Zobrazení čísel jako čísel kreditních karet

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud vytvoříte vlastní formát čísla pro 16bitové číslo kreditní karty (třeba # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #), Excel změní poslední číslici na nulu, protože Excel změní jakékoli číslice za patnáctým místem na nuly.

Kromě toho aplikace Excel zobrazí číslo v exponenciálním zápisu, přičemž nahradí část čísla písmeny E + n, kde E (což označuje exponent) vynásobí předchozí číslo hodnotou 10 až n-tou mocninou. Pokud chcete úspěšně zobrazit 16bitové číslo kreditní karty v plném rozsahu, musíte číslo naformátovat jako text.

Z bezpečnostních důvodů můžete všechny kromě posledních pár číslic čísla kreditní karty překrýt pomocí vzorce, který obsahuje funkce CONCATENATE, Righta Opakovat .

Zobrazení čísel kreditních karet v plném rozsahu

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat.

  Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka: Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novému výběru se stane obdélníková oblast mezi aktivní buňkou a vybranou buňkou.

  Tip: Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

  Tip: Můžete také vybrat prázdné buňky a po zformátování buněk zadat čísla. Tato čísla budou formátovaná jako text.

 2. Klikněte na kartu Domů a potom klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka vedle Number (číslo).

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V poli kategorie klikněte na text.

  Poznámka: Pokud možnost text nevidíte, přesuňte se pomocí posuvníku na konec seznamu.

Tip: Pokud chcete do čísel uložených jako text zahrnout i další znaky (například pomlčky), můžete je zahrnout, když zadáte čísla kreditních karet.

V případě běžných bezpečnostních opatření můžete zobrazit jenom několik posledních číslic čísla kreditních karet a nahradit zbytek číslic hvězdičkami nebo jinými znaky. Můžete to udělat pomocí vzorce, který obsahuje funkce CONCATENATE, Opakovata Right .

Následující postup používá ukázková data k zobrazení, jak můžete zobrazit jenom poslední čtyři čísla čísla kreditních karet. Po zkopírování vzorce do listu ho můžete upravit tak, aby se vám zobrazovala vlastní čísla kreditních karet.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. V tomto článku nápovědy vyberte následující příklad dat bez záhlaví řádků a sloupců.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  Type (Typ)

  Data

  Číslo kreditní karty

  5555-5555-5555-5555

  Vzorec

  Popis (výsledek)

  = CONCATENATE (OPAKOVAT ("* * * *-"; 3), RIGHT (B2; 4))

  Třikrát opakuje textový řetězec * * *-"a výsledek sloučí pomocí posledních čtyř číslic čísla kreditní karty (* * * *-* * * *-* * * *-5555).

  1. Jak vybrat ukázková data

   1. Klikněte před text v buňce a1 a přetažením ukazatele myši přes buňky vyberte veškerý text.

   2. Výběr příkladu z nápovědy

  2. Pokud chcete vybraná data zkopírovat, stiskněte CTRL + C.

  3. V listu vyberte buňku a1.

  4. Pokud chcete vložit zkopírovaná data, stiskněte CTRL + V.

  5. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledku a zobrazením vzorce, který vrací výsledek, klikněte na kartě vzorce ve skupině závislosti vzorců na Zobrazit vzorce.

   Tip: Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + ' (čárka nad vlevo).

Poznámky: 

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×