Zobrazení kritické cesty projektu

Zobrazení kritické cesty projektu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Každý úkol je důležitý, ale jenom některé úkoly jsou kritické. Kritická cesta je řetěz propojených úkolů, které mají přímý vliv na datum dokončení projektu. Pokud se kterýkoli z úkolů na kritické cestě zpozdí, zpozdí se celý projekt.

Zobrazení kritické cesty v zobrazení Ganttův diagram

Zobrazení Ganttův diagram pravděpodobně bude nejčastěji používaných zobrazení pro zobrazení kritické cesty.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Klikněte na kartu Formát a zaškrtněte políčko Kritické úkoly.

Critical Tasks check box on the ribbon and highlighted Gantt bars in Project 2013

Úkoly na kritické cestě jsou v Ganttově diagramu zobrazené jako červené pruhy.

Zobrazení kritické cesty v jiných zobrazeních úkolů

Kritickou cestu můžete zobrazit v libovolném Zobrazení úkolů – zvýrazněním kritických úkolů.

 1. Klikněte na kartu Zobrazení a vyberte zobrazení ve skupině Zobrazení úkolů.

 2. Zůstaňte na kartě Zobrazení a ze seznamu Zvýraznit vyberte Kritické.
  Kritická cesta se zobrazí žlutě.

 3. Pokud chcete zobrazit jenom úkoly na kritické cestě, klikněte na šipku Filtr a vyberte položku Kritické.

Critical path highlight in Project 2013

Tip:  V síťovém diagramu se úkoly na kritické cestě automaticky zobrazují červeně, takže je nemusíte zvýrazňovat.

Zobrazení kritické cesty v hlavním projektu

Při řízení Hlavní projekt můžou být na kritické cestě celé dílčí projekty. Jestli tomu tak je, můžete zjistit tak, že Projectu dáte pokyn, aby zacházel s dílčími projekty, jako by to byly souhrnné úkoly.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Plán a posuňte se dolů k oblasti Možnosti výpočtů pro tento projekt.

 3. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Vložené projekty se počítají stejně jako souhrnné úkoly.

Tip:  Tohle nastavení neovlivní jiné projekty. To znamená, že platí jenom pro hlavní projekt, na kterém pracujete.

Změna definice úkolů zobrazovaných na kritické cestě

Kritické úkoly jsou obvykle ty úkoly, které nemají žádnou časovou rezervu. Můžete ale dát Projectu pokyn, aby zahrnul do kritické cesty úkoly s jednodenní nebo vícedenní časovou rezervou. Zjistíte tak dřív potenciální problémy.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Upřesnit a posuňte se dolů k oblasti Možnosti výpočtů pro tento projekt.

 3. Zvětšete číselnou hodnotu v poli Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna.

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Další informace o kritické cesty

Kritická cesta je řadu úkolů (nebo v některých případech pouze jeden úkol), které řídí počítané zahájení nebo dokončení projektu projektu. Po dokončení poslední úkolu v kritické cesty projektu dokončení taky.

Úkoly, které tvoří kritické cesty souvisejí obvykle tak, že Závislosti mezi úkoly. Existuje pravděpodobně hodně těchto sítí úkolů v projektu Plán.

Při Zobrazení kritické cesty projektu, Project 2007 zobrazuje pouze jedinou celkové kritické cesty, což je jenom kritické cesty, které řídí projektu datum dokončení.

Však můžete nastavit váš plán tak, že můžete zobrazit další kritické cesty pro každou nezávislou nebo jednotlivých řadu úkolů. Je to může být užitečné pro zachování přehledu o každé dílčími Hlavní projekt nebo každého Fáze nebo Milník projekt, který je rozdělen do více fází.

Pokud znáte a sledování kritické cesty projektu, jakož i Zdroje přiřazené každý Kritický úkol, můžete určit, úkoly, které můžete ovlivňují datum dokončení vašeho projektu a tedy objevit jestli projekt dokončí podle plánu.

