Známé problémy s Outlookem v aktualizacích zabezpečení z června 2017

Poslední aktualizace: 4. srpna 2017

Problémy popsané v tomto článku byly oznámeny po instalaci nedávných aktualizací, které jsou uvedené níže.

Aktualizace zabezpečení pro Outlook 2007: 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Outlook 2010: 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Outlook 2013: 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Outlook 2016: 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Windows 8, 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Windows 10, 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Windows 10, 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Windows 7, 13. června 2017

Aktualizace zabezpečení pro Windows 7, 13. června 2017

Pokud jste zákazník Office 365, vyřešte problémy instalací nejnovějších aktualizací, které jsou dnes k dispozici. Přejděte na Soubor > Účet Office > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

PROBLÉM

Poslední aktualizace: 27. července 2017

Tento problém se týká Outlooku 2007 a Outlooku 2010.

Při otevření přílohy e-mailu, kontaktu nebo úkolu s formátováním RTF se zobrazí tato chybová zpráva:

„Tento objekt byl vytvořen v aplikaci Outlook. Tato aplikace není v počítači nainstalována nebo neodpovídá. Chcete-li objekt upravit, nainstalujte aplikaci Outlook nebo zajistěte, aby byla všechna dialogová okna aplikace Outlook zavřena.“

Program není nainstalován

Také se může zobrazit tato zpráva:

„Tato položka obsahuje přílohy, které mohou být nebezpečné. Po zavření položky je pravděpodobně nebude možné zobrazit.“

Potenciálně nebezpečné

Stav: Opraveno

V Outlooku 2007 a Outlooku 2010 tento problém opravíte instalací následujících aktualizací:

Aktualizace pro Outlook 2007: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2010: 27. červenec 2017

Alternativní řešení

 • Přepošlete si e-mail na vlastní adresu a pak otevřete přílohy z přeposlaného e-mailu.

 • Změňte formát e-mailu na HTML nebo textový formát.

 • Jedním z následujících způsobů uložte přílohy do počítače a potom je otevřete z umístění, do kterého jste je uložili.

  • Přetáhněte přílohy na plochu.

  • Přejděte na Soubor > Uložit přílohy.

  • Zkopírujte a vložte přílohu do počítače.

PROBLÉM

Poslední aktualizace: 27. července 2017

Tento problém se týká Outlooku 2007, Outlooku 2010, Outlooku 2013 a Outlooku 2016.

Při otevírání přílohy, která v názvu obsahuje několik teček za sebou (...) nebo vykřičník (!), se soubory zablokují a zobrazí se upozornění Otevřít přílohu pošty.

Okno přílohy

Nebo když e-mailová zpráva obsahuje připojenou e-mailovou zprávu a předmět této připojené e-mailové zprávy má na konci nebezpečnou příponu souboru, která je uvedená v článku Blokování příloh v aplikaci Outlook, bude e-mailová příloha pro příjemce zablokovaná.

STAV: Opraveno

Pokud jste zákazník Office 365, vyřešte problémy instalací nejnovějších aktualizací. Přejděte na Soubor > Účet Office > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

V Outlooku 2007, Outlooku 2010, Outlooku 2013 a Outlooku 2016 tento problém opravíte instalací následujících aktualizací:

Aktualizace pro Outlook 2007: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2010: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2013: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2016: 27. červenec 2017

Alternativní řešení

Pokud se vám zobrazí upozornění Otevřít přílohu pošty a víte, že jde o přílohu poslanou z důvěryhodného zdroje, pokračujte tak, že přílohu otevřete pomocí možnosti Otevřít nebo uložíte pomocí možnosti Uložit.

Pokud je soubor zablokovaný kvůli potenciálně nebezpečné příponě souboru, požádejte odesílatele, aby si e-mailovou zprávu uložil do počítače a přejmenoval její předmět tak, aby neměl na konci nebezpečnou příponu souboru. Potom může uloženou zprávu připojit k e-mailové zprávě a znovu vám ji poslat.

PROBLÉM

Poslední aktualizace: 27. července 2017

Tento problém se týká Outlooku 2013 a Outlooku 2016.

Pokud nastavíte ShowLevel1Attach tak, aby Outlook mohl zobrazovat přílohy úrovně 1, může se zobrazit tato chybová zpráva: Jeden nebo více objektů v tomto souboru byly zakázány z důvodu nastavení zásad.

