Zobrazení a správa objektů pomocí navigačního podokna

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Všechny objekty v Accessové desktopové databázi jsou uvedeny v navigačním podokně.

Kategorie a skupiny objektů v navigačním podokně je možné přizpůsobit. Je také možné skrýt objekty, skupiny nebo celé navigační podokno. Access nabízí několik kategorií, které je možné ihned použít, a také umožňuje vytvořit vlastní kategorie a skupiny.

Tip: Stisknutím klávesy F11 zobrazíte nebo skryjete navigační podokno.

Poznámka: Navigační podokno není k dispozici, pokud používáte accessovou webovou aplikaci nebo webovou databázi v prohlížeči. Přestože v accessové webové aplikaci otevřené v Accessu můžete používat navigační podokno, disponuje omezenou sadou funkcí: zobrazení, třídění a vyhledávání objektů databáze.

V tomto článku

Základní informace

Výběr kategorie v navigačním podokně

Zobrazení a řazení objektů v navigačním podokně

Vyhledání objektů v databázi v navigačním podokně

Vytváření a změna vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně

Přidání objektů do vlastní skupiny v navigačním podokně

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách v navigačním podokně

Skrytí objektů a skupin v navigačním podokně

Zobrazení objektů a skupin v navigačním podokně

Přehled

Navigační panel je hlavním prostředkem, s jehož pomocí můžete zobrazovat a používat všechny své Databázové objekty. Po otevření databáze v aplikaci Access se navigační podokno zobrazí vlevo od pracovního prostoru.

Přizpůsobení navigačního podokna

Vzhled navigačního podokna můžete přizpůsobit následujícími způsoby:

Co chcete udělat

Akce

Změna šířky navigačního podokna

Umístěte ukazatel nad pravý okraj navigačního podokna a po změně na oboustrannou šipku jeho přetažením zvětšete nebo zmenšete šířku.

Otevření a zavření navigačního podokna

Klikněte na Tlačítko Otevření nebo uzavření příčky Tlačítko Otevření nebo uzavření příčky pro navigační podokno v Accessu nebo stisknutím klávesy F11 navigační podokno otevřete a zavřete.

Navigační podokno zobrazené jako otevřené i zavřené

Použití databázových objektů v navigačním podokně

Objekty v navigačním podokně je možné použít po dvojitém kliknutí na objekt. Jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na objekt, zobrazí se místní nabídka umožňující provádět různé akce, například otevření objektu v návrhovém zobrazení.

Kategorie a skupiny v navigačním podokně

Objekty v databázi je možné uspořádat do skupin a kategorií. Skupiny umožňují uspořádat a přiřazovat objekty v navigačními podokně a kategorie umožňují uspořádat a přiřazovat skupiny.

Navigační podokno

Například na předchozím obrázku představuje položka Navigace mezi úkoly kategorii a položky Úkoly, Kontakty a Pomocné objekty představují skupiny.

Po výběru kategorie jsou položky uspořádány do skupin, které kategorie obsahuje. Pokud například vyberete kategorii Tabulky a související zobrazení, jsou položky uspořádány vždy do jedné skupiny pro každou tabulku, přičemž každá skupina obsahuje klávesové zkratky pro všechny objekty, které používají tabulku, tedy dotazy, formuláře, sestavy atd. Jestliže objekt používá více než jednu tabulku, zobrazí se ve všech odpovídajících skupinách.

Začátek stránky

Výběr kategorie v navigačním podokně

Po vytvoření nové databáze je ve výchozím nastavení zobrazena kategorie Tabulky a související zobrazení a skupina Všechny tabulky. Každá databáze obsahuje také kategorii s názvem Vlastní, kterou je možné použít k vytvoření vlastního zobrazení objektů. Aplikace Access také nabízí dvě další předdefinované kategorie, které lze vybrat podle toho, jakým způsobem mají být objekty zobrazeny:

Kategorie

Popis

Typ objektu

Zobrazí všechny objekty v databázi seřazené podle typu.

