Zobrazení práce týmu pomocí Týmového plánovače

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

K čemu jejich týmu boje vedoucí projektu se zobrazují jasně a rychle dělá v libovolném bodě v plánu projektu. Vyhledání rychlé a snadné způsob, jak udělat něco o problémech, které budou objevit taky čtením vedoucí projektů.

Poznámka: Týmový plánovač je funkce k dispozici pouze v aplikaci Project Professional.

Vítá vás Týmový plánovač nová funkce pro Project Professional 2010, který vám bude radit lepší přehled vedoucí projektu a publikum nemůže ovládat, jejich týmové práce.

Co chcete udělat?

Zobrazení práce týmu

Přesunutí úkolu na jiný čas v plánu

Doladění plánu pomocí zobrazení Týmový plánovač

Přizpůsobení zobrazení Týmový plánovač

Zobrazení práce týmu

  1. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  2. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na tlačítko Týmový plánovač.

Zobrazí se Týmový plánovač. Každý zdroj projektu je zobrazen v samostatném řádku. Vlevo jsou zobrazeny názvy zdrojů. V témže řádku vpravo jsou zobrazeny všechny úkoly, ke kterým je zdroj přiřazen. Úkoly zdroje, které nemají datum zahájení nebo datum ukončení, jsou také zobrazeny vlevo od názvu zdroje.

Úkoly, které nejsou nikomu přiřazeny, se zobrazují dole.

Tip: Pokud používáte Aktivní řízení projektů jako plánování metodologie projektu organizace, pomocí nepřiřazené úkoly jako svého "rezervu" úkoly, které čekají na přiřadit zdroje v budoucích obdobích.

Obrázek Týmového plánovače

1. A dokončení úkolů tento úkol je dokončený úkol s ze 100 % Dosavadní práce. Jej nebylo možné přesunout, pomocí zobrazení Týmový plánovač.

2. dva úkoly přiřazené stejné osobu automaticky naplánované a částečně dokončený horní úkolu (který sdílí, uvedl změnou barvy na panelu). Dolní úkol naplánován ručně. Jak jsou naplánované ve stejnou dobu na stejnou osobu. Výsledný Přetížení je označen červené čáry. Jednu z těchto úkolů můžete přesunout na jiný čas v plánu (nebo na jinou osobu) do řešení přetížení.

3. na nenaplánované tento úkol je úkol přiřazen k určitým uživatelem, ale nemá dost informací o plánování osvobozením od naplánovaný úkol. Objednávky pro daný úkol naplánuje (a tedy přechod do pravé části zobrazení) musí mít aspoň dva nastavení plánu. Pokud dobu trvání a počáteční datum je sada (ale žádné finsish datum), datum dokončení se automaticky nastaví a bude naplánovaný úkol. Podobně pokud je nějaký počáteční datum a koncové datum nastaveno (ale žádné doba trvání), bude taky k naplánovaný úkol. Pokud pouze datum zahájení je nastavená, zůstane zrušením zaškrtnutí zrušit naplánování úkolu.

4. nepřiřazené úkol tento úkol nebyla přiřazena všem. Je možné stanovit přetažením někoho v plánu v pravé části. Ponechání úkolu nenaplánované ale přiřazené uživateli, přetáhněte ji svisle na jméno osoby v části levém.

Tip: Barva úkolu poskytuje užitečné informace o jeho stavu naplánování. Například tmavě modré části pruhu označují skutečnou práci. Zelené úkoly jsou ručně naplánované. Informace o tom, jak upravit barvy pruhů, naleznete v tomto článku v části Úprava zobrazení Týmový plánovač.

Začátek stránky

Přesunutí úkolu na jiný čas v plánu

K přesunutí úkolu mohou existovat různé důvody. Někomu mohlo být přiřazeno příliš mnoho práce nebo můžete chtít zkrátka přeřadit práci na jinou osobu. Můžete také zjistit, že na důležitém úkolu nikdo nepracuje. Týmový plánovač zvládne nejen všechny tyto problémy, ale mnohem více.