Upozornění: Přílohy úrovně 1 jsou obvykle zablokované. Pokud jste tyto zásady povolili, můžou uživatelé přílohy úrovně 1 v Outlooku zobrazit. Pokud použijete k otevření souborů některé z alternativních řešení, měli byste se ujistit, že je otevření těchto souborů bezpečné. Podívejte se na článek: Informace pro správce o nastavení zabezpečení e-mailu v Outlooku 2007.

Chyba Outlooku

Pokud nastavíte ShowLevel1Attach tak, aby Outlook mohl zobrazovat přílohy úrovně 1, a pošlete e-mail s přílohou, může se zobrazit tato zpráva: Tato položka obsahuje přílohy, které mohou být nebezpečné.  Příjemci, kteří používají aplikaci Microsoft Outlook, pravděpodobně nebudou moci tyto přílohy otevřít.

Upozornění na nebezpečnou přílohu v Outlooku

STAV: Opraveno

Pokud jste zákazník Office 365, vyřešte tento problém instalací nejnovějších aktualizací. Přejděte na Soubor > Účet Office > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

V Outlooku 2013 a Outlooku 2016 tento problém vyřešíte instalací následujících aktualizací:

Aktualizace pro Outlook 2013: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2016: 27. červenec 2017

Alternativní řešení:

 • Změňte formát e-mailu na HTML nebo textový formát.

 • Jedním z následujících způsobů uložte přílohy do počítače a potom je otevřete z umístění, do kterého jste je uložili.

  • Přetáhněte přílohy na plochu.

  • Přejděte na Soubor > Uložit přílohy.

  • Zkopírujte a vložte přílohu do počítače.

PROBLÉM

Poslední aktualizace: 17. září 2017

Poznámka: Aktualizované informace o tomto problému najdete také v tomto článku: Skript vlastního formuláře je teď ve výchozím nastavení zakázaný

Tento problém se týká Outlooku 2007, Outlooku 2010, Outlooku 2013 a Outlooku 2016.

Při použití vlastního formuláře, který jste vytvořili pro Outlook, můžete pozorovat následující dva příznaky:

 • Nepůjde spustit VBScript.

 • Zobrazí se upozornění na škodlivý kód:

  Chyba Outlooku

STAV

Pokud jste zákazník s předplatným Office 365, oprava je teď dostupná pro účastníky programu Insider Fast.

Pro ostatní kanály je aktualizace naplánovaná na polovinu září ve verzích 16.0.8418.5703 a novějších. Až opravu vydáme, aktualizujeme tuto stránku.

Problém je opravený ve všech verzích MSI. V Outlooku 2007, Outlooku 2010, Outlooku 2013 a Outlooku 2016 tento problém opravíte instalací následujících aktualizací:

Aktualizace pro Outlook 2007: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2010: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2013: 27. červenec 2017

Aktualizace pro Outlook 2016: 27. červenec 2017

PROBLÉM

Poslední aktualizace: 3. srpna 2017

Tento problém se týká všech verzí Outlooku ve Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Při hledání v Outlooku se zobrazí tato chybová zpráva: „Došlo k nějaké chybě a hledání nešlo dokončit.“nebo „Výsledky hledání mohou být neúplné, protože stále probíhá indexování položek.“

Chyba Outlooku

A v protokolu událostí uvidíte toto upozornění:

Upozornění na protokol chyb v Outlooku

STAV: OPRAVENO

Pro Windows se přes Windows Update vydaly opravy, které řeší problém se spolehlivostí ve službě Windows Search. Tady jsou relevantní aktualizace KB pro jednotlivé verze:

Poznámka: Opravu, která tento problém řeší, jsme vydali 27. června 2017. Pokud jste implementovali alternativní řešení, pomocí kterého jste vypnuli službu Windows Desktop Search, můžete teď nastavit klíč registru PreventIndexingOutlook na DWORD: 0, pokud chcete Windows Search znovu používat.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud se tento problém nevyřeší po instalaci aktualizací, použijte následující alternativní řešení:

 1. Pokud pro účty Exchange nefunguje vyhledávání, odstraňte soubory OST. Tím se účet znovu synchronizuje a přeindexuje:

  • Soubory OST jsou obvykle uložené v tomto umístění: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Pokud chcete najít název a umístění souboru OST, klikněte na Soubor, Nastavení účtu, Nastavení účtu, Datové soubory. Vyhledejte správnou e-mailovou adresu, klikněte na název a klikněte na Otevřít umístění souboru.

