Office
Přihlásit se

Známé problémy a soubor Readme pro servery sady Microsoft Office 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Serverové produkty

Nejnovější požadavky na instalaci

Instalační program (server)

Všech serverů

Groove Server 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 "Služby Excel Services"

Další

Ke stažení

Všechny známé problémy uvedené dále jsou seskupeny podle aplikací.

Nejnovější požadavky pro instalaci

Samostatná instalace

Počítač a procesor

Server s procesorem o rychlosti 2,5 gigahertzů (GHz) nebo více, doporučeny dva procesory o rychlosti 3 GHz nebo více

Paměť

Paměť RAM 1 gigabajt (GB), doporučeno 2 GB

Pevný disk

3 gigabajty (GB) volného místa na disku

Jednotka

Jednotka DVD přístupná místně nebo v síti

Monitor

Monitor s rozlišením 1024x768 nebo více

Operační systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 nebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 či novější

Rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 a modulu Runtime součásti systému Microsoft Windows Workflow Foundation nebo rozhraní Microsoft .net Framework 3.0. Další informace o rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 a 2.0 najdete v článku Microsoft.NET Framework Developer Center.

Ostatní

Připojení klienta k serveru vyžaduje rychlost 56 kilobitů za sekundu (kb/s). E-mailová upozornění vyžadují protokol SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) nebo software pro odesílání zpráv kompatibilní s rozhraním MAPI.

Prohlížeč

Pro Centrální správu platí následující požadavky:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

Pro základní funkce včetně úprav, správy webu a vyplňování formulářů je nutná jedna z následujících konfigurací:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější, FireFox 1.5 či novější, Netscape 8.1 či novější nebo Mozilla 1.7 či novější.

Poznámka: Microsoft Office Project Server 2007 podporuje pouze aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

- Systém UNIX/Linux s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Netscape 7.2 či novější.

- Systém Mac OS-X s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Safari 2.0 či novější.

Další požadavky

Požadavky týkající se konkrétního počítače určíte podle dokumentu o plánování kapacity produktu.

Instalace ve farmě

Počítač a procesor

Server s procesorem o rychlosti 2,5 gigahertzů (GHz) nebo více, doporučeny dva procesory o rychlosti 3 GHz nebo více

Paměť

Paměť RAM 2 gigabajty (GB); pro servery SQL a aplikací doporučeny 4 GB

Pevný disk

3 GB volného místa na disku

Jednotka

Jednotka DVD přístupná místně nebo v síti

Monitor

Monitor s rozlišením 1024x768 nebo více

Operační systém

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 nebo Windows Server 2003 Web Edition SP1 či novější

Součásti Runtime Microsoft Windows Workflow Foundation a rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 nebo rozhraní Microsoft .net Framework 3.0. Další informace o rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 a 2.0 najdete v článku Microsoft.NET Framework Developer Center.

Ostatní

Vzájemné připojení serverů vyžaduje rychlost 100 megabitů za sekundu (Mb/s) a připojení klienta k serveru vyžaduje rychlost 56 kilobitů za sekundu (kb/s). E-mailová upozornění vyžadují protokol SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) nebo software pro odesílání zpráv kompatibilní s rozhraním MAPI.

SQL Server 2000 SP3a či novější nebo SQL 2005 SP1 či novější. Některé pokročilé funkce vyžadují server SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 či novější.

Prohlížeč

Pro Centrální správu serveru Microsoft Office SharePoint Server platí následující požadavky:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

Pro běžné použití včetně úprav, správy webu nebo vyplňování formulářů je nutná jedna z následujících konfigurací:

- Systém Microsoft Windows s aplikací Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější, FireFox 1.5 či novější, Netscape 8.1 či novější nebo Mozilla 1.7 či novější.

Poznámka: Microsoft Office Project Server 2007 podporuje pouze aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 či novější.

- Systém UNIX/Linux s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Netscape 7.2 či novější.

- Systém Mac OS-X s aplikací FireFox 1.5 či novější nebo Safari 2.0 či novější.

