Změny nastavení systému Windows umožňující sdílení databáze aplikace Business Contact Manager s uživateli jiných počítačů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Příznaky

Abyste mohli sdílet databázi Databáze aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli, musíte vy nebo Správce změnit některá nastavení Windows ve svém počítači. Jinak se uživatelé nebudou moct k databázi Sdílená databáze ve vašem počítači připojit.

Poznámka:  Ve Windows XP Home můžete databázi sdílet jenom s uživateli stejného počítače, tato verze Windows totiž nepodporuje sdílení v síti.

Důležité informace:  Následující změny může provést jenom správce.

Příčina

Data v počítači chrání některé funkce Windows, třeba brána Windows Firewall nebo principy zjednodušeného sdílení souborů. Pokud chcete přístup k datům ve svém počítači umožnit taky ostatním uživatelům, změňte nastavení těchto funkcí.

Řešení

Poznámka:  Všechny tyto změny za vás může provést průvodce Správa sdílení. Tyhle postupy budou potřeba jenom málokdy.

Přihlaste se jako správce a proveďte následující změny. (Pokud nejste správce, předejte následující informace správci, který provede změny za vás.)

Provedení změn v nastavení Windows

Následující pokyny pomůžou vám nebo vašemu správci pochopit dopad změn a zkontrolovat aktuální nastavení před tím, než ručně provedete případné další změny.

Windows XP

 • Změna nastavení brány Windows Firewall

  Pokud chcete uživatelům umožnit přístup k vaší databázi Sdílená databáze ze vzdálených počítačů, je potřeba povolit připojení přes bránu Windows Firewall (říká se mu taky výjimka). Navíc musíte do seznamu výjimek přidat položku Sdílení souborů a tiskáren.

  Poznámka:  Databáze Business Contact Manageru se nedá sdílet s uživateli jiných počítačů, pokud je v Centru zabezpečení Microsoft v dialogovém okně Brána Windows Firewall na kartě Obecné zaškrtnuté políčko Nepovolovat výjimky. Ve výchozím nastavení nejsou výjimky povolené. Když změníte nastavení firewallu, v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se automaticky zruší zaškrtnutí tohoto políčka, aby uživatelé získali přístup ke sdílené databázi. Velmi vzácně se stane, že automatickému zrušení zaškrtnutí políčka zabrání existující nastavení brány Windows Firewall. Potom budete muset zaškrtnutí políčka Nepovolovat výjimky vymazat ručně.

  Ve výchozím nastavení jsou výjimky brány firewall nakonfigurované jenom pro místní podsíť (číslo používané s IP adresou počítače, jehož pomocí se velká síť rozděluje do menších), do které počítač patří. To umožňuje přístup ke sdílené databázi jenom uživatelům počítačů, které patří do vaší podsítě.

  Pokud chcete povolit přístup k databázi uživateli počítače, který do vaší podsítě nepatří, postupujte takhle:

  1. V nabídce Start klikněte na Ovládací panely.

  2. V ovládacích panelech přepněte do klasického zobrazení.

  3. Poklikejte na Brána Windows Firewall.

  4. V dialogovém okně Brána Windows Firewall klikněte na kartu Výjimky.

  5. Klikněte na Microsoft Small Business a potom na Upravit.

  6. Klikněte na Změnit obor.

  7. Vyberte některou z těchto možností:

   • Klikněte na Vlastní seznam a zadejte jednu nebo více IP adres. Oddělte je čárkami.

   • Vyberte možnost Kterýkoliv počítač (včetně počítačů v Internetu).

  8. Klikáním na OK postupně zavřete všechna dialogová okna.

   Další informace o bráně firewall

   Pokud váš počítač používá jinou bránu firewall než tu, která je součástí Microsoft Windows, (například bránu firewall síťového směrovače nebo antivirového programu) a sdílíte data s počítačem mimo bránu firewall, Business Contact Manager pro aplikaci Outlook možná nebude moct otevřít port potřebný k tomu, aby sdílení databáze fungovalo. Jestliže máte se sdílením databáze s uživateli mimo bránu firewall potíže, je potřeba otevřít port TCP číslo 5356. Další informace o postupu otevření tohoto portu najdete v dokumentaci k bráně firewall.

   Pokud odstraníte všechny sdílené databáze, změny, které jste udělali brány firewall počítače a Microsoft SQL Server Native Client síťové protokoly, když jste se rozhodli sdílení databáze budou nadále platit. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení brány firewall a síťové protokoly SQL Server Native Client, nejdřív přestat sdílet každou databázi a potom odstraňte databáze. Další informace najdete v tématu ukončit sdílení databáze oddílu sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli a odebrat nebo odstranit databáze aplikace Business Contact Manager.

 • Změna nastavení sdílení souborů a tiskáren

  Velmi zřídka se stane, že Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nedokáže nakonfigurovat potřebná nastavení brány Windows Firewall automaticky. V takovém případě musíte nastavení Sdílení souborů a tiskáren přidat mezi povolené výjimky ručně.

  Zaškrtněte políčko Sdílení souborů a tiskáren.

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. V ovládacích panelech klikněte na Brána Windows Firewall.

  3. V dialogovém okně Brána Windows Firewall klikněte na kartu Výjimky.

  4. Na kartě Výjimky zaškrtněte políčko Sdílení souborů a tiskáren políčko a potom klikněte na OK.

 • Změna nastavení zjednodušeného sdílení souborů

  Zjednodušené sdílení souborů zachází se všemi vzdálenými uživateli jako s uživateli Host. Pokud chcete určovat, kdo bude mít přístup k vaší databázi, musíte přístup povolit jednotlivým uživatelům. K tomu je potřeba zrušit zaškrtnutí políčka Používat zjednodušené sdílení souborů.