  • Než bude možné soubor OST odstranit, musíte zavřít Outlook, aby proces soubor uvolnil.

  • Po odstranění souboru restartujte Outlook, aby se e-mail mohl znovu synchronizovat.

 2. Jako další alternativní řešení můžete vytvořit nový outlookový profil a přidat svoje účty do tohoto nového profilu. Doporučujeme, abyste si původní profil zachovali, dokud nebudete mít jistotu, že jste přesunuli všechna místní data a soubory PST.

Než si budete moct nainstalovat opravu z Windows Update, můžete nastavit klíč registru tak, aby Outlook přestal používat místní službu Windows Search. Když tento klíč registru nastavíte, bude Outlook používat vlastní integrovaný vyhledávací modul. Integrovaný vyhledávací modul zobrazí níže uvedenou zprávu na znamení, že se nepoužívá služba Windows Search.

Upozornění na vyhledávání v Outlooku

Zakázání služby Windows Desktop Search pro Outlook:

Poznámka: Následující postup ukazuje, jak upravit registr. Pokud byste ale registr upravili nesprávně, mohlo by dojít k vážným problémům. Provádějte proto prosím tento postup pečlivě. Před úpravami registru si pro zvýšení ochrany udělejte jeho zálohu. V případě problému ho pak můžete obnovit. Další informace o tom, jak zálohovat a obnovit registr, najdete v tomto článku.

 • Otevřete Editor registru.

 • Přejděte na: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Nastavte hodnotu DWORD: 1

Podrobné pokyny:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klikněte na OK.

 2. Najděte v registru následující podklíč a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. V nabídce Úpravy přejděte na Nový a potom klikněte na Nový klíč a pojmenujte klíč Windows Search.

 4. Klikněte na nový klíč Windows Search.

 5. V nabídce Úpravy přejděte na Nový a klikněte na Hodnota DWORD.

 6. Jako název pro DWORD zadejte PreventIndexingOutlook a pak stiskněte Enter.

 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na PreventIndexingOutlook a potom klikněte na Změnit.

 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 (tím položku registru povolíte) a potom klikněte na OK.

 9. Poznámka: Pokud byste chtěli nastavení PreventIndexingOutlook zakázat, zadejte 0 (nula) a potom klikněte na OK.

 10. Ukončete Editor registru a restartujte Outlook.

PROBLÉM

iCloud se nenačte správně v Outlooku 2007, Outlooku 2010, Outlooku 2013 a Outlooku 2016.

Když chcete otevřít Kalendář, Kontakty nebo Úkoly, zobrazí se tato chybová zpráva:

Sadu složek nelze otevřít. Nelze načíst informační službu C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\Internet Services\APLZOD.dll. Zkontrolujte, jestli je zařízení správně nainstalované.

Chyba Outlooku

STAV: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Načítání neregistrovaných služeb MAPI je ve výchozím nastavení zakázané, aby byl Outlook lépe zabezpečený.

Pokud používáte Outlook 2010, Outlook 2013 nebo Outlook 2016, vyřešíte tento problém odinstalací a novou instalací iCloudu. Další informace najdete na této stránce.

Pro Outlook 2007 použijte toto alternativní řešení.

Upozornění: Toto alternativní řešení může vést k tomu, že počítač nebo síť budou více ohrožené útoky kyberzločinců nebo škodlivým softwarem, jako jsou viry. Microsoft toto alternativní řešení nedoporučuje, ale poskytuje tyto informace proto, abyste ho mohli implementovat podle vlastního uvážení. Toto alternativní řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud máte důvěryhodné aplikace, které se musí načítat tímto způsobem, můžete je povolit nastavením tohoto klíče registru:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Pomocí následujícího podklíče registru můžete aplikovat nastavení registru jako zásadu domény:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Hodnota 0 (výchozí): Blokovat načítání neregistrovaných služeb MAPI. Toto nastavení se doporučuje, aby se zabránilo provádění neznámého kódu.

Hodnota 1: Povolit načítání neregistrovaných služeb MAPI.

Důležité informace: Následující postup ukazuje, jak upravit registr. Pokud byste ale registr upravili nesprávně, mohlo by dojít k vážným problémům. Provádějte proto prosím tento postup pečlivě. Před úpravami registru si pro zvýšení ochrany udělejte jeho zálohu. V případě problému ho pak můžete obnovit. Další informace o tom, jak zálohovat a obnovit registr, najdete v tomto článku.

Při provádění těchto změn registru postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klikněte na OK.

