Změna vzhledu webové části

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jste vlastníkem webu, můžete nakonfigurovat webových částí v několika různými způsoby. Z webového prohlížeče můžete změnit vlastnosti webové části pomocí stránky údržby webových částí. Pomocí Sharepointu kompatibilní návrhové aplikace pro Web, jako je Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete nakonfigurovat další webové části.

Další informace o webové části v Sharepointu, najdete v článku Přehled webových částí v SharePoint Foundation 2010 k dispozicia Webové části pro zobrazení a formuláře v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Otevření a použití stránky údržby webových částí

Společné vlastnosti webových částí

Vzhled

Rozložení

Rozšířené možnosti

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Atributy webové části můžete změnit přiřazením hodnot příslušným vlastnostem webové části. Všechny webové části sdílejí sadu společných vlastností, které umožňují zadat atributy zobrazení, rozvržení a další informace. Webová část může také obsahovat vlastní vlastnosti, které se vztahují pouze na danou webovou část.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Upravit stránku.

 2. Najeďte myší webovou část, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Upravit webovou část.

 3. V podokně nástrojů se zobrazí společné a vlastní vlastnosti webové části. Mezi společné vlastnosti, které lze změnit, mohou patřit například název webové části, velikost a další parametry rozložení. Vlastní vlastnosti jsou nastavení specifická pro danou webovou část.

  Poznámka: Pokud jste v osobním zobrazení, může vývojář webové části omezenou vlastní vlastnosti, které bude možné měnit pro tuto webovou část.

 4. Uložte provedené změny a zavřete podokno nástrojů, klikněte na OK. Chcete-li zobrazit změny bez zavření podokna nástrojů, klikněte na použít.

Začátek stránky

Otevření a použití stránky správy webových částí

Pokud dochází k potížím s webovou částí nebo připojením webové části na stránku, lze ke zjištění a odstranění potíží použít stránku správy webových částí. K použití stránky správy webových částí je nutné mít příslušná oprávnění.

Tip: Pokud si nejste jisti, která webová část nebo připojení webové části je příčinou potíží, raději postupně zavírejte jednotlivé webové části a procházením stránky webových částí (klepnutím na možnost Zpět ke stránce webových částí) vždy ověřte, zda došlo k vyřešení potíží. Jakmile si budete jisti, že jste nalezli problémovou webovou část, zvažte její obnovení nebo odstranění.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, která obsahuje požadovanou stránku.

 2. Přejděte na název stránky, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Upravit vlastnosti.

 3. Klepnutím na příkaz Otevřít stránku webových částí v zobrazení údržby zobrazíte stránku údržby webových částí.

  Poznámka: Přístup k stránky údržby webových částí na stránku, která není uložena v knihovně dokumentů, jako je domovskou stránku webu přidat obsah = 1 na konec adresy URL pro stránku.

 4. Ujistěte se, zda používáte požadované zobrazení, buď osobní nebo sdílené. Pokud potřebujete přepnout zobrazení, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Používáte-li osobní zobrazení a chcete přepnout do sdíleného zobrazení, klepněte na možnost Přepnout do sdíleného zobrazení.

  • Jestliže používáte sdílené zobrazení a chcete přepnout do osobního zobrazení, klepněte na možnost Přepnout do osobního zobrazení.

 5. Vyberte jednu nebo více webových částí a poté proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete webovou část přesunout do Galerie stránky webových částí, klikněte na Zavřít.

  • Chcete-li odebrat osobní hodnoty vlastností a vrátit se ke sdíleným hodnotám vlastností webové části, klikněte na možnost Obnovit. Před obnovením webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

  • Chcete-li webovou část ze stránky trvale odstranit, klikněte na možnost Odstranit. Před odstraněním webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

   Poznámka: Pokud není zaškrtnutá vlastnost Povolit úpravy v osobním zobrazení, lze webová část odstranit jedině ve sdíleném zobrazení.

 6. Po dokončení klepněte na příkaz Zpět ke stránce webových částí.

  Poznámka: Stránky údržby webových částí nefunkční zavřít, obnovení nebo odstranění statickou webovou část (to znamená webové části mimo zónu webových částí).

  Pokud chcete zachovat statickou webovou část, je nutné použít návrhové aplikace pro Web kompatibilní se službou SharePoint

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámky:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Zobrazení oddílu Upřesnit v podokně nástrojů, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • K určité webové části vývojář webové části může rozhodli nepoužívat zobrazení jednu nebo víc z těchto společných vlastností nebo možná jste se rozhodli vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny níže v částech Vzhled, rozloženía Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být zakázány nebo skryty vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Funkce

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, zda celý webové části na stránce se zobrazí při otevření stránky. Ve výchozím nastavení stav stylu webové části je nastavena na hodnotu Normální a zobrazuje se celý webové části. Jenom záhlaví se zobrazí při nastavení stavu minimalizované.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda webové části se zobrazí po otevření stránky. Pokud je zaškrtnuté políčko, webové části je viditelné pouze při návrhu stránky a nemá příponu, které (skryté) připojená k názvu.

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava.

Zóny

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěna.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 0 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Příklad webové části přidáte do prázdného zóny, která je objednali shora dolů, Index zóny při 0. Když přidáte do dolní části oblasti špatné webové části, je jeho Index zóny 1. Druhá webovou část přesunout do horní části zóně, zadejte hodnotu 0a zadejte 1 pro první webové části.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Pokročilí

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda může být webová část minimalizovaná.

Povolit zavření

Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda může být webová část skrytá.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda lze webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud kliknete na název webové části.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při přesunutí ukazatele myši na název nebo ikonu webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu webové části. Pokud kliknete na příkaz Nápověda v nabídce Webová část, zobrazí se informace nápovědy v samostatném okně prohlížeče.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální okno Otevře samostatném okně prohlížeče, pokud prohlížeč má tuto možnost. Uživatel musí zavřete okno před návratu do webové stránky.

 • Nemodální Otevře samostatném okně prohlížeče, pokud prohlížeč má tuto možnost. Uživatel nemá zavřete okno před návratu do webové stránky. Toto je výchozí hodnota.

 • Navigace Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka:  I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata Nápovědy jen v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×