  Zrušte zaškrtnutí políčka Zjednodušené sdílení souborů.

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. V ovládacích panelech klikněte na Možnosti složky.

  3. V dialogovém okně Možnosti složky klikněte na kartu Zobrazení.

  4. Na kartě Zobrazení zrušte zaškrtnutí políčka Používat zjednodušené sdílení souborů (doporučeno).

  5. Klikáním na OK postupně zavřete všechna dialogová okna.

Windows Vista

 • Změna nastavení brány Windows Firewall

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. V ovládacích panelech přepněte do klasického zobrazení.

  3. Poklikejte na Brána firewall systému Windows.

  4. V dialogovém okně Brána firewall systému Windows klikněte na Změnit nastavení vedle možnosti Brána firewall systému Windows je zapnuta.

  5. V dialogovém okně Nastavení brány Windows Firewall klikněte na kartu Výjimky.

  6. Klikněte na Microsoft Small Business a potom na Vlastnosti.

  7. Klikněte na Změnit obor.

  8. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Klikněte na Kterýkoliv počítač (včetně počítačů v Internetu).

   • Klikněte na Vlastní seznam a zadejte jednu nebo více IP adres. Oddělte je čárkami.

  9. Klikáním na OK postupně zavřete všechna dialogová okna.

   Poznámka: Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se nedá spustit, pokud je zaškrtnuté políčko Blokovat všechna příchozí připojení na kartě Obecné v dialogovém okně Nastavení brány Windows Firewall. Ve výchozím nastavení nejsou výjimky povolené. Když změníte nastavení firewallu, v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se automaticky zruší zaškrtnutí tohoto políčka, aby uživatelé získali přístup ke sdílené databázi. Velmi vzácně se stane, že automatickému zrušení zaškrtnutí políčka zabrání existující nastavení brány Windows Firewall. Potom budete muset zaškrtnutí políčka Blokovat všechna příchozí připojení zrušit ručně.

 • Změna nastavení sdílení souborů a tiskáren

  Velmi zřídka se stane, že Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nedokáže nakonfigurovat potřebná nastavení brány Windows Firewall automaticky. V takovém případě musíte nastavení Sdílení souborů a tiskáren přidat mezi povolené výjimky ručně.

  Zaškrtněte políčko Sdílení souborů a tiskáren.

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. V ovládacích panelech přepněte do klasického zobrazení.

  3. Poklikejte na Brána firewall systému Windows.

  4. V dialogovém okně Brána firewall systému Windows klikněte v levém podokně na Povolit program v bráně firewall systému Windows.

  5. Na kartě Výjimky zaškrtněte políčko Sdílení souborů a tiskáren políčko a potom klikněte na OK.

Windows 7

 • Změna nastavení brány Windows Firewall

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. Klikněte na položku Systém a zabezpečení a potom na položku Brána Windows Firewall.

  3. V levém podokně klikněte na Upřesnit nastavení.

   Poznámka:  Pokud se zobrazí zpráva Řízení uživatelských účtů, klikněte na Ano.

  4. V levém podokně okna Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením klikněte na Příchozí pravidla.

  5. V prostředním podokně poklikejte v části Příchozí pravidla na Microsoft Small Business.

  6. V dialogovém okně Microsoft Small Business – vlastnosti klikněte na kartu Obor.

  7. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • V části Místní IP adresa a Vzdálená IP adresa klikněte na Libovolná IP adresa.

   • V části Místní IP adresa a Vzdálená IP adresa klikněte na Tyto IP adresy a přidejte jednu nebo více IP adres.

  Poznámka:  Další informace o těchto nastaveních najdete v tématu Další informace o nastavení oboru.

  1. Klikněte na tlačítko OK.

 • Změna nastavení sdílení souborů a tiskáren

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na Ovládací panely.

  2. Klikněte na Systém a zabezpečení a potom na Brána Windows Firewall.

  3. V levém podokně klikněte na Povolit programu nebo funkci průchod bránou Windows Firewall.

  4. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

   Poznámka:  Pokud se zobrazí zpráva Řízení uživatelských účtů, klikněte na Ano.

  5. V seznamu Povolené programy a funkce zaškrtněte políčko vedle položky Sdílení souborů a tiskáren a klikněte na OK.

Změna konfigurace Microsoft SQL Serveru Express

Změna konfigurace Microsoft SQL Serveru Express 2008 tak, aby uživatelé vzdálených počítačů získali přístup ke sdílené databázi

Když Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstaluje SQL Server Express 2008, je ve výchozím nastavení nakonfigurované omezení připojení jenom pro uživatele v místním počítači.

Pokud se sdílí databáze Business Contact Manageru, Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky aktivuje síťovou podporu, která umožní uživatelům jiných počítačů připojení ke sdílené databázi tak, že povolí protokol TCP/IP a protokol pojmenovaných kanálů.

Pokud chcete síťovou podporu dovolující uživatelům připojení k této databázi ze vzdáleného počítače aktivovat ručně, postupujte takhle.

 1. Klikněte na Start a potom najeďte myší na Všechny programy.

 2. Klikněte na Microsoft SQL Server 2008.

 3. Klikněte na Konfigurační nástroje a potom na Správce konfigurace systému SQL Server.

 4. V levém podokně okna Správce konfigurace systému SQL Server rozbalte položku SQL Server – Konfigurace sítě a potom vyberte Protokoly pro MSSMLBIZ.

 5. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem na Pojmenované kanály a potom klikněte na Povolit.

 6. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem na TCP/IP a potom klikněte na Povolit.

Zavřete okno Správce konfigurace systému SQL Server.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×