 2. Najděte v registru následující podklíč a klikněte na něj:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. V nabídce Upravit přejděte na Nový a klikněte na Hodnota DWORD.

 4. Jako název hodnoty DWORD zadejte AllowUnregisteredMapiServices a stiskněte Enter.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na AllowUnregisteredMapiServices a potom klikněte na Změnit.

 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 (tím položku registru povolíte) a potom klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud byste chtěli nastavení AllowUnregisteredMapiServices zakázat, zadejte 0 (nula) a potom klikněte na OK.

 7. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.

Informace o ohrožení zabezpečení (platí pro všechny verze)

Rozhraní MAPI neověřuje, jestli knihovna DLL poskytovatele, která se má načíst, je správně zaregistrovaná v MapiSVC.inf nebo jestli pochází z místního počítače. To se dá zneužít vytvořením souboru spolu s objektem OLE tak, aby rozhraní MAPI při aktivaci objektu OLE načetlo knihovnu DLL ze sdílené síťové složky. Může se tak spustit libovolný kód.

PROBLÉM

Tento problém se týká všech verzí Outlooku ve Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Když vytisknete určitý rámec (prvek iframe nebo frame) na webové stránce, může být tiskový výstup prázdný nebo se vytiskne text podobný tomuto:

Chyba tisku v Outlooku

Poznámka: Rámec je součást webové stránky nebo okna prohlížeče zobrazující obsah nezávisle na tom, čeho je tento obsah součástí. Rámec může obsah načíst nezávisle.

Tento problém se vyskytl také v Internet Exploreru 11 a v aplikacích, které hostují ovládací prvek webového prohlížeče IE.

STAV: OPRAVENO

Tento problém je opravený.

Přečtěte si prosím v tomto článku, jak nainstalovat aktualizace pro Internet Explorer 9 a 10: Při pokusu o tisk rámce se vytiskne prázdná stránka nebo chyba 404

Pokud máte Internet Explorer 11, přečtěte si tento článek:

Poslední aktualizace: 26. července 2017

PROBLÉM

Při používání místního Microsoft Exchange 2013 nefungují v Outlooku některé webové doplňky Outlooku.

Týká se to jenom instalací Outlooku 2016/Office 2016 provedených pomocí Instalační služby MSI. Instalací pomocí technologie Klikni a spusť se to netýká. Doplněk aplikace Office může zobrazit chybu Chyba operace nebo nereaguje na stisknutí tlačítka ani na použití dalších možností uživatelského rozhraní.

Stav: Prošetřování

Snažíme se zjistit příčinu těchto problémů. Až bude k dispozici oprava, budeme tuto stránku aktualizovat.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2017

PROBLÉM

Když kliknete na Soubor > Možnosti, dojde v Outlooku k chybě a zobrazí se následující chybová zpráva.

Chybové ukončení Outlooku

Tento problém se týká jenom verze 16.0.8201.2158 kanálu First Release for Deferred Channel.

Podrobnosti o chybě:

Název chybující aplikace: OUTLOOK.EXE, verze: 16.0.8201.2158, časové razítko: 0x5975d6bc

Název chybujícího modulu: KERNELBASE.dll, verze: 6.1.7601.23807, časové razítko: 0x5915fe14

Kód výjimky: 0xc06d007f

Posun chyby: 0x000000000001a06d

ID chybujícího procesu: 0x11fc

Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d307f0bc63afda

Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Cesta k chybujícímu modulu: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

STAV: OPRAVENO

Tento problém je opravený v buildu 8201.2162 Půlročního kanálu (dříve First Release for Deferred Channel) vydaném v srpnu 2017.

Tento problém je také opravený v buildu 8201.2209 kanálu Deferred Channel vydaném v listopadu 2017.

Další informace o dostupnosti buildů v příslušných kanálech najdete v článku věnovaném historii aktualizací pro Office 365.

Chcete poslat žádost o funkci?

Žárovka – nápad

Rádi si přečteme vaše návrhy nových funkcí a zkušenosti s používáním našich produktů. Podělte se o své nápady na webu Outlook UserVoice. Čekáme.

Příbuzná témata

Opravy a řešení pro poslední problémy v Outlooku pro Windows
Řešení problémů s Outlookem pro Windows pomocí automatizovaných nástrojů pro řešení problémů
V zájmu nepřerušovaného přístupu k e-mailu je třeba znovu připojit Outlook 2016 nebo Outlook 2013 k účtu Outlook.com

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×