Pomocí Týmového plánovače je přeplánování úkolu tak jednoduché jako jeho přetažení někam jinam.

  1. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  2. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na tlačítko Týmový plánovač.

Přesunutí úkolů v zobrazení Týmový plánovač

1. přesunutí úkolu svisle řešením Přetížení před úkol byl přesunut, tento zdroj byl práce na dvou úkolů ve stejnou dobu.

2. přesunutí svisle přidělit úkol nového pracovního osobě práce, která není přiřazené uživateli můžete přidělovat někomu přetažením odstranění.

3. přesunutí úkolu ve vodorovném směru

Úkol je možné naplánovat tak, aby na něm osoba podle svého plánu pracovala později.

Zde jsou další možnosti, jak lze zobrazení Týmový plánovač používat:

Akce

Potřebná akce

Zobrazení nepracovního času   

Mimopracovní doba osoby se zobrazuje jako šedé svislé pruhy. Dvojitým kliknutím na svislé pruhy lze o mimopracovní době zobrazit podrobnější informace.

Informace o úkolu kumulativní zobrazíte menší nebo více podrobností   

Chcete-li získat podrobnější informace o úkolech a projektu, můžete v zobrazení Týmový plánovač použít funkci zahrnutí informací. Klikněte na kartu Formát. Ve skupině Formát vyberte úroveň podrobností kliknutím na tlačítko Zahrnutí a následně na požadovanou úroveň. Když jsou úkoly zahrnuté, zobrazí se úkol nejvyšší úrovně jako jeden pruh.

Výběr více položek   

Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na více jmen zdrojů nebo názvů úkolů. Více položek lze vybrat také táhnutím myší.

Přesunutí položek pomocí klávesnice

K navigaci mezi položkami slouží v zobrazení Týmový plánovač klávesy se šipkami. Chcete-li zvýrazněný úkol přesunout, použijte klávesy CTRL + klávesa se šipkou. K posunutí zobrazení použijte klávesy ALT + klávesa se šipkou.

Přesunutí položek mimo okno

Při přetažení úkolu na okraj okna Týmový plánovač se zobrazení automaticky posune. Tímto způsobem je možné úkol přetáhnout dále do budoucnosti (nebo minulosti), aniž by bylo nutné uvolnit tlačítko myši.

Získat rychlý informace o úkolech   

Po umístění ukazatele myši na úkol si můžete přečíst důležité a užitečné informace o naplánování úkolu. Zjistíte, že staré známé popisy ovládacích prvků byly značně rozšířeny, abyste mohli lépe činit důležitá plánovací rozhodnutí.

Začátek stránky

Doladění plánu pomocí zobrazení Týmový plánovač

Pokud jste si přečetli předchozí části tohoto článku, znáte již, jak v zobrazení Týmový plánovač přesouvat úkoly. Tato část popisuje další akce, které můžete v zobrazení Týmový plánovač provádět, a v kratší době tak dosáhnout větších výsledků.

Většinu akcí, které lze provádět v zobrazení Ganttův diagram a dalších zobrazeních, můžete provádět také v zobrazení Týmový plánovač. Zjistíte, že zobrazení Týmový plánovač nabízí jednodušší způsob doladění naplánování úkolů.

Akce

Potřebná akce

Změna plánování úkolů   

Pokud chcete změnit úkolu automaticky naplánované ručně naplánovat, klikněte pravým tlačítkem myši na úkol a klepněte na Automatické plánované nebo Ručně naplánovaný.

Vyřešit potíže s přetížit tak automaticky   

Na kartě Formát klikněte na možnost Zabránit přetížení. Pokud je toto nastavení zapnuté a přesunutím úkolu by vznikl konflikt s jiným úkolem, bude druhý úkol automaticky přesunut, aby nedošlo k přetížení.

