Zobrazení a aktualizace kalendáře služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete zobrazit a aktualizace kalendáře služby SharePoint, stejně jako svůj Outlookový kalendář. Umožňuje zobrazení kalendáře z SharePoint webu vedle sebe kalendáře aplikace Outlook, zobrazit překrytí kalendáře, jako kdyby to byl jediného kalendáře aplikace Microsoft Outlook 2010 a dokonce kopírovat události mezi kalendáře.

Poznámka: Funkce popsané v tomto článku je nutné technologií Microsoft SharePoint v prostředí vaší organizace. Tyhle funkce fungují nejlépe v aplikaci SharePoint 2007 nebo novější. Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Microsoft SharePoint běží na serveru, požádejte správce Sharepointu povolil.

Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook; zobrazí v seznamu Jiné kalendáře s složky kalendáře.

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

  Pokud nemůžete najít kalendáře, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název kalendáře.

 2. Na kartě Kalendář klikněte ve skupině Akce na možnost Připojit k aplikaci Outlook.

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete povolit webové stránce spustit program v počítači, klikněte na tlačítko Povolit. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook, klikněte na tlačítko OK.

  V aplikaci Outlook bude kalendář služby SharePoint připojen v navigačním podokně zobrazení Kalendář do seznamu Jiné kalendáře.

Kalendáře služby SharePoint s kalendáře aplikace Outlook nebo jiné kalendáře služby SharePoint mohou překryvném tak, aby všechny události můžete zobrazit najednou.

Ve výchozím nastavení otevře Sharepointového kalendáře v zobrazení Kalendář seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně. Jsou zobrazeny jako další kalendáře vedle výchozího kalendáře v zobrazení kalendáře vedle sebe, ale zrušte zaškrtnutí políček u dalších kalendářů, které nechcete zobrazit.

 1. V navigačním podokně, v zobrazení Kalendář, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček jiných kalendářů, až jsou zobrazeny kalendáře, které chcete překrýt.

  Každý vybraný kalendář se otevře vpravo od naposledy otevřeného kalendáře.

 2. Na kartě kalendáře klikněte na šipku Obrázek tlačítka .

  Pokud na šipku umístíte ukazatel myši nebo na ni kliknete, změní barvu. Pokud na šipku kliknete, karta se posune doleva. Kalendáře se nyní nacházejí v překryvném režimu.

 3. Chcete-li do překryvného zobrazení přidat další kalendář, opakujte předchozí kroky.

Chcete-li odebrat kalendář v překryvném zobrazení, klikněte na kartu Kalendář nebo zrušte zaškrtnutí políčka kalendáře v navigačním podokně.

Do kalendáře služby SharePoint lze přidávat události a celodenní zvláštní události stejným způsobem, jakým je lze přidávat do kalendářů aplikace Outlook.

 1. Otevření kalendáře služby SharePoint v aplikaci Outlook. Na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na typ událost, kterou chcete přidat.

  Můžete taky vytvořit opakované události, i když některé vlastní opakování nejsou k dispozici v kalendáře služby SharePoint.

 2. Zadejte informace o zvláštní události stejným způsobem, jakým je běžně zadáváte v aplikaci Outlook.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip: Mezi kalendářem služby SharePoint a osobním kalendářem aplikace Outlook můžete položky přetahovat nebo je můžete kopírovat a vkládat.

 1. V seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář vyberte kalendář, který chcete odebrat.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na kalendář a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Odstranit název složky kalendáře.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Tímto způsobem odeberete kalendář pouze z aplikace Outlook, nikoli z webu služby SharePoint.

Kalendáře služby SharePoint můžete nastavit tak, aby uživatelé mohli přidávat položky kalendáře odesláním e-mailu, pokud váš web a kalendář povolen příjem obsahu e-mailem.

Pokud do kalendáře služby SharePoint odešlete žádost o schůzku, můžete s ní pracovat stejným způsobem, jakým pracujete s ostatními událostmi v kalendáři na webu služby SharePoint. Z kalendáře na webu služby SharePoint nejsou ovšem účastníkům automaticky odesílány aktualizace při provedení změn. Změníte-li například místo konání schůzky, je třeba účastníky o této změně informovat.

Odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o schůzku nebo událost v aplikaci Outlook jako obvykle. Do pole Komu nebo kopie žádosti o schůzku přidejte adresu Sharepointového kalendáře. Nebo pokud Sharepointové skupiny již obsahuje kalendáři, přidejte e-mailová adresa skupiny služby SharePoint.

Kalendáře můžete nastavit tak, aby také zobrazit přílohy k položkám e-mailem. Přidat přílohu a položky seznamu, přiložte daný soubor k žádosti o schůzku obvyklým způsobem.

Před odesláním e-mailu do kalendáře, musíte znát zda kalendář je nastaven příjem e-mailu, a pokud jde o případ, získejte adresu.

Proveďte některou z následujících úkonů získat e-mailovou adresu v kalendáři:

 • Hledejte v adresáři. Pokud není e-mailovou adresu, můžete ji získat od osoby, která nastavení kalendáře. Pak můžete přidat ho do svého seznamu kontaktů tak, aby ji mohli později snadno najít.

