Změna způsobu platby pro Office 365 pro firmy

Když si kupujete Office 365 pro firmy, volíte platbu platební kartou nebo převodem z účtu, fakturou nebo pomocí předplaceného kódu Product Key. Kdykoli v průběhu předplatného můžete z placení platební kartou nebo převodem z účtu přejít na placení fakturou nebo naopak. Pokud jste zaplatili pomocí předplaceného kódu Product Key, můžete přejít na placení platební kartou nebo převodem z účtu nebo fakturou, až vám skončí období licencování. Po změně způsobu platby budou mít vaši uživatelé dál přiřazené stejné licence.

Důležité informace: Placení pomocí bankovního účtu není dostupné v Japonsku.

Chcete změnit četnost plateb? Pokud chcete změnit četnost plateb za předplatné Office 365 pro firmy (z ročních plateb na měsíční nebo z měsíčních plateb na roční), budete muset zavolat na podporu Office 365 a požádat o pomoc.

Chcete jenom změnit údaje o platební kartě nebo bankovním účtu? Přečtěte si článek Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty nebo bankovního účtu v Office 365 pro firmy.

Co když mám nevyrovnaný zůstatek?

Při přechodu z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu se vám stávající dlužné částky, které by se jinak platily na fakturu, nepřevedou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu. Bude proto nutné, abyste případný nevyrovnaný zůstatek faktur uhradili bankovním převodem. V některých oblastech můžete také nevyrovnaný zůstatek uhradit šekem. Další informace o zaplacení nevyrovnaného zůstatku najdete na faktuře.

Při přechodu z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou se případný nevyrovnaný zůstatek převede na vaši další fakturu.

Poznámka: Pokud zaplatíte platební kartou a vaše platební karta bude odmítnuta, přijde vám e-mail s informací o tom, že jsme nemohli platbu zpracovat. Informace o platební kartě můžete aktualizovat a platbu okamžitě odeslat pomocí tlačítka Zaplatit hned na stránce Předplatná. Další informace najdete v části „Co když mi vypršela platnost platební karty a platba je po splatnosti?“ v článku Platba faktury za Office 365 nebo Azure.

Když si kupujete Office 365 pro firmy, volíte platbu platební kartou nebo převodem z účtu, fakturou nebo pomocí předplaceného kódu Product Key. Kdykoli v průběhu předplatného můžete z placení platební kartou nebo převodem z účtu přejít na placení fakturou nebo naopak. Pokud jste zaplatili pomocí předplaceného kódu Product Key, můžete přejít na placení platební kartou nebo převodem z účtu nebo fakturou, až vám skončí období licencování.

Poznámka: Po změně způsobu platby budou mít vaši uživatelé dál přiřazené stejné licence.

Chcete změnit četnost plateb? Pokud chcete změnit četnost plateb za předplatné Office 365 pro firmy (z ročních plateb na měsíční nebo z měsíčních plateb na roční), budete muset zavolat na podporu Office 365 a požádat o pomoc.

Chcete jenom změnit údaje o platební kartě nebo bankovním účtu? Přečtěte si článek Přidání, aktualizace nebo odebrání platební karty nebo bankovního účtu v Office 365 pro firmy.

Co když mám nevyrovnaný zůstatek?

Při přechodu z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu se vám stávající dlužné částky, které by se jinak platily na fakturu, nepřevedou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu. Bude proto nutné, abyste případný nevyrovnaný zůstatek faktur uhradili bankovním převodem. V některých oblastech můžete také nevyrovnaný zůstatek uhradit šekem. Další informace o zaplacení nevyrovnaného zůstatku najdete na faktuře.

Při přechodu z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou se případný nevyrovnaný zůstatek převede na vaši další fakturu.

Poznámka: Pokud zaplatíte platební kartou a vaše platební karta bude odmítnuta, přijde vám e-mail s informací o tom, že jsme nemohli platbu zpracovat. Informace o platební kartě můžete aktualizovat a platbu okamžitě odeslat pomocí tlačítka Zaplatit hned na stránce Předplatná. Další informace najdete v části „Co když mi vypršela platnost platební karty a platba je po splatnosti?“ v článku Platba faktury za Office 365 nebo Azure.

