Změny kompatibility v různých verzích

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility jsou uvedené prvky v dokumentu, které nejsou podporovány nebo se bude chovat odlišně v aplikaci Word 2007 nebo ve formátu Word 97 – 2003. Některé z těchto funkcí se trvale změní a nebudou převedeny na prvky Microsoft Word 2010 i v případě, že dokument později převedete formát Word 2010.

V okně nástroje Kontrola kompatibility si lze prohlédnout shrnutí prvků, které se v dřívějších verzích aplikace Word chovají odlišně, a potom můžete buď kliknout na tlačítko Pokračovat a uložit dokument ve formátu aplikací Word 97-2003 nebo kliknout na tlačítko Storno.

Poznámka: Pokud používáte Microsoft Word Starter 2010, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedeny Word 2010 jsou podporované v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcí dostupných v aplikaci Word Starter najdete v článku funkce Wordu Starter podpory.

V tomto článku

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Změny v chování funkcí

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce

97-2003

2007

2010

Nové formáty číslování

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové obrazce a textová pole

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Textové efekty

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Alternativní text u tabulek

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Funkce písem OpenType

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Blokování autorů

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové efekty WordArt

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové ovládací prvky obsahu

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Motivy

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Větší a menší písma

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Sledované přesunuté položky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Karty Okraj

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Obrázky SmartArt

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Grafy v systému Office 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vložené objekty Open XML

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Stavební bloky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Bibliografie a citace

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Rovnice

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Relativní textová pole

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Objekt WordArt z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Diagramy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Grafy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X


Začátek stránky

Změny v chování funkcí

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Šablony zadejte obsah, který se objeví v galerií stavebních bloků v aplikaci Word 2007. Když šablonu uložíte ve formátu Word 97 – 2003, obsah z galerie stavebních bloků se trvale převedou na statický položek automatického textu. Nebude moct převést Automatický text zpět stavebních bloků i v případě, že dokument později převedete formát Word 2010.

Obsah z následujících galerií stavebních bloků bude převeden na automatický text:

 • Tabulky

 • Záhlaví

 • Zápatí

 • Čísla stránek

 • Textová pole

 • Rovnice

 • Obsahy

 • Bibliografie

 • Vodoznaky

 • Vlastní galerie

Citace a bibliografie

Citace a bibliografie se převedou na statický text a nebudou se nadále automaticky aktualizovat.

V Word 2010 citace a bibliografie automaticky aktualizované při úpravách příslušného zdroje nebo použití nového stylu dokumentu.

Při uložení dokumentu Word 2010 ve formátu Word 97 – 2003, citace a bibliografie se převedou na statický text, který nebude automaticky aktualizovaný a jehož zdroje nebudou dostupné.

Pokud jste dokument později převedete Word 2010, nebude citace a bibliografie automaticky aktualizován. Citace a bibliografie automaticky aktualizovat musíte znovu vytvořit zdroje v dokumentu nebo zkopírujte do Aktuální seznam v dialogu Správce zdrojů a nahradit statické citace a bibliografie nově vytvořený z nich.

Další informace o citacích a bibliografiích najdete v článku Vytvoření bibliografie.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu se převedou na statický obsah.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, všechny ovládací prvky obsahu se převedou na prostý text a související vlastnosti, budou nenávratně smažou i v případě, že dokument později převedete formát souboru Word 2010.

V aplikacích Word 97-2003 například uživatelé nebudou moci zobrazit položky rozevíracího seznamu. Kromě toho nebude možné vynutit vlastnosti uzamčení (tzn. oblasti, které nelze upravit ani odstranit), takže uživatelé budou moci obsah ovládacích prvků odstranit nebo změnit.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumentu byl vytvořen v novější verzi Office. Ve starší verzi Wordu jej nelze upravit.

Vložené objekty Open XML lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

Poznámka: Převedení objektů není podporované v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcí dostupných v aplikaci Word Starter najdete v článku funkce Wordu Starter podpory.

