Zobrazení pojmenované položky ve službě Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při otevření sešitu aplikace Microsoft Office Excel ve službě Excel Services se sešit zobrazí jedním ze dvou možných způsobů:

Zobrazení listu:    V tomto zobrazení je možné zobrazit sešit včetně jednoho nebo více listů a všech informací na těchto listech. Po uložení sešitu může jeho autor specifikovat, zda zobrazovat všechny listy, nebo pouze některé.

Zobrazení Pojmenovaná položka:    V tomto zobrazení je možné zobrazit pouze jednu nebo více pojmenovaných položek ze sešitu. Za položku se považuje cokoli z následujícího seznamu: graf, tabulka aplikace Excel, kontingenční tabulka, kontingenční graf nebo pojmenovaný rozsah buněk.

Co chcete udělat?

Další informace o zobrazení pojmenované položky

Zobrazení pojmenované položky v zobrazení pojmenované položky

Získání dalších informací o zobrazení Pojmenovaná položka

Zobrazení Pojmenovaná položka je užitečné, chce-li autor nebo uživatel sešitu provést jednu z následujících akcí:

  • Zobrazit jen určité pojmenované položky sešitu, například graf nebo tabulku aplikace Excel, protože to jsou jediná data, která chcete zobrazit. Jako autor sešitu si například nepřejete, aby uživatel mohl zobrazit další části sešitu buď z toho důvodu, že tato data nemají pro uživatele význam, nebo chcete, aby zůstala skrytá z bezpečnostních důvodů. Nebo nechcete uživateli zobrazit data, z nichž je vytvořený graf nebo kontingenční graf, protože pro ně není dostatek místa na tabuli obchodní logiky.

  • Vybrat pouze určité pojmenované položky z rozevíracího seznamu Zobrazit na panelu nástrojů aplikace Excel Web Access, a tak získat větší flexibilitu v zobrazení informací ze sešitu – namísto posouvání při hledání požadovaných informací, což může být časově náročné a nepohodlné. Autor sešitu může kontrolovat způsob jakým uživatel prochází informace v sešitu. Kromě toho služba Excel Services zobrazuje kvůli omezení počtu potřebných ovládacích prvků některé pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka jinak, než v zobrazení listu.

  • Připojení webové části, jako jsou webové části Filtr nebo webové části Seznam, k webové části Excel Web Access, na tabuli nebo na jiné stránce webových částí. Například můžete vybranou hodnotu ve webové části Filtr zobrazíte grafu, tabulce aplikace Excel a pojmenované oblasti, jednotlivá pole v samostatném přístup webové části Excel Web. Další informace najdete v tématu Připojení webové části Filtr k webové části Excel Web Access.

Následující pojmenované položky lze zobrazit v zobrazení Pojmenovaná položka:

Pojmenovaná položka

Komentář

Tabulka aplikace Excel

Diagram a kontingenční diagram

Zobrazen je vždy celý diagram nebo kontingenční diagram; nikdy nedojde k jeho oříznutí, ale mohou být zobrazeny vodorovné a svislé posuvníky.

Kontingenční tabulka

Rozsah s názvem

Rozsah musí být souvislý a globálně nebo lokálně se vztahovat k tabulce (název listu!název rozsahu). Rozsah s názvem je buď definovaný uživatelem v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, nebo tento rozsah definuje samotná aplikace Office Excel 2007 například oblast tisku.

Rozsah s názvem může zahrnovat jiné pojmenované položky, grafy, tabulky aplikace Excel, kontingenční tabulky nebo kontingenční grafy.

Poznámky: 

  • I když je sešit uložený v zobrazení Pojmenovaná položka, můžete zobrazit podokno úloh Parametry a tyto parametry nastavit, ať už je pojmenovaná buňka odpovídající parametrům obsažena v pojmenované položce nebo nikoli. Například pokud chcete zobrazit graf a zadáním hodnoty parametru pro buňku, která se nenachází v pojmenované položce, umožnit uživateli provést aktualizaci grafu.

  • V průběhu jedné relace není možné přepínat mezi zobrazením listu a zobrazením Pojmenovaná položka.

  • Rozevírací seznam Zobrazit neuvádí jednotlivé listy.

Začátek stránky

Zobrazení pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka

Existují dva způsoby zobrazení pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka: Použití rozevíracího seznamu Zobrazit nebo nastavením vlastnosti rozevíracího seznamu Zobrazit pojmenovanou položku.

Poznámky: 

  • Pojmenované položky jsou vždy uváděny podle abecedy.

  • Zobrazit rozevírací seznam se zobrazí pouze-li vybrán Autor sešitu obsahuje jednu nebo více pojmenovaných položek v dialogovém okně Možnosti služby Excel Services před uložením ho, Navigace v sešitu, Všechny interakce sešitu a Pojmenované položky rozevíracího seznamu nedošlo k výběru vlastnosti a zobrazí se panel nástrojů webové části Excel Web Access. Další informace najdete v tématu Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access a Nápověda pro Microsoft Office Excel 2007.

Použití zobrazení rozevíracího seznamu

  • Když je aplikace Excel Web Access v zobrazení Pojmenovaná položka, klepněte na liště nástrojů aplikace Excel Web Access na šipku vedle možnosti Zobrazit a vyberte pojmenovanou položku.

Nastavte vlastnost název položek rozevíracího seznamu

Autor webové části můžete zobrazit konkrétní pojmenované položky v zobrazení s názvem položka nastavením vlastnosti Rozevíracího seznamu pojmenované položky pro všechny zadané autorem sešitu v dialogovém okně Možnosti služby Excel Services před uložením sešitu pojmenované položky. Nastavení této vlastnosti je užitečné například v řídicím panelu, pokud chcete zobrazit určité pojmenované položky ve webové části Excel Web Access, ale nechcete, aby uživatel vybrat jiné pojmenované položky. Další informace najdete v tématu Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

Tip: Autor webové části nemusí být stejná osoba jako autor sešitu, případně nemusí mít přístup k sešitu. Pokud si nejste jisti jakou pojmenovanou položku zadat do vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka, buď sešit otevřete v aplikaci Excel 2007 a zobrazte dialogové okno Možnosti služby Excel Services. Zobrazí se seznam pojmenovaných položek. Jinou možností je zobrazení webové části aplikace Excel Web Access se zrušeným zaškrtnutím políčka Rozevírací seznam Zobrazit pojmenovanou položku a poznamenání si pojmenovaných položek v rozevíracím seznamu Zobrazit .

Poznámka: Pokud do vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka zadáte nějakou hodnotu a je zobrazená webová část Excel v zobrazení Pojmenovaná položka, bude tato hodnota zobrazena jako výchozí pojmenovaná položka.

Problém: Pojmenované položky rozevíracího seznamu vlastnost není získat zrušeno po odebrání připojení webové části zobrazení seznamu

Když připojení webové části Seznam k webové části Excel Web Access tak, že vyberete poskytnout řádek příkazu v nabídce připojení webové části Seznam na nebo na Získat s názvem objektu z v části Excel Web Access Web připojení nabídce , Pojmenované položky rozevíracího seznamu vlastnost také nastavena na hodnotu připojení předáte. Novějším když odeberete připojení webové části, zůstane tuto hodnotu v vlastnost Název položek rozevíracího seznamu a může se zobrazit zpráva upozornění informující o nelze pojmenované položky. Tento problém vyřešíte zrušte vlastnost Název položek rozevíracího seznamu. Další informace najdete v tématu Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×