 • Zobrazení popisu kalendáře, který se objeví přímo pod názvem kalendáře. Vlastník webu může být přidaná e-mailovou adresu kalendáře na její popis.

 • Zobrazení nastavení e-mailu pro seznam, pokud máte oprávnění k zobrazení nastavení kalendáře:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

   Pokud se název kalendáře nezobrazí, klikněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté klikněte na název kalendáře.

  2. Na kartě Kalendář klikněte ve skupině Nastavení na položku Nastavení seznamu.

   Pokud kalendář je povolen příjem e-mailu, zobrazí se jeho adresu v části Informace o seznamu vedle E-mailovou adresu.

Vaše organizace může používat skupiny Sharepointu, které povolit členům si posílat e-maily vzájemně. Adresa skupiny SharePoint může obsahovat adresy kalendářů tak, aby při odeslání žádosti o schůzku členové skupiny položky se automaticky přidají do kalendáře služby SharePoint. V takovém případě můžete použít adresu skupiny Sharepointu v kalendáři

Kalendář služby SharePoint lze zobrazit a aktualizovat stejným způsobem jako kalendář aplikace Outlook.

Kalendář z webu služby SharePoint lze zobrazit vedle kalendáře aplikace Outlook, lze také použít překryvné zobrazení kalendářů vytvářející dojem jediného kalendáře, a dokonce lze kopírovat události mezi jednotlivými kalendáři.

Připojíte-li kalendář služby SharePoint k aplikaci Outlook 2007, je zobrazen v seznamu Jiné kalendáře s jinými složkami kalendářů. Je možné připojit více kalendářů najednou, například týmový kalendář dovolených a projektový plán. Podle potřeby můžete zvolit, se kterým kalendářem chcete pracovat: s jedním kalendářem služby SharePoint, s několika kalendáři služby SharePoint (pokud je máte k dispozici) nebo s kalendáři aplikace Outlook.

Kalendář z webu služby SharePoint zobrazený v aplikaci Outlook

Pokud váš tým ukládá informace o projektových plánech, konferencích a dovolených do kalendáře služby SharePoint, můžete zobrazit týmový kalendář souběžně s osobním kalendářem a zkontrolovat konflikty. Můžete také mezi oběma kalendáři kopírovat položky, aniž by bylo nutné opustit aplikaci Outlook.

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.

  Pokud nemůžete kalendář najít, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a poté klepněte na název požadovaného kalendáře.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na připojit k aplikaci Outlook.

  Připojení kalendáře z webu služby SharePoint k aplikaci Outlook

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook, klepněte na tlačítko OK.

  V aplikaci Outlook je kalendář služby SharePoint připojen v zobrazení Kalendář do seznamu Jiné kalendáře. Pokud jsou zaškrtnuta políčka pro kalendář služby SharePoint i výchozí kalendář aplikace Outlook, oba kalendáře se zobrazí vedle sebe v zobrazení Kalendář.

Kalendář služby SharePoint můžete překrýt kalendáři aplikace Outlook nebo jinými kalendáři služby SharePoint a tímto způsobem můžete zobrazit všechny události najednou. Uvidíte například, jestli některý termín dovolené z týmového kalendáře dovolených na webu služby SharePoint není v konfliktu se schůzkou, kterou chcete naplánovat v kalendáři aplikace Outlook.

Chcete-li zobrazit kalendář služby SharePoint v překryvném režimu s jiným kalendářem, je třeba nejprve připojit kalendář k aplikaci Outlook. Další informace naleznete v části Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook v tomto článku.

Ve výchozím nastavení se kalendář služby SharePoint otevře v seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář. Je zobrazen jako další kalendář vedle výchozího kalendáře. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe v zobrazení Kalendář, je ovšem možné zrušit zaškrtnutí políčka pro libovolný kalendář, který nechcete zobrazit.

 1. V navigačním podokně v zobrazení Kalendář zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček jiných kalendářů, až jsou zobrazeny kalendáře, které chcete překrýt.

  Každý vybraný kalendář se otevře napravo od kalendáře, který je již zobrazen.

 2. Na kartě Kalendář Karta kalendáře z webu služby SharePoint klepněte na šipku Obrázek tlačítka .

  Šipka změní barvu, pokud na ni umístíte ukazatel myši nebo na ni klepnete. Klepnete-li na šipku, karta se posune doleva. Kalendáře se nyní nacházejí v překryvném režimu.

  Karty dvou kalendářů v překryvném režimu

 3. Chcete-li do překryvného zobrazení přidat další kalendář, opakujte předchozí kroky.

Poznámka: Vždy musí být zobrazen alespoň jeden kalendář.

Tip: Chcete-li odebrat kalendář z překryvného zobrazení, klepněte na šipku na kartě kalendářů v překryvném zobrazení. Šipka směřuje od kalendářů v překryvném zobrazení.

Do kalendáře služby SharePoint lze přidávat události a celodenní zvláštní události stejným způsobem, jakým je přidáváte do kalendářů aplikace Outlook. Odkazy na další informace o událostech a celodenních zvláštních událostech naleznete v části Viz také.

