Zobrazení čísel jako čísel kreditních karet

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po zadání čísla, která obsahuje víc než 15 platných číslic v buňce na listu, aplikace Microsoft Office Excel změny všechny číslice dřívější patnáctého místo na nuly. Kromě toho Excel zobrazí číslo v exponenciální notaci a nahrazení části čísla E + n, kde E (označuje exponent) vynásobí číslo předchozí 10 až n-tého power.

I v případě, že pro 16místné číslo kreditní karty vytvoříte vlastní číselný formát (například ################ nebo ####-####-####-####), změní aplikace Excel poslední číslici na nulu. Aby se 16místné číslo kreditní karty úspěšně zobrazilo celé, je nutné je naformátovat jako text.

Z bezpečnostních důvodů můžete všechny číslice v čísle kreditní karty kromě několika posledních utajit pomocí vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

Co chcete udělat?

Zobrazení čísla kreditních karet celý

Zobrazení pouze poslední několik číslic čísla kreditních karet

Zobrazení čísel kreditních karet v úplné podobě

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, které chcete formátovat.

  Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste kliknuli.

  Tip: Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Tip: Můžete také vybrat prázdné buňky a potom čísla zadat po naformátování buněk jako textu. Tato čísla budou formátována jako text.

 2. Na kartě Domů klikněte na Obrázek tlačítka Dialogového okna vedle popisku číslo.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V poli Druh klepněte na položku Text.

  Poznámka: Pokud položku Text nevidíte, přejděte pomocí posuvníku na konec seznamu.

Tip: Pokud chcete do čísel uložených jako text vložit jiné znaky (například pomlčky), můžete je zahrnout při zadávání čísel kreditních karet.

Začátek stránky

Zobrazení pouze několika posledních číslic v číslech kreditních karet

Z běžných bezpečnostních důvodů může být vhodné zobrazit jen několik posledních číslic čísla kreditní karty a ostatní nahradit hvězdičkami nebo jinými znaky. Lze toho dosáhnout použitím vzorce obsahujícího funkce CONCATENATE, ZPRAVA a OPAKOVAT.

V následujícím postupu je znázorněno na ukázkových datech, jak lze zobrazit pouze poslední čtyři číslice čísla kreditní karty. Po zkopírování do sešitu můžete vzorec upravit tak, aby podobným způsobem zobrazoval vaše vlastní čísla kreditních karet.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. V tomto článku nápovědy vyberte následující ukázková data bez záhlaví řádků a sloupců.

1

2

3

4

A

B

Typ

Data

Číslo kreditní karty

5555-5555-5555-5555

Vzorec

Popis (výsledek)

=CONCATENATE(OPAKOVAT("****-",3), ZPRAVA(B2,4))

Zopakuje třikrát textový řetězec ****- a výsledek spojí s posledními čtyřmi číslicemi čísla kreditní karty (****-****-****-5555).

 1. Postup při výběru vzorovými daty

  1. Klepněte před text v buňce A1 a potom vyberte veškerý text přetažením ukazatele myši přes buňky.

  2. Výběr příkladu z nápovědy

 2. Vybraná data zkopírujte stisknutím kombinace kláves CTRL+C.

 3. V listu vyberte buňku A1.

 4. Vložte zkopírovaná data stisknutím kombinace kláves CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí výsledky, klepněte na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL +' (čárka).

Poznámka: 

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×