Zobrazení obchodních dat na webu služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete přidat a připojení obchodních dat webové části na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007 pro zobrazení obchodních dat z externí databáze jako je Microsoft SQL Server, SAP nebo Siebel. Postupy uvedené v tomto článku v nápovědě k určitému datu ze dvou AdventureWorks ukázkové databáze, které jsou dostupné na Webu služby Stažení softwaru.

Poznámka: Než bude možné zobrazit data obchodní aplikace na webu služby SharePoint pomocí webové části obchodních dat, musí správce tuto externí obchodní aplikaci nejprve zaregistrovat na serveru Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Základní informace

Zobrazení souhrnu obchodních dat v seznamu

Zobrazení podrobností o jedné položce z obchodních dat

Propojení webových částí za účelem konfigurace akcí obchodní aplikace

Propojení webových částí za účelem zobrazení souvisejících obchodních položek

Základní informace

Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje sadu čtyř výchozích webových částí obchodních dat. Tyto webové části používají Katalog obchodních dat k zobrazení webového zobrazení obchodních dat uložených v databázi, která je vůči serveru Office SharePoint Server 2007 externí, například v databázi Microsoft SQL Server 2005, Siebel nebo SAP.

Webové části obchodních dat lze propojit za účelem konfigurace a provádění akcí, které souvisejí s obchodní aplikací. Webové části akcí obchodních dat se používají k automatizaci nebo vytváření akcí, které otevírají webové stránky, zobrazují uživatelská rozhraní obchodních aplikací, otevírají formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 a provádějí další často používané úkoly.

Důležité informace: Než bude možné zobrazit data obchodní aplikace na webu služby SharePoint, musí správce nejprve zaregistrovat externí obchodní aplikaci na serveru Office SharePoint Server 2007. Typ informací obchodní aplikace, které lze zobrazit na webu služby SharePoint, závisí na datových polích zaregistrovaných správcem na serveru Office SharePoint Server 2007.

Postupy uvedené v tomto článku v nápovědě k určitému datu ze dvou potřebné databáze, které jsou volně dostupné na Webu služby Stažení softwaru. Jsou dva ukázkové databáze, které slouží k další informace o práci s obchodními daty webových částí:

 • Ukázková databáze AdventureWorksDW serveru SQL Server 2005

 • Ukázková databáze AdventureWorks serveru SQL Server 2000

Je třeba se obrátit na správce a zajistit, aby tyto databáze byly nainstalovány a zaregistrovány na serveru Office SharePoint Server 2007.

Začátek stránky

Zobrazení souhrnu obchodních dat v seznamu

Obchodní data z externí databáze můžete zobrazit ve formě jednoduchého seznamu pomocí webové části Seznam obchodních dat. Můžete například zobrazit seznam produktů a jejich cen.

Zobrazení obchodních dat ve webové části Seznam obchodních dat

Po zobrazení dat můžete upravit vlastnosti webové části Seznam obchodních dat, stejně jako lze upravit zobrazení kteréhokoli seznamu služby SharePoint. Můžete je také filtrovat podle vlastností nebo omezit počet položek zobrazených ve webové části.

 1. Přejděte na stránku webu služby SharePoint, na které chcete zobrazit seznam obchodních dat.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na položku Přidat webovou část.

 4. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko Seznam obchodních dat a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Ve webové části s obchodními daty, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a potom kliknutím na položku Upravit sdílenou webovou část otevřete podokno nástrojů.

 6. V podokně nástrojů klikněte vedle pole Typ na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka .

 7. V dialogovém okně Typ obchodních dat vyberte typ obchodních dat pro obchodní aplikaci, se kterou pracujete, a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte například možnost Produkt. V tomto příkladu je jako hodnota Aplikace vybrána AdventureWorksDWInstance.

 8. V podokně nástrojů rozbalte oddíl Vzhled.

 9. V poli Název nahraďte hodnotu Seznam obchodních dat vlastním názvem pro webovou část a klikněte na tlačítko OK.

  Zadejte například název Seznam produktů.

 10. V nově přidané webové části klikněte na tlačítko Upravit zobrazení a proveďte následující koky:

  • V části Položky k načtení vyberte možnost Přijmout všechny položky.

  • V části Sloupce vyberte názvy sloupců, které chcete zobrazit ve webové části.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

Nová webová část Seznam obchodních dat nyní zobrazí seznam produktů z databáze obchodní aplikace.

Začátek stránky

Zobrazení podrobností o jedné položce z obchodních dat

Pomocí webové části Položka obchodních dat můžete zobrazit podrobnosti o obchodní položce z externí databáze. Můžete například zobrazit podrobné informace o konkrétním produktu z databáze obchodní aplikace.

Zobrazení dat ve webové části Položka obchodních dat

 1. Přejděte na stránku na webu služby SharePoint, kde chcete zobrazit podrobnosti o určité obchodní položce.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na položku Přidat webovou část.

 4. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko Položka obchodních dat a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Ve webové části s obchodními daty, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a potom kliknutím na položku Upravit sdílenou webovou část otevřete podokno nástrojů.