Další požadavky

Požadavky týkající se konkrétního počítače určíte podle dokumentu o plánování kapacity produktu.

Začátek stránky

Instalace (server)

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Všechny servery

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Upgrade – sdílené služby

Po upgradu sestavení předcházejících verzi B2TR na verzi B2TR nebo RTM bude uživatel pomocí odkazů na zprostředkovatele sdílených služeb v ovládacím prvku pro navigaci centrální správy přecházet na STAROU farmu.

Spusťte následující příkaz stsadm:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb>

Nasazení obsahu

Při vytváření cesty nasazení obsahu, která replikuje kolekci webů do jiné kolekce webů v rámci stejné farmy, avšak v jiné spravované cestě, dojde k následující chybě:

Hodnota nespadá do očekávaného rozsahu.

Lze to obejít následujícím způsobem:

Stsadm -o deactivatefeature -name deploymentlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o deactivatefeature -name migrationlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o activatefeature -name deploymentlinks -url <adresa URL>

Stsadm -o activatefeature -name migrationlinks -url <adresa URL>

Převody dokumentů

Služba spuštění převodů dokumentů má vždy stav zahájení (konkrétně, když se pokoušíte spustit službu spuštění na více než jednom serveru ve farmě).

Uživatelské rozhraní správy Služby spuštění převodů dokumentů, které bude spuštěné na serveru, který není hostitelem webové aplikace Centrální správy, nebude fungovat. Toto uživatelské rozhraní nikdy nebude v této konfiguraci odrážet aktuální stav.

NOUZOVÉ ŘEŠENÍ

Chcete-li povolit službu spuštění, musíte zadat nezbytné informace této služby, které jsou běžně k dispozici v uživatelském rozhraní. Provedete to tak, že aktualizujete dvě hodnoty v klíči registru, který je umístěný v počítači, ve kterém se pokoušíte spustit službu spuštění. Patří sem umístění služby vyrovnávání zatížení a port, který se má použít pro připojení.

Klíč:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:port/HtmlTrLoadBalancer""Port"=dword:port

LoadBalancerUrl:

Jedná se o úplnou adresu URL pro kanál komunikace .NET Remoting, který otevře služba vyrovnávání zatížení. Toto schéma by mělo mít podobu http://[zadejte server služby vyrovnávání zatížení]:[zadejte port služby vyrovnávání zatížení]/HtmlTrLoadBalancer a je třeba ho přesně dodržet.

Port:

Jedná se o port, který otevře služba spuštění pro příchozí požadavky komunikace .NET Remoting na provedení převodů, např. 8082.

Po změně kteréhokoli nastavení (na začátku nebo po přidání dalších počítačů v budoucnu a nutnosti změnit nastavení) je třeba službu spuštění (Služba spuštění převodů dokumentů) zastavit a spustit v ovládacím panelu Služby (Start|Ovládací panely|Nástroje pro správu|Služby). U služeb by měla být nastavena možnost Povoleno a mělo by být nastaveno automatické spuštění (Automaticky), pokud tomu tak již není. Aby se veškeré budoucí změny nastavení služby převodů mohly projevit, bude nutné aktualizovat nastavení služby spuštění v jednotlivých počítačích. Aby mohly být nové změny aplikovány, bude také nutné po aktualizaci tyto služby zastavit a znovu spustit.

Začátek stránky

Groove Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Groove Manager

V prostředí LDAP nepřijímají uživatelé serveru Groove e-maily aplikace Groove Manager.

Integrujete-li aplikaci Groove Manager s adresářovým serverem LDAP, zvláště pokud používáte adresáře serveru Lotus Domino, zajistěte, aby každý záznam uživatele obsahoval platnou e-mailovou adresu. Pro nezadané e-mailové adresy uživatelů formát Domino automaticky doplní výchozí položky, což obvykle znamená, že e-maily aplikace Groove Manager nelze uživatelům doručit.

Groove Manager

V prostředí LDAP se u importovaných členů zobrazuje adresářový stav Odstraněno.