Datum vytvoření

a

Datum změny

Slouží k vyhledání objektů, které byly vytvořeny nebo změněny v konkrétní datum nebo v rámci rozsahu dat. Hodnoty můžete filtrovat podle možností Dnes nebo Všechna data. Tyto kategorie zobrazí objekty v sestupném pořadí podle toho, kdy byly vytvořeny nebo naposledy změněny.

Navigační podokno zobrazující tabulky ve skupinách a objekty související s jednotlivými tabulkami

Jednotlivé předdefinované kategorie obsahují globální skupinu, která obsahuje všechny objekty v databázi. Globální skupinu pro kategorii je možné snadno vyhledat podle slova Všechny před názvem skupiny. Pokud například vyberete kategorii Tabulky a související zobrazení, bude mít globální skupina název Všechny tabulky.

Začátek stránky

Zobrazení a řazení objektů v navigačním podokně

Můžete vybrat způsob, jakým budou objekty v databázi zobrazeny v navigačním podokně. Můžete například zahrnout data vytvoření nebo změny či zobrazit objekty jako ikony nebo seznamy. Ve výchozím nastavení seřadí aplikace Access objekty v navigačním podokně podle typu objektu ve vzestupném abecedním pořadí, řazení však můžete změnit tak, aby odpovídalo vašim potřebám. Chcete-li zadat, jak mají být objekty zobrazeny a seřazeny, postupujte takto:

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na horní část navigačního podokna a zobrazte místní nabídku. Pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení objektů, přejděte k položce Zobrazit podle a pak klikněte na možnost Podrobnosti, Ikona nebo Seznam.

  • Chcete-li zobrazit všechny skupiny v databázi, klikněte na možnost Zobrazit všechny skupiny.

  • Chcete-li změnit pořadí řazení v navigačním podokně, přejděte k položce Seřadit podle a vyberte možnost řazení.

  • Chcete-li položky seřadit ručně a přizpůsobit pořadí zobrazení, klikněte na položku Seřadit podle a pak klikněte na možnost Odebrat automatická řazení.

Začátek stránky

Vyhledání objektů v databázi v navigačním podokně

Po zadání textu do pole Hledat Access vyhledá v kategorii všechny skupiny, které obsahují objekt nebo zástupce objektu odpovídající hledanému výrazu. Všechny skupiny neobsahující odpovídající položku budou sbaleny.

Poznámka: Access vyhledává objekty pouze v kategoriích a skupinách, které jsou aktuálně zobrazeny v navigačním podokně.

Tip: Chcete-li konkrétní objekt vyhledat v celé databázi, vyberte v navigačním podokně jednu z předdefinovaných kategorií, například Tabulky a související zobrazení nebo Typ objektu. Tak zajistíte, že v navigačním podokně budou zobrazeny všechny skupiny.

Vyhledávání databázových objektů nebo zástupců pomocí pole Hledat

 1. Pokud pole Hledat není dosud zobrazeno v horní části navigačního podokna, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Panel hledání.

 2. Zadejte část nebo celý název objektu nebo zástupce do pole Panel hledání.

  Panel hledání v navigačním podokně

  Během zadávání znaků Access vyhledává a eliminuje všechna záhlaví skupin, které neobsahují odpovídající položku.

 3. Chcete-li provést další hledání, klikněte na Vymazat hledaný řetězec Tlačítko Vymazat hledaný řetězec , nebo stisknutím klávesy BACKSPACE odstraňte znaky a pak zadejte nový text, který chcete vyhledat.

  Poznámka: Po vymazání textu z pole Panel hledání se v navigačním podokně znovu zobrazí všechny dostupné objekty.

Začátek stránky

Vytváření a změna vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně

Poznámka: Tato část se nevztahuje na accessovou webovou aplikaci.

Vytvoříte-li novou databázi bez použití šablony, obsahuje databáze ve výchozím nastavení kategorii Vlastní, která zobrazí jedinou skupinu obsahující všechny objekty definované v databázi. Vlastní kategorii můžete přejmenovat, vytvořit v ní více vlastních skupin a přiřadit k těmto skupinám objekty. Výchozí možnost řazení pro skupiny je Všechny tabulky.

