zdrojů.

 1. V Projectu Online Centru projektů klikněte v nabídce na levé straně na zdroje.

 2. Vyberte zdroj zdrojů klikněte na informace o dostupnosti si přejete zobrazit zaškrtnutím políčka vedle jeho jména a potom na kartě zdrojPlánování kapacity v části Navigace.

  V seznamu vyberte sousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední zdroje. Pokud chcete vybrat nesousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé zdroje.

 3. V části kartu dostupnostzobrazení vyberte zobrazení zdrojů.

  • Přiřazení práce nejdřív seskupené podle zdroje a potom podle projekty, které zdroje se zobrazí v, vyberte práce zdroje.

  • Zobrazit seskupené podle projekty, které zdroje se zobrazí v přiřazení práce, zaškrtněte políčko Využití zdrojů v projektu.

  • Chcete-li zobrazit dobu, že má zdroj dostupný pro práci během zadaného časového období, vyberte Zbývající dostupnost.

  • Zobrazit množství práce, která je zdroj přiřazen k provádění, zaškrtněte políčko Využití prostředků.

 4. Pokud jste vybrali víc zdrojů z předchozí stránky, můžete kliknout v legendě grafu vyberte prostředky, které si přejete zobrazit v grafu.

  Tabulce Rozpis pod graf zobrazuje časovou osu zobrazující kolik práce je zdroj přiřazen k během zadaného časového období.

Tip: Pokud chcete zobrazit jiný rozsah dat v grafu, klikněte na Nastavení rozsahů kalendářních dat na kartě dostupnost a do polí Rozsah kalendářních dat vyberte nová data.

Zobrazení jednotlivých pracovních vytížení pomocí grafu

Zobrazení Diagram zdrojů zobrazí řádek Diagram zobrazení pracovního vytížení a dostupnosti konkrétního zdroje. Toto zobrazení můžete rychle zjistit, jestli je vybraný zdroj přetížený nebo nevytížený určitého časového úseku. Můžete taky vidět procentuální hodnotu Jednotky přidělený přiřazení spolu s Maximální počet jednotek dostupnost zdroje.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Diagram zdrojů.

 2. Zkontrolujte název první zdroj v zobrazení Diagram zdrojů.

  Pokud název zdroje je uvedená v červené barvě, je tento zdroj přetížený. Uvedené černě zdrojů přiřazených přesně na nebo pod svou plnou kapacitou.

 3. Prohlédněte si pruhového grafu zobrazíte úroveň přetížení nebo nevytížení.

  Modré pruhy (ve výchozím nastavení) znázornit množství přiřazené práce, která je na nebo nižší než maximální jednotky a Pracovní doba dostupnosti zdroje pro období. Červené pruhy (ve výchozím nastavení) označuje, že je tento zdroj přetížený, protože překročil svou maximální jednotku a dostupnost pracovního času pro daného období.

 4. Kontrola nejvyšší přidělení v procentech probíhajících v zobrazeném časovém období – to znamená Jednotky ve špičce zdroje časové období.

  Pole jednotky ve špičce jsou uvedeny v dolní části grafu.

 5. Pruhový graf další zdroje zobrazíte stisknutím klávesy PAGE DOWN nebo použijte posuvník nebo klávesy se šipkami.

Začátek stránky

Zobrazení seznamu přetížené zdroje

Zobrazí se seznam pouze zdroje, které jsou přetížený zobrazením zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů a potom filtrování přetížených zdrojů.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů.

 2. V zobrazení klikněte na Filtr a potom klikněte na Přetížené zdroje.

 3. Pokud chcete znovu zobrazit úplný seznam zdrojů, klikněte na Filtr a pak klikněte na Všechny zdroje.

Poznámka: A to i bez filtrování přetížených zdrojů, můžete snadno zobrazit prostředků, které jsou přetížené, protože názvů jsou zobrazené v červené barvě v libovolné Zobrazení zdrojů. V zobrazení Seznam zdrojů a používání zdrojů indikátor Indikátor vyrovnání zdroje se bude zobrazovat i v poli indikátory označující, zda lze vyrovnávat: přetížené zdroje.

Zobrazení úkolů taky slouží k zobrazení přetížení, když budou nezobrazovat přetížení červeně tak, aby se zobrazení zdrojů. Pokud pracujete v zobrazení úkolů, můžete krokovat každý úkol, který má přetížení zdrojů, když do zobrazení úkolů se nezobrazí zdrojů (nebo kolik) jsou přetížený.