V tomto článku

V tomto článku

Tip: Následující postup se provádí pro jednotlivá předplatná. Pokud máte v organizaci předplatných více, udělejte tyto kroky pro každé předplatné, které chcete změnit.

Pokud změníte způsob platby z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu, automaticky vám vytvoříme nové předplatné, přesuneme na něj vaše uživatele a staré předplatné zrušíme. Nedělejte si starosti, vaši uživatelé nepocítí žádné přerušení služby a všechny jejich informace budou dostupné skrz nové předplatné.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Platební údaje zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Snímek obrazovky s oddílem Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené fakturou

 3. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené fakturou
 4. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Oznámení, které se zobrazí při přepnutí z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu
 5. Na stránce Jak to vypadá? můžete volitelně zvýšit požadovaný počet uživatelských licencí pro toto předplatné. Pak zvolte Další.

 6. U některých předplatných máte na výběr mezi měsíčním nebo ročním závazkem. Pokud se na stránce Jak chcete zaplatit? zobrazí možnost placení ročně nebo měsíčně, zvolte, jak často chcete platit.

  Oddíl Způsob platby na stránce Jak chcete zaplatit? s možnostmi Platit jednou za rok a Platit jednou za měsíc
 7. V seznamu Způsob platby si vyberte mezi možnostmi Stávající karta, Nová platební karta nebo Nový bankovní účet.

  Oddíl Způsob platby s rozbaleným seznamem způsobů platby na stránce Jak chcete zaplatit?
 8. Pokud jste v kroku 9 zvolili možnost Nová platební karta nebo Nový bankovní účet, vyplňte zbývající platební údaje.

 9. Až dokončíte vyplnění formuláře, zvolte Odeslat objednávku.

Když se vrátíte na stránku Předplatná, bude původní předplatné označené jako Neaktivní a nové předplatné bude označené jako Aktivní. Platnost původního předplatného můžete nechat vypršet.

Tip: Následující postup se provádí pro jednotlivá předplatná. Pokud máte v organizaci předplatných více, udělejte tyto kroky pro každé předplatné, které chcete změnit.

Pokud změníte způsob platby z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu, automaticky vám vytvoříme nové předplatné, přesuneme na něj vaše uživatele a staré předplatné zrušíme. Nedělejte si starosti, vaši uživatelé nepocítí žádné přerušení služby a všechny jejich informace budou dostupné skrz nové předplatné.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Platební údaje zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Snímek obrazovky s oddílem Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené fakturou

 3. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené fakturou
 4. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Oznámení, které se zobrazí při přepnutí z platby fakturou na platbu platební kartou nebo převodem z účtu
 5. Na stránce Jak to vypadá? můžete volitelně zvýšit požadovaný počet uživatelských licencí pro toto předplatné. Pak zvolte Další.

 6. U některých předplatných máte na výběr mezi měsíčním nebo ročním závazkem. Pokud se na stránce Jak chcete zaplatit? zobrazí možnost placení ročně nebo měsíčně, zvolte, jak často chcete platit.

  Oddíl Způsob platby na stránce Jak chcete zaplatit? s možnostmi Platit jednou za rok a Platit jednou za měsíc
 7. V seznamu Způsob platby si vyberte mezi možnostmi Stávající karta, Nová platební karta nebo Nový bankovní účet.

  Oddíl Způsob platby s rozbaleným seznamem způsobů platby na stránce Jak chcete zaplatit?
 8. Pokud jste v kroku 9 zvolili možnost Nová platební karta nebo Nový bankovní účet, vyplňte zbývající platební údaje.

 9. Až dokončíte vyplnění formuláře, zvolte Odeslat objednávku.

Když se vrátíte na stránku Předplatná, bude původní předplatné označené jako Neaktivní a nové předplatné bude označené jako Aktivní. Platnost původního předplatného můžete nechat vypršet.