Integrujete-li aplikaci Groove Manager s adresářovým serverem LDAP, měli byste k položkám členů adresářového serveru přistupovat (například při synchronizaci dat) pomocí stejného přihlašovacího jména služby LDAP, jako bylo použito k importu členů do domény aplikace Groove Manager. Použití jiného přihlašovacího jména služby LDAP může v případě synchronizace dat narušit adresářové položky v aplikaci Groove Manager, protože různá přihlašovací jména služby LDAP mohou mít k adresářovému serveru rozdílný přístup. Za těchto podmínek se adresářový stav uživatelských účtů v aplikaci Groove Manager zobrazí jako Odstraněno. Chcete-li adresářový stav člena aktualizovat na hodnotu Importováno, změňte přihlašovací jméno služby LDAP zpět na původní jméno použité pro import členů.

Groove Manager

Události synchronizace adresářů (aktualizace a odstranění uživatelů) se nezobrazují v sestavách domén správy; zobrazují se pouze v sestavách na úrovni serveru.

Máte-li roli správce serveru, vyhledejte události synchronizace na úrovni aplikace.

Groove Manager

Funkce integrace aplikace Communicator a serveru Groove nefungují správně u spravovaných klientů serveru Groove.

V prostředích, kde kontaktní informace spravovaných uživatelů pocházejí z databáze služby AD (Active Directory), se poštovní adresa a adresa RTCSIP uživatele ve službě AD musejí shodovat (výchozí stav ve službě AD), aby integrace aplikace Communicator a serveru Groove fungovala správně. Aplikace Groove Manager používá poštovní adresy služby AD jako e-mailové adresy uživatelů, zatímco Live Communications Server (LCS) aplikace Communicator vychází z adres RTCSIP služby AD, a proto pokud se obě pole adres ve službě AD neshodují (pokud například správce poštovní adresu upravil) a vy synchronizujete aplikaci Groove Manager se službou AD, bude výsledná kontaktní e-mailová adresa na serveru Groove v konfliktu s kontaktní e-mailovou adresou aplikace Communicator a integrace aplikace Communicator a serveru Groove nemůže proběhnout.

Aby k této situaci nedošlo, ověřte u správce služby Active Directory, zda se pole pro adresu RTCSIP a poštovní adresu ve službě Active Directory shodují.

Groove Manager

V prostředí zahrnujícím uživatele aplikace Groove 3.1 (nebo dřívější) se nezdaří pokus o odstranění sady licencí.

Poskytnuté sady licencí nelze odstranit. Zrušte poskytnutí sady licencí u všech uživatelů.

Groove Manager

Jaké kroky je nutné provést pro podporu e-mailů aplikace Groove Manager?

Chcete-li úspěšně odesílat e-maily z aplikace Groove Manager, je třeba udělit místnímu počítači oprávnění k přenášení e-mailů přes server SMTP (pomocí nastavení Relay restrictions (Omezení přenosu) na kartě SMTP Virtual Server Properties/Access (Vlastnosti virtuálního serveru SMTP/přístup k tomuto serveru)).

Groove Data Bridge

Jaké předpoklady musí být splněny, aby bylo možné spustit server Groove Data Bridge jako službu v systému Windows?

Před spuštěním serveru Groove Data Bridge jako služby v systému Windows proveďte konfiguraci nastavení účtů serveru Groove Data Bridge, jak je popsáno v pokynech k instalaci tohoto serveru (a v příručce Groove Data Bridge Administrator's Guide dodávané s aplikací Data Bridge). Pokud je server Data Bridge spuštěn jako služba před dokončením konfigurace, nebude moci jeho správce vytvořit potřebné adresáře v systému souborů.

Mělo by být zaškrtnuto políčko Zapamatovat heslo, aby se zabránilo zobrazování výzev k zadání hesla k účtu při provádění automatických restartování. Tato možnost je nastavena během instalace a její nastavení lze změnit, kdykoli se zobrazí výzva k zadání hesla.

Groove Data Bridge

Jaké zvláštní kroky jsou nutné pro spuštění externího systému PKI na serveru Groove Data Bridge?