Převedení vložených objektů aplikace Excel 2010

 1. Pravým tlačítkem myši dvakrát klikněte na vložený objekt.

 2. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Objekt List a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku List aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Převedení vloženého objektu snímku aplikace PowerPoint 2010

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Snímek a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Snímek aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vloženého objektu prezentace aplikace PowerPoint 2010

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Prezentace a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vloženého objektu aplikace Word 2010

Vložené objekty lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

 1. Pravým tlačítkem myši dvakrát klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Dokument a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést kliknutím vyberte přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice budou převedeny na obrázky. Tyto rovnice nebude možné upravit, dokud nebude dokument převeden do nového formátu souboru. Při uložení rovnic dojde k trvalé ztrátě všech poznámek, vysvětlivek a poznámek pod čarou, které jsou v rovnicích uvedeny.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, rovnic se převedou na obrázky, které nelze upravovat. Pokud jste dokument později převedete na formát souboru Word 2010 a žádné změny provedené na některých obrázcích rovnice v předchozí verzi, změní se rovnice text a budete moct upravovat.

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nebude dát upravit v předchozích verzích Wordu.

Když uložíte dokument obsahující obrázek SmartArt ve formátu aplikace Word 97-2003, budou tyto obrázky převedeny na statické obrázky. Pak už nebude možné upravit text uvnitř grafiky, změnit rozložení nebo její celkový vzhled.

Pokud jste dokument později převedete na formát Word 2010 a žádné změny provedené na některých obrázcích v dřívější verzi, změní se zpátky k objektu SmartArt na obrázek.

Karty Okraj

Zarovnávací tabulátory se převedou na klasické tabulátory.

Zarovnávací tabulátory slouží v aplikaci Office Word 2007 k umístění textu podle okrajů dokumentu nebo oblasti dokumentu. Při změně okrajů je pozice tabulátorů upravena.

Jestliže uložíte dokument ve formátu aplikace Word 97-2003, zarovnávací tabulátory budou trvale nahrazeny tradičními tabulátory. To znamená, že pozice tabulátorů se při změně okrajů automaticky nezmění. Jestliže jste použili zarovnávací tabulátory k vytvoření složitějšího rozložení, může dojít ke změně pozic tabulátorů a ke změně vzhledu dokumentu.

Textová pole

Umístění některých textových polí se změní.

V textových polích, který je svisle zarovnaný nebo dolů bude trvale zarovnaný nahoru i v případě, že dokument později převedete formát Word 2010.

Sledované přesunuté položky

Sledované přesunuté položky se převedou na odstraněné nebo vložené položky.

Pokud uložíte dokument ve formátu Word 97 – 2003, sledované přesunuté položky budou převedeny sledované odstraněné nebo vložené položky. Pokud jste dokument později převedete na formát Word 2010, sledované vložený a odstraněný text nebude převést zpět na sledované přesunuté položky.

Nové formáty číslování

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Seznamy, které jsou formátovány pomocí nových formátů číslování (0001, 0002, 0003, 0004...), budou převedeny na standardní formáty s arabskými číslicemi (1, 2, 3, 4...).

Nové obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty, které jsou dostupné v tomto formátu.

Obrazce a textová pole, které jsou vytvořené v Word 2010 můžete formátovat pomocí spoustu nových efektů, například zkosené hrany a 3D otočení, které nejsou k dispozici v předchozích verzích aplikace Word. V předchozích verzích aplikace Word tyto efekty se převedou na efekty, které jsou dostupné v těchto verzích.

Textové efekty

Textové efekty se odeberou.

Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu.

Pokud jsou textové efekty přidané pomocí vlastního stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu v Word 2010.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Alternativní text se zobrazuje, pokud se dokument nachází na webu. Ve formátu aplikace Word 97-2003 je alternativní text u tabulek trvale odebrán.

Blokování autorů

Všechny informace o oblastech, které v tomto dokumentu upravují jiní autoři, se trvale odeberou.

Blokování autorů je odebráno ze všech oblastí, kde je tato funkce použita, a celý dokument je k dispozici pro úpravy.

Objekty WordArt

Textové efekty se odeberou.

WordArt je převeden na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nebudou uložena.

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Pokud je graf nebo diagram založen na datech, která se nacházejí mimo řádky a sloupce podporované aplikací Word 97-2003, dojde ke ztrátě těchto dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×