Poznámka: Žádosti o schůzku v kalendáři služby SharePoint nefungují. Účastníci například automaticky neobdrží aktualizace při změně události v kalendáři služby SharePoint.

Chcete-li přidat událost do kalendáře služby SharePoint pomocí aplikace Outlook 2007, je třeba nejprve připojit kalendář k aplikaci Outlook. Další informace naleznete v části Připojení kalendáře služby SharePoint k aplikaci Outlook v tomto článku.

Ve výchozím nastavení se kalendář služby SharePoint otevře v seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář. Je zobrazen jako další kalendář vedle výchozího kalendáře. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe v zobrazení Kalendář, je ovšem možné zrušit zaškrtnutí políčka pro libovolný kalendář, který nechcete zobrazit.

 1. Pokud kalendář není zobrazen, klepněte v navigačním podokně na položku Kalendář.

 2. V seznamu Jiné kalendáře ověřte, zda je zaškrtnuto políčko u kalendáře služby SharePoint.

 3. Je-li kalendář služby SharePoint zobrazen vedle kalendáře aplikace Outlook, klepněte na buňku v kalendáři služby SharePoint, pokud již tento kalendář není aktivním kalendářem.

  Název aktivního kalendáře je tmavší než názvy ostatních kalendářů.

 4. V nabídce Akce klepněte na typ události, který chcete přidat, například Nová událost nebo Nová celodenní zvláštní událost.

  Můžete také vytvořit opakovanou událost, přestože v kalendářích služby SharePoint nejsou některé vlastní způsoby opakování k dispozici.

 5. Zadejte informace o události stejným způsobem, jakým je běžně zadáváte v aplikaci Outlook.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip: Mezi kalendářem služby SharePoint a osobním kalendářem aplikace Outlook můžete položky přetahovat nebo je můžete kopírovat a vkládat.

 1. V seznamu Jiné kalendáře v navigačním podokně v zobrazení Kalendář vyberte kalendář, který chcete odebrat.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na kalendář a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit název složky kalendáře.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Tímto způsobem odeberete kalendář pouze z aplikace Outlook, nikoli z webu služby SharePoint.

Kalendáře služby SharePoint mohou být nastaveny tak, aby uživatelé mohli přidávat položky kalendáře, pokud je pro web a kalendář povolen příjem obsahu prostřednictvím e-mailu.

Pokud do kalendáře služby SharePoint odešlete žádost o schůzku, můžete s ní pracovat stejným způsobem, jakým pracujete s ostatními událostmi v kalendáři na webu služby SharePoint. Z kalendáře na webu služby SharePoint nejsou ovšem účastníkům automaticky odesílány aktualizace při provedení změn. Změníte-li například místo konání schůzky, je třeba účastníky o této změně informovat.

Před odesláním e-mailu do kalendáře je třeba vědět, zda je pro kalendář nastavena možnost přijímat e-maily, a pokud ano, je třeba získat adresu.

 1. Adresu kalendáře lze získat některým z následujících postupů:

  • Prohledejte adresář. Pokud v něm není e-mailová adresa uvedena, můžete ji získat od osoby, která kalendář nastavila. Potom ji můžete přidat do seznamu kontaktů, aby ji později bylo možné snadněji najít.

  • Prohlédněte si popis kalendáře, který se zobrazí přímo pod názvem kalendáře. Je možné, že vlastník webu přidal e-mailovou adresu kalendáře do jeho popisu.

  • Pokud máte oprávnění k zobrazení nastavení kalendáře, prohlédněte si nastavení e-mailů pro seznam:

   1. Ve webovém prohlížeči otevřete kalendář na webu služby SharePoint.
    Není zobrazena na název kalendáře, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název kalendáře.

   2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu.
    Pokud kalendář je povolen příjem e-mailu, jeho adresu se zobrazí v části Informace o seznamu vedle E-mailovou adresu.

  • Použijte e-mailovou adresu Skupina služby SharePoint k odeslání položky kalendáře, například žádosti o schůzku nebo události, e-mailem. Vaše organizace může mít svůj vlastní seznam e-mailů, nazývaný skupina služby SharePoint, umožňující členům organizace posílat si poštu mezi sebou. Adresa skupiny služby SharePoint může obsahovat adresu kalendáře, aby v případě, že odešlete žádost o schůzku členům skupiny, byly položky automaticky přidány do kalendáře služby SharePoint.

 2. Chcete-li odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o schůzku nebo událost obvyklým způsobem pomocí aplikace Outlook.

  Kalendáře mohou být také nastaveny tak, aby přijímaly přílohy k položkám prostřednictvím e-mailu. Chcete-li, aby položka seznamu obsahovala přílohu, připojte soubor obvyklým způsobem k žádosti o schůzku.

 3. Do pole Komu nebo Kopie žádosti o schůzku přidejte adresu kalendáře. Pokud již skupina služby SharePoint kalendář obsahuje, přidejte místo adresy kalendáře e-mailovou adresu skupiny služby SharePoint.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×