Zobrazení nebo skrytí formátovacích značek

K zobrazení textového rozložení dokumentů se v aplikaci Word používají značky formátování, jako jsou tečky (…) označující mezery nebo šipky (→) zastupující znaky tabulátoru. Užitečnost značek formátování můžete ocenit při vytváření obsahu se vzhledem podle konkrétní představy.

Poznámka: Publisher používá některé značky formátování

Značky formátování jsou sada symbolů, které vizuálně znázorňují konkrétní formátování v dokumentu.

Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

Znaky tabulátoru    
Zobrazí znaky tabulátoru jako šipky.

Mezery    
Zobrazí mezery mezi slovy jako tečky.

Konce odstavců    
Na konci odstavce zobrazí symbol odstavce.

Skrytý text    
Zobrazí tečkovanou čáru, pod kterou se skrývá text naformátovaný jako skrytý.

Volitelná dělení slov    
Zobrazí pomlčky, které označují, kde se slovo na konci řádku rozdělí. Tato volitelná dělení slov se vytisknou jenom v případě, že se slovo na konci řádku skutečně rozdělí. Když se slovo na konci řádku rozdělí, volitelná dělení slov se ve vytištěném dokumentu zobrazí jako spojovníky.

Kotvy objektů    
Zobrazí kotvy objektů a tím označí, že je objekt připojený k určitému odstavci.

Volitelné konce   
Řídí, kde se má slovo nebo fráze rozdělit, pokud připadne na konec řádku. Pokud používáte Word s některým z východoasijských jazyků, zabrání tato možnost v nesprávném dělení textu. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk.

Tlačítko Zobrazit nebo skrýt je vlastně takový přepínač, který vám umožňuje zapínat a vypínat zobrazení.

 • Na kartě Domů ve skupině Odstavec zvolte Zobrazit nebo skrýt.

  Ikona Zobrazit nebo skrýt zvýrazněná na kartě Domů

Poznámka: Když je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté, jeho pozadí je vyšedlé.

Můžete si zvolit značky formátování, které se budou na obrazovce vždycky zobrazovat bez ohledu na to, zda je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté nebo vypnuté. Můžete mít například vždycky zobrazené odstavce a mezery, ale znaky tabulátoru a skrytý text skrývat, když bude tlačítko Zobrazit nebo skrýt vypnuté.

Poznámka: Když je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté, jeho pozadí je vyšedlé.

 1. Na kartě Soubor zvolte Možnosti > Zobrazit.

 2. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zaškrtněte políčko u všech značek formátování, které vždycky chcete zobrazovat bez ohledu na to, zda je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté nebo vypnuté.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

 1. Na kartě Soubor v části Nápověda klikněte na Možnosti > Zobrazit.

 2. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zaškrtněte políčko u všech značek formátování, které vždycky chcete zobrazovat bez ohledu na to, zda je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté nebo vypnuté.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Zobrazení.

 3. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zaškrtněte políčko u všech značek formátování, které vždycky chcete zobrazovat bez ohledu na to, zda je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté nebo vypnuté.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

Zaškrtnutí kterékoli značky formátování, která se má na obrazovce vždycky zobrazovat, můžete zrušit. Jakmile zaškrtnutí značky formátování zrušíte, nebude se tato značka už na obrazovce trvale zobrazovat bez ohledu na to, zda je tlačítko Zobrazit nebo skrýt zapnuté nebo vypnuté.

 1. Na kartě Soubor zvolte Možnosti > Zobrazit.

 2. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zrušte zaškrtnutí u všech značek formátování, které nechcete trvale zobrazovat na obrazovce.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

 1. Na kartě Soubor v části Nápověda klikněte na Možnosti > Zobrazit.

 2. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zrušte zaškrtnutí u všech značek formátování, které nechcete trvale zobrazovat na obrazovce.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Zobrazení.

 3. V části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zaškrtněte políčko u všech značek formátování, které nechcete trvale zobrazovat na obrazovce.

  Nastavení symbolů formátování, které se mají vždy zobrazovat nebo skrývat

Červené vlnovky v aplikaci Word označují možné pravopisné nebo gramatické chyby. Modré vlnovky označují slova, která nemusí být správná v kontextu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu.

 2. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word zrušte zaškrtnutí políček u položek, které chcete vypnout.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word zrušte zaškrtnutí políček u položek, které chcete vypnout.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu.

 2. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word zrušte zaškrtnutí políček u položek, které chcete vypnout.

Červené vlnovky v aplikaci Publisher označují možné pravopisné chyby.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu.

 2. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Publisher zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní.

 1. Na kartě Nástroje klikněte na Pravopis > Možnosti kontroly pravopisu.

 2. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Publisher zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×