Pokud je důležité dokončení vašeho projektu na plán, zaměřte na úkoly na kritické cestě i u zdrojů přiřazených k úkolům. Tyto prvky, které ovlivňují, zda bude projekt dokončen včas.

Mějte na paměti, že kritické cesty můžete změnit před sebou úloh, kterými jsou jiné řadě jako postupu prací projektu Plán. Jakmile provedete kritické úkoly dokončeny nebo zpožděné úkoly v jiné řadě úkolů se může změnit kritické cesty. Nové kritické cesty okamžitě bude řadu úkoly, které sledujete nejvíce zajistit dokončení požadovaný den nebo dřív.

Zobrazení kritické cesty projektu

Abyste ověřili, že změny provedené v plánu projektu není nepříznivě kritické cesty, můžete zkontrolovat kritické cesty a kritické úkoly v některém z několika různými způsoby.

Poznámka: Ve výchozím nastavení nezobrazuje Project 2007 kritické cesty projektu.

Akce

Postup

Zobrazení kritické cesty v kontextu všechny úkoly

V nabídce Zobrazit klikněte na Další zobrazení, klikněte na Podrobný Ganttův diagram a potom klikněte na použít.

Zobrazte jenom kritické úkoly.

Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram. V seznamu Filtr Pole Filtr na panelu nástrojů, vyberte položku kritické.

Chcete-li znovu zobrazit všechny úkoly, klikněte na Všechny úkoly v seznamu filtrů na panelu nástrojů.

Můžete taky seskupit všechny kritické úkoly. V nabídce projekt ukažte na Seskupit podle a pak klikněte na položku kritické.

Zobrazení kritické cesty pomocí Průvodce Ganttovým diagramem

Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram a potom klikněte na Průvodce Ganttovým diagramem Obrázek tlačítka na panel nástrojů Formát. Postupujte podle pokynů Průvodce Ganttovým diagramem formátování kritické cesty.

Ve výchozím nastavení, pruhů Ganttova diagramu a propojení řádků z důvodu lepší kritické úkoly se zobrazují v červené barvě. Tento formát změňte přepsání přímé formátování dříve změny provedené styly pruhů nebo jednotlivé pruhy.

Všimněte si, že toto formátování kritické úkoly platí pouze pro aktuální zobrazení Ganttův diagram v aktuálním souboru. Pokud chcete použít stejné formátování v jiném souboru, můžete Organizátor (nabídkaNástroje ) zkopírujte formátovaný Ganttových diagramů do jiných souborů.

Zobrazení vícenásobných kritických cest v jednom projektu

V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti, klikněte na kartu výpočty a potom zaškrtněte políčko Vypočítat násobné kritické cesty.

Zobrazení celkových kritické cesty napříč několika projekty

Důležité informace: Tento postup platí pouze v konsolidovaném projektu. Pokud nemáte konsolidovaném projektu, můžete musíte nejdřív vytvořit.

V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti, klikněte na kartu výpočty a potom zaškrtněte políčko vložené projekty se počítají stejně jako souhrnné úkoly.

Toto je údaj úrovni projektu. Všechny projekty vložený do tohoto projektu se počítají stejně jako souhrnné úkoly.

Změna úkoly, které jsou definovány jako kritické

V Project 2007 má Kritický úkol nula dní Časová rezerva (plovoucí). Však můžete změnit výchozí hodnotu a definovat úkolu jako důležité, například s jednou nebo dvěma dnů časové rezervy.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu výpočty.

 2. V dialogovém okně úkoly je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna hodnotě zadejte maximální velikost časové rezervy, ve dnech, které chcete použít k definování kritické úkoly.

 3. Pokud chcete tuto hodnotu výchozí hodnotu pro všechny projekty, klikněte na nastavit jako výchozí.

Zjistěte, jak najít časová rezerva úkolu, najdete v článku Vyhledání časová rezerva (plovoucí) v plánu.

Pokyny o změně časová rezerva úkolu naleznete v tématu Nastavení předstihu nebo prodlevy (plovoucí) mezi úkoly.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×