Poznámka: Možnost platby fakturou je dostupná jenom v případě, že cena za vaše předplatné Office 365 překročí určitou částku (která se liší podle místa využívání služby). U větších částek se pro platby fakturou může vyžadovat ověření kredibility. Další informace najdete v tématu Platba předplatného Office 365 pro firmy.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Způsob platby zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou
 3. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Tip: Pokud se odkaz Změnit způsob platby nezobrazuje, znamená to, že přechod z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou není pro toto předplatné dostupný, protože výše předplatného nedosahuje minimální nutné částky pro platby fakturou. Minimální nutná částka pro platby fakturou se liší podle místa využívání služby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené platební kartou, ale je možné to změnit na fakturu
 4. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Oznámení, které se zobrazí při přepnutí z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou
 5. Pro návrat do centra pro správu zvolte OK.

  Snímek obrazovky s potvrzovacím oznámením, které se zobrazí po převodu předplatného na platbu fakturou

Poznámka: Možnost platby fakturou je dostupná jenom v případě, že cena za vaše předplatné Office 365 překročí určitou částku (která se liší podle místa využívání služby). U větších částek se pro platby fakturou může vyžadovat ověření kredibility. Další informace najdete v tématu Platba předplatného Office 365 pro firmy.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete změnit. V části Způsob platby zvolte Změnit podrobnosti platby.

  Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou
 3. V podokně Změnit podrobnosti platby zvolte Změnit způsob platby.

  Tip: Pokud se odkaz Změnit způsob platby nezobrazuje, znamená to, že přechod z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou není pro toto předplatné dostupný, protože výše předplatného nedosahuje minimální nutné částky pro platby fakturou. Minimální nutná částka pro platby fakturou se liší podle místa využívání služby.

  Podokno Změnit podrobnosti platby pro předplatné, které je aktuálně placené platební kartou, ale je možné to změnit na fakturu
 4. V dialogovém okně Změnit způsob platby zvolte Pokračovat.

  Oznámení, které se zobrazí při přepnutí z platby platební kartou nebo převodem z účtu na platbu fakturou
 5. Pro návrat do centra pro správu zvolte OK.

  Snímek obrazovky s potvrzovacím oznámením, které se zobrazí po převodu předplatného na platbu fakturou

Podle těchto kroků můžete kdykoliv ověřit způsob platby, který máte nastavený pro předplatné.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete ověřit. Způsob platby, který je nastavený pro předplatné, se objeví v části Způsob platby a může vypadat jako na následujících snímcích obrazovky:

  Uživatelské rozhraní způsobu platby ukazuje, že toto předplatné je nastavené na platbu fakturou. Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou

Podle těchto kroků můžete kdykoliv ověřit způsob platby, který máte nastavený pro předplatné.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Předplatná nebo zvolte Fakturace > Předplatná.

 2. Vyberte předplatné, které chcete ověřit. Způsob platby, který je nastavený pro předplatné, se objeví v části Způsob platby a může vypadat jako na následujících snímcích obrazovky:

  Uživatelské rozhraní způsobu platby ukazuje, že toto předplatné je nastavené na platbu fakturou. Oddíl Způsob platby na kartě Předplatné pro předplatné placené platební kartou

Když si kupujete Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, volíte platbu na fakturu nebo online platbu prostřednictvím Alipay nebo China UnionPay. Způsob platby můžete později změnit tak, že zavoláte na linku podpory nebo znovu projdete procesem nákupu.

Poznámka:  Pokud cena za vaše předplatné Office 365 nepřekročí určitou částku (tato částka se liší od místa využívání služby), není možnost platby fakturou jako způsob platby k dispozici. Když platba za vaše předplatné stoupne nad určitou částku, budete mít možnost platit fakturou. Pro větší částky plateb fakturou se může vyžadovat kontrola kredibility.

 1. Kontaktujte tým podpory 21Vianet.

 2. Počkejte, než agent podpory nastaví vaše předplatné do stavu Zrušeno – omezená funkčnost nebo Konec platnosti. Nemusíte mít obavu, vaši uživatelé budou moct v té době dál normálně používat služby, které jsou zvyklí využívat.

 3. Během telefonického rozhovoru s agentem služeb si kupte nové předplatné a při platbě na pokladně zvolte způsob platby, na který chcete přepnout.

Po dokončení těchto kroků se změní způsob platby a vaši uživatelé budou mít dál přiřazené stejné licence jako předtím.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte podporu.

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz taky

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×