Pokud doména správy používá externí systém PKI, měly by být certifikáty pro ověřování klientů pro identity serveru Groove Data Bridge importovány do osobního úložiště v místním počítači, nikoli do osobního úložiště aktuálního uživatele. Doporučenou metodou je použití doplňku pro certifikáty v konzole MMC (Microsoft Management Console) a následná volba možnosti „počítač“.

Při použití externího systému PKI pro server Groove Data Bridge v počítači se systémem Vista Server exportujte certifikát ze serveru pro certifikáty se systémem Vista Server a importujte jej do místního počítače se serverem Data Bridge.

Groove Data Bridge

Co je třeba zvážit při volbě cest pro zálohy účtů, archivy prostorů a pracovní prostory GFS serveru Data Bridge?

Výzvy serveru proxy Groove Data Bridge nefungují v této verzi serveru Groove Data Bridge spolehlivě. Zadejte veškerá pověření serveru proxy na stránce Proxy Settings (Nastavení serveru proxy), která je přístupná z nabídky Options (Možnosti) serveru Groove Data Bridge. Používáte-li server Groove Data Bridge se zařízením proxy, doporučuje se jeho konfigurace prostřednictvím stránky Proxy Settings.

Groove Data Bridge

Dochází k výraznému poklesu volné paměti.

Velký počet požadavků na vytvoření prostoru a pozvání do prostoru může značně vyčerpat paměť. Pokud celková používaná paměť překročí nainstalovanou fyzickou paměť RAM, restartujte službu Groove Data Bridge.

Groove Data Bridge

Dochází k občasným nestandardním ukončením serveru Groove Data Bridge.

Pokud se zobrazí následující chybová zpráva:

Nestandardní ukončení: Aplikace Groove zjistila, že je poškozena redundantní kopie databáze. Tato databáze byla odstraněna. Aplikace Groove musí být nyní ukončena. Při následujícím spuštění aplikace Groove bude vytvořena nová redundantní kopie databáze.

Jedná se o neškodnou událost a lze ji vyřešit přechodem na kartu Obnovení na apletu Služby systému Windows a konfigurací služby Microsoft Office Groove Data Bridge na automatické restartování.

Groove Data Bridge

Při archivaci pracovních prostorů aplikace Groove pro identitu serveru Groove Data Bridge nejsou archivovány všechny pracovní prostory.

Pokud funkce archivace není povolena v okamžiku, kdy identita serveru Data Bridge přijímá pracovní prostory, nemusí být některé prostory archivovány vzhledem k době nutné k tomu, aby server Groove Data Bridge všechny pracovní prostory zkontroloval. Všechny prostory by měly být zcela archivovány během následujícího 24hodinového cyklu archivace.

Groove Data Bridge

Během instalace se zobrazí následující chybová zpráva:

You cannot create a new folder here. Choose a different location. (Zde nelze vytvořit novou složku. Zvolte jiné umístění.) V chybové zprávě jste klepli na tlačítko OK a nyní nelze server Groove Data Bridge spustit.

Systém Windows omezuje celkovou délku cesty na 250 znaků. Daná cesta byla celkově příliš dlouhá.

Provedením následujícího postupu tyto potíže vyřešíte a budete moci znovu spustit poinstalační proces:

1. Spusťte nástroj REGEDIT a přejděte na položku: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Odstraňte klíč PersistRoot. 3. Nastavte klíč GDBInstallState na hodnotu 0.

Groove Data Bridge

Server Groove Data Bridge obsahuje mnoho osiřelých pracovních prostorů (kromě identity serveru Data Bridge neobsahují žádné členy).

Server Groove Data Bridge lze nakonfigurovat na automatické odstraňování prostorů, když se stane jejich posledním členem. Chcete-li server Data Bridge nakonfigurovat na automatické odstranění každého prostoru, kde dojde k přechodu z více členů na jednoho člena, postupujte takto: 1. Spusťte z nabídky Start nástroj Regedit a přejděte k položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Přidejte následující klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Přejděte k položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Přidejte následující hodnotu DWORD: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Restartujte server Data Bridge. Všimněte si, že nebudou automaticky odstraněny žádné prostory, u kterých k tomuto přechodu došlo před touto změnou.