Při zobrazení vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně se vždy zobrazí zástupce objektů. Zástupce lze rozpoznat podle malé šipky vedle levého dolního rohu ikony objektu.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie

Pokud otevřete zástupce, otevře se objekt, na který zástupce odkazuje. Jestliže však zástupce odstraníte, Access neodstraní objekt v databázi, na který zástupce odkazuje. Zástupce je možné také skrýt a přejmenovat, aniž by došlo ke změně dat v databázi, na která zástupce odkazuje.

Jednou z možností přizpůsobení objektů v databázi je vytvoření vlastních kategorií. Vlastní kategorii můžete vytvořit, pokud například chcete vytvořit formulář se specifickými typy tlačítek nebo odkazů, které lze použít k procházení databáze. Vytvoříte-li vlastní kategorii, bude platit pouze pro aktuální databázi. Vlastní kategorie a skupiny nelze přenést do jiných databází. Vlastní kategorii lze vytvořit přejmenováním výchozí kategorie Vlastní poskytnuté aplikací Access nebo vytvořením nové vlastní kategorie. Omezením počtu vlastních kategorií a skupin v databázi usnadníte vyhledávání dat

Poznámka: Objekty můžete odstranit z vlastní kategorie nebo skupiny, nemůžete je ovšem odstranit z předdefinované kategorie nebo skupiny.

Dialogové okno Možnosti navigace slouží k vytváření a správě vlastních kategorií a skupin. V tomto dialogovém okně se zobrazí seznam všech kategorií, které byly definovány v databázi, a skupiny u vybrané kategorie.

Vytvoření vlastní kategorie

Při vytvoření nové vlastní kategorie budou pro tuto kategorii vytvořeny skupiny Nepřiřazené objekty a Vlastní skupina 1. Ve výchozím nastavení aplikace Access nevloží do skupiny Nepřiřazené objekty žádné objekty. Místo toho se všechny objekty v kategorii, které nejsou v žádné skupině, zobrazí ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně.

 1. Chcete-li vytvořit novou kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Kategorie klikněte na možnost Přidat položku

  Nová kategorie se zobrazí v části Kategorie v dialogovém okně Možnosti navigace

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní kategorie v navigačním podokně

Pokud je k dispozici nepoužívaná vlastní kategorie, můžete ji přejmenovat namísto přidávání nové vlastní kategorie.

 1. Chcete-li přejmenovat vlastní kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši v horní části navigačního podokna a pak klikněte na položku Možnosti navigace

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na tlačítko Vlastní a potom klikněte na možnost Přejmenovat položku

 3. Zadejte nový název pro kategorii a stiskněte klávesu ENTER.

Po vytvoření nebo přejmenování vlastní kategorie je třeba vytvořit pro tuto kategorii vlastní skupiny.

Aplikace Access automaticky vytvoří v každé nové kategorii skupiny Vlastní skupina 1 a Nepřiřazené objekty. Objekty, které nejsou zařazeny do skupin, budou automaticky vloženy do skupiny Nepřiřazené objekty. Můžete vytvořit novou vlastní skupinu nebo přejmenovat skupinu Vlastní skupina 1 na požadovaný název

Vytvoření vlastní skupiny v navigačním podokně

 1. Pokud chcete vytvořit novou vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Skupiny pro název kategorie klikněte na Přidat skupinu.

 3. Zadejte název nové skupiny a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní skupiny v navigačním podokně

 1. Pokud chcete přejmenovat vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a pak klikněte na Možnosti navigace.

 2. V části Skupiny pro název kategorie klikněte na vlastní skupinu a potom klikněte na Přejmenovat skupinu.

 3. Zadejte nový název pro skupinu a stiskněte klávesu ENTER

Po vytvoření vlastní skupiny ve vlastní kategorii můžete do vlastní skupiny přidat nebo přesunout objekty.