 1. V libovolném zobrazení úkolů například Ganttův diagram nebo síťového diagramu v nabídce Zobrazit přejděte na panely nástrojů a klikněte na Správa zdrojů.

 2. Na panelu nástrojů Řízení zdrojů klikněte na Přejít na další pole přetížení Obrázek tlačítka .

Přetížené zdroje skupiny

V zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů můžete Skupina přetížené zdroje. Můžete taky seskupit zdroje Jednotky ve špičce, které označují jejich maximální procento rozdělení na přiřazení průběhu projektu. Kontrola přetížených zdrojů podle míry jejich přetížení můžete nejdřív zaměření na nejvíce přetížené zdroje.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů.

 2. V nabídce projekt ukažte na Seskupit podle a pak klikněte na Přizpůsobit Seskupit podle.

 3. V rozevíracím seznamu Název pole klikněte na přetížený.

 4. V dialogovém okně pořadí klikněte na Vzestupně nebo Sestupně.

  Pokud kliknete na možnost Vzestupně, skupina zdroje, které nejsou pole Přetížený je první a skupina přetížené zdroje se zobrazí druhé.

 5. Pokud chcete vytvořit vnořené seskupení Jednotky ve špičce, klikněte rozevíracím seznamu potom podle a pak klikněte na Pole jednotky ve špičce.

 6. Uložit toto seskupení, klikněte na Uložit. Zadejte název skupiny a v případě seskupení zobrazíte nabídku Seskupit podle potřeby zaškrtněte políčko Zobrazit v nabídce. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Uložit skupinu.

  Je zobrazení seskupené podle vašich požadavků. Zdroje, který má přiřazení vyšší než 100 % všech jednotky ve špičce kdykoli průběhu projektu seskupena podle přetížený: Ano. Zadáte vnořené seskupení jednotky ve špičce, bude pravděpodobně nutné další seskupení pod záhlavími jako Špička: 200 %, Špička: 300 % a tak dál.

 7. Zdroje uvedené v původním pořadí ve skupinovém rámečku tak, že zobrazíte kliknutím na Žádná skupina.

Vyhledání zdrojů, kteří mají k dispozici čas

Pokud máte přetížené zdroje, můžete k identifikaci zdrojů v projektu, kteří mají k dispozici čas, takže můžete rozeslat pracovní zátěž rovnoměrněji. Pokud existují další nepřiřazené úkoly a chcete zjistit, kdo je možné provést více práce se rovněž osvědčuje kapacita.

Dostupnost zdroje se vypočítá podle následujícího vzorce:

Dostupnost zdroje = kapacitu zdroje - (souhrnné přiřazení zdrojů + výjimek kalendáře)

Souhrn přiřazení zdroje představuje součet všech práci provedenou zdroje a výjimek kalendáře jsou požadované výjimky na základní kalendáře zdroje.

K vyhledání zdroje, které můžete pracovat další hodin na projektu, můžete zobrazovat a upravovat do zobrazení Používání zdrojů dobu (hodinách, dnech nebo týdnech), že má k dispozici pro další přiřazení zdroje. Taky můžete toto zobrazení znovu distribuovat práce od přetížených zdrojů nevytíženým.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. V nabídce Formát přejděte na Podrobnosti a potom klikněte na Zbývající dostupnost.

 3. V Zbývající dostupnost. (zbývající dostupnost) řádku, podívejte se množství práce, která představuje zbývající dostupnost nebo nevytížení pro každé časové období.

Můžete taky zobrazovat a upravovat zobrazení Diagram zdrojů k zobrazení pruhového grafu z konkrétního zdroje zátěží na projektu, který pomůže zjistit, kdo další hodin práce na úkolu. Můžete zobrazit informace o jednotlivých nevytížených zdrojích současně v zobrazení Diagram zdrojů. Zobrazí se množství práce k dispozici podle časového období.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Diagram zdrojů.

 2. V nabídce Formát přejděte na položku informace a potom klikněte na Dostupnost práce.

 3. Pro vybraný zdroj Zkontrolujte množství dostupné práce zobrazené v pruhovém grafu. Procházejte Časová osa zobrazíte nevytížení obdobích různý počet minut.

 4. Prohlédněte dostupné dobu pro vybraný zdroj v dolní části Diagram.

 5. Přesunutí do další prostředek, který má k dispozici čas, stiskněte PAGE DOWN nebo použijte posuvník nebo klávesy se šipkami.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×