Groove Data Bridge

Podporuje server Groove Data Bridge ve spravovaném prostředí identity z více domén správy serveru Groove?

Ne. Všechny spravované identity definované pro účet serveru Groove Data Bridge musejí být členy stejné domény správy.

Groove Manager

U členů domény správy se po migraci z verze Groove 3.0 na verzi Office Groove 2007 nezdaří na jejich spravovaných zařízeních auditování.

Člen domény serveru Groove 3.0 by měl před upgradem na verzi Office Groove 2007 migrovat do verze Groove 3.1.

Groove Data Bridge

Nelze získat přístup k prohlížeči událostí pro server Groove Data Bridge.

Tyto potíže můžete vyřešit odinstalací a následnou novou instalací serveru Groove Data Bridge jako služby v systému Windows. Chcete-li odinstalovat a znovu nainstalovat službu Groove Data Bridge, postupujte takto:

 1. Odinstalujte službu Data Bridge zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: GrooveEIS.exe -u

 2. Znovu nainstalujte službu Data Bridge zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku: GrooveEIS.exe -I

Tento problém bude vyřešen v budoucích verzích produktu.

Groove Data Bridge

Pokud se správce pokusí přijmout pozvánku do pracovního prostoru archivu, zobrazí se následující zpráva:

Nelze přijímat pozvánky ze starších verzí aplikace Groove. Aplikace Groove je konfigurována pro příjem pozvánek do pracovních prostorů vytvořených v aplikaci Groove verze 2007 nebo novější.

Klienta Groove správce lze konfigurovat na příjem pozvánek z verzí aplikace Groove starších než verze 2007 následujícím způsobem:

 1. Klepněte na příkaz Předvolby v nabídce Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Zabezpečení.

 3. Zrušte zaškrtnutí u nastavení Omezení pracovních prostor: Obnovit a připojit pouze pracovní prostory aplikace Microsoft Office Groove 2007 (nebo novější).

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Pokud je správce spravovaným uživatelem aplikace Groove, měl by správce domény správy nakonfigurovat zásady přijetí u pracovního prostoru tak, aby povolovaly verze předcházející verzi 2007, a to následujícím způsobem:

 1. Z aplikace Groove Manager přejděte k šabloně zásad pro identity pro danou doménu.

 2. Přejděte k části Workspace Version Policies (Zásady pro verze pracovního prostoru) na stránce Member Policies (Zásady pro členy) a ověřte, zda je položka Workspace Acceptance and Restoration Policy for Minimum Workspace Version (Zásady přijetí a obnovení pracovního prostoru pro minimální verzi pracovního prostoru) nastavena na hodnotu Client Default (Výchozí hodnota u klienta) nebo No Minimum (Žádné minimum).

Groove Data Bridge

Stáhli jste klíč pro správu zařízení a použili ho k instalaci a konfiguraci spravovaného účtu programu Data Bridge, ale nezobrazí se uživatelské rozhraní pro správu a proces se přeruší.

Heslo zadané pro konfiguraci účtu nevyhovuje zásadám pro spravované zařízení, kterými se řídí vytvoření hesla.

Zkontrolujte zásady zařízení u nástroje Groove Manager pro doménu správy nástroje Data Bridge a s použitím vhodného hesla se znovu pokuste o nastavení. V budoucích verzích produktu bude k dispozici překryvná zpráva vysvětlující tento stav.

Groove Data Bridge

Jaká omezení velikosti existují pro pracovní prostory na serveru Groove Data Bridge?

Server Groove Data Bridge nearchivuje pracovní prostory větší než 2 GB, takže neposkytujte podporu pracovním prostorům přesahujícím tuto velikost.

Velikost libovolného prostoru, jehož členem je identita serveru Data Bridge, můžete zkontrolovat, pokud přejdete na možnost Workspaces (Pracovní prostory) v rozhraní pro správu serveru Data Bridge, vyberete pracovní prostor a klepnete na možnost Properties (Vlastnosti).