 6. V podokně nástrojů klikněte vedle pole Typ na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka .

 7. V dialogovém okně Typ obchodních dat vyberte typ obchodních dat pro obchodní aplikaci, se kterou pracujete, a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte například hodnotu Produkt pro položku Typ obchodních dat. V tomto příkladu je jako hodnota Aplikace vybrána AdventureWorksDWInstance.

 8. Vedle pole Položka klikněte na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka a vyberte produkt, který chcete zobrazit.

 9. V zobrazeném dialogovém okně se v prvním rozevíracím seznamu zobrazí filtry, které jsou definovány pro tuto entitu v Katalogu obchodních dat. Klikněte na filtr Název. Do sousedního pole zadejte kategorii produktu, který chcete najít, například Jízdní kolo. Kliknutím na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka vyhledejte názvy produktů obsahující kategorii, kterou jste zadali.

 10. Vyberte jednu položku ze zobrazeného seznamu produktů a klikněte na tlačítko OK. ID položky, kterou jste vybrali, je nyní zobrazeno v poli Položka v podokně nástrojů.

 11. Ve skupinovém rámečku Pole klikněte na tlačítko Vybrat.

 12. V dialogovém okně Vybrat pole vyberte informace o položce, které chcete zobrazit, a klikněte na tlačítko OK.

 13. V podokně nástrojů rozbalte oddíl Vzhled.

 14. V poli Název nahraďte hodnotu Položka obchodních dat vlastním názvem pro webovou část a klikněte na tlačítko OK.

  Zadejte například název Související produkt.

Nová webová část Položka obchodních dat zobrazí podrobnosti o produktu z databáze obchodní aplikace.

Začátek stránky

Propojení webových částí za účelem konfigurace akcí obchodní aplikace

Pomocí webové části Akce obchodních dat na webu služby SharePoint můžete k profilu produktu přidat akci, která umožní spustit vyhledávání dané položky na webu MSN, aniž by bylo nutné Office SharePoint Server 2007 opustit. Webová část Akce obchodních dat zobrazí seznam akcí v podobě odkazů nebo na panelu nástrojů, které jsou k obchodní položce přidruženy v Katalogu obchodních dat.

Webová část Akce obchodních dat

Krok 1: Přidání a propojení webové části Akce obchodních dat

V tomto postupu přidat akci do webové části Akce obchodních dat a připojení webové části Seznam na webovou část, kterou jste vytvořili dříve v zobrazení souhrn obchodních dat v seznamu.

Důležité informace: Než začnete, musí správce stáhnout ukázkovou databázi AdventureWorksDW serveru SQL Server 2005 a zaregistrovat ji v Katalogu obchodních dat. Dále musí správce definovat akci obchodních dat Hledat v síti MSN a přidat ji na Office SharePoint Server 2007. Další informace o ukázkové databázi AdventureWorksDW serveru SQL Server 2005 najdete v části Viz také.

Poznámka: Před úpravou webových částí na webu služby SharePoint je nutné mít oprávnění Úplné řízení nebo Návrh. Odkazy na další informace o úrovních oprávnění a oprávněních najdete v části Viz také.

 1. Přejděte na stránku na webu služby SharePoint, na které jste vytvořili webovou část Seznam produktů.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na položku Přidat webovou část.

 4. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko Akce obchodních dat a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Ve webové části s obchodními daty, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a potom kliknutím na položku Upravit sdílenou webovou část otevřete podokno nástrojů.

 6. V podokně nástrojů klikněte vedle pole Typ na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka .

 7. V dialogovém okně Typ obchodních dat vyberte typ obchodních dat pro obchodní aplikaci, se kterou pracujete, a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte například hodnotu Produkt pro položku Typ obchodních dat. V tomto příkladu je jako hodnota Aplikace vybrána AdventureWorksDWInstance.

 8. Ve skupinovém rámečku Akce klikněte na tlačítko Vybrat.

 9. V dialogovém okně Vybrat akce zaškrtněte políčko Zobrazit u akce Hledat v síti MSN a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení by mělo být zaškrtnuto políčko Zobrazit profil. Akce Zobrazit profil je automaticky vytvořena u každé entity (nebo obchodní položky), která je definována v Katalogu obchodních dat. Tato akce umožňuje zobrazit podrobnosti o entitě. Vzhledem k tomu, že akce jsou přidruženy entitám, zobrazí se akce na kterémkoli místě webu služby SharePoint, kde je zobrazena entita.

 10. V podokně nástrojů konfigurujte webovou část podle potřeby v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů.

 11. Ve webové části Akce obchodních dat, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část , přejděte na příkaz Připojení, přejděte na položku Získat položku z a pak klikněte na možnost Seznam produktů.

Poznámka: Pokud se pod webovou částí Akce produktu zobrazí zpráva s upozorněním na konflikt při propojení webové části Akce produktu s webovou částí Seznam produktů, ověřte, zda obě webové části používají ukázkovou databázi AdventureWorksDWInstance.

