Změny existujícího zdroje dat v doplňku Power Pivot

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po vytvoření připojení k externímu zdroji dat v datovém modelu můžete použít Power Pivot a změnit tyto položky:

 • Můžete změnit informace o připojení, včetně zdrojového souboru, datového kanálu nebo databáze, jeho vlastností a dalších možností týkajících se zprostředkovatele.

 • Můžete změnit mapování tabulek a sloupců a odebrat odkazy na sloupce, které se již nepoužívají.

 • Můžete změnit tabulky, zobrazení nebo sloupce načtené z externího zdroje dat. Další informace najdete v tématu Filtrování dat importovaných do doplňku Power Pivot.

V tomto článku

Změna externího zdroje dat používaného aktuálním připojením

Úprava mapování tabulek a sloupců (vazby)

Možné změny v existujícím zdroji dat

Změna externího zdroje dat používaného aktuálním připojením

Možnosti práce se zdroji dat závisí na jejich typu. Tento postup využívá jednoduchou databázi aplikace Access.

 1. V okně Power Pivot klikněte na Domů > Připojení > Existující připojení.

 2. Vyberte aktuální připojení k databázi a klikněte na příkaz Upravit.

  V tomto příkladu otevře Průvodce importem tabulky stránku s konfigurací databáze aplikace Access. Různé typy zdrojů dat se liší svým zprostředkovatelem a vlastnostmi.

 3. V dialogovém okně Úprava připojení klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte jinou databázi stejného typu, ale s jiným názvem či v jiném umístění.

  Jakmile změníte soubor databáze, zobrazí se upozornění, že chcete-li zobrazit nová data, je třeba tabulky uložit a aktualizovat.

 4. Postupně klikněte na tlačítka Uložit > Zavřít.

 5. Postupně klikněte na položky Domů > Načíst externí data > Aktualizovat > Aktualizovat vše.

  Tabulky jsou aktualizovány pomocí nového zdroje dat, ale výběr dat zůstává původní.

  Poznámka:  Pokud bylo připojení zdroje dat vytvořené v sešitu Excelu 2010, nebudete toto připojení moct aktualizovat v Excelu 2013. Další informace najdete v části Připojení zdroje dat se nedá aktualizovat v tématu Upgrade datových modelů doplňku Power Pivot na verzi pro Excel 2013.

Začátek stránky

Úprava mapování tabulek a sloupců (vazby)

Po změně zdroje dat mohou mít sloupce v tabulkách modelu a sloupce ve zdroji jiné názvy, i když obsahují podobná data. Přerušuje se mapování sloupců (informace, které vytvářejí vazbu mezi sloupci).

 1. V okně Power Pivot klikněte na Návrh > Vlastnosti > Vlastnosti tabulky.

 2. Název aktuální tabulky je zobrazen v okně Název tabulky. Pole Název zdroje obsahuje název tabulky v externím zdroji dat. Pokud se sloupce ve zdroji a v modelu jmenují jinak, můžete výběrem možností Zdroj nebo Model přepínat mezi dvěma sadami názvů sloupců.

 3. Chcete-li změnit tabulku používanou jako zdroj dat, vyberte v poli Název zdroje jinou tabulku než aktuální.

 4. V případě potřeby změňte mapování sloupců:

  1. Potřebujete-li přidat sloupce, které se nacházejí ve zdroji, ale nejsou v modelu, zaškrtněte políčko vedle názvu sloupce. Skutečná data budou do modelu načtena během příští aktualizace.

  2. Pokud některé sloupce v modelu nejsou v aktuálním zdroji dat nadále dostupné, zobrazí se v oznamovací oblasti zpráva, ve které budou neplatné sloupce uvedeny. Není třeba dělat nic dalšího.

 5. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte změny v sešitu.

  Po uložení aktuální sady vlastností tabulky budou chybějící sloupce automaticky odebrány a přidány nové sloupce. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že je třeba tabulky aktualizovat.

 6. Chcete-li načíst aktualizovaná data do modelu, klikněte na možnost Aktualizovat.

Začátek stránky

Možné změny v existujícím zdroji dat

Pokud potřebujete změnit data spojená se sešitem, upravte pomocí nástrojů v doplňku Power Pivot informace o připojení nebo aktualizujte definici tabulek a sloupců použitých ve vašich datech doplňku Power Pivot.

V existujících zdrojích dat můžete provést tyto změny:

Připojení

Tabulky

Sloupce

Úprava názvu databáze nebo názvu serveru

Změna názvu zdrojového textového souboru, tabulky nebo datového kanálu

Změna umístění zdroje dat

V případě zdrojů relačních dat změna výchozího katalogu nebo počátečního katalogu

Změna metody ověřování nebo přihlašovacích údajů použitých při přístupu k datům

Úprava upřesňujících vlastností zdroje dat

Přidání nebo odebrání filtru dat

Změna kritérií filtrování

Přidání nebo odebrání tabulek

Změna názvů tabulek

Úprava mapování mezi tabulkami ve zdroji a tabulkami v sešitu

Výběr jiných sloupců ze zdroje

Změna názvů sloupců

Přidání sloupců

Odstranění sloupců ze sešitu (nemá vliv na zdroj dat)

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×