Začátek stránky

Project Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Zobrazení Analýza dat

Nainstalovali jste součásti Microsoft Office Web Components, avšak přesto nemůžete zobrazit data v zobrazeních Analýza dat.

Chcete-li zobrazit zobrazení Analýza dat v případě, že se databáze nachází na serveru Analysis Services 2005, musíte mít tyto součásti alespoň ve verzi Microsoft Office Web Components 2003.

Chcete-li povolit připojení součástí Microsoft Office Web Components k serveru Analysis Services 2005, je třeba rovněž nainstalovat klientské součásti služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

Chcete-li nainstalovat součásti klienta, vyberte příslušnou verzi z následujícího seznamu. Pokud si nejste jistí, kterou verzi máte, vyberte ze seznamu na základě preferencí jazyka a během instalace se vám zobrazí upozornění, bude-li nutné vybrat 64bitovou verzi.

32bitová verze:

64bitová verze:

Angličtina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Tradiční čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Němčina x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Francouzština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Italština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japonština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Korejština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Zjednodušená čínština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Španělština x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Plánování sestavení krychle

Po počátečním požadavku na sestavení se sestavení nezdaří u žádných plánovaných úloh sestavení krychle nastavených s 30minutovou hodnotou (například 18:30) namísto celé hodiny.

Naplánujte sestavení krychle na celou hodinu (například 19:00) a plánování bude fungovat bez potíží.

Začátek stránky

SharePoint Server 2007

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Osoby

Webová část představující blog na veřejné stránce nezobrazuje na upgradovaném serveru V2V příspěvky v blogu. Je vrácena následující chyba:

Nelze zobrazit tuto webovou část. Chcete-li potíže vyřešit, otevřete webovou stránku v editoru HTML kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, například Microsoft Office SharePoint Designer. Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce webu.

Tyto potíže lze obejít pomocí následujících pokynů:

Možnost č. 1 (oprava nesprávně upgradované stránky):

 1. Otevřete soubor \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl v Poznámkovém bloku.

 2. Vyhledejte v souboru každou jednotlivou instanci položky $Resources:xxx,xxx a nahraďte ji správným přeloženým textem.

 3. Přejděte na veřejnou stránku Osobní web a klepněte na možnost Nastavení webu a Upravit stránku.

 4. Upravte webovou část Zobrazení blogu.

 5. Otevřete část s rozšířenými možnostmi, otevřete editor XSLT a vyjměte a vložte obsah z Poznámkového bloku.

 6. Najděte textové pole uvádějící soubor XSLT blog.xsl a proveďte odstranění.

 7. Uložte změny klepnutím na tlačítko OK

.

Možnost č. 2 (nový hostitel mých webů):

 1. Vytvořte novou webovou aplikaci.

 2. Vytvořte v kořenovém adresáři novou kolekci webů pomocí šablony webu Hostitel mých webů.

 3. Zálohujte všechny původní osobní weby a obnovte je v této webové aplikaci (nebo odpojte a znovu připojte obsahové databáze, pokud jsou oddělené a obsahují pouze osobní weby).

 4. Ve vytvořeném webu nastavte po klepnutí na tlačítko OK nové umístění osobního webu.

Osoby

V2V upgrade členství je záhlaví webové části: zobrazí vaše členství v seznamu webů a distribučními. To byla umístěna dané levé zóny být větší než by měl být vidět.

Změňte název webové části na hodnotu Členství.

Začátek stránky

SharePoint 2007 Excel Services

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

Konfigurace

Jak lze povolit službu Excel Services po provedení instalace ve farmě?

Pokud jste nainstalovali Office SharePoint Server jako farmu, bude služba Excel Services ve výchozím nastavení zakázána. Chcete-li službu Excel Services povolit, otevřete nejprve Centrální správu serveru SharePoint 3.0. Klepněte na daný název serveru (nebo na název aplikačního serveru, pokud jste nainstalovali samostatný aplikační server a webový server front-end). Zobrazí se seznam služeb spuštěných na serveru.