Začátek stránky

Přidání objektů do vlastní skupiny v navigačním podokně

Poznámka: Tato část se nevztahuje na accessovou webovou aplikaci.

Objekty můžete do vlastní skupiny přidat několika způsoby, například vytvořením zástupce přetažením objektu, kopírováním a vložením a importem objektů z externích zdrojů. Pokud se však rozhodnete vyjmout objekt ze skupiny, uvědomte si, že to může způsobit problémy. Vyjímání objektů se nedoporučuje, protože databáze je sada součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze.

 • Chcete-li přidat nebo přesunout objekty v databázi do vlastní skupiny, klikněte na šipku rozevíracího pole v horní části navigačního podokna a pak klikněte na vytvořenou vlastní skupinu.

 • V části Nepřiřazené objekty klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přidat nebo přesunout.

 • V místní nabídce klikněte na příkaz Přidat do skupiny a pak klikněte na vlastní skupinu, do které chcete objekt přidat.

Kopírování a vkládání objektů

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete kopírovat, a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na skupinu v navigačním podokně, do které chcete objekt vložit, a pak klikněte na příkaz Vložit. Objekt můžete vložit také v navigačním podokně jiné otevřené databáze aplikace Access.

Dalším způsobem přidání objektů do databáze je import tabulek z jiných databází nebo dat z jiných programů (například textové soubory a sešity aplikace Microsoft Office Excel). Další informace o importu externích dat získáte po kliknutí na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách v navigačním podokně

Poznámka: Tato část se nevztahuje na accessovou webovou aplikaci.

Při zobrazení vlastních objektů v navigačním podokně se ve skutečnosti zobrazili zástupci těchto objektů. Ikona objektu s malou šipkou vedle levého dolního rohu označuje, že se jedná o zástupce nebo ukazatel odkazující na skutečný objekt.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie

Pokud odeberete nebo odstraníte zástupce z navigačního podokna, odebíráte jen ukazatel na tento objekt, a ne objekt z databáze. Jestliže odeberete zástupce objektu z vlastní skupiny v navigačním podokně, bude odkaz na tento objekt odebraný z vlastní skupiny a objekt se zobrazí ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně.

 • Chcete-li odebrat zástupce, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt v navigačním podokně a pak klikněte na příkaz Odebrat.

 • Chcete-li zástupce objektu obnovit, přetáhněte objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty v navigačním podokně do vlastní skupiny.

Důležité informace: Ačkoli předdefinované a vlastní skupiny můžete odstranit (to znamená trvale odebrat) tento postup nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k potížím v databázi. Databáze jsou sady součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze

Začátek stránky

Skrytí objektů a skupin v navigačním podokně

Poznámka: Tato část se nevztahuje na accessovou webovou aplikaci.

Jestliže objekt nebo skupina nejsou používány nebo k nim chcete omezit přístup, může být jejich skrytí vhodnější než jejich odstranění. Skrytím objektu nebudou provedeny změny v databázi, zatímco odstranění objektu nebo skupiny (i pokud se zdá, že jde o duplicitní položku) může narušit některé nebo všechny funkce databáze.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu v navigačním podokně, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li skrýt objekt, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Skrýt v této skupině.

 • Chcete-li skrýt celou skupinu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Skrýt.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu zobrazenou šedě v navigačním podokně, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení objektů a skupin v navigačním podokně

Poznámka: Tato část se nevztahuje na accessovou webovou aplikaci.

Chcete-li zobrazit skryté objekty a skupiny bez povolení přístupu, postupujte takto:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 • V dialogovém okně Možnosti navigace zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Pokud se skryté objekty a skupiny zobrazí v navigačním podokně šedě, nejsou povoleny. Chcete-li tyto šedé objekty nebo skupiny zpřístupnit z navigačního podokna, postupujte takto:

 • Chcete-li povolit objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na tento objekt a pak klikněte na příkaz Zobrazit v této skupině.

 • Chcete-li zobrazit skupinu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Zobrazit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×