Krok 2: Ověření, že webové části jsou správně propojeny a konfigurovány

 1. Pokud se ve webové části Seznam produktů nezobrazí žádná data, klikněte na tlačítko Načíst data Načíst data .

 2. Vyberte položku ze seznamu kliknutím na tlačítko Možnosti vedle kódu Product Key.

 3. V oddílu Akce produktu na webu klikněte na položku Hledat v síti MSN. Zobrazí se nové okno s výsledky pro vybranou položku.

Začátek stránky

Propojení webových částí za účelem zobrazení souvisejících obchodních položek

Použitím webové části Seznam souvisejících obchodních dat s webovou částí Seznam obchodních dat můžete obrazit dva seznamy souvisejících obchodních položek z obchodní aplikace. Například můžete propojit tyto dvě webové části, chcete-li zobrazit všechny prodejní objednávky pro určitého zákazníka.

Objednávky pro určitého zákazníka jsou zobrazeny ve webové části Seznam souvisejících obchodních dat

1. Webová část Seznam obchodních dat

2. Webová část Seznam souvisejících obchodních dat

Důležité informace: Následující procedura používá fiktivní data zákazníka z ukázkové databáze AdventureWorks serveru SQL Server 2000, kterou je třeba nejprve stáhnout a zaregistrovat v Katalogu obchodních dat. Další informace o ukázkové databázi AdventureWorks serveru SQL Server 2000 najdete v části Viz také.

Krok 1: Vytvoření webové části zobrazující souhrnný seznam

Prvním krokem při zobrazení souvisejících dat z externí databáze je vytvoření webové části Seznam obchodních dat zobrazující souhrnný seznam zákazníků.

 1. Přejděte na stránku na webu služby SharePoint, na které chcete zobrazit objednávky pro určitého zákazníka v databázi.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klikněte na položku Přidat webovou část.

 4. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko Seznam obchodních dat a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Ve webové části s obchodními daty, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a potom kliknutím na položku Upravit sdílenou webovou část otevřete podokno nástrojů.

 6. V podokně nástrojů klikněte vedle pole Typ na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka .

 7. V dialogovém okně Typ obchodních dat vyberte typ obchodních dat pro obchodní aplikaci, se kterou pracujete, a klikněte na tlačítko OK.

  Například vyberte hodnotu Zákazník pro položku Typ obchodních dat. V tomto příkladu je jako hodnota Aplikace vybrána AdventureWorksDWInstance.

 8. V podokně nástrojů rozbalte oddíl Vzhled.

 9. V poli Název nahraďte hodnotu Seznam obchodních dat hodnotou Zákazníci z databáze AdventureWorks a pak klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Vytvoření a připojení webové části za účelem zobrazení souvisejících položek

Po vytvoření webové části Seznam obchodních dat, ve které se zobrazí zákazníci z ukázkové databáze AdventureWorks serveru SQL Server 2000, můžete vytvořit webovou část Seznam souvisejících obchodních dat, kterou propojíte s prvním seznamem. Konečný výsledek vám umožní vybrat položku ze seznamu zákazníků a zobrazit seznam prodejních objednávek pro tohoto zákazníka ve webové části Seznam souvisejících obchodních dat.

 1. Na stejné stránce, na které jste vytvořili webovou část Seznam obchodních dat, kliknutím na možnost Přidat webovou část vytvořte novou webovou část.

 2. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko Seznam obchodních dat a klikněte na tlačítko Přidat.

 3. Ve webové části s obchodními daty, kterou jste právě vytvořili, klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a potom kliknutím na položku Upravit sdílenou webovou část otevřete podokno nástrojů.

 4. V podokně nástrojů klikněte vedle pole Typ na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka .

 5. V dialogovém okně Typ obchodních dat vyberte typ obchodních dat pro obchodní aplikaci, se kterou pracujete, a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte například hodnotu Prodejní objednávka pro položku Typ obchodních dat. V tomto příkladu je jako hodnota Aplikace vybrána AdventureWorksDWInstance.

 6. V rozevíracím seznamu Vztah vyberte možnost Zákazník k prodejní objednávce.

 7. V podokně nástrojů rozbalte oddíl Vzhled.

 8. V poli Název nahraďte hodnotu Seznam souvisejících obchodních dat hodnotou Objednávky pro zákazníka a pak klikněte na tlačítko OK.

 9. U právě vytvořené webové části klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , přejděte na příkaz Připojení, přejděte na položku Získat související položku z a pak klikněte na možnost Zákazníci ze společnosti AdventureWorks.

Krok 3: Ověření, že webové části jsou správně připojeny a konfigurovány

 1. Na stejné stránce, která obsahuje webovou část Seznam a právě vytvořenou webovou část Související seznam, klikněte v případě, že se nezobrazí žádná data, ve webové části Související seznam s názvem Zákazníci ze společnosti AdventureWorks na položku Načíst data Načíst data .

 2. Vyberte zákazníka ze seznamu kliknutím na tlačítko Možnosti vedle jména zákazníka. Ve webové části Prodejní objednávky pro zákazníka se zobrazí všechny prodejní objednávky týkající se vybraného zákazníka.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×