Změna webové služby používané pro hlavní datové připojení šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Změna datového připojení pro dotazy

Změna datového připojení pro odesílání

Přehled

Když navrhujete šablonu formuláře s hlavním datovým připojením k webové službě, budete pravděpodobně nejprve používat testovací prostředí, ve kterém byla webová služba vyvinuta. Jakmile bude webová služba připravena k nasazení, bude třeba změnit hlavní datové připojení pro šablonu formuláře z testovacího prostředí na umístění, kde je nasazena webová služba.

Při změně v hlavní datové připojení webové služby Microsoft Office InfoPath vytvoří hlavní zdroj dat s poli a skupiny, které odpovídají Schéma XML v nové webové služby. Pokud schémata ve webových službách starý i nový jsou stejná, InfoPath automaticky vytvoří vazbu s stávajících ovládacích prvků v šabloně formuláře do polí v nový zdroj dat. Pokud pole a skupiny do nového zdroje dat se neshodují pole a skupiny v původní zdroj dat, InfoPath odebere vazby zdroje dat z ovládacích prvků. Pokud aplikace InfoPath odebere vazba z ovládacích prvků, budete muset odstranit ovládací prvky v šabloně formuláře nebo je přiřadit jiným polím v nový zdroj dat.

Hlavní datové připojení může, v závislosti na návrhu šablony formuláře, používat datové připojení pro dotazy, datové připojení pro odesílání nebo obojí. Používá-li hlavní datové připojení jak připojení pro dotazy, tak připojení pro odesílání a změnilo se umístění webové služby, bude třeba změnit obě připojení.

Poznámka: Další informace o změně sekundárních datových připojení k externím zdrojům dat naleznete v odkazech v části Viz také.

Po změně hlavního datového připojení byste měli publikovat a vyzkoušet šablonu formuláře a ujistit se, že datové připojení k webové službě pracuje podle očekávání, pokud uživatelé vyplní formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Měli byste rovněž prověřit, zda existující formuláře založené na šabloně formuláře stále pracují podle očekávání. Po dokončení testů můžete uživatelům povolit, aby začali vyplňovat formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Další informace o publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Předtím, než změníte hlavní datové připojení, je nutné získat od správce webové služby následující informace:

 • Umístění nové webové služby.

 • Ověření, že nová webová služba používá doslovné kódování dokumentů. Aplikace InfoPath používá pouze webové služby se stylem kódování document/literal.

 • Názvy operací webové služby, které budete používat.

 • Ověření, že schémata staré a nové webové služby jsou totožná.

Začátek stránky

Změna datového připojení pro dotazy

 1. V nabídce Nástroje klepněte na možnost Převést hlavní zdroj dat.

 2. V Průvodci datovým připojením klepněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte klepnutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 3. V části Vyberte typ datového připojení, které chcete použít pro šablonu formuláře klepněte na možnost Webová služba a potom na tlačítko Další.

 4. Na další stránce zadejte umístění webové služby a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klepněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, určete, zda chcete najít poskytovatele nebo službu, která je k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 5. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Jestliže se průvodce datovým připojením setká ve schématu webové služby s neznámým prvkem, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr. Tím se určí, jaká pole nebo skupiny budou přidány do hlavního datového zdroje.

  Postup

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klepněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klepněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klepněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 7. Akceptuje-li webová služba změnu informací, na další stránce průvodce budete dotázáni, zda chcete do datového dotazu zahrnout informace o změnách. Ve většině případů nechte políčko Při odesílání dat zahrnout informace o změnách zaškrtnuté a potom klepněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Při odesílání dat zahrnout informace o změnách a potom klepněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Tato stránka se v průvodci zobrazí pouze tehdy, když soubor WSDL (Web Services Description Language) webové služby označuje, že tato webová služba vrátí objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

 9. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 10. Chcete-li šablonu formuláře publikovat, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

 11. Šablonu formuláře důkladně otestujte, nejlépe otevřením formuláře, který je na této šabloně založený, a jeho vyplněním. Ověřte, že formulář pracuje podle očekávání.

Začátek stránky

Změna datového připojení pro odesílání

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V seznamu Datová připojení pro šablonu formuláře klepněte na datové připojení pro odeslání v hlavním datovém připojení a potom na tlačítko Změnit.

 3. V Průvodci datovým připojením zadejte umístění nové webové služby, kam budou uživatelé odesílat své formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzálním popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klepněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, určete, zda chcete najít poskytovatele nebo službu, která je k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na OK.

 4. Na další stránce průvodce v seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která přijme odeslaná data, a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Chcete-li na další straně průvodce vybrat, jaká data z formuláře se mají odeslat pro každý parametr webové služby, zvolte jednu z následujících možností:

  Odeslání dat do pole nebo skupiny

  1. V seznamu Parametry vyberte parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. V části Možnosti parametrů klepněte na možnost Pole nebo skupina.

  3. Klikněte na Upravit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, jejichž obsah chcete odeslat, a klepněte na tlačítko OK.

  5. V poli Zahrnout klepněte na položku Pouze text a podřízené prvky, pokud chcete odeslat pouze data v tomto poli a podřízené prvky pole nebo skupiny, nebo klepněte na položku Dílčí stromová struktura XML, včetně vybraného prvku, pokud chcete odeslat název pole, data v poli a podřízené prvky ve vybrané skupině nebo poli.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. V seznamu Parametry vyberte parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klepněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězec

  1. V seznamu Parametry vyberte parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klepněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Poznámka: Tato možnost se běžně používá pro odesílání dat s elektronickým podpisem. Ve většině případů toto políčko nemusí být zaškrtnuto.

  Podrobné technické informace o ADO.NET datovou sadu objektů

  Jestliže webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, když provádíte konfiguraci tohoto datového připojení, vyberte uzel datové sady. Použijete-li jiný typ uzlu pro datové připojení k webové službě, která vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akce odeslání se nezdaří.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro odeslání a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×