Deaktivace úkolu   

Úkol můžete deaktivovat tak, že kliknete pravým tlačítkem na pruh úkolu a potom kliknete na příkaz k deaktivaci úkolu. Při deaktivaci není úkol odstraněn z projektu, i když zmizí v zobrazení Týmový plánovač. Zabrání se tím vykazování skutečné práce daného úkolu.

Změna přiřazení úkolu   

Nejjednodušší možností, jak změnit přiřazení úkolu, je přetáhnout úkol na jinou osobu. Je také možné kliknout na úkol pravým tlačítkem a potom kliknout na příkaz Znovu přiřadit. To je užitečné zejména v případě, že chcete zachovat stejná data.

Změna informací o úkolu   

Pokud chcete změnit název úkolu nebo jiné vlastnosti (například kód osnovy typu OmezeníKonečný termín data a Typ úkolu ), poklikejte na úkol. Poklikejte na položku Název zdroje k zobrazení a změna informací o zdroji.

Rozdělení zobrazení   

Zkušení vedoucí projektů, kteří jsou zvyklí na tradiční rozdělené (kombinované) zobrazení, mohou zobrazit v samostatném dolním podokně více podrobností: Klikněte na kartu Úkol a pak ve skupině Vlastnosti vyberte možnost Zobrazení podrobností úkolu. V dolním podokně se budou zobrazovat podrobné informace o vybraném úkolu a zdrojích přiřazených k tomuto úkolu.

Poznámka: Nelze použít časově uspořádaných zobrazení, například zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů spolu s Týmový plánovač v na kombinované zobrazení. zobrazení časově uspořádaných spolu s Týmový plánovač a otevření nového okna vodorovně uspořádejte okna. Uděláte to takto: na kartě zobrazení ve skupině okno klikněte na Nové okno a potom klikněte na Uspořádat.

Začátek stránky

Úprava zobrazení Týmový plánovač

Vzhled zobrazení Týmový plánovač můžete změnit tak, aby vyhovoval vašim potřebám a aby byl atraktivnější.

  1. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

  2. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na tlačítko Týmový plánovač.

  3. Proveďte některou z následujících akcí:

Akce

Potřebná akce

Změna barvy pruhů Týmový plánovač   

Klikněte na kartu Formát. Ve skupině Styly vyberte typ pruhu, který chcete změnit, a klikněte na možnost Barva ohraničení nebo Barva výplně.

Je možné měnit i jednotlivé pruhy.

Rozbalte položku výška řádků, které chcete zobrazit víc textu   

Klikněte na kartu Formát. Ve skupině Formát vyberte v seznamu Řádky textu počet řádků.

Zobrazení více nebo méně podrobných dat   

Pomocí Posuvníku lupy v pravé dolní části okna aplikace Project můžete nastavit, kolik času bude zobrazeno na pravé straně zobrazení.

Změna vzhledu nepracovního času   

Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti na pravé straně zobrazení (nikoli na úkol) a potom klikněte na příkaz Mimopracovní doba.

Seskupit, filtrovat nebo rychlé řazení   

Klikněte na šipku dolů ve sloupci Název zdroje a klikněte na možnost Seřadit či Seskupit nebo na možnost Filtry a zvolte definovaný nebo vlastní filtr.

Skrytí zbytečných sloupců   

Můžete skrýt sloupce pro nenaplánované a nepřiřazené úkoly. Klikněte na kartu Formát. Ve skupině Zobrazit či skrýt vyberte typ sloupce, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Změna velikosti oddíly v zobrazení Týmový plánovač   

Přetažením svislých a vodorovných ohraničení oddílů můžete měnit velikosti oddílů.

Tip: Pokud jste zobrazení Týmový plánovač výrazně upravili, můžete verzi upraveného zobrazení uložit jako samostatné zobrazení. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na dolní polovinu tlačítka Týmový plánovač a pak klikněte na příkaz Uložit zobrazení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×