Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Pokud list obsahuje nulové hodnoty nebo výpočty, jejichž výsledkem jsou nulové hodnoty, můžete tyto hodnoty skrýt nebo v možnostech formátování změnit způsob jejich zobrazení. U každého čísla, které zadáte nebo vložíte do listu, Excel automaticky použije obecný nebo číselný formát. Tyto formáty z čísel automaticky odstraňují počáteční nuly. Pokud chcete počáteční nuly zachovat, musíte vytvořit vlastní formát čísla. Další informace o zachování počátečních nul najdete v článku Zachování počátečních nul.

Udělejte některou z těchto věcí:

 1. V nabídce aplikace Excel klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Authoring (Vytváření obsahu) klikněte na View (Zobrazení) Excel – tlačítko Předvolby zobrazení .

 3. V části Window options (Možnosti okna) zrušte zaškrtnutí políčka Show zero values (Zobrazovat nulové hodnoty).

Upozornění: Tato možnost se týká jenom nulových hodnot (0) v buňkách. Když se nulová hodnota v některé z vybraných buněk změní na nenulovou, použije se k zobrazení této hodnoty obecný formát čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Number (Číslo) klikněte v místní nabídce Number Format (Formát čísla) Pole Formát čísla na Custom (Vlastní).

 3. V dialogovém okně Format Cells (Formát buněk) klikněte v seznamu Category (Kategorie) na Custom (Vlastní).

 4. Do pole Type (Typ) zadejte 0;-0;;@ a klikněte na OK.

Poznámka: Skryté hodnoty se zobrazí jenom na řádku vzorců (nebo v případě, že upravujete obsah přímo v buňce, zobrazí se v buňce) a při tisku listu se nevytisknou. Pokud provádíte úpravy přímo v buňce, zobrazí se skryté hodnoty při úpravách jenom v buňce.

 1. Vyberte buňky obsahující skryté nulové hodnoty (0), které chcete zobrazit.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Number (Číslo) klikněte v místní nabídce Number Format (Formát čísla) Pole Formát čísla na Custom (Vlastní).

 3. V dialogovém okně Format Cells (Formát buněk) proveďte v seznamu Category (Kategorie) některou z těchto akcí:

Co chcete udělat

Postup

Zobrazení skrytých hodnot pomocí standardního formátu čísel

Klikněte na General (Obecný).

Zobrazení skrytých hodnot pomocí formátu data nebo času

Klikněte na Date (Datum) nebo Time (Čas) a pak vyberte formát data nebo času, který chcete použít.

 1. Vyberte buňky, které obsahují nulovou hodnotu (0).

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Format (Formát) na Conditional Formatting (Podmíněné formátování).

  Karta Domů, skupina Formát

 3. Klikněte na možnost Nové pravidlo.

 4. V místní nabídce Style (Styl) klikněte na Classic (Klasický) a pak v místní nabídce Format only top or bottom ranked values (Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední) klikněte na Format only cells that contain (Formátovat pouze buňky obsahující).

 5. V místní nabídce Specific text (Určitý text) klikněte na Cell value (Hodnota buňky).

 6. V místní nabídce between (Je mezi) klikněte na equal to (Je rovno) a pak do pole vedle equal to (Je rovno) zadejte 0.

 7. V místní nabídce Format with (Formátovat pomocí) klikněte na custom format (Vlastní formát) a pak v místní nabídce Color (Barva) klikněte na White (Bílá).

K určení podmínky, která zobrazí nulovou hodnotu (0) v buňce jako pomlčku (-) nebo prázdnou buňku, použijte funkci IF (KDYŽ). Další informace o této funkci najdete v tématu Funkce KDYŽ.

 1. Do buněk A1 a A2 na prázdném listu zadejte 10.

 2. Do buňky A3 zadejte =A1-A2 a stiskněte ENTER.

  Vzorec vrátí nulovou hodnotu (0).

 3. Na kartě Formulas (Vzorce) klikněte v části Function (Funkce) na Formula Builder (Tvůrce vzorců).

  Karta Vzorce, skupina Funkce

 4. V seznamu Formula Builder (Tvůrce vzorců) poklikejte na IF (KDYŽ).

 5. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti value1 (hodnota1) a zadejte A3.

 6. V části Arguments (Argumenty) klikněte na slovo True (Pravda) vedle možnosti is (je) a pak v místní nabídce klikněte na = (Equal To) (= (rovná se)).

 7. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti value2 (hodnota2) a zadejte 0.

 8. V části Arguments (Argumenty) klikněte na pole vedle možnosti then (pak) a udělejte jednu z těchto věcí:

Zobrazení nulových hodnot jako

Napište toto

Prázdné buňky

""

Pomlčky

"-"

 1. Klikněte na pole vedle možnosti else (jinak) a zadejte A3.

 2. Stiskněte klávesu ENTER.

  Vzorec v buňce A3 vrátí nulovou hodnotu (0) a zobrazí se hodnota, která se nachází mezi uvozovkami v argumentu then (pak) (označuje se také jako argument value_if_true (ano)).

  Tip: Mezi uvozovky můžete vložit jakýkoli text, který chcete zobrazit místo nulových hodnot.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě PivotTable (Kontingenční tabulka) klikněte v části Data na Options (Možnosti).

  Karta Kontingenční tabulka, skupina Data

 3. Na kartě Display (Zobrazení) proveďte jednu nebo více následujících akcí:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení určité hodnoty místo kódu chyby

Zaškrtněte políčko Error values as (Chybové hodnoty jako) a pak do pole zadejte hodnotu, kterou chcete zobrazit místo kódu chyby.

Pokud chcete zobrazit chyby jako prázdné buňky, nechte pole prázdné.

Zobrazení určité hodnoty místo prázdné buňky

Zaškrtněte políčko Empty cells as (Prázdné buňky jako) a pak do pole zadejte hodnotu, kterou chcete zobrazit v prázdných buňkách.

Pokud chcete zobrazit prázdné buňky, nechte pole prázdné.

Pokud chcete zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka Empty cells as (Prázdné buňky jako).

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Vytvoření a použití vlastního číselného formátu

Použití počátečních nul v PSČ nebo v jiných číslech

Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyby

Zobrazení čísel jako PSČ, čísel sociálního pojištění nebo telefonních čísel

Kódy číselných formátů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×