Chcete-li službu Excel Services spustit, klepněte na tlačítko Spustit vedle služby Excel Calculation Services. Jakmile se stránka aktualizuje, pole Stav by se mělo změnit na hodnotu Spuštěno. Máte-li ve farmě více aplikačních serverů, bude nutné službu Excel Services spustit na každém aplikačním serveru, který má obsluhovat požadavky služby Excel Services.

Načítání sešitů

Jaká konfigurace je potřebná pro povolení načítání sešitů službou Excel Services?

Služba Excel Services bude načítat pouze sešity z adresářů neboli umístění specificky určených správcem. Ta se označují jako důvěryhodná umístění souborů pro službu Excel Services. Chcete-li do služby Excel Services takové umístění přidat, otevřete konzolu Centrální správy serveru SharePoint 3.0. Klepněte na název poskytovatele sdílených služeb v levém navigačním panelu. V části Nastavení služby Excel Services klepněte na položku Důvěryhodná umístění souborů. Po klepnutí na tlačítko Nový v panelu nástrojů na další stránce můžete vytvořit nové důvěryhodné umístění souborů.

Důvěryhodná umístění souborů poskytují správci možnost s přesností řídit chování sešitů na serveru. Každé důvěryhodné umístění souborů obsahuje mnoho různých konfigurovatelných možností, které mohou ovlivnit výkon, zabezpečení a funkčnost sešitu. Nastavení pro důvěryhodné umístění souborů například určuje, zda jsou povolena externí data, jak dlouho zůstávají relace na serveru aktivní, jak mohou být sešity načtené z daného umístění velké a mnoho dalšího. Toto nastavení je platné pro všechny sešity načtené z daného umístění.

Pro další informace a pokyny ke konfiguraci a použijte důvěryhodných umístění souborů najdete v článku https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Externí data

Jak lze u sešitů načtených službou Excel Services povolit připojení k externím datům?

Externí data představují nastavení důvěryhodného umístění souborů a musejí být ve službě Excel Services explicitně povolena. Chcete-li povolit připojení k externím datům, otevřete konzolu Centrální správy serveru SharePoint 3.0. Klepněte na název poskytovatele sdílených služeb v levém navigačním panelu. V části Nastavení služby Excel Services klepněte na položku Důvěryhodná umístění souborů. Na další stránce klepněte na důvěryhodné umístění souborů, pro které chcete připojení k externím datům povolit. V části Externí data vyberte ve skupinovém rámečku Povolit externí data odpovídající přepínač určující, odkud lze datová připojení načíst.

Služba Excel Services podporuje načtení datových připojení, která jsou vložena v sešitech, a také připojení z knihoven datových připojení serveru SharePoint (DCL), ke kterým se lze připojit ze sešitů. Pokud bude server jako důvěryhodná umístění souborů používat knihovny DCL, musí být explicitně označeny jako důvěryhodné knihovny datových připojení. Lze to provést z hlavní stránky pro správu sdílených služeb v části Nastavení služby Excel Services.

Ve výchozím nastavení se služba Excel Services pokusí při připojení k externím zdrojům dat použít integrované ověřování systému Windows. Ve většině instalací podnikových farem to vyžaduje protokol Kerberos. Pokud protokol Kerberos není konfigurován, musí být v sešitu načteném na server explicitně nastaveno ověřování externích zdrojů dat pro každé datové připojení. Lze je určit v dialogovém okně vlastností v uživatelském rozhraní připojení sešitů v klientovi Excel. V prostředích bez protokolu Kerberos je další doporučenou možností pro poskytnutí pověření pro připojení k externím datům ze serveru použití jednotného přihlášení (SSO).

Další informace o konfiguraci externích dat, včetně použití DCL, ověřování a konfigurace jednotného přihlašování, najdete v tématu https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Začátek stránky

Ostatní

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Soubory ke stažení

Typ problému

Otázka nebo problém

Odpověď

V současnosti nejsou známy žádné problémy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×